Jednoty

Sokolská župa Jana Podlipného je jednou ze 44 žup, které tvoří Českou obec sokolskou. Na přelomu let 2002 a 2003 byla realizovaná župní reorganizace, která postihla některé z původních žup, včetně Sokolské župy Středočeské Jana Podlipného. Účelem reorganizace bylo přizpůsobení hranice žup novému státoprávnímu uspořádání. Původní župa s přívlastkem "Středočeská" sdružovala 21 jednot Prahy a jejího okolí ve výseči, tvořené dráhou na Pardubice a dráhou na Benešov. Vznikla v době, když se sokolské jednoty v Praze a středočeském kraji rozhodly vytvořit župu, která by je zastupovala a hájila jejich zájmy vůči okolí. Tak jak se zvětšoval historicky počet jednot v původní Středočeské župě, bylo nutno územní působení župy zmenšovat, aby své úkoly lépe zvládla. Postupně se tedy od ní oddělovaly župy Podbělohorská, Jungmannova, Scheinerova a naposledy Barákova. Původní název tedy zůstal této župě, ke kterému bylo později připojeno jméno prvního starosty České obce sokolské Jana Podlipného.

V současné době po reorganizaci zůstává tedy původní název župy spojeným župám, složeným z pražských jednot výše uvedených žup, ovšem s vynecháním slůvka "Středočeská".


Jizerská 328/4, Praha 9, 196 00

Měděnecká 17, Praha 8 - Dolní Chabry, 184 00

Městská 227, Praha 10 - Dubeč, 107 00

Rochovská 765/20, Praha 9 - Hloubětín, 198 00

U Branek 674/7, Praha 15 - Hostivař, 10200

Malého 319/1, Praha 8 - Karlín, 186 00

Mladoboleslavská 210, Praha 9 - Kbely, 197 00

Trojská 177/22, Praha 8 - Kobylisy , 182 00

Polská 1a/2400, Praha 2, 120 00

Zenklova 37/2, Praha 8 - Libeň, 180 00

Libušská 294/129, Praha 4 - Libuš, 142 00

Na Proseku 15/6, Praha 9, 190 00

K Radonicům 326, Praha 9 - Satalice, 190 15

Vodičkova 22, Praha 1 - Staré Město, 110 00

Ústřední 136/15, Praha 10 - Štěrboholy, 102 00

Klenovská 35, Praha 9 - Vinoř, 190 17

Vršovické nám. 111/2, Praha 10 - Vršovice, 101 01

Novoškolská 696/2, Praha 9 - Vysočany, 190 00

Na Balkáně 812/21, Praha 3 , 130 00