O Župě Jana Podlipného


Reg. číslo T.J.: 31100100

Sokolská župa Jana Podlipného je jednou ze 42 žup, které tvoří Českou obec sokolskou. Na přelomu let 2002 a 2003 byla realizovaná župní reorganizace, která postihla některé z původních žup, včetně Sokolské župy Středočeské Jana Podlipného. Účelem reorganizace bylo přizpůsobení hranice žup novému státoprávnímu uspořádání. Původní župa s přívlastkem "Středočeská" sdružovala 21 jednot Prahy a jejího okolí ve výseči, tvořené dráhou na Pardubice a dráhou na Benešov. Vznikla v době, když se sokolské jednoty v Praze a středočeském kraji rozhodly vytvořit župu, která by je zastupovala a hájila jejich zájmy vůči okolí. Tak jak se zvětšoval historicky počet jednot v původní Středočeské župě, bylo nutno územní působení župy zmenšovat, aby své úkoly lépe zvládla. Postupně se tedy od ní oddělovaly župy Podbělohorská, Jungmannova, Barákova a naposledy Pražská-Scheinerova. Původní název tedy zůstal župě, jejíž webové stránky právě sledujete, ke kterému bylo později připojeno jméno prvního starosty České obce sokolské Jana Podlipného. 

Po reorganizaci župního uspořádání bylo  ovšem nutné vynechat slůvko "Středočeská".

Do župy nyní patří 19 jednot.