T.J. Sokol Satalice

Reg. číslo T.J.: 31090210

K Radonicům 326

Praha - Satalice, 190 15

tel. 607789232

danovak@seznam.cz

http://sokol-satalice.cz/


Starosta:

Ing.Daniel Novák, CSc.,607 789 232, danovak@seznam.cz

Jednatel:

Jaroslava Strnadová, 728 920 733,

Náčelnice:

MUDr. Kateřina Mlčochová, 723 359 904, katerina.mlcochova@gmail.com