Vršovické nám. 2 / 111
101 20   Praha 10

tel. 271 742 775
zpodlipneho@sokol.eu


Kalendář pořádaných akcí a pozvánky k stažení

Sokolské jednoty a oddíly v naší župě

Seznam nahraných videí na našem YouTube kanálu od 4. 12. 2022:

https://www.sokol.cz/dokument/3660-youtube-kanal-sokolske-zupy-jana-podlipneho-nova-videa 

Aktuální informace z naší župy a ČOS

(nutno se posunout dolů, pak následují aktuální informace z našich oddílů, jednot a Sokola)


11.07.2024
Světový svaz sokolstva má nové vedení, starosta ČOS Chlumský je místostarostou

Světový svaz sokolstva má nové vedení. Na sobotním zasedání byl v Tyršově domě zvolen starostou Damian Malecki ze Sokola Polsko. Martin Chlumský, starosta České obce sokolské, která je členem světového svazu, se stal jeho místostarostou.

Rada Světového svazu sokolstva:

starosta: Damian Malecki (Sokol Polsko)

1. místostarosta: Robert Tmej (Sokol Kanada)

místostarosta: Martin Chlumský  (Česká obec sokolská)

náčelník: Petr Svoboda (Česká obec sokolská)

náčelnice: Eva Řibřidová (Česká obec sokolská)

Kontrolní komise:

Dušan Gerlovič (Sokol Slovinsko)

Lubica Držková (Sokolská unie Slovenska)

Joe Bielecki (Slovak Sokol USA)

Světový svaz sokolstva byl založen v roce 1994 za účelem spolupráce a podpory všech sdružených sokolských organizací, šíření sokolských myšlenek a obnovování či zakládání sokolských organizací všude, kde o to bude zájem.

V praxi pak je jeho úkolem koordinovat činnost jednotlivých členských organizací a vzájemně si v ní pomáhat. Sdružuje 19 zemí světa. Česká obec sokolská je jedním z jeho členů. Vice najdete ZDE

Převzato z: https://sokol.eu/aktualita/svetovy-svaz-sokolstva-ma-nove-vedeni28.04.2024
Martin Chlumský je novým starostou Sokolů
Martin Chlumský je novým starostou České obce sokolské (ČOS). Dosavadního 1. místostarostu zvolila do čela spolku v dovolbách většina členů dnešního řádného Výboru ČOS v Tyršově domě s mandátem do června roku 2025, kdy se uskuteční volební Sjezd ČOS. Chlumský nahradil ve funkci Hanu Moučkovou, která na post po 13 letech rezignovala na březnovém mimořádném Výboru ČOS. Prvním místostarostou se stal Miroslav Kroc (Sokol Stupno). Pozici místostarostky předsednictva získala Kamila Šrolerová (Sokol Maxičky) a členem předsednictva byl zvolen Jaroslav Postl (Sokol Nová Ves u Chrastavy).

Chlumský byl z pozice 1. místostarosty pověřen vedením Sokola od začátku března. Do dovoleb byl jediným kandidátem na starostu a získal 69 ze 75 hlasů přítomných členů výboru. "Vážím si důvěry a funkci starosty přijímám s pokorou. Čas, který mám do konce řádného období, je relativně krátký, ale přesto budu dělat maximum pro dobré jméno Sokola. Základem je důvěra, transparentnost v procesech řízení, důsledná kontrola a otevřená komunikace," řekl Martin Chlumský.

Cílem pro nadcházející týdny je především zdárné uspořádání XVII. všesokolského sletu. "Který je tou nejlepší prezentací Sokola. Věřím, že nás nabije pozitivní energií, dodá chuť do práce a ukáže, že Sokol je za jakýchkoli okolností silný. Věřím, že slet spojí republiku," řekl Martin Chlumský.

Dvaačtyřicetiletý Chlumský je od školního věku členem Sokola Praha Libeň, kde léta působil jako cvičitel sportovní všestrannosti. Vystudoval Pedagogickou fakultu UK v Praze, studoval v Dánsku, kde byl i lektorem. V posledních 11 letech vedl Ústřední školu ČOS, která za tu dobu uspořádala přes 400 seminářů za účasti víc než 8000 lidí. Mnohokrát byl hostem i zahraničních seminářů a workshopů, například školil na akci Fórum gymnastiky pro všechny v brazilském Sao Paulu a byl také národním koordinátorem mezinárodní akce MoveWeek. Podílel se na přípravě akčního plánu pohybových aktivit v rámci zdraví 2020 a stojí i za digitalizaci Sokola.

Členové výboru odhlasovali svolání mimořádného Výboru ČOS v září letošního roku, na kterém se bude mimo jiné volit nový jednatel. Mimořádný výbor už by mohl být seznámen i s výstupy z forenzního auditu, který by měla pro ČOS na základě výběrového řízení provést společnost KPMG.

Chlumský ve své zprávě (celou si přečtěte ZDE) členy výboru informoval, že z bankovních dokumentů k účtům v Komerční bance vyplynulo, jakým způsobem byly uzavřeny dva neschválené úvěry a kontokorentní účet. „Všechny zmíněné smlouvy byly elektronicky podepsány v internetovém bankovnictví oběma tehdejšími statutárními zástupci bez předchozího schválení orgány ČOS a z tohoto titulu jsou odpovědní za jejich uzavření,“ uvedl Chlumský. Dodal, že je důležité poznamenat, že v tuto chvíli není jasné, jak k tomu konkrétně došlo a jak bývalá asistentka starostky prováděla převody mezi účty a proč tyto převody nebyly nikým zachyceny. To je předmětem vyšetřování policie.

Česká obec sokolská si nechala udělat právní rozklad, z něhož vyplývají následné kroky směrem k bývalým statutárním zástupcům. „Musíme postupovat s péčí řádného hospodáře, která nám ukládá, abychom v případě, že organizaci vznikla škoda, ji jednoznačně vyžadovali po nich. Je to naše zákonná povinnost," prohlásil Chlumský. 

Nově zvolená místostarostka předsednictva Kamila Šrolerová dodala, že Sokol situaci analyzuje a plánuje se, že škoda bude vymáhána v rámci civilního řízení. „Připravit takovýto dokument bude záležitostí právního zástupce ČOS a je potřeba to udělat správně. To bude nějakou dobu trvat,“ uvedla Šrolerová. Oba někdejší statutární zástupci – bývalá starostka Hana Moučková a jednatel Jan Těšitel – byli podle slov Chlumského o situaci informováni.

Výbor schválil vyrovnaný rozpočet ústředí ČOS na letošní rok v obratu 138 milionů korun. Projevují se v něm i výše zmíněná zjištění. Díky škrtům v projektech a rozpočtech jednotlivých odborů se počítá se splacením úvěru na 12 miliónů korun a kontokorentu (cca 5 mil. Kč), částí škody z bankovního a úvěrového podvodu ve výši 46 miliónů korun spáchaného bývalou zaměstnankyní. "K rozpočtu jsme přistoupili tak, aby byla minimálně zasažena činnost žup a jednot," řekl Martin Vlk, člen Předsednictva ČOS a šéf rozpočtové komise.

Převzato z: https://sokol.eu/aktualita/martin-chlumsky22.04.2024
Lídři společně: Sokol spojil síly s ALPINE PRO

Největší spolek vedoucí Čechy k pohybu a společné aktivitě a přední tuzemská firma oblékající národ do sportovního a outdoorového oblečení. Spojení dvou domácích lídrů v daných oblastech je proto přirozené: novým hlavním partnerem České obce sokolské se na následující tři roky stala společnost ALPINE PRO. Nazdar!

Spolupráce odstartuje na nadcházejícím XVII. všesokolském sletu. Oblečení ALPINE PRO hrdě ponesou sletové pořadatelské týmy v Praze i na všech krajských vystoupeních. A to zdaleka není vše. ALPINE PRO oblékne i dobrovolníky. Slet se rozjede v regionech začátkem května oblastními, župními a krajskými vystoupeními a vyvrcholí od 30. června do 5. července v Praze.

"Všesokolský slet je ideálním startem naší spolupráce. Koná se s podtitulem spojuje a v tomto případě spojuje ty, kteří rozumí sportovcům, jsou moderní a jsou tu pro všechny," říká Martin Chlumský, 1. místostarosta ČOS, aktuálně pověřený vedením spolku, člen předsednictva Sokolské župy Jana Podlipného a člen T.J. Sokol Libeň.

Těšit se mohou i všichni sokolové. V mobilní aplikaci Sokol na ně čeká unikátní slevový kód k nákupu v e-shopu i v prodejnách ALPINE PRO. Produkty firmy rozšíří také nabídku sokolského e-shopu. 

"Sport a pohyb je pro nás důležitou součástí života. Proto jsme rádi, že se můžeme spojit s Českou obcí sokolskou, která podporuje pohyb napříč všemi generacemi," říká Václav Hrbek, majitel společnosti ALPINE PRO.

Oblečení ALPINE PRO splňuje všechny důležité atributy moderního sokolského milovníka všestranného pohybu – je funkční a krásné zároveň. Kolekce se chystá v českých a sokolských barvách, ponese i vizuály sletu včetně postav od výtvarníka Jaromíra 99. 

 "Jsem rád, že se nám podařilo toto partnerství dohodnout v rekordně rychlém čase již na tento slet. Zásadně to posune úroveň prezentace naší největší akce a zároveň i kvalitu vybavení organizačního týmu a dobrovolníků,” říká Marek Tesař, člen sletového týmu pro marketing a komunikaci, a dodal, že ALPINE PRO je silná česká značka dlouhodobě podporující olympioniky i paralympiky. “Takže je skvělé, že jsme jako sport pro všechny v této rodině," vyzdvihuje Marek Tesař.

Společnost ALPINE PRO patří mezi rozhodující firmy na českém trhu v oblasti sportovního a outdoorového oblečení, doplňků a obuvi. V současné době je značkou s největší sítí autorizovaných prodejen a franchisových prodejců v oblasti outdoorových aktivit v České republice. Od roku 2009 obléká české olympioniky i paralympiky, mezi které patří i úspěšní sokolové.

Česká obce sokolská je spolek založený před 162 let, který vychází z odkazu Miroslava Tyrše a Jindřicha Fügnera. Je lídrem v rozvoji všestranného pohybu, aktivní silou a hybatelem sportovních i kulturních aktivit po celé republice. V minulosti vychoval i olympijské medailisty, například Bedřicha Šupčíka, Aloise Hudce či Alexandera Choupenitche. Aktuálně má přes 160 000 tisíc členů ve více než 1000 tělocvičných jednotách.

Všesokolské slety se konají jednou za šest let a jsou tu už po tři století, první se uskutečnil v roce 1882. Slet je tradice, radost z pohybu a hrdost. Do celého projektu se zapojí až 100 000 účastníků a v Praze jich během sletového týden bude skoro 20 000.

Převzato z: https://www.sokol.eu/aktualita/lidri-spolecne13.04.2024
Josef Těšitel odstoupil z pozice jednatele, člena Předsednictva i Výboru ČOS

Josef Těšitel 12. dubna 2024 rezignoval na post jednatele, člena předsednictva i výboru České obce sokolské (ČOS). O svém odstoupení informoval mimořádné zasedání Předsednictva ČOS, které se konalo 12. dubna 2024.

"Po zralé úvaze a vzájemné domluvě s Martinem Chlumským jsme dospěli k závěru, že po osmi letech ve funkci jednatele skončím. Myslím, že za tu dobu jsem pro náš spolek odvedl kus práce. Odchod jsem avizoval už loni a věřím, že tento krok napomůže situaci v Sokole zklidnit, což je nyní před sletem naprosto zásadní," uvedl Těšitel, který byl členem Předsednictva ČOS od roku 2001.

"Rád bych bratru Josefu Těšiteli poděkoval za jeho dlouholetou a obětavou práci pro Českou obec sokolskou. Jeho rozhodnutí respektuji," řekl Martin Chlumský, 1. místostarosta ČOS, člen předsednictva Sokolské župy Jana Podlipného a člen T.J. Sokol Libeň, který je pověřen vedením spolku.

Na nadcházejícím Výboru ČOS v sobotu 27. dubna se nový jednatel volit nebude, protože se návrhy na kandidáty podle vnitřních směrnic mohou podávat nejpozději měsíc před Výborem ČOS. Dočasně pověřenou osobou s podpisovým právem jednatele bude do dalšího výboru náčelník ČOS a člen předsednictva Petr Svoboda, o čemž rozhodlo Předsednictvo ČOS.

Těšitel bude do XVII. všesokolského sletu dále zodpovídat za materiální zajištění účastníků sletu (cvičebních úborů, sletového náčiní a nářadí) a zůstane členem sletového týmu.

Převzato z: https://sokol.eu/aktualita/josef-tesitel-odstoupil-z-pozice13.04.2024
Chlumský je jediným kandidátem na post starosty České obce sokolské

Martin Chlumský 1. místostarosta ČOS, člen předsednictva Sokolské župy Jana Podlipného a člen T.J. Sokol Libeň je jediným kandidátem na post starosty České obce sokolské (ČOS). Vyplývá to z kandidátní listiny pro dovolbu členů Předsednictva ČOS pro řádné zasedání Výboru ČOS, které se uskuteční v sobotu 27. dubna 2024. Celkem se přihlásilo pět kandidátů, zbylí čtyři se ucházejí o další posty v předsednictvu. Všichni budou zvoleni do roku 2025, kdy se uskuteční volební Sjezd ČOS. Návrh zveřejnila Kandidátní komise ČOS.

Současný 1. místostarosta ČOS Chlumský je pověřen vedením spolku od začátku března, kdy na mimořádném Výbor ČOS na post po 13 letech rezignovala Hana Moučková. Chlumský po zasedání avizoval, že se bude o funkci starosty ucházet. "Jsem sokolem od svých osmi let a cvičitelé nás vždycky učili, že se nemáme bát přijímat odpovědnost. Věřím, že mám Sokolu co nabídnout a pomoci se zdárným průběhem nadcházejícího XVII. všesokolského sletu," řekl Chlumský.

Pokud získá Chlumský nadpoloviční většinu hlasů přítomných delegátů, bude se volit i 1. místostarosta. O tuto pozici se ucházejí Miroslav Kroc (Sokol Stupno) a Peter Szenasy (Sokol Křivoklát). V případě, že by se Kroc stal 1. místostarostou, bude se volit i místostarosta a v návrhu pro dovolbu zůstane kandidátkou Kamila Šrolerová (Sokol Maxičky). Pokud bude prvním místostarostou Szenasy, Kroc zůstane místostarostou a Šrolerová bude usilovat o jedno místo v předsednictvu společně s Jaroslavem Postlem (Sokol Nová Ves u Chrastavy).

Celý článek s přehledem kandidátů najdete ZDE01.04.2024
Prodej vstupenek na slet zahájen 1. 4. 2024

Už se jako my těšíte na XVII. všesokolský slet? Dnes v POLEDNE na Velikonoční pondělí spouštíme pro všechny fanoušky, účastníky sletu a širokou veřejnost, kteří si ještě nestáhli aplikaci Sokol, prodej lístků na hromadné skladby 4. a 5. července 2024. Kód pro nákup: sletspojuje

Podrobné informace o prodeji vstupenek, kategoriích a cenách najdete na https://slet2024.cz/vstupenky.

Převzato z:
https://www.facebook.com/ceskaobecsokolska/posts/pfbid0HJKx3aL798RYveEnZdyX3p3XKUGBrK7dnDvhUp8JvPufeuHgvEMfRpyYvH2xHHHul30.03.2024
100 dní do sletu: vstupenky, sletová tramvaj i aplikace

Sto dní do XVII. všesokolského sletu, největší sportovně-společensky-kulturní události roku na našem území, Česká obec sokolská oficiálně oznámila spuštění prodeje vstupenek na hromadné skladby. V rozmezí 200 až 700 korun na den budou k zakoupení od 1. dubna a očekává se, že se hlediště Fortuna Areny zcela zaplní. Ulicemi Prahy jezdí speciální sletová tramvaj se soutěží, ke stažení je sletová mobilní aplikace Sokol a na tiskové konferenci zazněla premiéra nahrávky manifesta s hlasy známých osobností.

Přípravy na slet jedou podle plánu. „Čekají nás ještě tři náročné měsíce přípravy a nácviků a věřím, že slet dopadne skvěle a bude oslavou Sokola," říká Martin Chlumský, 1. místostarosta ČOS, dočasně pověřený vedením spolku. Zdůraznil, že současná kauza bankovního a úvěrového podvodu, která Sokol postihla, přípravy sletu zásadně neovlivňuje. Důkazem je i potvrzená a obdržená státní dotace od Národní sportovní agentury na pořádání sletu. „Což je pro nás velmi důležité a nadále máme podporu našich partnerů," dodal Chlumský.

Prodej vstupenek

Sokolové v jednotách po celé republice pilně nacvičují dvanáct hromadných skladeb. K vidění budou i tři skladby hostů a vystoupení nového cirkusu. Vstupenky do hlediště Fortuna Areny v Edenu na 4. a 5. července se začnou v síti TicketPortal prodávat 1. dubna.

„Ceny jsou ve čtyřech kategoriích a velmi přijatelné. Nabízíme i permanentky na oba dny. Nejlepší místa jsou co nejvýš, jelikož z vrchu vynikne krása jednotlivých skladeb a jejich choreografie," říká Petr Svoboda, náčelník ČOS a místopředseda sletového týmu pro program.

.....

Příští stanice slet

Sokolové představili i sletovou tramvaj, které od tohoto týdne díky partnerství s pražským dopravním podnikem jezdí ulicemi hlavního města. Tramvaj bude nejčastěji nasazována jako linka č. 22 křižující klíčová místa letošního sletu: Tyršův dům, Národní divadlo i Fortuna Arénu v  Edenu. Na designu soupravy se podílelo studio Dynamo design, které umně využilo ilustrace známého výtvarníka Jaromíra 99.

V tramvaji jsou k nalezení klíčové informace o sletovém týdnu a soutěže o ceny včetně vstupenek na slet. Pasažéry také vtipnými hláškami v interiéru motivuje ke sportu.

Sledovat tramvaj v reálném čase je možné díky GPS na mapě mobilnitabla.cz/sokol.

Celý článek najdete ZDE30.03.2024

XVII. všesokolský slet má dotaci od Prahy a Marek Tesař zůstane v ČOS do sletu 

Česká obec sokolská získala další důležitou podporu pro nadcházející XVII. všesokolský slet. Zastupitelstvo hlavního města Prahy jednohlasně schválilo finanční příspěvek sletu a nad rámec této dotace i usnesení o podpoře dopravy účastníků sletového týdne v metropoli. Do sletu v ČOS také zůstane Marek Tesař, který začátkem března rezignoval na funkci ředitele Kanceláře ČOS. Do července zůstává členem sletového týmu a šéfem komunikačního týmu.

Pražské zastupitelstvo jednomyslně podpořilo slet neinvestiční účelovou individuální dotací v oblasti sportu, kterou navrhli radní Antonín Klecanda a Zdeněk Kovářík. Částka šest miliónů korun byla ještě doplněna usnesením o podpoře dopravy účastníků sletového týdne. Zastupitelé podporu schválili na čtvrtečním zasedání, které se protáhlo do ranních hodin.

„Vážíme si podpory magistrátu, za kterou zastupitelům děkujeme. Pro nás jde o signál, že je slet pro Prahu významný a největší sportovně-společenské akce si váží. Stejně tak jde i o signál, že je pro magistrát sport pro všechny jednou z priorit. Jsme přesvědčeni, což dokládá i ekonomická studie, že to je pro hlavní město i velmi dobrá investice," řekl Martin Chlumský, 1. místostarosta ČOS, dočasně pověřený vedením spolku, člen předsednictva Sokolské župy Jana Podlipného a člen T.J. Sokol Libeň.

Během sletového týdne, od 30. června do 5. července, se očekává, že Prahu navštíví až 20 000 účastníků. „Logistika dopravy je proto pro zdárný průběh akce zásadní, z toho pohledu je pražská podpora velmi vítaná," řekl Petr Svoboda, náčelník ČOS a předseda sletového týmu pro program.

Pro Českou obec sokolskou jde v krátké době o další dobrou zprávu. Minulý týden Národní sportovní agentura (NSA) potvrdila pokračování financování běžné činnosti spolku bez omezení a na slet zaslala vládou schválený významný finanční příspěvek. „Podpora NSA i Prahy je pro nás v současném náročném období hodně důležitá," řekl Chlumský.

Celý článek najdete ZDE09.03.2024
Závěry z mimořádného zasedání Výboru ČOS dne 9. 3. 2024 k aktuální kauze v ČOS

Závěry z mimořádného zasedání Výboru ČOS se dozvíte v reportáži na ČT24, která byla vysílána v pořadu Studio ČT24 od 16:00 hodin v tomto videu: ZDE 

Reportáž můžete zhlédnout v čase videa 38:35-43:14.07. 03. 2024
Stanovisko Předsednictva Sokolské župy Jana Podlipného k aktuální kauze v ČOS 

Předsednictvo Sokolské župy Jana Podlipného věří, že starostka ČOS vyhodnotí svojí osobní zodpovědnost a na mimořádném Výboru ČOS 9. 3. 2024 sama odstoupí.

Současnou situaci hodnotí Předsednictvo SŽ JP jako neudržitelnou, vzhledem k dostupným informacím, a také vnímá postoj některých jednot a řadových členů. Proto doporučuje svým vyslancům v případě hlasování o odvolání starostky hlasovat pro odvolání. Vzhledem k blížícímu se sletu však konstatuje, že by bylo krajně nezodpovědné aby bylo odvoláno i celé předsednictvo.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aktuální informace z našich oddílů, jednot a Sokola
(nutno se posunout dolů)

12.07.2024 - aktualizace 16.07.2024
Nový oddíl Mini Skipping Buddies v T.J. Sokol Libeň od září 2024 𓀪𓀫𓀪

Od září 2024 se v T.J. Sokol Libeň otvírá nový oddíl Mini Skipping Buddies. S oddíly Skipping Boys a Skipping Buddies to bude třetí oddíl ve skákání přes švihadlo v T.J. Sokol Libeň.

Pokud chceš začít skákat a nemáš žádné zkušenosti se švihadlem, tenhle oddíl je přesně pro tebe! 🐝

Od září, každý čtvrtek v ZŠ Hloubětín💛🖤

Více informací na stránkách 👉 www.SkippingBuddies.cz 👈

Převzato z:
https://www.instagram.com/p/C83uWgtMZYb/?utm_source=ig_web_copy_link15.05.2024 - aktualizace 16.07.2024
HUDEBNÍ KURZY YAMAHA POKRAČUJÍ v T.J. Sokol Hostivař OD ZÁŘÍ 2024 🎼🎹🎸📀💿🥁

Oblíbené kurzy hudby YAMAHA opět v novém školním roce. Začínáme v září 2024. Po každé hodině mají žáčci u nás slevu na herničku ve Frydolínku.

Cena za pololetí (tj.16 lekcí) je 2.880 Kč. V kurzu První krůčky k hudbě používáme také leporelo v ceně 300 Kč, které je nutné si zakoupit a vydrží vám celý školní rok. Máte možnost přijít kdykoli během roku si hodinu vyzkoušet (pokud nebude naplněna kapacita výukové lekce).

Více na https://www.yamahaskola.cz/cs/programy-pro-deti

Pozvánku najdete ZDE a ZDE

Převzato z: https://www.sokolhostivar.cz/2021/09/pohadkove-odpoledne/16.07.2024
Mistrovství světa Kadetů jednotlivců v judu v peruánské Limě (LIMA WORLD CHAMPIONSHIPS CADETS INDIVIDUALS 2024) 28. 8.-1. 9. 2024 🥋🥋

Ve dnech 28. 8.-1. 9. 2024 se v peruánské Limě uskuteční Mistrovství světa Kadetů jednotlivců (LIMA WORLD CHAMPIONSHIPS CADETS INDIVIDUALS 2024).

Sokolskou župu Jana Podlipného reprezentují na tomto MS Kadetů jednotlivců v judu dvě judistky z T.J. Sokol Praha Vršovice.

V kategorii do 52 kg to je judistka Lada Vondráková (2008) z T.J. Sokol Praha Vršovice.

V kategorii nad 70 kg to je judistka Anna Kroužková (2007) z T.J. Sokol Praha Vršovice.

Propozice MS najdete ZDE

Startovní listinu najdete ZDE

Držíme našim dvěma judistkám palce k úspěchům a medailím a děkujeme za mezinárodní reprezentaci Sokolské župy Jana Podlipného!Pozvánka na štafetový závod dvojic v Praze Hostivaři 18. 8. 2024 31. ročník🏃‍♂️🏃‍♀️

Dne 18. 8. 2024 se v hostivařském lesoparku u altánu s dřevěným vláčkem koná od 10:00 31. ročník běhu s názvem štafetový závod dvojic. Pořadatelem Je Ing. Vítězslav Král, člen T.J. Sokol Praha Královské Vinohrady.

Pozvánku najdete ZDE

Startovní listinu najdete ZDE

Více informací najdete na https://zavod-dvojic.4timing.cz/


06.07.2024 - aktualizace 15.07.2024
Prázdninová hýčkací neděle pro ženy v T.J. Sokol Vinoř
4. 8. 2024

Dne 4. 8. 2024 od 10:00 do 15:00 hodin pořádá 11. oddíl Sokola Vinoř Divadýlko Na konečný Prázdninovou hýčkací neděli pro ženy v T.J. Sokol Vinoř.

Více info v pozvánce ZDE a ZDE13.03.2024 - aktualizace 15.07.2024
Pozvánka na letní tábor T.J. Sokol Vinoř v červenci a srpnu 2024

T.J. Sokol Vinoř pořádá v červenci a v srpnu letní tábor o dvou turnusech.

První turnus  je 22.-26. 7. 2024. Druhý turnus je 29.7. -2. 8. 2024.

Více v pozvánce ZDE včetně e-mailu pro přihlašování a ceny.28.01.2024 - aktualizace 15.07.2024

Pozvánka na letní příměstský tábor Vinohraďáček v T.J. Sokol Praha Královské Vinohrady v červenci a srpnu 2024

Atletický oddíl T.J. Sokol Praha Královské Vinohrady opět pořádá letní příměstský tábor Vinohraďáček v T.J. Sokol Praha Královské Vinohrady.

Více info najdete v pozvánce ZDE a ZDE

Převzato z:
https://www.facebook.com/atletikakralovskevinohrady/posts/pfbid0qBsdEeHsSZmYqP1Kx3wcTJTWPLiKrAqYqnxXbdWKWwLFdiZNAwNYKMANxMK62BKVl15.05.2024 - aktualizace 15.07.2024
Pozvánka na PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY VE FRYDOLÍNKU v T.J. Sokol Hostivař LÉTO 2024
Je to příměstský tábor pro nejmenší děti ve věku od 4 do 8 let v termínech
15.-19. 7. 2024 a 12.-16. 8. 2024.
Přihlášky zasíláme mailem, napište na info@sokolhostivar.cz.

Denní program začíná v 8 hodin, do půl deváté se schází děti a končí 16 – 16:30. Stravování probíhá formou dopolední svačiny, oběda a odpolední svačiny, celý den je zajištěn pitný režim. Akci je přítomen zdravotnický dozor.

Co s sebou: přezůvky, batůžek, pláštěnka, plavky, ručník, boty do vody, čepice proti slunci, věci na převlečení.

Pozvánku najdete ZDE a ZDE14.05.2024 - aktualizace 15.07.2024
Pozvánka na sportovní příměstský tenisový kemp v T.J. Sokol Dolní Chabry o letních prázdninách 2024

Chcete pro děti sportovní vyžití i během letních prázdnin?⚽️🥎🥅🎾🤸‍♀️

Přihlašte je k nám na sportovní kemp!

Uzávěrka přihlášek se blíží, tak nepromarněte místa!

✔️Termín 15.7. - 19.7. - stále pár volných míst

✖️Termín 12.8. - 16.8. - je obsazen

✔️Termín 26.8. - 30.8. - volná místa

Budeme rádi i za sdílení dále!

Pozvánku najdete ZDE a ZDE

Převzato z:
https://www.facebook.com/sokoldolnichabry/posts/pfbid02Y9h2ZCVAcaFbgss8SMBm2Vt7Q8fe9jFRZGAGhUW6LBRRtmoK6yJPwXUJc5QDkyp8l15.07.2024
Novým klubovým manažerem florbalového klubu SKV z T.J. Sokol Praha Královské Vinohrady se stává Milan Randa 👨🏼‍🦯

Do nové sezony vstoupí florbalové Vinohrady s velkou změnou. Do nově vytvořené pozice klubového manažera nastupuje Milan Randa.

Milan Randa byl dlouhodobě spjatý s florbalem v Pardubicích. Odchovanec tamního klubu si prošel téměř všemi myslitelnými pozicemi od hráče, přes trenéra, office managera až po marketingového pracovníka. Po konci sezony 2023/24 se rozhodl po téměř dvaceti letech z klubu odejít a jeho další kroky vedou směrem k nám do Riegrových sadů.

„Jsem moc rád, že po mém konci v Pardubicích mě kontaktoval Jirka Buchta, který mi nabídl pozici manažera v SKV. Po úvodních schůzkách s vedením a dalšími lidmi v klubu zde vnímám velký lidský potenciál. V následujících týdnech mě čeká seznámení se s procesy fungování a nastavení způsobu práce do sezóny, která bude věřím ve všech ohledech úspěšná,” poodhalil Milan Randa jakým způsobem se jeho pracovní kariéra obrátila směrem k SKV a co jej čeká v následujících týdnech.

„Obsazení této pozice je pro nás velký krok. SKV se za poslední roky hodně rozrostlo a nároky na řízení jednoduše vzrostly natolik, že jsme si museli položit otázku jak dál. Z hlediska vnitřní organizace, marketingu a využití potenciálu, který v klubu je, jsme začali cítit, že přes veškerou snahu nám v našem současném režimu dochází dech, a že náš klub si prostě zaslouží víc. Když se otevřela možnost angažovat na pozici klubového manažera člověka se zkušenostmi a s historií velmi dobře odvedené práce ve florbalovém prostředí, celé rozhodování nám to hodně usnadnilo,” vysvětlil obsazení pozice viceprezident klubu Jiří Buchta, který zároveň doplnil, že v případě Milana Randy se nejedná o blesk z čistého nebe: „S Milanem se známe osobně ze společných schůzek superligových markeťáků a lidsky jsme si vždy seděli. Vnímal jsem pozitivně jeho poctivou práci v Pardubicích a výrazný podíl na tom, že bylo jeho bývalé působiště vnímané z hlediska marketingu, práce s partnery a vnitřní organizace jako dobře fungující klub, který byl schopný organizovat skvělé akce, dobře se starat o své partnery, trenéry i řadové členy. I z těchto důvodů jsem moc rád, že jsme se na spolupráci dohodli, a věřím, že je to začátek společné cesty, díky které společně zvládneme SKV dostat zase o úroveň výše.“

Přejeme Milanovi vykročení pravou nohou do práce pro žlutočerné barvy. V následujícím období se můžete také těšit na úvodní rozhovor s novým manažerem.

Převzato z: https://www.skvflorbal.cz/c/novym-klubovym-manazerem-skv-se-stava-milan-randa-238312.07.2024 - aktualizace 14.07.2024
Atletický závod 2. PRÁZDNINOVÝ MÍTINK v Brně 15. 7. 2024 🏃‍♂️

Dne 15. 7. 2024 se v Brně ve Vojtově ulici 12c uskuteční atletický závod 2. PRÁZDNINOVÝ MÍTINK, BRNO, 15. 7. 2024.

Tento závod technicky zajišťuje atletický klub/oddíl AC Moravská Slavia Brno¸ spolek. Závodí se v atletických disciplínách.

Sokolskou župu Jana Podlipného reprezentuje v kategorii sprint. tr (Muži) atlet Daniel Šrámek (2003) z T.J. Sokol Praha Královské Vinohrady.

Propozice závodu najdete ZDE

Startovní listinu najdete ZDE

Držíme našemu atletovi Danielovi Šrámkovi z T.J. Sokol Praha Královské Vinohrady palce k úspěchu a medaili a děkujeme za reprezentaci Sokolské župy Jana Podlipného!14.07.2024
Florbalový turnaj Prague Games 10.-13. 7. 2024 👨🏼‍🦯👨🏼‍🦯👨🏼‍🦯🥅

Ve dnech 10. -13. 7. 2024 se v několika halách v Praze konal florbalový mezinárodní turnaj Prague Games, který je největší mezinárodní florbalový turnaj pro mládež, pořádaný každoročně v Praze. Jedna z hal se nacházela v T.J. Sokol Praha Královské Vinohrady. 

Fotogalerii fanoušků z některých hal včetně Rieger Arény najdete ZDE

Florbalový klub SKV z T.J. Sokol Praha Královské Vinohrady na něm měl zastoupení tří týmů, a to starších žáků (U14), dorostenců (U16) a juniorů (U18). 💛

Florbalové týmy z SKV odehrály svoje zápasy v Hale Kbely, v Hale Zličín a v UNYP Aréně.

Obrázky se seznamem soupeřů s kterými se SKV utkalo najdete ZDE

Startovní listinu a výsledky najdete ZDE (nutno rozkliknout příslušnou kategorii)

Turnaj bylo možné sledovat živě také ZDE (nutná registrace)

Zápas SKV vs. Floda IBK, který se také vysílal živě  10. 7. 2024 v UNYP Aréně můžete zhlédnout ZDE (není to zadarmo a nutná registrace)

Zápas SKV vs. Florbal Chomutov, který se také vysílal živě  10. 7. 2024 v UNYP Aréně můžete zhlédnout ZDE (není to zadarmo a nutná registrace)

Fotogalerii z prvního dne najdete ZDE

Fotogalerii z druhého dne najdete ZDE

Fotogalerii z třetího dne najdete ZDE

Fotogalerii ze čtvrtého finálového dne najdete ZDE

Fotogalerii florbalového klubu SKV najdete ZDE

Děkujeme třem florbalovým družstvům SKV z T.J. Sokol Praha Královské Vinohrady za reprezentaci Sokolské župy Jana Podlipného!14.07.2024
Proběhl premiérový ročník SKV Awards ve florbalovém klubu SKV z T.J. Sokol Praha Královské Vinohrady 👨🏼‍🦯🥅

V rámci letošního SKVělého dne 8. 6. 2024 proběhlo premiérové předávání SKV Awards. Vyhlašovalo se celkem ve čtyřech kategoriích a oceněno bylo pět členů vinohradského klubu.

Bylo to v kategoriích Cena prezidenta SKV, Cena Dalibora Nigrina, Cena Ivana Čuláka a SKV Rookie.

Celý článek s obrázky si přečtete ZDE

Gratulujeme oceněním florbalistům a florbalistkám a děkujeme za reprezentaci Sokolské župy Jana Podlipného!13.04.2024 - aktualizace 11.07.2024

Mistrovství Evropy ERSO 2024 ve skákání se švihadlem 13. 7.-21. 7. 2024 v maďarském Egeru s účastí Skipping Boys z T.J. Sokol Libeň 𓀪𓀫🇭🇺 📺💻📱

Evropská rope skippingová organizace (ERSO) pořádá 13. 7.-21. 7. 2024 v Egeru v Maďarsku sérii čtyř evropských šampionátů - European Championships (EC), Junior European Championships (JEC), European Open Tournament (EOT) a Double Dutch Contest Europe (DDC). Czech Jump Rope vysílá na tyto soutěže reprezntační tým České republiky, složený ze závodníků, kteří splnili kvalifikační kriteria a úspěšně prošli nominačním procesem dle platných Pravidel nominací pro mezinárodní soutěže. 

Členy reprezentačního týmu ČR jsou závodníci z jednotlivých týmů Alcedo Vsetín, Rebels O.K., SVČ Fokus Nový Jičín - Between Team, T.J. Sokol Libeň - Skipping Boys a T.J. Sokol Přerov - Mamut Skippers.

Seznam závodníků reprezentačního týmu s obrázky závodníků a odkud převzato najdete ZDE

Obrázkovou upoutávku na ME najdete ZDE

Upoutávku můžete zhlédnout na YouTube kanálu Sokolské župy Jana Podlipného https://www.youtube.com/@zpodlipneho v playlistu Činnost našich jednot a župy. Sdílené video má název Trailer - European Rope Skipping Championships 2024.

Držíme našim dvěma závodníkům Janu Dostálovi a Michalu Trojanovi (obrázek) palce k úspěchům a medailím na Mistrovství Evropy ERSO 2024 ve skákání se švihadlem v maďarském Egeru a děkujeme za mezinárodní reprezentaci Sokolské župy Jana Podlipného!

Aktualizace 12. 7. 2024:

Mistrovství Evropy ERSO 2024 ve skákání se švihadlem 13. 7.-21. 7. 2024 v maďarském Egeru s účastí Skipping Boys z T.J. Sokol Libeň můžete sledovat živě 📺💻📱na YouTube kanálu Sokolské župy Jana Podlipného https://www.youtube.com/@zpodlipneho v playlistu Činnost našich jednot a župy. Sdílená videa mají název European Open Tournament - 14/07/2024 morning session, European Open Tournament - 14/07/2024 afternoon session, European Open Tournament - 15/07/2024 morning session, European Open Tournament - 15/07/2024 afternoon session, European Championships Qualifiers 2024 - 16/07/2024 morning session, European Championships Qualifiers 2024 - 16/07/2024 afternoon session, Junior- & European Championships Qualifiers - 17/07/2024 morning session, European Championships Qualifiers - 17/07/2024 afternoon session, Junior European Championships - 18/07/2024 morning session, Junior European Championships - 18/07/2024 afternoon session,

Aktualizace 15. 7. 2024:

Neděle a pondělí patřily mezinárodní soutěži European Open Tournament (EOT).

V úterý, středu a čtvrtek bude souběžně probíhat Juniorské Mistrovství Evropy (JEC 12-15 let) a kvalifikace Mistrovství Evropy (EC 16+)

Pátek a sobota je vyhrazena pro finále EC 16+.

V sobotu zároveň proběhne čtvrtá a poslední soutěž Double Dutch Contest Europe (DDCE), která je letos prvně pořádaná pouze pro Evropu.

Jmenný seznam a vystoupení závodníků a závodnic z ČR najdete v této fotogalerii ZDE

Obrázek Českého reprezentačního týmu na ME ERSO 2024 ve skákání se švihadlem v maďarském Egeru můžete zhlédnout ZDE

Převzato z:
https://www.facebook.com/czechjumprope/posts/pfbid02TxQVLwPZ3x8Fe9KfVUtJVMmBibuwVYpH11nc8tKrsVP3RMQdw4v69d6XWgjDkB5Vl?locale=cs_CZ

Více také ZDE

Aktualizace 16. 7. 2024:

Video ze slavnostního průvodu městem můžete zhlédnout ZDE

Kvalifikací se probojovali Jan Dostál a Michal Trojan ze Skipping Boys T.J. Sokol Libeň v disciplíně Wheel Pair Freestyle a postupují tak do sobotního finále.

Gratulujeme! 💙🤍❤️

Dva obrázky najdete ZDE

Převzato z:
https://www.facebook.com/czechjumprope/posts/pfbid02k3PU5ZjHx2gfxKWnKX1MrLrJYC1kyxquU3BnnJKcC6HQZi4Uiyf3RBt6XCGfYDRZl?locale=cs_CZ

Držíme palce k zisku medailí v sobotním finále a děkujeme za mezinárodní reprezentaci Sokolské župy Jana Podlipného!07.07.2024 - aktualizace 11.07.2024
EUROGYM 2024 v norském Bodø 13.-19. 7. 2024 🤸‍♀️🤸‍♂️🇳🇴 ▶️▶️
Eurogym je jednou z největších gymnastických událostí pro mládež ve věku 12 - 18 let. Koná se každé dva roky v jedné z evropských zemí a mladým gymnastům a gymnastkám poskytuje příležitost vystoupit se skupinovým představením na pódiu s mezinárodní účastí. Organizuje se pod hlavičkou UEG (Evropské gymnastické unie).

Letošní EUROGYM 2024 se uskuteční ve dnech 13.-19. 7. 2024 v norském městě Bodø.

Sokolskou župu Jana Podlipného reprezentuje družstvo z T.J. Sokol Praha Vršovice společně z družstvem T.J. Sokol Hlubočepy na startovní listině jako CZE 3 T.J. Sokol Praha  ve společném bloku z T.J. Sokol Valašské Meziříčí.

Startovní listinu najdete ZDE 

Pozvánku najdete ZDE

Program EUROGYMU 2024 najdete ZDE

Webové stránky EUROGYMU 2024 najdete ZDE

Promo video můžete zhlédnout na YouTube kanálu Sokolské župy Jana Podlipného https://www.youtube.com/@zpodlipneho v playlistu Činnost našich jednot a župy. Sdílené video má název Promo Eurogym Bodø 2024.

Tanec Eurogymu 2024 najdete také na našem YouTube kanálu. Sdílené video má název Flashmob Eurogym 2024.

Držíme našemu družstvu z T.J. Sokol Praha Vršovice palce k úspěchům a děkujeme za mezinárodní reprezentaci Sokolské župy Jana Podlipného.

Aktualizace 14. 7. 2024:

EUROGYM 2024 v norském Bodø 13.-19. 7. 2024 můžete sledovat živě ZDE nebo ZDE (nutná registrace)

Děkujeme všem za ÚŽASNOU soutěž European Gym for Life Challenge 2024!🤩🫶Velkolepé show, působivá akrobacie, fantastické kostýmy, hypnotizované publikum a veselé šťastné tváře po celém Bodø!🌟🌟🌟🌟To je ale den!

Video můžete zhlédnout ZDE

Součástí EuroGymu 2024 v norském Bodø je 4. ročník soutěže European Gym for Life Challenge, která se konala v sobotu 13. července 2024 v norském městě Bodo. Soutěžilo 1250 účastníků v 59 skupinách z 11 zemí!

Video sestřih z této soutěže můžete zhlédnout na YouTube kanálu Sokolské župy Jana Podlipného https://www.youtube.com/@zpodlipneho v playlistu Činnost našich jednot a župy. Sdílené video má název 2024 European Gym for Life Challenge – Highlights.

Aktualizace 16. 7. 2024:

Šestnáct způsobů, jak říci totéž: Vítejte na #EUROGYM2024 ! Video můžete zhlédnout ZDE

Video sestřih z prvního dne můžete zhlédnout na YouTube kanálu Sokolské župy Jana Podlipného https://www.youtube.com/@zpodlipneho v playlistu Činnost našich jednot a župy. Sdílené video má název EUROGYM 2024 - Highlights Day 1 - 14 July - Street Parade & Opening Ceremony.11.07.2024
Závod v lukostřelbě Vršovické šípy 2024 - 2. kolo
14. 7. 2024 🏹🏹🏹🏹🏹🏹🏹🏹🏹🏹🏹🏹🏹🏹🏹

Dne 14. 7. 2024 se na lukostřelnici T.J. Sokol Praha Vršovice uskuteční 2. kolo závodu v lukostřelbě Vršovické šípy 2024. První kolo se konalo 19. 5. 2024 a 3. kolo se bude konat 8. 9. 2024.

Sokolskou župu Jana Podlipného ve 2. kole reprezentují lukostřelci a lukostřelkyně z T.J. Sokol Praha Vršovice.

V kategorii OUTDOOR - REFLEXNÍ LUK - DOSPĚLÍ - MUŽI - WA720 70M to je lukostřelec Václav Krajíček (odpoledne dlouhé) z T.J. Sokol Praha Vršovice.

V kategorii OUTDOOR - REFLEXNÍ LUK - DOSPĚLÍ - ŽENY - WA720 70M to je lukostřelkyně Anastasia Jiritkaia (odpoledne dlouhé) z T.J. Sokol Praha Vršovice.

V kategorii OUTDOOR - REFLEXNÍ LUK - U21 - MUŽI - WA720 70M to jsou lukostřelci Jakub Kopřiva (odpoledne dlouhé), Stanislav Pantykin (odpoledne dlouhé) a Jakub Sedláček (odpoledne dlouhé) z T.J. Sokol Praha Vršovice.

V kategorii OUTDOOR - REFLEXNÍ LUK - U21 - ŽENY - WA720 70M to jsou lukostřelkyně Lucie Nevolová (odpoledne dlouhé) a Emma Petříčková (odpoledne dlouhé) z T.J. Sokol Praha Vršovice.

V kategorii OUTDOOR - REFLEXNÍ LUK - U18 - MUŽI - WA720 60M to je lukostřelec Jakub Stluka (odpoledne dlouhé) z T.J. Sokol Praha Vršovice.

V kategorii OUTDOOR - REFLEXNÍ LUK - U18 - ŽENY - WA720 60M to jsou lukostřelkyně Simona Hanžlíková (odpoledne dlouhé) a Chloe Kraslová (odpoledne dlouhé) z T.J. Sokol Praha Vršovice.

V kategorii OUTDOOR - REFLEXNÍ LUK - U18 - ŽENY - WA/KR. 50/30M to je lukostřelkyně Dominika Kajzrová (dopoledne krátké) z T.J. Sokol Praha Vršovice.

V kategorii OUTDOOR - REFLEXNÍ LUK - U15 - ŽENY - ŽWA720 40M to je lukostřelkyně Evelina Poláková (dopoledne krátké) z T.J. Sokol Praha Vršovice.

V kategorii OUTDOOR - HOLÝ LUK - DOSPĚLÍ - MUŽI - WA720 50M to jsou lukostřelci Tomáš Kovář (dopoledne krátké) a René Król (dopoledne krátké) z T.J. Sokol Praha Vršovice. 

V kategorii OUTDOOR - HOLÝ LUK - DOSPĚLÍ - ŽENY - WA720 50M to je lukostřelkyně Martina Štěpánková (dopoledne krátké) z T.J. Sokol Praha Vršovice.

Propozice turnaje najdete ZDE

Startovní listinu najdete ZDE

Celkové výsledky můžete sledovat živě ZDE

Držíme našim lukostřelcům a lukostřelkyním palce k úspěchům a medailím a děkujeme za reprezentaci Sokolské župy Jana Podlipného!10.07.2024
Evropský pohár v twirlingu (European Twirling Cup 2024 WBTF) v chorvatském Poreči 9.-14. 7. 2024  🥢🥢🥢🇭🇷📺💻📱

Ve dnech 9.-14. 7. 2024 se v chorvatském Poreči koná Evropský pohár v twirlingu (European Twirling Cup 2024). 

Sokolskou župu Jana Podlipného reprezentují tři twirlerky z České twirlingové školy T.J. Sokol Vysočany.

Michaela Skorkovská (20 let), věková kat. Senior, disciplíny sólo 1 hůlka soutěžila dnes 10. 7. 2024 a sólo 2 hůlky soutěžila včera 9. 7. 2024. Sólo 1 hůlka, 2 hůlky a 3 hůlky je na povinnou (stejnou) hudbu pro všechny závodníky.

Magdalena Míková (11 let), věková kat. Juvenile, disciplína sólo 1 hůlka. Soutěžila dnes 10. 7. 2024 a získala postup do finále, které proběhne zítra 11. 7. 2024 v 10:10 hodin a je hned v 1. setu na line 1.

Eliška Purmová (12 let), věková kat. Youth, disciplína Freestyle (na vlastní hudbu). Bude soutěžit v pátek 12. 7. 2024.

Na startovní listině je také uvedena Nella Šmerdová, která je také z České twirlingové školy T.J. Sokol Vysočany.

Startovní listinu a harmonogram najdete ZDE (naše twirlerky vyznačeny červeně, nutno kliknout na příslušný den).

Celkové výsledky najdete ZDE (nutno se proklikat příslušnými kategoriemi)

Více info ZDE a ZDE

Obrázek českého týmu najdete ZDE

Promo video můžete zhlédnout ZDE

Evropský pohár v twirlingu 2024 v chorvatském Poreči můžete sledovat živě 📺💻📱na YouTube kanálu Sokolské župy Jana Podlipného https://www.youtube.com/@zpodlipneho v playlistu Činnost našich jednot a župy. Sdílená videa mají název European Twirling Cup Croatia 2024, European Twirling Cup Croatia 2024 - Day 2, European Twirling Cup Croatia 2024 - Day 3 (z důvodu autorských práv není v naší zemi již dostupné), European Twirling Cup Croatia 2024 - Day 4, European Twirling Cup Croatia 2024 - Day 6,

Držíme našim twirlerkám z České twirlingové školy T.J. Sokol Vysočany palce k úspěchům a medailím, gratulujeme Magdaleně Míkové k postupu do finále a děkujeme za mezinárodní reprezentaci Sokolské župy Jana Podlipného!

Aktualizace 11. 7. 2024:

Dnes naší župu reprezentovala twirlerka Magdalena Míková z oddílu Česká twirlingová škola T.J. Sokol Vysočany, která včera vybojovala postup do finále. Její disciplína začala v 10 hodin, soutěží v setu 265, line 1.

Držíme palce! 

Převzato z:
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid03HkZToRVoTVcaRY8aYJAbHDaQq46ujHhM6LnASvNAbfHLHPCrew5TAxLPjL1SzFtl&id=100090894224722

Aktualizace 12. 7. 2024:

Živá vysílání můžete také sledovat ZDE (nutná registrace)

Dnešní reprezentanti na Evropském poháru WBTF 2024 ❤️🇨🇿🏆 děkujeme za skvělou reprezentaci!

Fotogalerii najdete ZDE

Převzato z:
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0HdPSPb1V1uLZp5U51VLAe31jNH632bC9tDwXUhCjbAe12gkCx4Q1KfbWELeJjTBal&id=100090894224722

PRVNÍ VÝSLEDKY EVROPSKÉHO POHÁRU WBTF 2024 jsou tady 🏆

Solo juvenile B - Magdalena Míková z oddílu Česká twirlingová škola T.J. Sokol Vysočany 10.místo.

Celý článek najdete ZDE

Naše česká reprezentace na Evropském poháru World Baton Twirling Federation 2024! 🇨🇿

Převzato z:
https://www.facebook.com/twirlingCZ/posts/pfbid0osdVpGxRFn3eiVrT4ckQDgpajdDp6bpMJauPmAUBduKKiDoJMNTZgycBbJqG4TtEl

Aktualizace 14. 7. 2024:

European twirling Cup 2024 WBTF proběhl ve dnech 9. - 14. 7. 2024 v Chorvatsku v Poreči. Z našeho sportovního klubu Česká twirlingová škola, T. J. Sokol Vysočany zde měly čest reprezentovat ČR tyto naše studentky:

Michaela Skorkovská (20 let), věková kategorie Senior (18-21 let), disciplíny sólo 1 hůlka B a sólo 2 hůlky B.

Eliška Purmová (12 let), věková kategorie Youth (12 - 14 let), disciplína Freestyle B.

Magdalena Míková (11 let), věková kategorie Juvenile (9 - 11 let), disciplína sólo 1 hůlka B.

Soutěže tohoto typu jsme se účastnili poprvé a nasbírali jsme další zkušenosti a zážitky, jak ze soutěže (nervozita, stres, ale i štěstí a radost), tak z krásné Poreče a okolí, za což děkujeme Svazu mažoretek a twirlingu ČR.

Děkujeme všem našim členkám za maximální nasazení při prezentaci svých choreografií proti obrovské konkurenci 17 států. Speciální poděkování patří Majdě, která se jako naše želízko v ohni probojovala do finále a obsadila parádní 10. místo. Poděkování patří i rodičům, trenérům za přípravu a organizaci a Míše za krásné účesy a líčení.

Převzato z:
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0KgY7LQLuPHS54D1V81Vp6br6tTLgV8yzzWP2RYc83T25wsk5n95uJwVTH9fP5qbql&id=61561270898283

Fotogalerii najdete ZDE a ZDE

Gratulujeme Magdaleně Mikové z České twirlingové školy T.J. Sokol Vysočany k 10. místu a všem ostatním našim twirlerkám z České twirlingové školy T.J. Sokol Vysočany za mezinárodní reprezentaci Sokolské župy Jana Podlipného!

Obrázkové video neboli prezentace v přípravě.18.06.2024 - aktualizace 07.07.2024
Turnaj v judu Tallinn European Open 2024 6.-7. 7. 2024 🥋🇪🇪

Ve dnech 6.-7. 7. 2024 se v hlavním městě Estonska Tallinu v Kalevi Spordihall  koná otevřený evropský turnaj v judu 2024 (European Open 2024).

Sokolskou župu Jana Podlipného reprezentuje na tomto turnaji v kategorii do 73 kg judista Khusniddin Karimov (1993) z T.J. Sokol Praha Vršovice.

Propozice turnaje najdete ZDE

Startovní listinu najdete ZDE

Držíme našemu judistovi Khusniddinovi Karimovi z T.J. Sokol Praha Vršovice palce k úspěchu a medaili a děkujeme za mezinárodní reprezentaci Sokolské župy Jana Podlipného!

Aktualizace 6. 7. 2024:

Turnaj v judu můžete sledovat živě 📺💻📱 ZDE (nutná registrace)

Aktualizace 7. 7. 2024:

Judista Khusniddín Karimov z T.J. Sokol Praha Vršovice stříbrný v Tallinu! 6. 7. 2024

Český reprezentant Khusniddin Karimov bere na turnaji European Open v Tallinu stříbro! Životního výsledku dosáhl závodník Sokolu Praha Vršovice po čtyřech vítězstvích a finálové prohře s Němcem Ruebem.

Až do semifinále zvládl Karimov všechny své zápasy před časovým limitem. V utkáních dominoval hlavně díky silné technice osoto otoši a rychlým přechodem na zem. V semifinále s Nizozemcem Thijssenem dokázal udržet vedení na wazari ze druhé minuty. Ve finále sice nestačil na nasazenou jedničku, Němce Ruebeho, přesto je stříbrná medaile z European Open životním výsledkem jednatřicetiletého závodníka. 

Druhý český reprezentant Petr Mladý do svých bojů promluví 7. 7. 2024. Nejúspěšnější junior loňského roku v úvodním utkání vyzve zkušeného Ukrajince Khomulu.

Převzato z: https://www.czechjudo.org/clanek/1560-karimov-stribrny-v-tallinu

Obrázek najdete ZDE a ZDE (na obrázku judista úplně vlevo)

Gratulujeme našemu judistovi Khusniddinovi Karimovi k druhému místu a stříbrné medaili a děkujeme za mezinárodní reprezentaci Sokolské župy Jana Podlipného!07.07.2024 
Praha přivítá juniory a juniorky na evropském poháru v judu
6.-7. 7. 2024 🥋🥋🥋

V pražské UNYP Aréně pořádá Český svaz juda další ze série Junior European Judo Tour, ve které startují junioři a juniorky z celého světa. 

Jeden z nejnabitějších evropských pohárů tohoto roku přivítá 407 juniorů z pětadvaceti států ze tří kontinentů. V těžké konkurenci bude bojovat dvacet sedm českých reprezentantů. Nejpočetnější výpravou je tým Německa, odkud do Prahy zavítalo úctyhodných osmdesát judistů. Los proběhne dnes ve 20:00, kde budou i oznámeny zahajovací časy. V sobotním programu se představí těžší hmotnostní kategorie dívek -63, -70. -78 a +78 a lehčí chlapců -60, -66 a -73 kg. V neděli se na tatami postaví závodnice -48, -52 a -57 a závodníci -81, -90, -100 a +100. 

Více ZDE

Sokolskou župu Jana Podlipného reprezentují judista Martin Sedlák (2006) z T.J. Sokol Praha Vršovice v kategorii +100 kg a Andrea Mertlová (2006) z T.J. Sokol Praha Vršovice  v kategorii do 57 kg a trenér Jaromír Musil z T.J. Sokol Praha Vršovice.

Propozice najdete ZDE

Rozlosování, Startovní listinu a celkové umístění a fotogalerii najdete ZDE (nutno rozkliknout příslušné menu nahoře)

Turnaj můžete sledovat živě na Judo TV (nutná registrace) ZDE

Oddíl judo T.J. Sokol Praha Vršovice k tomu dodává:

O víkendu 6.-7. 7. 2024 se v Praze sešlo 406 závodníků z 25 států, 3 kontinentů. I vršovický oddíl zde měl zastoupení – ve váze do 57 kg nastoupila Andrea Mertlová a v těžké váze Martin Sedlák. Oba koučoval Jaromír Musil.

Andreu čekala v prvním kole závodnice z Koreji. Byla jí velmi vyrovnanou soupeřkou, až v druhé polovině utkání ji soupeřka dostala do držení. Z toho se jí podařilo utéct po 9 s, avšak na tabuli padlo 10 vteřin a Andrea prohrávala na wazari. Zápas více otevřela a soupeřce se po půl minutě podařil hod na wazari. Do dalších bojů už se bohužel nedostala.

Martina v prvním kole čekal Ital Scognamiglio, kterého s přehledem hodil na wazari a udržel. V dalším kole nastoupil proti německému závodníkovi Suhovi, kterému podlehl držením na ipon. V opravách si poradil s o mnoho kilogramů těžším Američanem Semenenkem na wazari. Do dalšího kola oprav nastoupil asi po 10 minutách proti německému závodníkovi Nikitenkovi. Ten měl zpočátku (hlavně díky své váze) převahu, ale Martin byl trpělivý a v poslední minutě zápasu se mu povadlo seoinage na wazari. Už se zdálo, že Martin dotáhne zápas do vítězného konce a bude moct nastoupit do boje o bronzovou medaili, když cca 2 vteřiny před koncem nastoupil zbytečně do techniky, ze které ho soupeř přetočil a zápas vyrovnal. A v GS bohužel upadl ipon. Škoda, ale to je judo… I tak je 7.místo v této konkurenci výborným výsledkem, navíc je Martin v kategorii juniorů teprve prvním rokem. 

Převzato z: https://judovrsovice.cz/evropsky-pohar-junioru-v-praze/

Obrázek najdete ZDE a ZDE

Gratulujeme našemu judistovi Martinovi Sedlákovi k 7. místu a judistům Martinovi Sedlákovi, Jaromíru Musilovi a judistce Andreji Mertlové z T.J. Sokol Praha Vršovice děkujeme za reprezentaci Sokolské župy Jana Podlipného!06.07.2024
Mezinárodní paraatletický závod Czech Open 2024 v Olomouci 5.-6. 7. 2024 🏃‍♂️🏃‍♂️🏃‍♂️🏃‍♂️🥏

Dne 5. 7. 2024 začalo dvoudenní tradiční Czech Open v Olomouci!

Czech open je každoroční mezinárodní paraatletický závod pro všechny handicapové kategorie, který pořádá atletický klub Olomouc.

První den zazářil Andrej Didyk (2000) z T.J. Sokol Praha Královské Vinohrady v hodu diskem, který si výkonem 28.58 m zajistil stříbrnou pozici. V běhu na 100 m se představil Oliver Janouch (2007) z T.J. Sokol Praha Královské Vinohrady spolu s trasérem Eduard Janoušek (2002) z T.J. Sokol Praha Královské Vinohrady, výkon byl opět pod 13 s, konkrétně 12.86 s a s tímto výkonem si vysloužil zlatou medaili.

Ve stejné trati se předvedl i Dominik Hrubý (2004) z T.J. Sokol Praha Královské Vinohrady), výkonem 12.77 s si také suverénně zajistil zlatou medaili.

Zástupce jsme měli i na trati delší, konkrétně v běhu na 800 m. Náš Daniel Asresahegn (2002) z T.J. Sokol Praha královské Vinohrady se hned zkraje závodu ujal vedení, které si udržel a výkonem 2:18.72 si také uzmul zlatou příčku.

Dnes to cinkalo jedna báseň, uvidíme co přinese zítřek. Držte pěsti!

Za pozvání děkujeme Atletický klub Olomouc.

Za podporu děkujeme Národní sportovní agentura

Fotogalerii najdete ZDE a ZDE

Převzato z:
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0rLFiqqtB9e53UgqXoRUqDSQ6ATBLodwmeBuiWarK92KB4A84eheGuxcAjpzzr69xl&id=61550887599543

Více o závodu ZDE

Gratulujeme našim paraatletům z T.J. Sokol Praha Královské Vinohrady k úspěchům a medailím a děkujeme za reprezentaci Sokolské župy Jana Podlipného!19.06.2024 - aktualizace 06.07.2024
30. ročník mezinárodního turnaje v házené ve slovinském Koperu
4.-9. 7. 2024 (30. Eurofest 2024 4.-9. 7. 2024 Koper Slovenija)
🤾‍♀️🤾‍♂️▶️▶️ 📺💻📱

Ve dnech 4.-9. 7. 2024 se ve slovinském Koperu uskuteční již 30. ročník mezinárodního turnaje v házené (30. Eurofest 2024 4.-9. 7. 2024 Koper Slovenija).

Dívčí a chlapecká družstva budou moci soutěžit v těchto kategoriích:

Turnaje se účastní více jak 200 týmů a více jak 3000 účastníků z celého světa.

Sokolskou župu Jana Podlipného reprezentují na tomto mezinárodním turnaji v házené družstva z oddílu házené T.J. Sokol Praha Vršovice a pár dorostenek z družstva házené T.J. Sokol Kobylisy II.

Mezinárodního turnaje se účastní i družstva oddílu házené T.J. Sokol Poruba a další družstva z několika házenkářských klubů z České republiky a dalších zemí.

Pozvánku najdete ZDE a ZDE

Zahajovací ceremoniál bude 5. 7. 2024 v Koperu v karnevalovém stylu!

Týmy, nezapomeňte si kostýmy!

Pozvánku na zahajovací ceremoniál najdete ZDE a ZDE

Program 30. Eurofestu 2024 najdete ZDE

Webové stránky Eurofestu najdete ZDE

Oficiální hymnu 30. Eurofestu 2024 můžete zhlédnout na YouTube kanálu Sokolské župy Jana Podlipného https://www.youtube.com/@zpodlipneho v playlistu Činnost našich jednot a župy.

Sdílené video má název Ne me jugat & Slavko Ivančič - Eurofest | Official Anthem.

Držíme našim družstvům z oddílu házené T.J. Sokol Praha Vršovice a holkám z družstva dorostenek T.J. Sokol Kobylisy II palce k úspěchům a medailím a děkujeme za mezinárodní reprezentaci Sokolské župy Jana Podlipného!

Aktualizace 4. 7. 2024:

Program zahajovacího večera 30. Eurofestu 2024 ve slovinském Koperu najdete ZDE

Zahájení 30. Eurofestu 2024 ve slovinském Koperu můžete sledovat živě
📺💻📱na YouTube kanálu Sokolské župy Jana Podlipného https://www.youtube.com/@zpodlipneho v playlistu Činnost našich jednot a župy. Sdílené video má název Predvajanje v živo uporabnika Eurofest (Živý přenos uživatelů Eurofestu).

Fotogalerii ze zahájení najdete ZDE

Aktualizace 5. 7. 2024:

Další živé vysílání z 30. Eurofestu 2024 ze slovinského Koperu můžete sledovat živě
📺💻📱na YouTube kanálu Sokolské župy Jana Podlipného https://www.youtube.com/@zpodlipneho v playlistu Činnost našich jednot a župy. Sdílená videa mají název Eurofest Live a Predvajanje v živo uporabnika Eurofest.

Aktualizace 6. 7. 2024:

Další živé vysílání z 30. Eurofestu 2024 ze slovinského Koperu můžete sledovat živě
📺💻📱na YouTube kanálu Sokolské župy Jana Podlipného https://www.youtube.com/@zpodlipneho v playlistu Činnost našich jednot a župy. Sdílená videa mají název Eurofest TV a Predvajanje v živo uporabnika Eurofest.

Turnaj ve slovinském Koperu je v plném proudu a náš oddíl tu má hned čtyřnásobné zastoupení.

Jako první se představily mladší dorostenky, které své utkání zvládly na jedničku! Naše holky tým z Maďarska porazily vysoko 20:13

Jedno utkání odehrály také ženy, kterým se nedařilo především v útočné fázi, a tak utkání proti Lyonu prohrály.

Svůj první zápas odehrály také starší dorostenky, které jsou dle regulí turnaje zařazeny do jedné ze skupin žen. Utkání proti domácímu Koperu bylo velmi pohledné a jen málo stačilo... Prohra nakonec o 4 branky, ale s hlavou vztyčenou

Muži na své první utkání stále čekají, protože dnes měli ještě volno.

Večer pak proběhlo slavnostní zahájení s průvodem.

Fotogalerii oddílu házené z T.J. Sokol Praha Vršovice z prvního zápasu a slavnostního zahájení najdete ZDE

Převzato z:
https://www.facebook.com/SokolVrsovice/posts/pfbid0PTVt5AYvXt5FocUkMMLTiSuyWEdkY6PSpqkVr5cvQz7be7Z4nriveaUcjq9JvJHMl?locale=cs_CZ

Fotogalerii ze slavnostního zahájení 30. Eurofestu 2024 najdete ZDE a obrázek české výpravy ZDE

Další fotogalerii a informace ze slavnostního zahájení najdete ZDE

Další informace včetně videí a obrázků jsou a postupně budou na Facebooku Eurofestu 2024 ZDE

Koper 2024 - je za námi druhý hrací den 🤔

Mladší dorostenky odehrály dvě utkání a odešly s jedním vítězstvím a jednou velmi těsnou porážkou. Zatím tedy na zápasy 2:1

Starší dorostenky v pravé poledne nastoupily proti Belgičankám a byla to mise úspěšná!

Jako poslední se pak představili muži, kteří se statečně rvali s Chorvatskou Rijekou, na vítězství to ale nestačilo.

Ženy měly dnes den volna, tak se pilně věnovaly chytání bronzu.👙🏖️ .

Zítra volno budou mít muži a starší dorostenky. Mladší dorostenky čekají dvě utkání, ženy jedno.

Fotogalerii najdete ZDE

Převzato z:
https://www.facebook.com/SokolVrsovice/posts/pfbid02Fv7RuVaUpbptKfoXKxViKpyACpLMryjFq5DxcxiUFqSFkiAj3u8yc1FY7xqaTLsTl?locale=cs_CZ

Házenkářský festival EUROFEST letos slaví 30 let od svého založení. Letos přilákal do Koperu rekordní počet mladých sportovců. Včera 5. 7. 2024 se sešlo 243 týmů z 22 zemí světa. Turnaj je rok od roku větší i proto, že účastníky láká moře. Je podporován magistrátem a Slovinskou turistickou organizací, protože má velký hospodářský a propagační význam.

Reportáž z TV Koper Koper můžete zhlédnout ZDE

Příspěvek připravila Elen Batista Štader.

Převzato z:
https://www.facebook.com/Eurofest.Slovenia/posts/pfbid02d5XSzDbv8FiRLT9hkSfdN3Jo6qLDvsqbEwykh9v7BGMsyUQpG3g9WrFdaSmMLzYsl

Aktualizace 7. 7. 2024:

Další živé vysílání z 30. Eurofestu 2024 ze slovinského Koperu můžete sledovat živě
📺💻📱na YouTube kanálu Sokolské župy Jana Podlipného https://www.youtube.com/@zpodlipneho v playlistu Činnost našich jednot a župy. Sdílená videa mají název Eurofest TV, Eurofest TV, Eurofest TV a MISS & MISTER EUROFEST 2024.

⚠️Koper 2024, 3. hrací den ⚠️

Dnes se v Koperu ke hře dostaly pouze mladší dorostenky a ženy.

Mladší dorostenky v prvním utkání opět smolně prohrály o jedinou branku. 😓 Druhé utkání pak vyhrály kontumačně, jelikož tým Francouzek bohužel nedorazil. 🙈🙉

Ženy A nestačily na tým domácího Koperu a prohrály o 2 branky.

Starší dorky i muži měli dnes volno...

Mimo to se ale věnujeme cestování, opalování, odpočívání, společenským hrám a především udržování kolektivu - fandíme si, smějeme se a jednoduše si to užíváme 🤩 třeba i u zmrzliny 🍦😇.

A hřeb večera - dvě z žen (Klára s Kačenou) se zúčastnily dnešní Miss Eurofest a ostudu rozhodně neudělaly☝️💪.

Fotogalerii najdete ZDE

Převzato z:
https://www.facebook.com/SokolVrsovice/posts/pfbid02pv8QNghhGG1533jM19YzAF6PYXovDmafb2wU6gfFh8ekjco3LtqYB4tkVz7nGDxfl?locale=cs_CZ

Aktualizace 8. 7. 2024:

Další živé vysílání z 30. Eurofestu 2024 ze slovinského Koperu můžete sledovat živě
📺💻📱na YouTube kanálu Sokolské župy Jana Podlipného https://www.youtube.com/@zpodlipneho v playlistu Činnost našich jednot a župy. Sdílené video má název EUROFEST KARAOKE & DISCO PARTY.

Aktualizace 9. 7. 2024:

Další živá vysílání z 30. Eurofestu 2024 ze slovinského Koperu můžete sledovat živě
📺💻📱na YouTube kanálu Sokolské župy Jana Podlipného https://www.youtube.com/@zpodlipneho v playlistu Činnost našich jednot a župy. Tři sdílená videa mají název 30th MEGA EUROFEST CLOSING CEREMONY.

Předposlední hrací den 8. 7. 2024 je za námi.,😓

Ženy odehrály dvě utkání. V prvním pražském derby porazily vysoko Sokol Kobylisy 25:11. Ve druhém zápase pak nestačily na Četu a odnesly si tak prohru 17:20.

Dvě utkání odehrály také starší dorostenky, které v prvním zápase prohrály s Porubou 12:17. V druhém zápase předvedly skvělý výkon, který bohužel stačil pouze na těsnou prohru 17:18. V kategorii žen se ale rozhodně neztratily!! ☝️💪🫶

Zítra čeká starší dorostenky i ženy zápas o konečné 7. místo.

Doslova vršovické derby je na programu v Izole. ☝️

Mladší dorostenky prohrály vysoko s Jadran Blumarine. Zítra už hrát nebudou. 

Nejnáročnější to dnes měli muži, kteří odehráli hned 3 zápasy. V prvním podlehli 19:25 Dánům ze Saaby, ve druhém remizovali 18:18 s Nyon Handball a v posledním utkání prohráli 10:14 Discofile Featre. Zítra je čeká boj o 4. místo. 🤩👊

Fotogalerii najdete ZDE

Převzato z:
https://www.facebook.com/SokolVrsovice/posts/pfbid02mQ8CAa8tkUd8EpEytSZY5o4qetzfdTc6z5ztgqkWoTYvac88d6jAgkmx6DcRYH3Ul?locale=cs_CZ

🫶Koper 2024 🫶🫶

Turnaj ve slovinském Koperu je již minulostí. 😓😭

Dnes už do hry nezasáhl žádný z našich týmů.

Vzájemné utkání starších dorostenek a žen se po domluvě obou družstev přesouvá až na soustředění v Ledči. O výsledku tohohle duelu budeme v srpnu informovat 😉 Prozatím se tak dělí o 7. příčku. 

Muži vzhledem k velkému počtu zranění a celkové únavě po včerejších třech náročných zápasech ve velkém vedru k souboji o 4. místo nenastoupili. Končí tak na 5. místě.🙂

Mladší dorostenky dnes už v rozlosování žádný zápas neměly, celkově se umístily na sdíleném 9. místě. 🫶

Odjíždíme ale opálení, trošku unavení, ale rozhodně spokojení a už se moc těšíme na další turnajovou dovolenou 😍😍

Obrázek najdete ZDE

Převzato z: https://www.facebook.com/SokolVrsovice/posts/pfbid0bgbrN2byo5eDyuskYEufSYsCyEN3UfEjmNzXAmRLRzHV6Q6PEkTvtebP3pxivsxkl?locale=cs_CZ

Celou fotogalerii házenkářských družstev z T.J. Sokol Praha Vršovice najdete také ZDE

Obrázkové video neboli prezentaci můžete zhlédnout na YouTube kanálu Sokolské župy Jana Podlipného https://www.youtube.com/@zpodlipneho v playlistu Činnost našich jednot a župy ZDE

Gratulujeme našim družstvům z T.J. Sokol Praha Vršovice a holkám dorostenkám z T.J. Sokol Kobylisy II k umístění a děkujeme za mezinárodní reprezentaci Sokolské župy Jana Podlipného!06.07.2024
Úspěšná sezóna 2023/2024 pro basketbalisty U12 z T.J. Sokol Dubeč 🏀

U12 letos obsadili skvělé 4. místo v pražském přeboru U12 hned za silnějšími Tygři Praha, USK a Sokol Pražský. Na finálovém Festivalu v Ústí nad Labem 3.5-5.5 skončili U12 nakonec na pěkném 6. místě (celkově tedy 18 v ČR). Je potřeba připomenout, že vloni byl tým posílen kluky ze sesterského týmu Jižní Supi a pro letošní rok již nikoliv, naopak jsme tým doplnili hráči Dubče ročníku 2013. I přesto jsme dokázali neprohrát ani jednou se Žižkovem nebo Kbely a občas jsme i silnější trojku potrápili. Na Festivalu jsme obhajovali loňské stříbro, ale nebylo letos v našich silách konkurovat fyzicky silnějším týmům s jednoznačně vyrovnanější lepší lavičkou. Nicméně kluci předváděli v některých zápasech své maximum a za rok opět udělali velký individuální posun. Oblasti, ve kterých se musíme jednoznačně zlepšit je doskok, rychlý protiútok a agresivnější pojetí obrany. Chtěl bych poděkovat všem trenérům (Tonymu, Pavlovi, Tomášovi), klukům a zejména rodičům za jejich podporu a vzájemnou skvělou spolupráci. Pojďme celou sezónu mile zhodnotit a ukončit v areálu Dubeč v neděli 9.6 od 16hod (hned po Brandýském poháru), kde tradičně budeme grilovat buřty (ne že trenéry :-)).

Trenér Richard Beneš

Obrázek najdete ZDE

Fotogalerie a převzato z http://sokoldubec.cz/uspesna-sezona-2023-2024-pro-u12/


06.07.2024
22. ročník běhu do kopce na nejkrásnější horu Brd Lochovice - Plešivec 30. 6. 2024 🏃‍♂️▶️

Dne 30. 6. 2024 se ve středočeských Lochovicích konal běh s názvem Lochovice - Plešivec.

Startuje se v obci do prudkého asfaltového kopce, který se za chvíli napojí na silnici, kde se sklon výrazně zmírní. Asi po 2km trať odbočuje na šotolinovou mírně stoupající cestu a po dalších pár stech metrů se zanoří do lesa. Tam jsou v krátkém sledu 2 odbočky (je třeba sledovat značení) a pokračuje se lesní stoupavou pěšinou plnou šišek a kořenů až pod prudkou stojku, kde je na zváženou, jestli běžet nebo raději jít. Nad stojkou zahýbá trať doprava na širší lesní táhle stoupající trochu nekonečnou cestu. Až po delší době se stoupání zmírní a dokonce se překlopí do mírného seběhu, za nímž se odbočí na křižovatce doleva do dalšího utahujícího se kopce. Nad ním je po levé ruce pěkný výhled, ale není čas, následuje krátký seběh, za ním zpravidla bažinka a další prudčí výšvih. Za ním odbočuje trať doprava na lesní stoupající cestu s kořeny a většími kameny, to je poslední náročný úsek, protože pak už se sklon narovná a po pravoúhlé zatáčce doprava zbývá jen asi 100m finiš do cíle. Trať končí krátkým pravotočivým seběhem, kdo poběží rovně, spadne ze skály :-).

Převzato z: https://behydokopcu.cz/zavody/#race11

Sokolskou župu Jana Podlipného reprezentoval na tomto běhu běžec Vítězslav Král (1976) z T.J. Sokol Praha Královské Vinohrady. 

Náš běžec Vítězslav Král (1976) z T.J. Sokol Praha Královské Vinohrady se se startovním číslem 9 v kategorii Muži 40-49 let s časem 29:51 umístil na 8. místě. Celkově skončil na 17. místě ze 165.

Propozice najdete ZDE

Startovní listinu najdete ZDE

Celkové výsledky najdete ZDE

Dva obrázky z běhu najdete ZDE a ZDE

Obrázek našeho běžce Vítěžslava Krále z T.J. Sokol Praha Královské Vinohrady se startovním č. 9 z videa najdete ZDE

Statický záznam z cíle 22. ročníku běhu  do vrchu na nejkrásnější horu Brd Plešivec 30. 6. 2024 můžete zhlédnout na YouTube kanálu Sokolské župy Jana Podlipného https://www.youtube.com/@zpodlipneho v playlistu Činnost našich jednot a župy. Sdílené video má název Běh Lochovice - Plešivec 30. 6. 2024.

Gratulujeme našemu běžci Vítězslavu Královi z T.J. Sokol Praha Královské Vinohrady k umístění a děkujeme za reprezentaci Sokolské župy Jana Podlipného!22.06.2024 - aktualizace 01.07.2024
Mezinárodní šachový festival České Budějovice 2024
29. 6.-7. 7. 2024 ♟️

Nejvýznamnější a nejprestižnější šachová událost na jihu Čech se blíží. Od 29. 6. 2024 do 7. 7. 2024 se uskuteční mezinárodní šachový festival, který pořádá naše šachová univerzita.

Festival si získal vysokou prestiž nejen v České republice, ale i v zahraničí. Je to dáno komfortním prostředím v hracích prostorách a zajímavou nabídkou ubytování v Clarion Congress Hotelu****. Festival se skládá ze tří uzavřených turnajů a dvou otevřených turnajů.

Kromě výsledků je samozřejmě zajímavé sledovat, zda některý z účastníků splní normu mezinárodního mistra či dokonce velmistra. Dalším bonusem festivalu je to, že jako jediná šachová akce v ČR využíváme elektronické šachovnice ve všech turnajích. Všechny partie je proto možné sledovat on-line a trenéři získají bezpracně zápisy partií všech svých svěřenců.

 V současné době je přihlášeno přes 130 šachistů z 18 zemí, mimo jiné z Kanady, USA, Japonska, Indie, Islandu, Tchaj-wanu, Singapuru, ale i z Kazachstánu a Turkmenistánu a dalších. Radost máme z účasti celé řady našich svěřenců, kteří si nenechají ujít tuto výjimečnou příležitost utkat se se zahraniční konkurencí a zajímavými soupeři. Ostatně to je jediná cesta k jejich výkonnostnímu růstu.

Festival je uznán městem České Budějovice jako zvlášť významná akce a je městem finančně podporován. Podporován je i Jihočeským krajem. Festival slavnostně zahájí primátorka statutárního města paní doc. Dr. Ing. Dagmar Škodová Parmová.

Převzato z: https://www.qcc.cz/index.php/turnaje/sachovy-festival-ceske-budejovice/sachovy-festival-ceske-budejovice-2024-za-dvermi

Sokolskou župu Jana Podlipného na Mezinárodním šachovém festivalu České Budějovice 2024 reprezentuje šachista Samuel Van Overloop (1996) z T.J. Sokol Praha Vršovice v turnaji Open A.

Propozice mezinárodního šachového turnaje najdete ZDE nebo ZDE (uloží se do PC)

Startovní listina turnaje GM A ZDE

Startovní listina turnaje GM B ZDE

Startovní listina turnaje IM ZDE

Startovní listina turnaje Open A ZDE

Startovní listina turnaje Open B ZDE

Držíme našemu šachistovi Samuelovi Van Overloopovi z T.J. Sokol Praha Vršovice palce k úspěchu a medaili a děkujeme za reprezentaci Sokolské župy Jana Podlipného!

Aktualizace 4. 7. 2024:

Reportáž České televize o této události z 2. 7. 2024 v pořadu Události v regionech můžete zhlédnout ZDE 

Online přenosy partií a fotky z Šachového festivalu České Budějovice 2024 a celkové výsledky najdete v těchto odkazech:

GM A: https://tinyurl.com/4jbf673a - https://chess-results.com/tnr924178.aspx

GM B: https://tinyurl.com/ub5xe4zj - https://chess-results.com/tnr924179.aspx

IM: https://tinyurl.com/ydre43ss - https://chess-results.com/tnr924180.aspx

Open A: https://tinyurl.com/mrd59mk5 - https://chess-results.com/tnr924182.aspx

Open B: https://tinyurl.com/yfkjfxds - https://chess-results.com/tnr924183.aspx

Více info včetně fotek také ZDE22.06.2024 - aktualizace 01.07.2024
22. ročník soutěže v šachu s názvem Pohár města Říčany 2024
29. 6.-6. 7. 2024 ♟️

Ve dnech 29. 6.-6. 7. 2024 se v Kulturním centru Labuť  Říčany v Říčanech u Prahy koná 22. ročník soutěže v šachu s názvem Pohár města Říčany 2024.

Sokolskou župu Jana Podlipného reprezentuje na tomto turnaji v turnaji Open A šachista Josef Horyna (1943) z T.J. Sokol Praha Vršovice.

Pozvánku a propozice najdete ZDE

Startovní listinu turnaje Open A najdete ZDE

Startovní listinu turnaje Open B najdete ZDE

Držíme našemu šachistovi Josefovi Horynovi z T.J. Sokol Praha Vršovice palce k úspěchu a medaili a děkujeme za reprezentaci Sokolské župy Jana Podlipného!01.07.2024
Hokejpárty v T.J. Sokol  Kbely 22. 6. 2024 🏑

Dne 22. 6. 2024 se v T.J. Sokol Kbely konala Hokejpárty.


Tak jaká ta Hokejpárty letos byla?

Každý rok, na konci sezóny, pořádá náš klub rozlučku s uplynulou sezónou, pod názvem Hokejpárty.

V únoru jsme stanovili termín a vyhlásili nábor na dobrovolníky, kteří s celou akcí pomůžou. Nakonec se sešla skvělá partička lidiček a mohli jsme začít vymýšlet, jaká ta letošní párty bude.

Po mnoha schůzkách a chatových diskuzích jsme se shodli na pěti týmových soutěžích, na soutěži o nejlepší pomazánku, na formě tomboly, jak bude zajištěna hudba a občerstvení, jakou uděláme výzdobu atd.

Od kamarádů z Litic jsme si půjčili nové nafukovací hřiště. Městská část Prahy 19 nám zajistila pivní sety a stany. Od pana Jedličky jsme si přivezli nafukovací atrakci Gladiátor. A celá šou mohla začít.

V první soutěži Minové pole měli soutěžící zavázané oči a museli pomocí svého týmu, který ho naváděl pomocí svého hlasu, dovést balónek do cíle, aniž by narazili do překážky, či vybočili z tratě.

Po této soutěži následovalo vyhlášení nejlepších hráčů v kategorii benjamínci. Nejlepšími hráči byli vyhlášeni úplně všichni.

Po předání medailí bylo zahájeno pasování do vyšších kategorií. Z U6 do U8 a z U8 do přípravky.

Po tomto slavnostním aktu následovala další hra, která se jmenovala Vodní sloupce.

V této hře se aktéři snažili, pomocí vody z bazénu a kelímků, dostat tři tenisáky z roury o průměru 20 cm a výšky 180 cm. Vodní sloupce byli trošičku navrtané, takže kapitáni, kteří sloupec drželi, měli opravdu co dělat, aby všechny díry zacpali různými části svého těla.

Po této mokré soutěži měla slavnostní chvilku přípravka. Nejlepším hráčem byl zvolen Albert Podskalský.

Po Bertíkové korunovaci jsme tu měli další soutěž a to Pozemkářský číšník.

Motýlek, tác a tři míčky a co nejrychleji do cíle.

Za zvuku fanfár vystoupal na podium Samuel Marák, aby si převzal ocenění Pozemkář roku v kategorii mladší žáci. Stejně jako Kateřina Chrubasíková v kategorii mladší žákyně.

Tea Kučerová nastřílela za sezónu 28 gólů a proto i ona byla na podiu dekorována jako nejlepší střelec sezóny 2023/24.

Předposlední soutěží bylo Balónkování. Jestli jste si mysleli, že rozsednout balonek je jednoduché, tak jsme v této soutěži zjistili, že to žádná sranda není. Nebo to sranda byla?

Pro titul Pozemkář roku si přišel na podium za starší žáky Radim Boháč a za starší žákyně Markéta Holyšová.

Následovala poslední soutěž Okapy.

Každý tým měl k dispozici pět trubek a deset golfových míčků a museli je dostat z bodu a do bodu B.

Na začátku soutěžení každé družstvo dostalo 20 mincí, které mohli u našeho čínského obchodníka pana Li (úžasný Ruda Tůma)směnit, po vykonání určitého úkolu, za pomocné body. Toto šmelení se ve finále ukázalo jako velmi důležité a i díky tomu se vítězem celé soutěže stal tým Ružových s kapitánem Václavem Podskalským.

Poslední, kdo si nepřevzali ocenění, byla kategorie dorostu a mužů. Viktor Boháč za dorost a Vojta Větrovec za muže. Oba hráli za obě kategorie a pravidelně hráli i extraligu za Rakovník.

V soutěži Obližprst se vítězem stala Renča Hrazdírová a to jak u odborné poroty tak i u ostatních ochutnávajících.

Tombola byla letos opravdu nařachnutá. Došlo i na dražbu, ve které hlavní licitátor Ruda Tůma prodal jízdní kolo, které věnoval Jirka Hýbl. Další na řadě byla 10kg kýta a mikina Brabo s baťohem.

Po skončení všech oficialit a soutěží jsme si postavili branky a zahráli si co jiného než pozemní hokej.

A pak už se jenom tančilo, zpívalo a radovalo…

A kdo to všechno pro Vás připravil?

Palačiky – sourozenci Podskalští a Cejnarovi

Výzdoba –  Zuzana Blaštíková

Obližprst – Míša Baumanová

Hudba – David Bauman

Tombola – Eliška Podskalská, Radka Papoušková a Lenka Batěková

Registrace, výzdoba – Jana Vavrušková, Ivuška Tvardková

Rozhodčí-David Boháč, Katka Matějková, Tomáš Mejsnar, Terka Švecová

Moderátor- Jarda Žemlička

Pan Li a licitátor – Ruda Tůma

Grafické práce – Pavel Bělohlávek, p. Papoušek

Stánek s oblečením – Dája Bělohlávková

Pomoc s přípravou – Petr Hajšl, Daša Boháčová

Hry a dohled – Petr Bárta

Všem moc a moc děkujeme a těšíme se na další ročník.

GO!KBELY

FOTO: https://eu.zonerama.com/phkbely/Album/11652219

Převzato z: https://www.phkbely.cz/index.php/hokejparty-2024/?cn-reloaded=129.06.2024
XVII. všesokolský slet v Praze 30. 6.-5. 7. 2024
▶️ ▶️ ▶️ ▶️ ▶️ ▶️ ▶️ ▶️ ▶️ ▶️ ▶️ ▶️ ▶️ ▶️ ▶️ ▶️ ▶️ ▶️ ▶️ ▶️ ▶️▶️▶️▶️▶️▶️▶️▶️▶️▶️▶️▶️▶️▶️▶️▶️
▶️▶️▶️▶️▶️▶️▶️▶️▶️▶️▶️▶️▶️▶️▶️

Oficiálně XVII. všesokolský slet začíná až 30. 6. 2024, ale sletové dění v Praze začalo již 29. 6. 2024 příjezdem sokolských cvičenců a cvičenek z celého světa do Prahy. Podívejte se na první reportáž z příjezdu cvičenců a cvičenek z Moravy prvním zvláštním vlakem na nádraží Praha Vršovice kolem 12:16 hodin.

Fotogalerii z příjezdů cvičenek a cvičenců z Moravy můžete zhlédnout ZDE

Reportáž můžete zhlédnout na YouTube kanálu Sokolské župy Jana Podlipného https://www.youtube.com/@zpodlipneho v playlistu Všesokolské slety ZDE

Další videa z příjezdů sokolů a sokolek vlakem do Prahy Vršovic můžete zhlédnout ZDE a ZDE

Aktualizace 30. 6. 2024:

Centrem Prahy prošel od 10:00 do 12:30 průvod sokolů a sokolek z celého světa. Trasa: ul. 28. Října/Václavské náměstí - Národní třída - Smetanovo nábřeží - Křížovnická ul. - ul. 17. Listopadu - Pařížská ul. - Staroměstské náměstí.

Fotogalerii najdete ZDE

Fotogalerii od Martiny Navrátilové najdete ZDE

Další fotogalerii najdete ZDE

Fotogalerii od oddílů Česká twirlingová škola T.J. Sokol Vysočany a Mažoretky T.J. Sokol Vysočany najdete ZDE

Video: Je to tu první sletový den a my už jsme společně na Václavském náměstí můžete zhlédnout ZDE

Video: Kluci odkud jste k nám přijeli? My jsme teda z Prahy Libně ze Župy Jana Podlipného můžete zhlédnout ZDE

Video: Lojzo tohle je tvůj první slet, jak se těšíš? Jako těším se tohle je to zajímavý, jak je tady spousta lidí... můžete zhlédnout ZDE

Video: Sletový průvod v čele se starostou Martinem Chlumským jde po nábřeží, směr Staromák  můžete zhlédnout ZDE

Video: Na začátku průvodu jdou sokolové ze zahraničí. Přijelo jich několik tisíc můžete zhlédnout ZDE 

Video: Radost z pohybu. Radost v průvodu♥️ můžete zhlédnout ZDE

Video: Nazdar sestro dobrovolnice! můžete zhlédnout ZDE

Video: My se nacházíme na Staroměstském náměstí. Sem stále proudí sokolové nejenom z České republiky. V průvodu šlo přes 15000 sokolů.... můžete zhlédnout ZDE

Celkový sestřih ze slavnostního sokolského průvodu můžete zhlédnout na YouTube kanálu Sokolské župy Jana Podlipného https://www.youtube.com/@zpodlipneho v playlistu Všesokolské slety ZDE

Další dílčí videa z průvodu a vystoupení České twirlingové školy T.J. Sokol Vysočany a Mažoretek T.J. Sokol Vysočany najdete také na našem YouTube kanále v playlistu Všesokolské slety ZDE, ZDE, ZDE a ZDE

Video s názvem XVII. všesokolský slet - sletový průvod, jak jej prožil T.J. Sokol Karlín 30. 6. 2024 najdete také na našem YouTube kanálu ZDE

Od 14:00 začala v Katedrále sv. Víta na pražském hradě slavnostní mše svatá.

Video: HYMNY❤️ na závěr SLAVNOSTNÍ MŠE SVATÉ🕊️ můžete zhlédnout ZDE

Video: Průlet SLAVNOSTNÍ MŠI SVATOU od @sofiefilippi můžete zhlédnout ZDE

Nádherná atmosféra na sletové mši v Katedrále sv. Víta na Pražském hradě.

Fotogalerie najdete ZDE a ZDE

To byl zážitek V Národní divadlo byl slavnostně zahájený XVII. všesokolský slet. Hrála se Jiráskova Lucerna a pro herce Divadla Petřín při Sokole Kampa, kteří předvedli v přímému přenosu Česká televize mimořádný výkon

Na záznam se můžete podívat v ivysílání ČT na  https://bitly.cx/miOU

Aktualizace 1. 7. 2024:

Fotogalerii z prvního dne nácviků a nácviku hromadné skladby Rocková symfonie na Slavii v Praze 10 najdete ZDE

Video z prvního dne nácviků a nácviku hromadné skladby Rocková symfonie na Slavii v Praze 10 najdete ZDE

Aktualizace 2. 7. 2024:

Fotogalerii z druhého dne nácviků a nácviku hromadné skladby Rocková symfonie na Slavii v Praze 10 najdete ZDE

Video z druhého dne nácviků a nácviku hromadné skladby Rocková symfonie na Slavii v Praze 10 najdete ZDE

Další fotogalerie ze sletového a před sletového dění najdete ZDE

Odpoledne od 15:00 do 16:30 byly na pódiu na náměstí Míru v Praze 2 předvedeny některá pódiová vystoupení sokolů a sokolek.

Sokolskou župu Jana Podlipného reprezentovaly tři sokolky z T.J. Sokol Prosek, které vystoupily v pódiové skladbě Bones a předvedly taneční vystoupení.

Fotogalerii z předvedení pódiových skladeb na náměstí Míru v Praze 2 2. 7. 2024 najdete ZDE

Video z předvedení pódiových skladeb na náměstí Míru v Praze 2 2. 7. 2024 najdete ZDE

Video z tanečního vystoupení tří sokolek z T.J. Sokol Prosek na náměstí Míru v Praze 2 2. 7. 2024 najdete ZDE

Odpoledne a večer se v O2 Aréně konal Sokol Gala.

Článek o Sokolu Gala v O2 Aréně najdete ZDE

Fotogalerii z večerního Sokol Gala najdete ZDE

Sokolskou župu Jana Podlipného reprezentovala na Sokol Gala v O2 Aréně v Praze 2. 7. 2024 také moderní gymnastka Mia Máslo z T.J. Sokol Karlín.

Krátké video z vystoupení moderní gymnastky Mia Máslo z T.J. Sokol Karlín na Sokol Gala v O2 Aréně v Praze 2. 7. 2024 můžete zhlédnout na našem YouTube kanálu ZDE

Krátké video ze Sokol Gala v O2 Aréně v Praze 9 z pohledu T.J. Sokol Karlín najdete na našem YouTube kanálu ZDE

Aktualizace 3. 7. 2024:

Video s názvem XVII. všesokolský slet - pilně jsme trénovali, tak se přijďte podívat  Mravenci z T.J. Sokol Karlín najdete na našem YouTube kanálu ZDE

Fotogalerii z projížděčky I. programu hromadných skladeb (Zahájení sletu, hromadná skladba Čarodějky, hromadná skladba Rocková symfonie) na Slavii v Praze 10 3. 7. 2024 najdete ZDE

Video můžete zhlédnout na našem YouTube kanálu ZDE

Sokolové se dneska mohli projet sletovou tramvají. Byla jen pro ně. Jak dnešní jízda vypadala na zastávce Náměstí Míru můžete zhlédnout v tomto videu ZDE 

Včerejší Sokol Gala dnes vysílá od 19:00 hodin ČT Sport. Pořad můžete také zhlédnout ZDE

Sestřih Sokola Gala najdete na našem YouTube kanálu ZDE

Další sdílené video můžete zhlédnout na YouTube kanálu Sokolské župy Jana Podlipného https://www.youtube.com/@zpodlipneho v playlistu Všesokolské slety a má název 3. SLETOVÝ DEN - SOKOL GALA! #slet2024.

V pořadu Události komentáře na ČT 24 od 22:00 do 22:50 můžete zhlédnout mimo jiné v druhé půlce povídání se starostou ČOS, členem předsednictva Sokolské župy Jana Podlipného a členem T.J. Sokol Libeň Martinem Chlumským, který se v tu dobu nacházel ve Fortuna Aréně v Praze, kde probíhala generálka hromadných skladeb I. programu XVII. všesokolského sletu. Pořad můžete zhlédnout ZDE

Aktualizace 4. 7. 2024:

Fotogalerii ze sletového dění 4. 7. 2024 před I. večerním programem hromadných skladeb XVII. všesokolského sletu najdete ZDE 

Kolem poledne 4. 7. 2024 jsme se ve Vladivostocké ulici v Praze 10 Vršovicích nedaleko Fortuna Arény zeptali procházejících sokolů a sokolek "Jak se těší na vystoupení". Video můžete zhlédnout na YouTube kanálu Sokolské župy Jana Podlipného https://www.youtube.com/@zpodlipneho v playlistu Všesokolské slety ZDE

I. Program hromadných skladeb 4. 7. 2024 ve Fortuna Aréně vysílala ČT Sport a můžete ho zhlédnout ZDE

V rozhovorech mluví také Jana Kosařová z T.J. Sokol Kolín spoluautorka skladby Rocková symfonie a Kateřina Machů z T.J. Sokol Praha Vršovice spoluautorka skladby Leporelo.

Aktualizace 5. 7. 2024:

Dopoledne 5. 7. 2024 v 10:00 hodin se na pražském Smíchově na Praze 5 v ulici Jindřicha Plachty č. o. 3 konalo "Uctění památky bratru sokolovi Františku Pecháčkovi". br. Miroslav Vrána z T.J. Sokol Pražský a br. Vladimír Richter vzdělavatel Sokolské župy Jana Podlipného a T.J. Sokol Praha Královské Vinohrady přednesli pár slov, položili věnec k pamětní desce za účasti krojovaných sokolů s praporem a spolu se sokoly a sokolkami zacvičili tzv. Pecháčka.

Fotogalerii z této pietní události najdete ZDE

Video z této události najdete na našem YouTube kanálu ZDE

Fotogalerii z II. programu hromadných skladeb ve Fortuna Aréně v Praze 10 Vršovicích 5. 7. 2024 najdete ZDE

II. Program hromadných skladeb 4. 7. 2024 ve Fortuna Aréně vysílala ČT 2 a můžete ho zhlédnout ZDE

Video sestřih najdete na našem YouTube kanálu ZDE

Fotogalerii z Rozloučení se XVII. všesokolským sletem v Tyršově domě v Praze 1 5. 7. 2024 najdete ZDE

Video sestřih najdete na našem YouTube kanálu ZDE

Aktualizace 7. 7. 2024:

Slet skončil, sokolové předvedli hromadné skladby. Neodradil je ani déšť.

Reportáž TV Nova můžete zhlédnout ZDE

Aktualizace 8. 7. 2024:

Dvě videa z vystoupení cvičenců a cvičenek z T.J. Sokol Karlín v hromadné skladbě Mravenci ve II. programu ve Fortuna Aréně v Praze 10 Vršovicích 5. 7. 2024 můžete zhlédnout na YouTube kanálu Sokolské župy Jana Podlipného https://www.youtube.com/@zpodlipneho v playlistu Všesokolské slety ZDE a ZDE

Aktualizace 11. 7. 2024:

Fotogalerii z vystoupení sokolských pěveckých sborů ve Valdštejnské zahradě (Sala terrena) u Senátu PČR najdete ZDE

Účastníkům se představily tyto soubory: Pěvecký klub seniorů Retro (Sokol Praha Královské Vinohrady), Pěvecký sbor Foerster (Sokol Jihlava), Ženský pěvecký sbor Píseň Jedovnice (Sokol Jedovnice) a Smíšený pěvecký sbor Gaudium Praha (Sokol Praha Královské Vinohrady). 

Sokolskou župu Jana Podlipného reprezentovaly Pěvecký klub seniorů Retro (Sokol Praha Královské Vinohrady)  a Smíšený pěvecký sbor Gaudium Praha (Sokol Praha Královské Vinohrady). 

Video můžete zhlédnout na YouTube kanálu Sokolské župy Jana Podlipného https://www.youtube.com/@zpodlipneho v playlistu Všesokolské slety ZDE

Další video s názvem XVII. všesokolský slet v Praze 30. 6.-5. 7. 2024 - zkouška hromadné skladby Sokolhraní 2. 7. 2024, kde jsou ve videu cvičenci a cvičenky z T.J. Sokol Praha Staré Město, můžete také zhlédnout na našem YouTube kanálu v playlistu Všesokolské slety ZDE29.06.2024
Čarodějky z T.J. Sokol Praha Vršovice v pořadu Zprávičky na ČT :D 28. 6. 2024

Téma týdne: Sokolský slet – Sokolky z Vršovic se připravují na slet – Mediální workshop Zpráviček – Ohlédnutí za olympiádou dětí a mládeže 

V pořadu ČT :D Zprávičky vysílaného 28. 6. 2024 v 18:40 jsme mohli zhlédnout sletovou skladbu Čarodějky, kterou předvedly mladší žákyně z T.J. Sokol Praha Vršovice a další informace.

Pořad Zprávičky na ČT :D z 28. 6. 2024 můžete zhlédnout ZDE

Děkujeme Čarodějkám z T.J. Sokol Praha Vršovice za předvedení sletové skladby a reprezentaci Sokolské župy Jana Podlipného!29.06.2024
Zkoušky na mistrovské stupně v judu v T.J. Sokol Praha Vršovice 21. 6. 2024 🥋🥋🥋🥋

V pátek 21.6. 2024 proběhly ve vršovické tělocvičně zkoušky na vyšší mistrovské stupně DAN.

Z vršovického oddílu získal 2. DAN Honza Zavadil a Vilém Pacák.

Zkoušku na 5. DAN úspěšně složili Dáša Banszelová a Jaromír Musil !!! Gratulujeme!!!

Následující den se zde uskutečnilo školení Zkušebních komisařů I třídy.

Fotogalerii najdete ZDE

Převzato z:
https://www.facebook.com/JudoVrsoviceCZ/posts/pfbid0wzRkgyk8BnYKyFhvL2keut8LYHsabarbU4i5YMZNceytByZs3pQFDGEX3624WgxBl?locale=cs_CZ

Gratulujeme k získání DAN a děkujeme za reprezentaci Sokolské župy Jana Podlipného!28.06.2024
Mistrovství ČR mužů a žen na dráze 29.-30. 6. 2024
🏃‍♂️🏃‍♀️🚧🇨🇿📺💻📱

Ve dnech 29.-30. 6. 2024 se na Stadionu Mládeže ve Zlíně koná Mistrovství ČR mužů a žen na dráze. Toto MČR technicky zajišťuje Atletický klub Zlín, z.s.

Sokolskou župu Jana Podlipného reprezentují atleti a atletka z T.J. Sokol Praha Královské Vinohrady.

V disciplíně muži 100 m to je se startovním číslem 455 atlet Daniel Šrámek (2003) z T.J. Sokol Praha Královské Vinohrady.

V disciplíně muži 400m p 91,4 to je se startovním číslem 454 atlet Eduard Janoušek (2002) z T.J. Sokol Praha Královské Vinohrady.

V disciplíně muži 4x100 m to je atlet Daniel Šrámek (2003) z T.J. Sokol Praha Královské Vinohrady.

V disciplíně ženy 400m p 76,2 to je se startovním číslem 456 atletka Marina Kollár (2004) z T.J. Sokol Praha Královské Vinohrady.

Propozice najdete ZDE

Startovní listinu najdete ZDE

Mistrovství ČR mužů a žen na dráze můžete sledovat živě 📺💻📱 na YouTube kanálu Sokolské župy Jana Podlipného https://www.youtube.com/@zpodlipneho v playlistu Činnost našich jednot a župy. Sdílená videa mají název 1. den (12:50 - 15:30, dále ČT2) Mistrovství ČR mužů a žen na dráze - Zlín 2024, 1. den (pokračování od 17:05) Mistrovství ČR mužů a žen na dráze - Zlín 2024 a 2. den (11:20 - 14:00, dále ČT2) Mistrovství ČR mužů a žen na dráze - Zlín 2024.

MČR bude živě vysílat také ČT 2 29. 6. 2024 15:30-17:00 ZDE

MČR bude živě vysílat také ČT 2 30. 6. 2024 od 14:00 ZDE

Držíme našim atletům a atletce z T.J. Sokol Praha Královské Vinohrady palce k úspěchům a medailím a děkujeme za reprezentaci Sokolské župy Jana Podlipného!18.06.2024 - aktualizace 28.06.2024
Slovinsko Hradecký evropský pohár juniorů 2024 (SLOVENJ GRADEC JUNIOR EUROPEAN CUP 2024) 29.-30. 6. 2024 🥋🇸🇮

Ve dnech 29.-30. 6. 2024 se ve Slovinském Hradci ve Slovinsku koná Slovinsko Hradecký evropský pohár juniorů 2024 (SLOVENJ GRADEC JUNIOR EUROPEAN CUP 2024).

Sokolskou župu Jana Podlipného reprezentuje na tomto poháru v kategorii nad 100 kg judista Martin Sedlák (2006) z T.J. Sokol Praha Vršovice.

Propozice poháru najdete ZDE

Startovní listinu najdete ZDE

Držíme našemu vršovickému judistovi Martinovi Sedlákovi palce k úspěchu a medaili a děkujeme za mezinárodní reprezentaci Sokolské župy Jana Podlipného!28.06.2024
Světový pohár III a Putovní pohár III v rytmické gymnastice (IFAGG World Cup III & Challenge Cup III) ve španělské Tarragoně 27.-30. 6. 2024 🤸‍♀️🤸‍♀️🤸‍♀️🤸‍♀️🤸‍♀️🤸‍♀️🤸‍♀️🤸‍♀️🤸‍♀️🇪🇸▶️

Ve dnech 27.-30. 6. 2024 se v Palau d’Esports de Catalunya ve španělské Tarragoně koná Světový pohár III a Putovní pohár III v rytmické gymnastice (IFAGG World Cup III & Challenge Cup III).

Tarragona bude od 27. do 30. června hostit Světový pohár skupinové estetické gymnastiky , soutěž v rámci oficiálního kalendáře Mezinárodní federace skupinové estetické gymnastiky (IFAGG), kterou pořádá Katalánská gymnastická federace (FCG) ve spolupráci s Královská španělská gymnastická federace (RFEG). Katalánsko se tak na čtyři dny stane globálním epicentrem skupinové estetické gymnastiky a Světový pohár v Tarragoně se stane první mezinárodní soutěží tohoto sportu, která se konala na španělském území v rozsahu federace.

Skupinový Světový pohár v estetické gymnastice v Tarragoně bude používat název AGG World Cup III v angličtině, aby v oficiální komunikaci odkazoval na událost, která bude zahrnovat celkem čtyři soutěže; IFAGG World Cup III , zaměřený na seniorské gymnastky; IFAGG Challenge Cup ; zaměřené na juniorské gymnastky; středomořské země IFAGG ; zaměřené na gymnasty ze středomořských zemí; a IFAGG Open International ; určeno gymnastkám nižších kategorií.

Na akci se sejde více než tisíc gymnastek ve věku od 8 do 30 let, kteří pojedou ze zhruba dvaceti delegací z celé Evropy, Asie a Ameriky. Každá zúčastněná země bude moci přispět až čtyřmi týmy do IFAGG World Cup III a IFAGG Challenge Cup, zatímco Španělsko jako hostitel bude mít přednostně kvótu pěti míst pro každou ze dvou soutěží. V tomto smyslu již RFEG potvrdilo určení dvou katalánských týmů pro tyto dvě soutěže: Club Ciutat de Barcelona v kategorii seniorů a Club Rítmica Barcelona v kategorii juniorů. V zemích Středomoří IFAGG a IFAGG Open International nebude žádný registrační limit

Palau d'Esports Catalunya bude hostit Světový pohár skupinové estetické gymnastiky díky spolupráci městské rady Tarragona prostřednictvím Tarragona Sports , která poskytne infrastrukturu splňující nejvyšší standardy modernosti. V číslech se odhaduje celková návštěvnost téměř 2000 diváků během celé soutěže. Vstupenky se začnou prodávat od druhého červnového týdne a nabídnou možnost nákupu denních vstupenek i levnějších vícedenních vstupenek.

"Organizace této mezinárodní akce je důležitým krokem v propagaci estetické gymnastiky v naší zemi a jsme si jisti, že organizace bude úspěšná," řekl Jesús Carballo , prezident RFEG, který prokázal důvěru v estetickou gymnastiku " přinese nám mnoho radosti do budoucna." Prezident  FCG, Xavier March , vyjádřil své nadšení pro pořádání soutěže, která přivede do Tarragony nejlepší gymnasty v této disciplíně. "Vyčleníme všechny naše zdroje a energii, aby se mistrovství světa stalo organizačním a účastnickým úspěchem, který zařadí Katalánsko na světovou mapu skupinové estetické gymnastiky," řekl March. "Jsme velmi rádi, že se Tarragona opět stane sídlem velké sportovní události a v tomto případě hovoříme o světovém poháru, který bude promítat město na mezinárodní úrovni," řekl ministr sportu a cestovního ruchu sportovec městské rady Tarragona. , Berni Álvarez.

Skupinová estetická gymnastika

Skupinová estetická gymnastika je sport tvořený šesti až deseti gymnastkami, které předvádějí stylizované choreografie sledující harmonické, rytmické a dynamické pohyby s přirozeným použitím síly. Od jednoho pohybu k druhému existuje přirozený tok, jako by každý nový pohyb vznikl z předchozího. Všechny pohyby musí být prováděny plynule, vykazovat amplitudu a rozmanitost v dynamice a rychlosti. 

Choreografie by měla obsahovat všestranné a rozmanité pohyby těla, jako jsou tělesné vlny a kývání, rovnováhy a obraty, skoky, taneční kroky a zdvihy. Jsou vyžadovány fyzické vlastnosti, jako je flexibilita, rychlost, síla, koordinace a schopnost pohybovat se bez zjevné námahy.

Od 16. února 2024 je skupinová estetická gymnastika ve Španělsku uznána jako federovaný sport poté, co IFAGG certifikovala RFEG jako oficiální zástupce provozování tohoto sportu na španělském území.

Překlad Google.

Převzato z: https://www.gimcat.com/noticia.html?noticia=1232

Sokolskou župu Jana Podlipného reprezentují moderní a estetické gymnastky z Prague AGG Team Thunder (TJSK Prague) z T.J. Sokol Karlín a Kryštof Havel z (TJSK Prague) T.J. Sokol Karlín.

Pozvánku najdete ZDE a ZDE

Propozice pohárů najdete ZDE

Seznam týmů najdete ZDE

Startovní listinu najdete ZDE

Poháry je možné sledovat živě 📺💻📱 ZDE (nutná registrace) nebo ZDE

Držíme našim moderním a estetickým gymnastkám z týmu Thunder z T.J. Sokol Karlín palce k úspěchům a medailím a děkujeme za mezinárodní reprezentaci Sokolské župy Jana Podlipného!

Aktualizace 29. 6. 2024:

Fotogalerii z tréninku na Světový pohár III ve španělské Tarragoně najdete ZDE

Fotogalerie ze Světového poháru najdete ZDE, ZDE, ZDE, ZDE, ZDE, ZDE,

Aktualizace 30. 6. 2024:

Video z vystoupení moderních a estetických gymnastek z T.J. Sokol Karlín - Team Thunder (TJSK Prague - CZE) můžete zhlédnout na YouTube kanálu Sokolské župy Jana Podlipného https://www.youtube.com/@zpodlipneho v playlistu Činnost našich jednot a župy. Sdílené video má název Prague AGG Team Thunder (TJSK Prague - CZE) | Final ❤️ AGG Senior | AGG TARRAGONA WORLD CUP III 2024.

2 - Prague AGG Team Thunder z T.J. Sokol Karlín ve složení Charvátová Kristina, Dovhanychová Yuliyana, Grechyshkina Kateryna, Sůvová Sofie, Antonova Julia, Selyska Anastasiya, Zhurbenko Ilona, Shpontak Viktorie, Pomahačová Anna (TJSK Prague, Czech Federation of AGG) se se 48.650 body umístil na krásném 8. místě.

Celkové výsledky najdete ZDE (nutno rozkliknout vlevo nahoře příslušnou kategorii)

Aktualizace 1. 7. 2024:

Finále Světového poháru III, Tarragona, Španělsko 🇪🇸

Ve dnech 28.-30. června 2024 se ve španělské Tarragoně uskutečnila třetí etapa Světového poháru 2024 v estetické skupinové gymnastice!

Českou republiku i náš oddíl @tjskprague.gym zde reprezentoval Team Thunder soutěžící v kategorii Ženy! ❤️ @prague_agg_team_cze 

Holkám se zde nejprve podařilo probojovat do užšího finále, ve kterém nakonec vybojovaly krásné 8. místo! 🏆❤️

Srdečně gratulujeme celému týmu k tomuto krásnému výsledku! 😍

Děkujeme trenérce týmu paní Jitce Pomahačové za její obětavou práci během celého roku! ❤️ Veliké poděkování patří rovněž našim skvělým rodičům za jejich podporu a pomoc! 🙏🏼

Fotogalerii najdete ZDE

Thank you very much @alberto_guervos_photo for amazing pictures! ❤️

Gratulujeme k umístění a děkujeme za mezinárodní reprezentaci Sokolské župy Jana Podlipného!18.06.2024 - aktualizace 27.06.2024
Mistrovství Evropy Kadetů v judu v bulharské Sofii (EUROPEAN JUDO CHAMPIONSHIPS CADETS SOFIA 2024) 27.-30. 6. 2024 🥋🥋🇧🇬

Ve dnech 27.-30. 6. 2024 se v hlavním městě Bulharska Sofii v ASCIS Areně uskuteční Mistrovství Evropy Kadetů v judu v bulharské Sofii (EUROPEAN JUDO CHAMPIONSHIPS CADETS SOFIA 2024). 27.-29. 6. 2024 soutěží jednotlivci a 30. 6. 2024 soutěží smíšené týmy.

Sokolskou župu Jana Podlipného reprezentují na tomto Mistrovství Evropy Kadetů dvě judistky z T.J. Sokol Praha Vršovice.

V kategorii do 52 kg to je judistka Lada Vondráková (2008).

V kategorii nad 70 kg to je judistka Anna Kroužková (2007).

Propozice najdete ZDE

Startovní listinu najdete ME jednotlivců a jednotlivkyň najdete ZDE

Držíme našim dvěma vršovickým judistkám palce k úspěchu a medailím a děkujeme za mezinárodní reprezentaci Sokolské župy Jana Podlipného!

Aktualizace 29. 6. 2024:

Obrázek s naší judistkou Ladou Vondrákovou (vpravo) najdete ZDE

European Judo Championships Cadets Sofia 2024🇧🇬✅

Již páté dorostenecké mistrovství Evropy v řadě dokázal český tým přivézt medaili.🤩💪🏼 Tentokrát skončila na 3️⃣. místě s bilancí čtyři výhry a jedna prohra Kristýna Kaszperová.🥉

7️⃣. místa z české výpravy dále přidali Anna Kroužková, Lada Vondráková (obě z T.J. Sokol Praha Vršovice) a Vít Šarboch.🙌🏼

Obrázek najdete ZDE

Převzato z:
https://www.facebook.com/czechjudo/posts/pfbid02Pj143c4rNV9kCFhZpnWB6mAWVhTqWwBy13yutv6EVyG3UHxovtgctnVQHh6YGVuQl

Aktualizace 1. 7. 2024:

LADA VONDRÁKOVÁ + ANIČKÁ KROUŽKOVÁ bojovaly na ME!

Od 27.6.2024 do 29.6.2024  v bulharské metropoli bojovali o titul mistra Evropy nejlepší dorostenci a dorostenky ze 44 států. Českou republiku reprezentovalo pět chlapců a pět dívek. Vršovice měli dvojí zastoupení – Ladu Vondrákovou a Aničku Kroužkovou.

V pátek si ze všech českých závodníků vedla nejlépe právě Lada ve váze do 52 kg. Do svého premiérového evropského šampionátu vstoupila výhrou nad nasazenou Srbkou Bojanovic, kterou zdolala na zemi na škrcení. Následoval souboj s reprezentantkou Bosny Jovanou Durovic, s tou sice prohrávala na wazari po úspěšném kontrachvatu soupeřky, ale záhy dokázala odpovědět technikou o uchi gari na wazari a dokončením na zemi. Ve čtvrtfinále bohužel nestačila na vítězku tří evropských pohárů Miru Vas z Maďarska. Nasazené jedničce podlehla na tři tresty. V opravách vyhrála proti Řekyni Iosifidou nenastoupením soupeřky. Turnaj pro Ladu končil smolně, když se ve finále oprav hned zkraje zápasu dotkla při vlastní technice hlavou žíněnky a obdržela přímé hansoku.make za tzv. diving.

Stejného výsledku dosáhla v sobotu i Anička Kroužková ve váze nad 70 kg. Ta vítězně vybojovala těžký,  ale důležitý úvodní zápas proti Gruzínce Kvaratskhelie v šesté minutě prodloužení. Po prohře s pozdější finalistkou Mikandou z Francie dokázala v opravách uškrtit italskou reprezentantku Paris a i přesto, že ve finále oprav prohrála s Kirou Safonovou, sedmým místem si vybojovala i nominaci na letošní mistrovství světa.

Krásné 9.místo po 2 výhrách a 2 porážkách vybojovala naše odchovankyně (momentálně studující a trénující v Olomouci) Zuzana Sadílková. Té bohužel tento výsledek na start na MS v Peru nestačí.

Obrázek najdete ZDE

Převzato z:
https://www.facebook.com/JudoVrsoviceCZ/posts/pfbid0335jPCEvkk697yCboAYFMHuDCozKiH9ToQTDtkj4ryZicnrMSwKaPDGLYhddze6rrl?locale=cs_CZ

Další články najdete ZDE a ZDE24.06.2024 - aktualizace 27.06.2024

Pozvánka na vernisáž výstavy a výstavu (21. 6.-7. 7. 2024)
"Jan Podlipný sokol a starosta belle époque" na Mariánském nám. v Praze 27. 6. 2024 🖼️▶️▶️ 

Ve dnech 21. 6.-7. 7. 2024 probíhá na Mariánském náměstí v Praze 1 výstava s názvem "“Jan Podlipný sokol a starosta belle époque„".

Vernisáž proběhne 27. června 2024 v 16:00 hod na Mariánském náměstí před budovou Nové radnice.

Pozvánku najdete ZDE

Podrobnější info k výstavě najdete ZDE

Na župním webu máme krátké video o Janu Podlipném. Byl správnou odpovědí na sokolskou hádanku časopisu VZLET.

Video můžete zhlédnout na YouTube kanálu Sokolské župy Jana Podlipného https://www.youtube.com/@zpodlipneho v playlistu Činnost našich jednot a župy ZDE

Časopis VZLET najdete ZDE

Výstava již probíhá a od župního vzdělavatele máme informace, že je moc zajímavá. 

Aktualizace 27. 6. 2024:

Video z vernisáže výstavy můžete zhlédnout na YouTube kanálu Sokolské župy Jana Podlipného https://www.youtube.com/@zpodlipneho v playlistu Činnost našich jednot a župy ZDE

Fotogalerii najdete ZDE

Děkujeme našim sokolům a sokolkám ze Sokolské župy Jana Podlipného, které se účastnily vernisáže výstavy či se nějakým způsobem podíleli na přípravě výstavy za reprezentaci Sokolské župy Jana Podlipného!15.06.2024 - aktualizace 26.06.2024
Dobročinný charitativní běžecký závod Sparťanská pětka pro dobrou věc 2024 v pražské Stromovce 27. 6. 2024 🏃

Dne 27. 6. 2024 se od 18:30 hodin koná již šestý ročník dobročinného charitativního běžeckého závodu Sparťanská pětka. Kromě standardního pětikilometrového závodu spolu s našimi hokejisty pražskou Stromovkou se můžete těšit i na závod pro nejmenší sparťánky. Novým a dlouhodobým účelem charitativního závodu bude podpora rekondičních pobytů dětí z Fakultní nemocnice Motol, na které poputuje kompletní výtěžek z běžeckých registrací.

Letošní ročník bude opět pomáhat dětem z onkologického oddělení FN Motol. Tentokrát přispějeme již uzdraveným dětem na rekondiční pobyty, aby se po náročné léčbě dokázali opět dostat do formy. "Mohou se jich účastnit děti a teenageři bezprostředně po ukončení léčby, nebo už i v rámci udržovací léčby. Cílem pobytů je usnadnit dětem návrat do běžného života, zlepšení začlenění nemocných dětí do kolektivu vrstevníků a stabilizace sourozeneckých vztahů," vysvětluje předsedkyně spolku HAIMA Eva Vopičková Fučíková.

"Pobyty zahrnují psychologický program, kde se učí děti i rodiče relaxačním technikám, které jim mají pomoci zvládat psychickou zátěž způsobenou traumatickými zážitky z onkologického onemocnění a ohrožení života. Současně pomáhají zvládat stres a obavy z návratu onemocnění. Rodiče i děti mají možnost také využít individuální péči psychologů. Součástí programu je také fyzioterapeutický program, s individuálním vyšetřením a doporučením pro každé dítě, jak dále v běžném životě rehabilitovat," přidává další informace o pobytech, na které přispěje každý účastník letošního běhu.

Převzato z: https://hcsparta.cz/zobraz.asp?t=spartanska-petka (v odkazu i propozice letošního ročníku a mapa běhu)

Sokolskou župu Jana Podlipného na tomto dobročinném charitativním běhu reprezentuje běžec Matěj Špachta (2012) z oddílu pozemního hokeje T.J. Sokol Kbely.

Startovní listinu najdete ZDE

Držíme našemu běžci Matěji Špachtovi z oddílu pozemního hokeje T.J. Sokol Kbely palce k úspěchu a medaili a děkujeme za reprezentaci Sokolské župy Jana Podlipného a přispění pro dobrou věc.

Aktualizace 29. 6. 2024:

Náš běžec Matěj Špachta (2012) z oddílu pozemního hokeje T.J. Sokol Kbely se startovním číslem 369 se s celkovým  časem 00:38:32 umístil na 373. místě.

Celkové výsledky najdete ZDE

Děkujeme našemu běžci za reprezentaci Sokolské župy Jana Podlipného!26.06.2024
Akce pro děti a jejich rodiče „Ahoj léto!" dne 15. 6. 2024 v areálu Krtkova světa v Praze 10 Horních Měcholupech ▶️▶️

Dne 15. 6. 2024 pořádal spolek Làm Cha Mẹ CZ, z.s. akci pro děti a jejich rodiče s názvem „Ahoj léto!" v areálu Krtkova světa v Praze 10 Horních Měcholupech v MČ Praha 15.

Na děti čekala celodenní neomezená zábava na různých atrakcích a setkání s kamarády. 

Co třeba...🚞🚗🎸🤹🏻‍♀️🍭

- talentová a hudební vystoupení

- cukrová vata (neomezeně) 

- vláček

- elektrický vláček

- létající Kačeři

- twister

- Aqua Zorbing

- lodičky

- skákací hrad

- trampolíny

- malý kolotoč 

- velký kolotoč

- Buggy auta

- Free Jump

- vodní klouzačka

- jízda na poníkovi

- elektrická kola

- Safari autíčka

Převzato z:
https://www.facebook.com/lamchamecz/posts/pfbid05kNY91xFJYgu7mxznv1k6MLs5tCr3SufTK6A8bmX5ZhmSHFWyzxYKqtnsNUdjvjgl

Pozvánku najdete ZDE

Sestřih z celé akce můžete zhlédnout na YouTube kanálu Sokolské župy Jana Podlipného https://www.youtube.com/@zpodlipneho v playlistu Činnost našich jednot a župy.

Sdílené video má název Ahoj léto 2024

V talentových vystoupeních se představily tanečnice z T.J. Sokol Libuš. Naše vystoupení trvalo 20 minut. Prezentováno bylo celkem 11 tanečních čísel. 

V tanečním vystoupení s názvem Tanec lesních vil to byly tanečnice Laura Kaiserová, Eliška Jonáková a Amélie Piguet z T.J. Sokol Libuš.

V tanečním vystoupení  s názvem Růže Istanbulu to byla tanečnice a asistující trenérka  Ada Memis z T.J. Sokol Libuš.

T.J. Sokol Libuš měl celkem 11 tanečních vystoupení. Celková doba všech 11 tanečních vystoupení z T.J. Sokol Libuš byla 20 minut. Celková doba vystoupení včetně ostatních vystoupení byla 2 hodiny.

Video ze dvou tanečních vystoupení tanečnic z T.J. Sokol Libuš najdete na YouTube kanálu Sokolské župy Jana Podlipného https://www.youtube.com/@zpodlipneho v playlistu Činnost našich jednot a župy. ZDE

Děkujeme našim tanečnicím z T.J. Sokol Libuš za vystoupení a reprezentaci Sokolské župy Jana Podlipného!25.06.2024
Události našich šplhařů a v družstvu přetahu lanem v T.J. Sokol Libeň v červnu 2024  🧗‍♂️▶️▶️

Dne 8. 6. 2024 se v Brně konala soutěž ve šplhu s názvem VC Memoriál Ladislava Váchy 2024 – Špilberk.

Sokolskou župu Jana Podlipného reprezentoval na této soutěži šplhař Filip Šmejkal (1992) z T.J. Sokol Praha Vršovice, který se s nejlepším časem 7.30 s umístil na krásném 6. místě.

Celý článek o této soutěži s obrázky najdete ZDE

Celkové výsledky najdete ZDE

Dne 22. 6. 2024 se v Novém Městě nad Metují konala Velká cena Nového Města nad Metují v athénském šplhu 2024 20. ročník. 

Sokolskou župu Jana Podlipného reprezentují šplhaři z T.J. Sokol Libeň a šplhař z T.J. Sokol Praha Vršovice.

V III. Kategorie - dorostenci - 4,5 m se na 1. místě s nejlepším časem 3,91 umístil šplhař Michal Zelenka (2008) z T.J. Sokol Libeň.

V VI. Kategorie - dorostenci/ky, ženy, muži - 14 m se na 3. místě s nejlepším časem 12,02 umístil šplhař Adam Novotný (2003) z T.J. Sokol Libeň. 6. místo s nejlepším časem 16,10 získal šplhař Marek Novotný (2006) z T.J. Sokol Libeň. 8. Místo s nejlepším časem 17,84 získal šplhař Filip Šmejkal (1992) z T.J. Sokol Praha Vršovice. Bez umístění skončil šplhař Michal Zelenka (2008) z T.J. Sokol Libeň.

V VII. Kategorie - dorostenci/ky, ženy, muži - 20 m se na 2. místě s nejlepším časem 22,85 umístil šplhař Adam Novotný (2003) z T.J. Sokol Libeň. Bez umístění skončil šplhař Marek Novotný (2006) z T.J. Sokol Libeň.

Propozice najdete ZDE

Celkové výsledky najdete ZDE a ZDE

Fotogalerii najdete ZDE

Dvě videa můžete zhlédnout na YouTube kanálu Sokolské župy Jana Podlipného https://www.youtube.com/@zpodlipneho v playlistu Činnost našich jednot a župy.

Sdílená videa mají název Fenomenální Matěj Cigl pro sebe získal další světové rekordy ve šplhu na laně! a Velká cena Nového města ve šplhu na laně - závody na laně 3m a 4,5 metru.

22. 6. 2024 se v T.J. Sokol Všejany konal 13.ročník Mistrovství Všejanského lana osmičlenných družstev v přetahování lanem.

Máme za sebou pátou účast na mistrovství v přetahování lanem ve Všejanech 💪🏽

Letos jste utáhli stříbro, ze kterého máme radost a poprvé jsme s sebou měli holčičí tým, z čehož máme ještě větší radost :)

Týmů se sešlo opravdu hodně. Kategorie dětí byla zastoupena 6.týmy, v kategorii Junioři byly 3.týmy, v kategorii Ženy 4.týmy a v poslední kategorii Mužů bylo 3.týmů. 

Celkové výsledky 2024  najdete ZDE  

Fotogalerii 2024 najdete ZDE 

Další článek najdete ZDE

Gratulujeme našim šplhařům z T.J. Sokol Libeň, našemu šplhařovi z T.J. Sokol Praha Vršovice a našemu družstvu Sokolové přetahování lanem z T.J. Sokol Libeň k úspěchům a medailím a děkujeme za reprezentaci Sokolské župy Jana Podlipného!24.06.2024
Druhé číslo časopisu Zprávy Sokola Libeň roku 2024 📖

V červnu 2024 bylo vydáno druhé číslo časopisu Zprávy Sokola Libeň roku 2024.

V druhém čísle časopisu najdete spoustu zajímavých informací o dění v libeňské jednotě.

Časopis si můžete přečíst ZDE (uloží se do PC)18.06.2024 - aktualizace 22.06.2024
XI. Letní Olympiáda dětí a mládeže v Jihočeském kraji
23.-27. 6. 2024 ◯‍◯‍◯‍◯‍▶️📺💻📱

Ve dnech 23.-27. 6. 2024 se v Jihočeském kraji v Českých Budějovicích, Hluboké nad Vltavou a Táboře uskuteční Olympiáda dětí a mládeže.

Olympiáda dětí a mládeže je republiková soutěž krajských výprav, která se koná každoročně od roku 2003 a je určena mladým sportovcům ve věku od dvanácti do šestnácti let, v kategoriích mladších a starších žáků a žákyň. Sportovcům navozuje atmosféru opravdových olympijských her. Mladí účastníci nejsou ochuzeni o zapálení olympijského ohně, slavnostní ceremoniály, soužití v olympijské vesnici nebo složení olympijské přísahy.

V minulosti unikátní atmosféru zažila řada dnes úspěšných sportovců, jako jsou například Ester Ledecká či Josef Dostál. Hlavní poselství projektu je přinést životní zážitek mladým sportovcům, jejich vrstevníkům, rodičům i veřejnosti, aby se pohyb stal a zůstal součástí jejich života.

Motivace ke sportu je jedním z hlavních cílů projektu, což potvrzuje i předseda ČOV Jiří Kejval. „Olympiáda dětí a mládeže je pro Český olympijský výbor nejvýznamnější akcí pro mládež. Díky své jedinečné atmosféře, která přibližuje dětem skutečné Hry, dokáže účastníky ve sportu dále motivovat. Mám radost, kam se od roku 2003 tato akce posunula.“

ODM je projektem Českého olympijského výboru, který si ke spolupráci vybírá jako pořadatele jednotlivé kraje. Olympiády se odehrávají v dvouletých cyklech a střídá se jejich letní a zimní podoba.

Jednotlivé výpravy sestavují příslušné krajské úřady na základě nominačních kritérií jednotlivých sportovních svazů.

Převzato z: https://www.olympijskytym.cz/odm/o-projektu-odm

Více informací najdete v brožuře LODM 2024 ZDE

Na Olympiádě dětí a mládeže budou sportovci a sportovkyně reprezentovat Kraje České republiky. Někteří sportovci a sportovkyně jsou členy a členkami oddílů v jednotách Sokolské župy Jana Podlipného.

Za Florbal bude Sokolskou župu Jana Podlipného a Hlavní Město Praha reprezentovat florbalista Vít Engel z oddílu florbalu SKV z T.J. Sokol Praha Královské Vinohrady.
Převzato z:
https://www.facebook.com/SKVflorbal/posts/pfbid0mHLs9syJxKo4CGrM2DaWBndrQjLVBD8bVbXUtYnVBxkc2u8tPHgcah3JcjnPWa6ml

Za moderní gymnastiku budou sokolskou župu Jana Podlipného, Hlavní Město Praha a Středočeský kraj reprezentovat moderní gymnastky z T.J. Sokol Karlín.

Jsou to Milana Kozyč (Hlavní Město Praha) a Aleksandra Selyska (Středočeský kraj).

Převzato z:
https://www.facebook.com/TJSKPrague.gym/posts/pfbid02PP7tHRkTf64HMZwAQCeGZE7sNqRmft77UCnCxpHnsDuXZAHYGXPvGraf4uPsgfQGl

Za házenou budou Sokolskou župu Jana Podlipného a Hlavní Město Praha reprezentovat házenkář Metoděj Puk z T.J. Sokol Praha Vršovice, házenkářka Ela Nur Muratogullari z T.J. Sokol Kobylisy II a házenkářka Andrea Mikšovská z T.J. Sokol Praha Vršovice.

Seznam sportovců a sportovkyň od A do Z najdete ZDE

Detailní program najdete ZDE

Video popisující tuto akci všeobecně a jako upoutávka na tuto akci všeobecně můžete zhlédnout na YouTube kanálu Sokolské župy Jana Podlipného https://www.youtube.com/@zpodlipneho v playlistu Činnost našich jednot a župy.

Sdílené video má název #ODMGANG | Olympiáda dětí a mládeže. Tuhle akci chceš zažít ❤️.

Letní Olympiádu dětí a mládeže bude vysílat televizní stanice ČT Sport.

Slavnostní zahájení můžete na této stanici zhlédnout 23. 6. 2024 od 18:30 ZDE

V průběhu Letní Olympiády dětí a mládeže bude televizní stanice ČT Sport vysílat pořad ODM: Studio. První díl tohoto pořadu můžete zhlédnout na ČT Sport 24. 6. 2024 od 9:00 hodin ZDE

Držíme našim sportovcům a sportovkyním palce k olympijským úspěchům a medailím a děkujeme za reprezentaci Sokolské župy Jana Podlipného!

Aktualizace 26. 6. 2024:

Soutěž v moderní gymnastice na Letní Olympiádě dětí a mládeže 2024 v Jihočeském kraji bylo možné dnes sledovat živě 📺💻📱. Sdílená videa můžete zhlédnout na YouTube kanálu Sokolské župy Jana Podlipného https://www.youtube.com/@zpodlipneho v playlistu Činnost našich jednot a župy.

Sdílená videa mají název OLYMPIÁDA DĚTÍ A MLÁDEŽE 2024, OLYMPIÁDA DĚTÍ A MLÁDEŽE 2024.

V Kategorii Juniorky I (2009, 2010) - Live se na 6. místě s celkovými body 47.900 umístila za Středočeský kraj moderní gymnastka Alexandra Selyska z T.J. Sokol Karlín.

V kategorii Naděje starší I (2011, 2012) - Live se na 6. místě s celkovými body 44.300 umístila za Hlavní město Praha moderní gymnastka Milana Kozyč z T.J. Sokol Karlín.

Fotogalerii najdete ZDE a ZDE

Gratulujeme našim gymnastkám k umístění a děkujeme za reprezentaci Sokolské župy Jana Podlipného na Letní Olympiádě dětí a mládeže 2024 v Jihočeském kraji.

Aktualizace 29. 6. 2024:

SIGIHO VÝBĚR OVLÁDL ODM!

Jonáš Sigl je jedním ze dvou zástupců florbalového klubu SKV z T.J. Sokol Praha královské Vinohrady na Olympiádě dětí a mládeže. Jako trenér Středočeského výběru dokráčel se svým týmem pro zlato. A to bez porážky!

Gratulujeme!

Obrázek najdete ZDE

Převzato z:
https://www.facebook.com/photo?fbid=1007890441343375&set=a.760366756095746&locale=cs_CZ

Gratulujeme Jonáši Siglovi z klubu SKV z T.J. Sokol Praha Královské Vinohrady k úspěchu a děkujeme za reprezentaci Sokolské župy Jana Podlipného!

Aktualizace 6. 7. 2024:

Vítězové Olympiády dětí a mládeže: Vítek Engel jako hráč, Jonáš Sigl jako trenér!

Na konci června se v jižní Čechách uskutečnil další ročník Olympiády dětí a mládeže. SKV vyslalo na akci dva své členy a oba dokázali být úspěšní. Vítek Engel vyhrál s výběrem Prahy chlapecký turnaj, Jonáš Sigl pro změnu jako trenér dovedl k triumfu dívčí výběr Středočeského kraje.

Celý článek s obrázky najdete ZDE

Aktualizace 8. 7. 2024:

Video ze ze sestřihu branek finálového florbalového turnaje ODM Pardubický kraj vs. Praha můžete zhlédnout na YouTube kanálu Sokolské župy Jana Podlipného https://www.youtube.com/@zpodlipneho v playlistu Činnost našich jednot a župy. Sdílené video má název ÚŽASNÝ ZVRAT! Finále ODM - Pardubický kraj vs. Praha [sestřih branek[.04.05.2024 - aktualizace 22.06.2024
19. Pražský šachový festival Zlatá Praha 22.-28. 6. 2024 ♟️♟️♟️♟️

Ve dnech 22.-28. 6. 2024 se v Karlínském Spektru, Karlínské náměstí 316/7, Praha 8 – Karlín uskuteční 19. Pražský šachový  festival Zlatá Praha. V rámci šachového festivalu se uskuteční tyto turnaje níže (v odkazech i startovní listiny). Sokolskou župu Jana Podlipného budou reprezentovat šachisti z T.J. Sokol Praha Vršovice.

A 19. Zlatá Praha Senior Open (S50+)–Mem. gen. F. Macka nar. 1974 a st. 22. 6. - 28. 6. 2024

Na tomto turnaji naší župu reprezentují šachistí Zdeněk Plášek (1959) z T.J. Sokol Praha Vršovice a Vladimír Krňák (1947).

B 19. Zlatá Praha Junior Open (U20) nar. 2004 a ml. 22. 6. - 28. 6. 2024 

C1-C4 19. Zlatá Praha Round Robin – uzavřené turnaje ELO FIDE > 1400 22. 6. - 28. 6. 2024 

D 19. Zlatá Praha Junior Rapid Open (U20) nar. 2004 a ml. sobota 22. 6. 2024 

E 19. Zlatá Praha Rapid Open neděle 23. 6. 2024

Na tomto turnaji naší župu reprezentují šachisté Zdeněk Plášek (1959) z T.J. Sokol Praha VršoviceMaxim Legkostup (1992) z T.J. Sokol Praha Vršovice a Jan Tolar (1943) z T.J. Sokol Praha Vršovice.

F 19. Zlatá Praha Blitz Open čtvrtek 27. 6. 2024

Na tomto turnaji naší župu reprezentuje šachista Maxim Legkostup (1992) z T.J. Sokol Praha Vršovice. 

Propozice 19. Pražského šachového festivalu Zlatá Praha 22.-28. 6. 2024 ZDE

Více info o Pražském šachovém festivalu najdete ZDE

Držíme našim dvěma šachistům z T.J. Sokol Praha Vršovice palce k úspěchům a medailím a děkujeme za reprezentaci Sokolské župy Jana Podlipného!18.06.2024 - aktualizace 22.06.2024
Národní twirlingový pohár 2024 ve Dvoře Králové nad Labem 22.-23. 6. 2024 🥢📺💻📱

Ve dnech 22.-23. 6. 2024 se ve Sportovní hale ZŠ Strž koná Národní twirlingový pohár 2024.

Národní twirlingový pohár je určený pro výkonnostní třídu Open (úplní začátečníci) a výkonnostní třídu C (mírně pokročilí). 

Sokolskou župu Jana Podlipného reprezentují členky České twirlingové školy, T. J. Sokol Vysočany ve věku 8 - 10 let ve výkonnostní třídě C a v disciplínách: 1x Twirlingový tým a 2x Povinné duo. 

Propozice najdete ZDE

Program a pozvánku najdete ZDE a ZDE

Startovní listinu 1. kolo Třída C 22. 6. najdete ZDE

Startovní listinu Finále Třída C 22. 6. najdete ZDE

Startovní listinu Třida Open 23. 6. najdete ZDE

Národní twirlingový pohár můžete sledovat živě 📺💻📱 na YouTube kanálu Sokolské župy Jana Podlipného https://www.youtube.com/@zpodlipneho v playlistu Činnost našich jednot a župy. Sdílená videa mají název Národní twirlingový pohár 2024,

Držíme našim twirlerkám z oddílu Česká twirlingová škola T.J. Sokol Vysočany palce k úspěchům a medailím a děkujeme za mezinárodní reprezentaci Sokolské župy Jana Podlipného!22.06.2024
Přebor České obce sokolské ve sportovní všestrannosti staršího žactva, dorostu a dospělých v Praze 1.-2. 6. 2024

Před třemi týdny o víkendu 1.-2. 6. 2024 se konal v Praze Přebor ČOS ve sportovní všestrannosti staršího žactva, dorostu a dospělých.

Naše dlouholetá cvičitelka Kateřina Matoušková z T.J. Sokol Praha Královské Vinohrady se stala vítězkou tohoto trojboje a právem se tak stala přebornicí pro rok 2024 v kategorii žen.

Katko děkujeme!

Kateřina Matoušková z T.J. Sokol Praha Královské Vinohrady k tomu dodává:

Nejlepší víkend v mém životě!🤩 Po dlouhém čekání se mi konečně splnil dlouholetý sen a stala jsem se přeborníkem ČOS ve sportovní všestrannosti🥇. Navíc k tomu ještě cinkla zlatá medaile v atletice a bronzová ve sportovní gymnastice.🥇🥉Už mi jen chybí medaile z plavání, ale tu za mě vybojovala Eva Matoušková🥉

Jsem nesmírně vděčná všem, co mi pomohli v trénování. To díky nim jsem mohla postupně vystoupat až na nejvyšší schůdek.

Teď už jen absolvování krajských sletů ve Voticích a Pardubicích a vyvrcholení XVII. všesokolského sletu sletovým týdnem v Praze, a rozhodně můžu říct, že na tento rok jen tak nezapomenu🥰.

Martina Kubíčková k tomu dodává:

Kačko, mega gratulace. Jsi jeden z nejpoctivějších lidí v trénování a taky vytrvalosti jít si za snem:-) Užij si to! 

Kateřina Machů z T.J. Sokol Praha Vršovice a ČOS k tomu dodává:

Ještě bych k tomu dodala, že nejen, že jsi vyhrála, ale vzhledem k tomu, že bylo málo rozhodčích a technické čety na atletiku, tak jsi ještě celé dopoledne pomáhala i s Evou na atletice, v ne úplně příznivých podmínkách a pak jsi absolvovala vlastní závod. Obrovská gratulace. Je to zasloužené vítězství! 

Dva obrázky najdete ZDE

Převzato z:
https://www.facebook.com/sokolprahavinohrady/posts/pfbid023dBPh1WoUFi2Hr9pZwsb9VTRQ5qASHAeyNJ4fazBN12pkoAiPNfKZt6YVeB6qfUYl

Na tomto Přeboru ČOS ve sportovní všestrannosti staršího žactva, dorostu a dospělých v Praze reprezentovali Sokolskou župu Jana Podlipného také cvičenci a cvičenky z T.J. Sokol Libeň, z T.J. Sokol Praha Královské Vinohrady, z T.J. Sokol Praha Staré Město,  z T.J. Sokol Praha Vršovice, z T.J. Sokol Prosek a z T.J. Sokol Štěrboholy.

Celkové výsledky Přeboru ČOS ve sportovní všestrannosti staršího žactva, dorostu a dospělých v Praze najdete ZDE

Dodatečně gratulujeme Kateřině Matouškové z T.J. Sokol Praha Královské Vinohrady k úspěchu a zisku titulu Přebornice ČOS pro rok 2024 v kategorii žen a dalším našim cvičencům a cvičenkám a všem z našich jednot děkujeme za reprezentaci Sokolské župy Jana Podlipného!15.06.2024 - aktualizace 21.06.2024
Hočský evropský pohár nadějí v judu ve slovinském Hoče 2024 (European Hopes Cup Hoče 2024) 22.-23. 6. 2024
🥋🥋🥋🥋🇸🇮📺💻📱

Ve dnech 22.-23. 6. 2024 se ve Večnamenska športna dvorana Hoče ve slovinském městě Hoče koná Hočský evropský pohár nadějí v judu (European Hopes Cup Hoče 2024).

Sokolskou župu Jana Podlipného reprezentují čtyři judisti z T.J. Sokol Praha Vršovice.

V kategorii U15 do 66 kg naší župu reprezentuje judista Tomáš Maxmilián Adamec (2010) z T.J. Sokol Praha Vršovice.

V kategorii U15 do 73 kg naší župu reprezentuje judista Ondřej Lajčak (2011) z T.J. Sokol Praha Vršovice.

V kategorii U15 do 60 kg naší župu reprezentuje judista Jakub Svoboda (2006) z T.J. Sokol Praha Vršovice.

V kategorii U15 do 55 kg naší župu reprezentuje judista Štěpán Šimek (2011) z T.J. Sokol Praha Vršovice.

Propozice najdete ZDE

Startovní listinu najdete ZDE

Rozlosování najdete ZDE

Celkové výsledky najdete ZDE

Držíme našim čtyřem judistům z T.J. Sokol Praha Vršovice palce k úspěchům a medailím a děkujeme za mezinárodní reprezentaci Sokolské župy Jana Podlipného!

Aktualizace 21. 6. 2024:

Hočský evropský pohár nadějí v judu ve slovinském Hoče 2024 můžete sledovat živě 📺💻📱 na YouTube kanálu Sokolské župy Jana Podlipného https://www.youtube.com/@zpodlipneho v playlistu Činnost našich jednot a župy. Sdílená videa mají název European Judo Hopes Hoče 2024 - Draw (losování), European Judo Hopes Hoče 2024 - Day 1 Preliminaries - TATAMI 1, European Judo Hopes Hoče 2024 - Day 1 Preliminaries - TATAMI 2, European Judo Hopes Hoče 2024 - Day 1 Preliminaries - TATAMI 3, European Judo Hopes Hoče 2024 - Day 1 Final Block - TATAMI 1, European Judo Hopes Hoče 2024 - Day 1 Final Block - TATAMI 2, European Judo Hopes Hoče 2024 - Day 1 Final Block - TATAMI 3, European Judo Hopes Hoče 2024 - Day 2 Preliminaries - TATAMI 1, European Judo Hopes Hoče 2024 - Day 2 Preliminaries - TATAMI 2, European Judo Hopes Hoče 2024 - Day 2 Preliminaries - TATAMI 3, European Judo Hopes Hoče 2024 - Day 2 Final Block - TATAMI 1, European Judo Hopes Hoče 2024 - Day 2 Final Block - TATAMI 2 a European Judo Hopes Hoče 2024 - Day 2 Final Block - TATAMI 3.20.06.2024 - aktualizace 21.06.2024
Senecký pohár v plážové házené 2024 (Senec Beach Handball Cup 2024) 20.-23. 6. 2024 🤾‍♂️🤾‍♀️🇸🇰

Ve dnech 20.-23. 6. 2024 se ve slovenském Senci koná Senecký pohár v plážové házené 2024 (Senec Beach Handball Cup 2024).

Českou republiku na tomto turnaji reprezentuje několik reprezentačních družstev plážové házené v příslušných věkových kategoriích. Jedno z nich se jmenuje Czech Lioness. Na poháru pod označením Czech Lionesses.

Sokolskou župu Jana Podlipného reprezentuje na tomto turnaji plážová házenkářka Adéla Zemanová z T.J. Sokol Praha Vršovice, která hraje na pozici pivotka v českém reprezentačním týmu žen a juniorek Czech Lioness. 

Rozlosování a plán turnajů (sledujte Czech Lionesses) najdete ZDE

Pozvánku najdete ZDE a ZDE

Tři obrázky českých reprezentačních družstev najdete ZDE

Také česká reprezentace dorostenek v plážové házené je na tomto turnaji. V tomto reprezentačním družstvu působí také hráčky ze dvou našich sokolských jednot. Jsou to Dominika Dererová z T.J. Sokol Kobylisy II, Kateřina Holasová z T.J. Sokol Kobylisy II, Magdaléna Juřková z T.J. Sokol Praha Vršovice a Eliška Skorunková z T.J. Sokol Praha Vršovice.

Držíme našemu reprezentačnímu házenkářskému družstvu Czech Lioness/Czech Lionesses palce k úspěchům a medailím a děkujeme plážové házenkářce z tohoto reprezentačního družstva Adéle Zemanové z T.J. Sokol Praha Vršovice za mezinárodní reprezentaci Sokolské župy Jana Podlipného! Také držíme palce k úspěchům a medailím našemu reprezentačnímu družstvu dorostenek a děkujem plážovým házenkářkám z tohoto reprezentačního družstva Dominice Dererové a Kateřině Holasové z T.J. Sokol Kobylisy II a Magdaléně Juřkové a Elišce Skorunkové z T.J. Sokol Praha Vršovice za mezinárodní reprezentaci Sokolské župy Jana Podlipného! 20.06.2024 - aktualizace 21.06.2024
Pražský mezinárodní otevřený turnaj v plážové házené (Prague Open Beach Handball) 21.-23. 6. 2024 🤾‍♂️🤾‍♀️

Ve dnech 21.-23. 6. 2024 se v Beach klubu Ládví uskuteční Pražský mezinárodní otevřený turnaj v plážové házené (Prague Open Beach Handball). Mezinárodní turnaj pořádá HNB - Házet nás baví, z.s. a dodává k tomu: "Záleží nám na rozvoji plážové házené v České republice, proto od roku 2016 organizuje zájmový spolek HNB - Házet nás baví, z.s. zimní a letní formu mezinárodního turnaje Prague Open Beach Handball, který zahrnuje kategorie od minižactva až po ty seniorské".

Převzato z: https://www.praguebeachhandball.cz/

Sokolskou župu Jana Podlipného reprezentují v kategorii mladší a starší dorostenky družstva Jdeme na jedno z T.J. Sokol Kobylisy II, Kháji pusinky z T.J. Sokol Praha Vršovice, Vršovické Klobny z T.J. Sokol Praha Vršovice a Vršovické Fifinky z T.J. Sokol Praha Vršovice.

V kategorii mladší žáci družstvo Sokol Vršovice z T.J. Sokol Praha Vršovice.

V kategorii starší žáci družstvo Sokol Vršovice z T.J. Sokol Praha Vršovice.

Seznam házenkářských družstev na tomto turnaji najdete ZDE

Rozlosování turnaje najdete ZDE

Pozvánku najdete ZDE a ZDE

Držíme našim házenkářským družstvům z T.J. Sokol Kobylisy II a z T.J. Sokol Praha Vršovice palce k úspěchům a medailím a děkujeme za reprezentaci Sokolské župy Jana Podlipného!

V rámci rozvoje plážové házené v České republice vzniká v soutěžním ročníku 2023/2024 první celorepubliková turnajová soutěž plážové házené minižactva s názvem ČSH mini beachhandball tour.

Historicky první titul vítěze ČSH mini beachhandball tour bude udělen vítězi soutěže Špunti na písku konané 22. června 2024 v Praze v Beach klub Ládví. 

V ročníku 2023/2024 v ČSH mini beachhandball tour reprezentuje Sokolskou župu Jana Podlipného házenkářské družstvo minižactva z T.J. Sokol Praha Vršovice.

Rozlosování turnaje Špunti na písku 22. 6. 2024 najdete ZDE

Držíme našemu družstvu minižactva z TJ. Sokol Praha Vršovice palce k úspěchu a medaili v ČSH mini beachhandball tour v závěrečné soutěži Špunti na písku 22. 6. 2024 v Beach klubu Ládví v Praze 8. 

Aktualizace 22. 6. 2024:

Včera odstartoval turnaj Prague Open Beach Handball. Naše dorostenky z T.J. Sokol Kobylisy II odehrály 2 zápasy v pátek a  zatím 1 dnes. Zatím jsme na vítězné vlně🥳🤩 Držte nám palce!

Obrázek najdete ZDE

Převzato z:
https://www.facebook.com/sokolkobylisy2/posts/pfbid0uLeyMGgSeJ5VuGxs56X2WxBEqXuFdLL3cRBboYFbHiZn4FmoSARxjiVqBKp6WVc1l?locale=cs_CZ21.06.2024
16. ROČNÍK MLÁDEŽNICKÉHO FLORBALOVÉHO TURNAJE BRNO HUMMEL OPEN GAME KIDS 2024 20. 6.-23. 6. 2024 👨🏼‍🦯👨🏼‍🦯🥅 📺💻📱

Ve dnech 20.-23. 6. 2024 se v Brně koná 16. ROČNÍK MLÁDEŽNICKÉHO FLORBALOVÉHO TURNAJE BRNO HUMMEL OPEN GAME KIDS 2024.

Sokolskou župu Jana Podlipného reprezentuje několik mládežnických družstev z florbalového oddílu SKV z T.J. Sokol Praha Královské Vinohrady.

Víkendové zápasy play-off budou letos přenášeny (streamovány) online ze čtyř hal. Čeká nás přesně 99 zápasů, které budete moci zhlédnout přímo v internetové aplikaci vas.opengame.cz (nutná registrace).

🟡 Za juniorky @skvflorbal mluvila Ellen Vaňousová. Jak se dařilo v premiérovém dnu mládežnického turnaje vám? 👀 Krátký rozhovor můžete zhlédnout ZDE

Vítek Engel a jeho úspěšné trestné střílení v barvách starších žáků SKV Florbal. Vynikající. 👏 Krátké video můžete zhlédnout ZDE

Velmi akční pátek probíhal na halách po celém Brně! Open Game pokračoval druhým dnem dětského turnaje, v němž se odpoledne a večer rozhodlo o nasazení do play-off. Podívejte se na aftermovie z úvodních zápasů ZDE

Všeobecné propozice turnaje najdete ZDE

Seznam dětských družstev najdete ZDE

Seznam zápasů najdete ZDE

Fotogalerie najdete ZDE (najít SKV)

Držíme našim florbalovým družstvům SKV z T.J. Sokol Praha Královské Vinohrady palce k úspěchům a medailím a děkujeme za reprezentaci Sokolské župy Jana Podlipného!

Aktualizace 22. 6. 2024:

Z haly Vodova nová můžete zápasy play-off sledovat živě 📺💻📱 na YouTube kanálu Sokolské župy Jana Podlipného https://www.youtube.com/@zpodlipneho v playlistu Činnost našich jednot a župy. Sdílené video má název BRNO OPEN GAME - hala Vodova nová - SOBOTA (video již není dostupné) a BRNO OPEN GAME - hala Vodova nová - NEDĚLE.

Aktualizace 26. 6. 2024:

Dorostenci z SKV jsou na Brno Open Game. Druhá nejstarší mládežnická kategorie už má turnaj za sebou. Ve čtvrtfinále padli s Bulldogs Brno 2:3 po nájezdech.

Díky kluci, příště to klapne!💛

Fotogalerii najdete ZDE

Převzato z:
https://www.facebook.com/SKVflorbal/posts/pfbid028nkBu6x7BiJjENGH4gwiE5g3sWXJHbmYP3yvkjwuEJVjkWqisjmFHDvM7myXz2xEl?locale=cs_CZ21.06.2024
Nový realizační tým mužů florbalového klubu SKV z T.J. Sokol Praha Královské Vinohrady pro sezonu 2024/25👨🏼‍🦯👨🏼‍🦯🥅

Do nadcházející sezony povede A tým SKV v pozici hlavního trenéra Miroslav Purkrábek. K dispozici bude mít Míra rozšířený realizák s novými asistenty Markem Hluchým a Janem Pokorným. Fyzickou kondici pilují kluci tradičně pod dohledem Bolka Kytky, o jejich zdraví se bude starat i nadále Klára Pekárková a vše z povzdálí dozoruje pozorné koordinační oko dosavadního trenéra Jana Kapuciána.

Tak hodně štěstí do nadcházející superligové sezony pánové a dámo!

Obrázky najdete ZDE

Převzato z:
https://www.facebook.com/SKVflorbal/posts/pfbid037yZcSvAhfN8RgyJmogVyk5EnvrHiERJk3b3G5XDKaGti4Eu2iMEY8gNQJs91yyLSl

Díky Kapi! 🙏💛

Po dvou úspěšných letech končí v pozici hlavního trenéra A týmu Jan Kapucián. A že to byla jízda! Spolu s Mírou Purkrábkem v uplynulých dvou sezonách zvládli nejen provést tým výraznou přestavbou, ale také dvakrát dohrát superligové piškvorky až do #playoffs. Kapi je tak podepsaný pod prozatím nejúspěšnějším obdobím SKV v nejvyšší soutěži. Zejména z důvodu velkého časového vytížení nyní jeho trenérská štace končí, u superligového týmu však bude nadále působit v manažerské a poradní pozici.

Obrázek najdete ZDE

Převzato z:
https://www.facebook.com/SKVflorbal/posts/pfbid02LX82AK7RtfeY8nV2oG1HEfCi6bUsHKnczKA4Fc7bGzSGRaG8s7mfJDbK1FWzAjBjl21.06.2024
Veřejné závody Pražského atletického svazu v pražském Edenu 21. 6. 2024 🏃‍♂️🏃‍♀️

Dne 21. 6. 2024 se na atletickém stadionu SK Slavia Praha v pražském Edenu konají Veřejné závody Pražského atletického svazu.

Sokolskou župu Jana Podlipného reprezentují běžec a dvě běžkyně z T.J. Sokol Praha Královské Vinohrady.

V disciplíně běh 200 m muži to je běžec Eduard Janoušek (2002) z T.J. Sokol Praha Královské Vinohrady.

V disciplínách běh 100 m ženy  a běh 200 m ženy to je běžkyně Marina Kollár (2004) z T.J. Sokol Praha Královské Vinohrady.

V disciplíně běh 200 m ženy to je běžkyně Pavlína Absolonová (2004) z T.J. Sokol Praha Královské Vinohrady.

Propozice najdete ZDE

Startovní listinu najdete ZDE

Držíme našemu běžci a našim dvěma běžkyním z T.J. Sokol Praha Královské Vinohrady palce k úspěchu a medaili a děkujeme za reprezentaci Sokolské župy Jana Podlipného!20.06.2024 - aktualizace 21.06.2024
Sletová jízda sletovou tramvají Prahou 20. 6. 2024 🚋

Netradiční pozvánka na #slet2024 - Prahou projela tramvaj plná sokolů. Předvedli ukázky skladeb a na některých zastávkách cvičili s cestujícími. Dorazila i herečka Adéla Gondíková a nechyběl ani maskot Sokolík Pepík. 

Sletové jízdy se zúčastnili také cvičenky a cvičenci ze Sokolské župy Jana Podlipného!

Převzato z:
https://www.facebook.com/ceskaobecsokolska/posts/pfbid0uYfgb6RT5uuWKtcZ2roEnQjRqVXCPNRFyPGANVo8TDYv7zpTiyMUGbxoD2j9Jz2ql?locale=cs_CZ

Fotogalerii najdete ZDE

Krátké video ze sletové jízdy sletovou tramvají Prahou můžete zhlédnout ZDE

Reportáž na TV Nova na TN.cz můžete zhlédnout ZDE

Celý článek na TV nova na TN.cz si můžete přečíst ZDE

Děkujeme našim cvičencům a cvičenkám za reprezentaci Sokolské župy Jana Podlipného a propagaci XVII. všesokolského sletu 2024 v Praze.

Aktualizace 22. 6. 2024:

Už umíte sletovou krokokvu? Posílejte nám videa❤️Toto je ze včerejší sletové jízdy Prahou. A krokovka je opravdu povedená.

Video můžete zhlédnout ZDE

Další video s názvem Adéla Gondíková v tom jede s námi můžete zhlédnout ZDE

Aktualizace 25. 6. 2024:

Další článek s odkazem na fotogalerii najdete ZDE21.06.2024
Finálové turnaje Evropské tour v plážové házené ve francouzském Lacanau (EBT FINALS 2024 Lacanau)
13.-16. 6. 2024🤾‍♂️🤾‍♀️🇫🇷 

Ve dnech 13.-16. 6. 2024 se ve francouzském Lacanau uskutečnily finálové turnaje Evropské tour v plážové házené (EBT FINALS 2024 Lacanau). Českou republiku reprezentovaly dva reprezentační týmy Czech Lions a Czech Lioness.

V ženském českém reprezentačním týmu plážové házené Czech Lioness hraje na pozici pivotka plážová házenkářka Adéla Zemanová (2004) z T.J. Sokol Praha Vršovice.

Seznam ženských týmů na finálovém turnaji najdete ZDE

Seznam mužských týmů na finálovém turnaji najdete ZDE

14 ženských a 14 mužských týmů je rozděleno do dvou skupin po sedmi, přičemž první čtyři postoupí do čtvrtfinále, než začne boj o medaile.

Mise Final EBT Lacanau začala! Oba české týmy byly připraveny na letišti Václava Havla Praha Ruzyně k odletu na historicky první účast České republiky ve finále Evropské beachhandballové tour, kde bojovaly mezi čtrnácti nejlepšími klubovými týmy Evropy. Turnaj byl nejdůležitější součástí přípravy obou českých týmů na nadcházející Kvalifikaci o účast na seniorském BH EHF EURO 2025! 

Obrázek ženského českého reprezentačního týmu Czech Lioness najdete ZDE

Obrázek mužského českého reprezentačního týmu Czech Lions najdete ZDE

První seznámení s pískem a větrným počasím mají oba týmy za sebou 12. 6. 2024.

Dva obrázky ze seznámení najdete ZDE

Dva rozpisy turnajů mužské a ženské skupiny najdete ZDE

Z úvodního utkání lvice sice vychází bez bodu, obhájce titulu ale musel o první vítězství bojovat až do konce! 

Obrázek najdete ZDE

🏁 V Lacanau je pro české týmy hotovo. Lions s domácím celkem bohužel prohrály, Lioness se naopak s turnajem loučí vítězně! 😊

Zápasy bylo možno sledovat na EHFTV.com. Jeden zposledních zápasů českých reprezentatntek Czech Lioness ze dne 16. 6. 2024 Czech Lioness vs. Lacanau Beach Handball můžete zhlédnout ZDE (nutná registrace (?))

Czech Lioness porazily Lacanau Beach Handball 2:0.

Obrázek najdete ZDE

Obrázek vítězného týmu Czech Lioness najdete ZDE

Mise francouzské Lacanau a historicky první účast českých týmů ve FINÁLE Evropské beachhandballové tour zkončíla! Týmy vedené trenéry Pavlem Farářem, Davidem Kalousem, Ivetou Cvingráfovou a Michaelou Peškovou se vratily domů. 

"Touto cestou bychom rádi poděkovali všem, kteří se podíleli na tom, že jsme se mohli zúčastnit takto kvalitního turnaje. Přestože výsledky úplně neodpovídají našim představám, konfrontace s evropskou špičkou nám velmi dobře ukázala naše rezervy. Věříme, že získané zkušenosti zužitkujeme v kvalifikačních bojích. Vážíme si Vaší podpory!" vzkazuje všem fanouškům a podporovatelům plážové házené trenérský tým.

Fotogalerii najdete ZDE

Převzato z příspěvků na https://www.facebook.com/p/Czech-Beach-Handball-100063660949987/

Jak se umístily ženské týmy na tomto turnaji najdete ZDE

Jak se umístily mužské týmy na tomto turnaji najdete ZDE

Děkujeme naší plážové házenkářce Adéle Zemanové z T.J. Sokol Praha Vršovice za mezinárodní reprezentaci Sokolské župy Jana Podlipného v českém ženském reprezentačním týmu Czech Lioness!19.06.2024
Události v oddílu házené T.J. Sokol Praha Vršovice 1.6.-18. 6. 2024 🤾‍♂️🤾‍♀️▶️▶️▶️

Jak jinak strávit deštivý den než s házenou? 🤔

V hale v Heroldových sadech 1. 6. 2024 probíhají Sokolské přebory a je to paráda 🤩💪.

Náš oddíl na domácí půdě zastupují tři týmy přípravky a tři týmy mini😍😍😍✊.

Sokolské přebory jsou minulostí, ale nám ještě zbývá jedna milá povinnost.

Rádi bychom touto cestou poděkovali všem, bez kterých by to nešlo 🤩.

Nejpve bychom chtěli poděkovat @ceskaobecsokolska za možnost pořádat tento turnaj 🙏😍.

Dále děkujeme všem 23 týmům z celé republiky 🤾🏼‍♀️🤾🏽 - byli jste nejlepší🔝🤩.

Díky patří i všem 7 mladým nadějným rozhodčím, pomocnicím z řad vršovických dorostenek, rodičům, kteří byli skvělí a pomohli s přípravou občerstvení pro trenéry a vytvořili bezvadný fanklub v hale, a v neposlední řadě @petrakudlackova za to, že přišla nejmenší házenkáře podpořit přímo na hřiště a ujala se i předávání medailí, pohárů a odměn 🙏😉.

Mimo to bychom také chtěli ještě poděkovat vršovickým trenérům - zvládnout 6 družstev bylo náročné, ale všichni odvedli skvělou práci 🔝💪.

Fotogalerii můžete zhlédnout ZDE

Krátké video můžete zhlédnout na YouTube kanálu Sokolské župy Jana Podlipného https://www.youtube.com/@zpodlipneho v playlistu Činnost našich jednot a župy ZDE

Převzato z: https://www.facebook.com/SokolVrsovice/videos/jak-jinak-str%C3%A1vit-de%C5%A1tiv%C3%BD-den-ne%C5%BE-s-h%C3%A1zenou-v-hale-v-heroldov%C3%BDch-sadech-pr%C3%A1v%C4%9B-pr/7659029640799777/?locale=cs_CZ

https://www.facebook.com/SokolVrsovice/posts/pfbid02X9HQCpmUPsHwNwvmd8c8sJDCNU8FwS9HDZB9DcU9dmKP7EMgyfTfQt3FBYHe6hB2l?locale=cs_CZ

😍 Ukázkové tréninky na Astře 😍.

Poslední květnový a první červnový týden probíhaly ukázkové tréninky miniházené na venkovním hřišti Astry Praha.

@tjastra_hazena nás přizvala ke spolupráci na náborových dnech a my za tuhle příležitost moc děkujeme ❤️.

Celkem 5 hodin tréninků, desítky šikovných dětí ze škol v okolí Astry.. Potenciální házenkářky pro Astru i házenkáři pro Vršovice, ale hlavně radost ze sportu a pohybu 😍🤩.

Děkujeme za spolupráci @tjastra_hazena, dětem za radost, kterou ukázaly a trenérům za to, že se dětem věnovali 💪😍.

Fotogalerii najdete ZDE

Převzato z:
https://www.facebook.com/SokolVrsovice/posts/pfbid0NFp8GgxVm69SRQsm5qSxuMp3sabCTprGiY3Z9aNF4uqJC2w7NDPgCfSaJKNdPSzol?locale=cs_CZ

Miníci se v letošním soutěžním ročníku zúčastnili Mimo jiné take Mini Handball Life ligy 6+1.

18. května proběhl závěrečný turnaj na Astře a tím byl zpečetěn jeden velký úspěch 😍.

Celkově se vršovičtí mini žáci umístili na krásném 2. místě! 🔝👍🥈.

Oddíl házené  T.J. Sokol Praha Vršovice k tomu dodává:

"Celou sérii turnajů jsme si opravdu užili a posouvali jsme se jen a jen kupředu ve velké házené. Moc děkujeme všem našim soupeřům: Astra Praha, Chodov Praha, TJ Kobylisy a Handball Úvaly a už teď se těšíme na další ročník 😁".

Fotogalerii najdete ZDE

Převzato z:
https://www.facebook.com/SokolVrsovice/posts/pfbid0XG4Cqr6mDyTQgaNBBx94NJYh8UotkZerLBp64g89tC8GcXYhiTUbUsQeJGKGsu7ql?locale=cs_CZ

Týmy vršovických mini a přípravky se zúčastnily tradičního turnaje Litovel MINICUP😍💪🤾🏽🤾🏽. Byl to již 11. ročník. Turnaj se konal  7.-9. 6. 2024

Fantastickou miniházenou a super atmosféru mohli zažít naši nejmenší tento víkend. 🔝

"Konfrontace s těmi nejlepšími týmy z republiky, to je to, co potřebujeme. Základní skupiny pro nás byly náročné, ale ve druhých skupinách jsme nepoznali hořkost prohry. Oba týmy se tak umístily na krásném 9. místě ze 14-ti týmů v obou kategoriích. Super jízda, super víkend. Velká poklona a poděkování organizátorům turnaje a našim rodičům."

Převzato z:
https://www.facebook.com/SokolVrsovice/posts/pfbid02QvzvLDtyhjta5hoqtWm18e7LfyLttUqbtos7QFad9n3T4bjMMLpG9Zi2rmVmb598l?locale=cs_CZ

Propozice najdete ZDE

Startovní listiny najdete ZDE (Mladší miniházená - 2024) a ZDE (Starší miniházená - 2024).

Fotogalerie najdete ZDE, ZDE a ZDE

Dne 8. 6. 2024 se v hale v Heroldových sadech a v kině Vzlet v Praze 10 konal 5. Vršovický turnaj generací a slavnostní zakončení sezony ve Vzletu.

Fotogalerii najdete ZDE

Výběr fotek ze slavnostního zakončení sezóny oddílu házené T.J. Sokol Praha Vršovice v kulturním centru Vzlet 8. 6. 2024 najdete také ZDE

Obrázkové video neboli prezentaci ze slavnostního zakončení sezóny můžete zhlédnout na YouTube kanálu Sokolské župy Jana Podlipného https://www.youtube.com/@zpodlipneho v playlistu Činnost našich jednot a župy ZDE

"Mladší žáci mají za sebou poslední turnaj sezóny. Na Turnaji o pohár starosty Kostelce nad Labem 9. 6. 2024 nenašli přemožitele a zaslouženě si vezou první místo. Krásná tečka a rozloučení s kategorií mladšího žactva pro kluky ročníku 2011. Klukům přejeme do vyšší kategorie jen to nejlepší, hodně sportovních úspěchů a radosti z házené!"

Silva & Kačka

Převzato z:
https://www.facebook.com/SokolVrsovice/posts/pfbid02gxVCpN5vtv8NyptyvRjJ3RmHFZPuTyt5LLEbyXHDrXvPjRLMsfsuwKsL8GDbU6zql?locale=cs_CZ

Závěrečné pořadí na turnaji O pohár starosty Kostelce nad Labem 2024:

1. místo - TJ Sokol Vršovice

2. místo - TJ Kobylisy

3. místo - TJ Sokol Kostelec nad Labem 

4. místo - HC TJ Auto Škoda Mladá Boleslav 

5. místo - TJ Sokol Libčice nad Vltavou 

Převzato z:
https://www.facebook.com/groups/918396265003731/posts/2754681574708515/

Fotogalerie najdete ZDE a ZDE

Tým minižactva se zúčastnil fantastického turnaje MegaMini Liberec 2024 13.-16. 6. 2024. 😍💪

Sokolskou župu Jana Podlipného reprezentovali na tomto turnaji oddíly házené z T.J. Sokol Praha Vršovice a z T.J. Sokol Kobylisy II.

Představení některých družstev můžete zhlédnout v tomto videu ZDE

3 dny skvělé házené, krásný program pro děti mimo zápasy, velice kvalitní soupeři z celé republiky a z Německa. 11 zápasů + 3 zápasy miniházené v turnaji vloženém do hlavního turnaje jen tak pro radost - takhle vypadal víkend našich nejmenších házenkářů 🤩🤩

"Umístili jsme se na 13.místě z 28 týmů. Doslova 3 dny radosti z házené a skvělé party. Velké poděkování do Liberce a rodičům za skvělou podporu. Díky moc 😁👍🏻".

Převzato z:
https://www.facebook.com/SokolVrsovice/posts/pfbid0jyAcd7wBDxZbj9nDNEni6yUkxN22yjwQvCupxSZT2RJo84ddzrfNj5ejgtwmiCol?locale=cs_CZ

Seznam týmů tohoto házenkářského turnaje najdete ZDE

Harmonogram turnaje MegaMini Liberec 2024 najdete ZDE

VÝSLEDKOVÝ SERVIS najdete v tomto odkazu ZDE

Zakončení sezony sokolíčků, přípravky a mini 18. 6. 2024🤩😍.

Letos netradičně trenéři zvolili opékání buřtů v Sokolovně na Lukostřelbě a bylo to doslova boží ☝️🔝

"Vyhodnotili jsme si sezonu, odměnili jsme zaslouženě všechny děti, ale hlavně si užívali fantastickou atmosféru. Oheň, kytara, nadšení rodiče a děti. Navíc trenérky Marcelka a Týnka mají tento týden narozeniny, tak jsme jim udělali překvapení. Bylo to celkově opravdu krásné 💙🤍", hodnotí rozlučku trenérka Šárka Raisová.

Převzato z:
https://www.facebook.com/SokolVrsovice/posts/pfbid02YRL1BU7mfiv3smx2NiDNR7scEDYN8vGmAHanQYno35CXdb5Vd716MmtMy7DaE4Zbl?locale=cs_CZ

Fotogalerii najdete ZDE

Obrázkové video neboli prezentaci z této akce můžete zhlédnout na YouTube kanálu Sokolské župy Jana Podlipného https://www.youtube.com/@zpodlipneho v playlistu Činnost našich jednot a župy ZDE

Gratulujeme ašim házenkářům a házenkářkám z T.J. Sokol Praha Vršovice k úspěchům a medailím a děkujeme za reprezentaci Sokolské župy Jana Podlipného!18.06.2024
Ukázková hodina florbalu z SKV v ZŠ Karla Čapka v MČ Praha 10 18. 6. 2024 👨🏼‍🦯🥅▶️
ZŠ Karla Čapka v Kodaňské ulici v MČ Praha 10 včera navštívila naši ukázkovou hodinu florbalu, konkrétně 1. - 3. třída a to holky i kluci. Ukázkové hodiny pro školy z Prahy 2, Prahy 3 i Prahy 10 budou na naší hale probíhat celý červen a následně září. Těšíme se na vás všechny! 💛 Hraj florbal i ty, přijď a zjisti jak probíhají tréninky na SKV! 😁

Krátké video můžete zhlédnout na YouTube kanálu Sokolské župy Jana Podlipného https://www.youtube.com/@zpodlipneho v playlistu Činnost našich jednot a župy ZDE

Děkujeme florbalovému oddílu SKV z T.J. Sokol Praha královské Vinohrady za reprezentaci Sokolské župy Jana Podlipného!18.06.2024
Závod v moderní gymnastice Břežanský CUP VII. v Dolních Břežanech 16. 6. 2024 🤸‍♀️🤸‍♀️🤸‍♀️

V neděli 16. června se v Dolních Břežanech uskutečnil krásný a pohodový závod Břežnaský CUP! 😍❤️🏆

Zúčastnily se ho i naše 3 šikulky a vedlo se jim parádně! 💪🏼

Káťa Grinceac 🥇

Viktorka Sůvová 🥈

Ruvinka Mammadova 🥉

Srdečně děkujeme pořadateli SK Eli Dolní Břežany za super atmosféru a pohodový závod a moc gratulujeme holčičkám k super výkonům! ❤️

Převzato z:
https://www.facebook.com/TJSKPrague.gym/posts/pfbid0CwYt6reKHCB9mcJyTFhrnJc4AjK7Jj7vPU7LQ9vuSkyCGZqPLioFEDtte8Bjf5MNl

Fotogalerii najdete ZDE a ZDE

Gratulujeme našim moderním gymnastkám z oddílu moderní a estetické gymnastiky TJSK Prague z T.J. Sokol Karlín k úspěchům a medailím a děkujeme za reprezentaci Sokolské župy Jana Podlipného!18.06.2024
Krajský slet v Pardubicích 15.-16. 6. 2024 - zkoušky, doprovodný a hlavní program 16. 6. 2024 ▶️

Ve dnech 15.-16. 6. 2024 se v Pardubicích na Městském atletickém stadionu konal Krajský slet. V sobotu probíhaly zkoušky. V neděli také probíhaly zkoušky včetně doprovodného programu. Ve 14:00 hodin začal hlavní program. Představilo se 11 sletových skladeb. Nebyla předvedena sletová skladba S tebou mě baví svět.

V některých skladbách (např. Čarodějky, Leporelo, Rocková symfonie, Sokolhraní, Jdi za štěstím) vystoupili cvičenci a cvičenky ze Sokolské župy Jana Podlipného. Na slet zavítal i starosta ČOS, člen předsednictva Sokolské župy Jana Podlipného a člen T.J. Sokol Libeň Martin Chlumský.

Byl to poslední sokolský slet před XVII. všesokolským sletem v Praze. Krajského sletu se zúčastnilo cca 2000 cvičenců a cvičenek.

Fotogalerii najdete ZDE

Video můžete zhlédnout na YouTube kanálu Sokolské župy Jana Podlipného https://www.youtube.com/@zpodlipneho v playlistu Všesokolské slety ZDE

Děkujeme našim cvičencům a cvičenkám za reprezentaci Sokolské župy Jana Podlipného!17.06.2024
Lily Musilová a Alex Erixen z oddílu judo T.J. Sokol Praha Vršovice nejlepšími sportovci MČ Praha 10 za rok 2023 🥋🥋

V neděli 16. 6. 2024 proběhlo slavnostní vyhlášení ankety Sportovec Prahy 10 za rok 2023. Kategorii 6 – 10 let ovládla v dívkách Lilian Musilová a kategorii chlapci 11 – 14 let Alex Eriksen! Lily uspěla za svůj neuvěřitelný výkon více než 60 vítězných utkání a ani jedné porážky. Alex v roce 2023 obhájil Titul Přeborníka ČR, zvítězil např. na silně obsazeném mezinárodním Českém poháru v Brně, prestižním Mezinárodním turnaji v Budapešti a spoustě jiných turnajů – celkem také přes 60 vítězství.

Oběma držíme palce k dalším TOP výsledkům!! 

Obrázek najdete ZDE a ZDE

Převzato z: https://judovrsovice.cz/lily-a-alex-nejlepsimi-sportovci-prahy-10/

Gratulujeme k úspěchu a zisku titulu Sportovec Prahy 10 za rok 2023, držíme alce k dalším úspěchům a medailím a děkujeme za reprezentaci Sokolské župy Jana Podlipného!17.06.2024
VC Sokol Hradec Králové 15. 6. 2024
🥋🥋🥋🥋🥋🥋🥋🥋🥋🥋🥋🥋🥋

V sobotu 15. 6. 2024 se 13 dětí z oddílu juda T.J. Sokol Praha Vršovice vydalo zazávodit si v hale Sokola Hradec Králové. Pod vedením trenéra Matyáše Zemana si nevedly vůbec špatně, přivezly si 9 medailí a spoustu zápasových zkušeností! Vítězi se stali v U10 Toník Horák, Jaromír Musil a Karolína Musilová, v U12 Lily Musilová a v U14 Maia Bojar. 

Výsledky našich vršovických judistů a judistek:

1.místa:
Musil Jaromír       U10   22 kg   4/0
Horák Antonín     U10   25 kg   2/0
Musilová Kája      U10   32 kg   2/0
Musilová Lily        U12   30 kg   2/0
Bojar Maia            U14   57 kg   2/0

2.místa:
Souček Vincent    U10   28 kg   2/1
Bobáĺová Lily        U10   40 kg   1/1
Kos Pavel              U12   38 kg   2/1

3.místo:
Nováková Dora   U10   25 kg   0/2

4.místo:
Bobáĺ Frederik    U10   30 kg   1/3

5.místo:
Kovačka Vojta     U12   42 kg   1/2

bez um.:
Kovařík Tonda    U12   42 kg   0/2
Veselý Marek      U14   34 kg   0/2

Obrázky najdete ZDE, ZDE, ZDE a ZDE

Převzato z:
https://www.facebook.com/JudoVrsoviceCZ/posts/pfbid02yZPehafWpBNSJymca3AnEKSVrCJH5rhPvsSvtWsyYprFWcUE8hnmnbeFAfyCE4qgl?locale=cs_CZ

https://judovrsovice.cz/hradec-kralove-15-6-24/

Gratulujeme našim judistům a judistkám z T.J. Sokol Praha Vršovice k úspěchům a medailím a děkujeme za reprezentaci Sokolské župy Jana Podlipného!17.06.2024
Turnaj v judu O Pohár mistra cukráře v Praze 9. 6. 2024
🥋🥋🥋🥋🥋🥋🥋🥋🥋🥋🥋🥋🥋🥋📺💻📱

O pohár mistra cukráře 🥇🥈🥉

🥇TJ Sokol Praha Vršovice 

🥈SK Yawara Bohemia

🥉Akademie Šampión Hradec Králové 

9. 6. 2024 proběhl v hale na Rokytce turnaj „O pohár mistra cukráře“,  jednalo se o soutěž mix týmů U14. Naše družstvo se postupně utkalo s Akademií Šampion Hradec Králové 6:3, SK Yawara Bohemia 5:5 a Judo Academy 7:2 . Předvedlo několik krásných ipponů a obsadilo 1.místo – závodníci si převzali zlaté medaile, pohár za vítězství, velkou čokoládu a super ovocný dort, na kterém si ihned pochutnali, zbylo i na fanoušky (rodiče)!!!

Převzato z:
https://www.facebook.com/JudoVrsoviceCZ/posts/pfbid02svR59ZMBSBbRXmY2onkJTxBfR5RKrxzqJZYtcGfsm39c5RERbYPNaCwBktbh33Rel?locale=cs_CZ

Propozice najdete ZDE

Obrázek najdete ZDE a ZDE

Turnaj bylo možné sledovat živě 📺💻📱 na YouTube kanálu Sokolské župy Jana Podlipného https://www.youtube.com/@zpodlipneho v playlistu Činnost našich jednot a župy. Sdílená videa mají  název O pohár mistra Cukráře - tatami 1 (9.6.2024) a O pohár mistra Cukráře - tatami 2 (9.6.2024).

Gratulujeme našemu družstvu z oddílu judo T.J. Sokol Praha Vršovice k prvnímu místu a medaili a děkujeme za reprezentaci Sokolské župy Jana Podlipného!17.06.2024
Vršovický Open v judu v T.J. Sokol Praha Vršovice 2. 6. 2024 🥋▶️ 

Druhého června 2024 proběhl Vršovický Open, kterého se zúčastnilo 14 odvážných závodníků. Turnaj se konal pro současné nebo bývalé členy oddílu T.J. Sokol Praha Vršovice a soutěžilo se bez rozdílu vah. K velkému překvapení jednoho z hlavních trenérů oddílu Jaromíra Musila se na medailové posty nedostal nikdo mladší dvaadvaceti let. Třetí místo obsadili Petr Jílek a Michal Novák, stříbrnou medaili získal Adam Svítek a zvítězit se podařilo Radomíru Musilovi. Celý turnaj proběhl v příjemném duchu a ve velmi nabuzující atmosféře. Jsme přesvědčeni, že tento první ročník právě zahájil tradici, která se bude každý rok držet a které se jistě v příštích letech zúčastní řada dalších závodníků.

Převzato z:
https://www.facebook.com/JudoVrsoviceCZ/posts/pfbid02gJGAXj1WT2zmsWkeNKbh93CM3XNuLjgCdBTLnZhnBGobp3UJ3EbqPzG7wGDmYBa8l?locale=cs_CZ

Obrázek najdete ZDE a ZDE

Gratulujeme k úspěchům a medailím a děkujeme za reprezentaci Sokolské župy Jana Podlipného!

Aktualizace 24. 6. 2024:

Video můžete zhlédnout na YouTube kanálu Sokolské župy Jana Podlipného https://www.youtube.com/@zpodlipneho v playlistu Činnost našich jednot a župy. Sdílení video má název Vršovický open první ročník.


15.06.2024
Šermíři a šermířky z T.J. Sokol Praha Vršovice na Mistrovstvích ČR v šermu v květnu a červnu 2024 🤺🤺

V květnu a červnu 2024 se konalo několik Mistrovství ČR v šermu s účastí šermířů a šermířek z T.J. Sokol Praha Vršovice.

O víkendu 18.5.-19.5.2024 proběhlo Mistrovství ČR v šermu fleretem v kategoriích mini žačky a mini žáci, kadetky a kadeti a  MČR v šermu kordem v kategoriích mladší žáci a mladší žačky. 

Naše borkyně a borci se neztratili. V mini žačkách obsadila Kateryna Konakhovych krásné 5. místo a Anežka Slezáková povzbudivé  9. místo, v mini žácích obsadil Rudolf Matoušek 21. místo. V kadetkách se Barbora Šmejkalová umístila na pěkném 9. místě, v kadetech bodoval Marek Pacák na 10. místě, Viktor Trnka skončil na 19. místě. Děkujeme všem závodníkům za reprezentaci klubu. 

Převzato z:
https://www.facebook.com/sermvrsovice/posts/pfbid02KbAjaK9xZXCWKwroemHH4wAoyxV99C9FxUjsgaguTeRkSCeGruZNr7KriU2AjyCNl

Na Mistrovství ČR mladších žáků  v šermu fleretem  vybojoval náš závodník Martin Videlka skvělou bronzovou medaili. Moc gratulujeme a děkujeme za reprezentaci klubu. 

Fotogalerii najdete ZDE

Převzato z:
https://www.facebook.com/sermvrsovice/posts/pfbid0ugXa73HX3yXGoCSFpmWSZJSaSxRfWqfnYtEE4mBiPR2DTauyMJY6GmhNvZxhm3hpl

Mistrovství ČR v šermu fleretem v Bystřici nad Pernštejnem, které se konalo 9. června 2024, opět přineslo úspěchy našim závodníkům. V kategorii žaček se Barbora Šmejkalová umístila na krásném 7. místě a v kategorii žáků Marek Pacák dosáhl skvělého 6. místa. Blahopřejeme oběma a děkujeme za reprezentaci klubu. Kompletní výsledky najdete na
https://www.czechfencing.cz/portal/tournaments/detail/dd87cd71-ba77-4d35-a4f4-e721d3a8d291

Obrázek najdete ZDE

Převzato z:
https://www.facebook.com/sermvrsovice/posts/pfbid0yf53CsXkqpSrKD6oSHVfHHQxuQ1o2LfKjwyvoNnJWD6cGz3wvvWNTeHuATrmYBzul

Seznam soutěží se startovními listinami, propozicemi a celkovými výsledky najdete ZDE

Gratulujeme vršovickým šermířům a šermířkám k úspěchům a medailím na MČR a děkujeme za reprezentaci Sokolské župy Jana Podlipného!15.06.2024
Dětský den ve Staré Lysé a vystoupení Skipping Boys z T.J. Sokol Libeň 9. 6. 2024 ▶️

Před týdnem 9. 6. 2024 se konal ve Staré Lysé Dětský den. Na dětském dnu vystoupili také skákači se švihadlem Skipping Boys z T.J. Sokol Libeň.

Pozvánku najdete ZDE (bylo přesunuto na 9. 6. 2024 z důvodu nepřízně počasí) 

Vystoupení skákačů se švihadlem Skipping Boys z T.J. Sokol Libeň můžete zhlédnout na YouTube kanálu Sokolské župy Jana Podlipného https://www.youtube.com/@zpodlipneho v playlistu Činnost našich jednot a župy ZDE

Děkujeme týmu Skipping boys z T.J. Sokol Libeň za reprezentaci Sokolské župy Jana Podlipného!15.06.2024
Podčetrtkský evropský pohár seniorů v judu ve slovinském městě Podčetrtek (PODCETRTEK SENIOR EUROPEAN CUP 2024) 15.-16. 6. 2024🥋🇸🇮 

Ve dnech 15.-16. 6. 2024 se ve slovinském městě Podčetrtek koná Podčetrtkský evropský pohár seniorů v judu (PODCETRTEK SENIOR EUROPEAN CUP 2024).

Sokolskou župu Jana Podlipného na tomto evropském poháru v judu reprezentuje v kategorii do 90 kg judista Radomír Musil (2001) z T.J. Sokol Praha Vršovice.

Propozice najdete ZDE

Rozlosování (soutěžní pavouk) najdete ZDE

Celkové výsledky najdete ZDE

Fotogalerie najdete ZDE (nutno rozkliknout Awarding Ceremony, Day 1, Draw

Dvě fotografie najdete ZDE (na druhé fotce je také reprezentační trenér Jaroslav Banszel z T.J. Sokol Praha Vršovice)

Podčetrtkský evropský pohár seniorů v judu můžete sledovat živě na Judo TV ZDE (nutná registrace)

Držíme našemu judistovi Radomíru Musilovi z T.J. Sokol Praha Vršovice palce k úspěchu a medaili a děkujeme za mezinárodní reprezentaci Sokolské župy Jana Podlipného!

Aktualizace 17. 6. 2024:

Další článek najdete ZDE

Další fotogalerii najdete ZDE

V neděli 16. 6. 2024 se Radkovi Musilovi podařilo přidat další medaili na světové soutěži, tentokrát na Evropském poháru mužů a žen ve Slovinsku – Podčetrtku. Radek bojoval ve váze do 90 kg. Postupně zdolal závodníky z Itálie, Chorvatska a Srbska, v semifinále podlehl polskému soupeři. V boji o bronz nastoupil proti zkušenému závodníkovi z Kanady (Elnahas Mohab). Zpočátku měl navrch soupeř a hodil Radka na wazari. Koncem zápasu se začal více prosazovat Radek a dokázal skóre srovnat. S aktivitou pokračoval i v GS, hodil další wazari a mohl se přemístit na medailový ceremoniál 🙂 .

Převzato z:  https://judovrsovice.cz/radek-musil-bronzovy-na-svetove-soutezi/

Gratulujeme Radomírovi Musilovi ke 3. místu a bronzové medaili a děkujeme za mezinárodní reprezentaci Sokolské župy Jana Podlipného!14.06.2024
Mezinárodní turnaj juniorů a juniorek v rytmické gymnastice BRNO TRL SPACE CUP 2024 14.-16. 6. 2024 📺💻📱

Ve dnech 14.-16. 6. 2024 se ve STAREZ ARENA VODOVA v Brně koná Mezinárodní turnaj juniorů a juniorek v rytmické gymnastice BRNO TRL SPACE CUP 2024.

Sokolskou župu Jana Podlipného reprezentují moderní a estetické gymnastky z oddílu rytmické a estetické gymnastiky TJSK Prague z T.J. Sokol Karlín.

Pozvánku a propozice najdete ZDE

Časový harmonogram najdete ZDE

Tréninkový harmonogram najdete ZDE

Startovní listinu najdete ZDE (nutno kliknout na přihlášky)

Celkové výsledky (živě) najdete ZDE (postupně budou doplňovány a nutno v horním rámečku rozkliknout příslušnou kategorii)

Mezinárodní turnaj juniorů a juniorek v rytmické gymnastice BRNO TRL SPACE CUP 2024 můžete sledovat živě 📺💻📱 na YouTube kanálu Sokolské župy Jana Podlipného https://www.youtube.com/@zpodlipneho v playlistu Činnost našich jednot a župy. Sdílená videa mají  název Grand Prix Brno TRL SPACE CUP 2024, Grand Prix Brno TRL SPACE CUP 2024 Saturday a Grand Prix Brno TRL SPACE CUP 2024 Sunday.

Oddíl moderní a estetické gymnastiky TJSK Prague z T.J. Sokol Karlín k tomu dodává:

Již tento pátek 14. června 2024 proběhne v brněnské Starez Areně Vodova nejprestižnější závod v moderní gymnastice u nás - Grand Prix Brno & mezinárodní TRL SPACE CUP! 🇨🇿🏆❤️


Pořadatelem @grandprixbrno je oddíl @sk_mg_moravska_slavia_brno ❤️ a za náš klub @tjskprague.gym se juniorského závodu zúčastní Aleksandra Selyska! 😍🍀 @sashaselyss


Jako rozhodčí nás zde bude reprezentovat hlavní trenérka našeho oddílu - paní Natalya Vorokhobina, trenérský tým zde zastoupí Kryštof Havel a Ekaterina Petrova. 🙏🏼


Moc se na tento prestižní závod těšíme a přejeme celému našemu týmu mnoho štěstí! 🍀

Za fotografie moc děkujeme paní Kateřině Dalecké! 🌹 

Převzato z: 

https://www.instagram.com/tjskprague.gym/p/C8H8ahqKNE6/?hl=cs&img_index=1

Fotogalerie ZDE

Držíme našim moderním a estetickým gymnastkám z T.J. Sokol Karlín palce k úspěchům a medailím a děkujeme za reprezentaci Sokolské župy Jana Podlipného!

Aktualizace 15. 6. 2024:

V juniorském závodě TRL Space CUP měl náš oddíl @tjskprague.gym zastoupení v podobě mladičké a talentované Aleksandry Selyske @sashaselyss ❤️

Prestižní mezinárodní závod měl početné zastoupení. Přijelo celkem 26 závodnic z předních evropských velmocí moderní gymnastiky - 🇺🇦🇮🇱🇩🇪🇭🇺🇦🇹🇫🇮🇸🇰🇨🇿

Sašce se na závodě dařilo skvěle, celý svůj čtyřboj zajela velmi vyrovnaně a my z ní máme velikou radost! 😍 Celkově v součtu všech 4 sestav Saška obsadila pěkné 19. místo, nejlepšího umístění dosáhla 15. místem za sestavu se stuhou! 😇

Moc děkujeme všem našim trenérům, rozhodčím, rodičům, dětem a všem ostatním za obrovskou podporu, které si nesmírně vážíme!

Převzato z:
https://www.instagram.com/tjskprague.gym/p/C8O-O7IqFy6/?hl=cs&img_index=1

Fotogalerii Aleksandry Selyske najdete ZDE a ZDE

Gratulujeme Aleksandře Selyske k umístění a děkujeme za reprezentaci Sokolské župy Jana Podlipného!14.06.2024
Druhé číslo časopisu Vzlet v roce 2024 📖

Bylo vydáno druhé číslo časopisu Vzlet Sokolské župy Jana Podlipného v roce 2024.

Najdete tam spoustu zajímavých článků a informací z činnosti našich oddílů, jednot a župy. Na straně 24 je soutěž. Budeme rádi, když se zúčastníte. Instrukce k soutěži uvnitř časopisu. Druhé číslo časopisu Vzlet roku 2024 najdete ZDE

Přejeme hezké počtení.14.06.2024
MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY ve sportovní gymnastice jednotlivkyň VS 1 A, VS 2 A, VS 3 A, VS 4 B, VS 5 B, VS 6 B pro rok 2 0 2 4 14.-16. 6. 2024 🤸‍♀️🤸‍♂️🇨🇿📺💻📱

Ve dnech 14.-16. 6. se v hale Věry Čáslavské v Černošicích u Prahy koná MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY ve sportovní gymnastice jednotlivkyň VS 1 A, VS 2 A, VS 3 A, VS 4 B, VS 5 B, VS 6 B pro rok 2 0 2 4.

Sokolskou župu Jana Podlipného reprezentuje sportovní gymnastka Anežka Hrnčířová (2016) z T.J. Sokol Žižkov II.


rozpis:

rozlosování:

ostatní:

Startovní listinu najdete ZDE (nutno kliknout na přihlášky)

MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY ve sportovní gymnastice jednotlivkyň VS 1 A, VS 2 A, VS 3 A, VS 4 B, VS 5 B, VS 6 B pro rok 2 0 2 4 můžete sledovat živě 📺💻📱 na YouTube kanálu Sokolské župy Jana Podlipného https://www.youtube.com/@zpodlipneho v playlistu Činnost našich jednot a župy. Sdílená videa mají  název PROSTNÁ - MČR JEDNOTLIVKYŇ "VS" SGŽ - VS3A - PÁTEK 14.6.2024, BRADLA - MČR JEDNOTLIVKYŇ "VS" SGŽ - VS3A - PÁTEK 14.6.2024, KLADINA - MČR JEDNOTLIVKYŇ "VS" SGŽ - VS3A - PÁTEK 14.6.2024, PŘESKOK - MČR JEDNOTLIVKYŇ "VS" SGŽ - VS3A - PÁTEK 14.6.2024, MČR JEDNOTLIVKYŇ "VS" SGŽ - VS3A - PÁTEK 14.6.2024. Sobotní sdílená videa mají na konci názvu - SOBOTA 15.6.2024 a nedělní sdílená videa mají na konci názvu - NEDĚLE 16.6.2024.

Držíme naší sportovní gymnastce Anežce Hrnčířové z T.J. Sokol Žižkov II palce k úspěchu a medaili a děkujeme za reprezentaci Sokolské župy Jana Podlipného!11.06.2024
Virtus Otevřené Mistrovství Evropy v atletice ve švédské Uppsale 13.-15. 6. 2024 (Virtus Open European Athletics Championship in Uppsala 13-15 June 2024) 🏃‍♀️🏃‍♀️🇸🇪

Ve dnech 13.-15. 6. 2024 se ve švédské Uppsale koná Virtus Otevřené Mistrovství Evropy v atletice (Virtus Open European Athletics Championship).

Virtus je globální organizace, která řídí, obhajuje, organizuje a propaguje vrcholový sport pro sportovce s mentálním postižením.

Sokolskou župu Jana Podlipného reprezentují na tomto Virtus Otevřeném Mistrovství Evropy v atletice para atletky Martina Absolonová (2004) z T.J. Sokol Praha Královské Vinohrady a Pavlína Absolonová (2004) z T.J. Sokol Praha Královské Vinohrady.

Pavlína Absolonová poběží 800 m a 1500 m a Martina Absolonová 400 m překážek, 800 m a (400 m).

Pozvánky na ME najdete ZDE a ZDE

Startovní listinu najdete ZDE

Technické info najdete ZDE 

Soutěžní plán najdete ZDE

Stránky Virtus Otevřené Mistrovství Evropy v atletice ve švédské Uppsale 13.-15. 6. 2024  najdete ZDE

Celkové výsledky (živě) najdete ZDE (nutno rozkliknout příslušné odkazy kategorií)

Držíme našim dvěma para atletkám z T.J. Sokol Praha Královské Vinohrady palce k úspěchům a medailím a děkujeme za mezinárodní reprezentaci Sokolské župy Jana Podlipného!

Aktualizace 13. 6. 2024:

Trenér Martin Ešpandr z T.J. Sokol Praha Královské Vinohrady dodává k prvnímu dni Virtus Otevřené Mistrovství Evropy v atletice následující:

Máme za sebou první závodní den na ME T20 a s ním i start na 1500m, kde si Pavlína Absolonová doběhla pro nový osobní rekord 5:15.10 a zároveň obsadila celkové 3.místo.

Fotogalerii najdete ZDE (bude doplněno postupně o další obrázky)

 Virtus Otevřené Mistrovství Evropy v atletice ve švédské Uppsale 13.-15. 6. 2024 můžete sledovat živě 📺💻📱 ZDE (nutná registrace)

Gratulujeme naší para atletce Pavlíně Absolonové z T.J. Sokol Praha Královské Vinohrady ke 3. místu a bronzové medaili a držíme palce k dalším medailím a úspěchům a děkujeme za mezinárodní reprezentaci Sokolské župy Jana Podlipného!

Aktualizace 18. 6. 2024:

V posledním závodním dnu Mistrovství Evropy se představila obě děvčata.

Martina Absolonová nastoupila v běhu na 400 m překážek, kde si časem 72.54 s vybojovala druhé místo.

Později odpoledne Pavlína i Martina nastoupily na běh na 800 m. Obě si zaběhly osobní rekordy. Martina doběhla na bramborové pozici s časem 2:30.48, Pavlína obsadila pátou pozici s časem 2:35.28.

Oběma moc gratulujeme!

Obrázek najdete ZDE a ZDE

Převzato z:
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid037mL4Q3SSVHPMoHkZg6hk2yNvaTLo5Zd2gRxsudQAWzWF4Sffpa9nuE9XXFE1q9cRl&id=61550887599543

Mistrovství Evropy je pomalu za námi a Pája s Májou vybojovaly jednu stříbrnou a jednu bronzovou medaili. Dále obsadily bramborovou a pátou příčku. 

Další článek najdete ZDE

Gratulujeme našim dvěma para atletkám z T.J. Sokol Praha Královské Vinohrady k úspěchům a medailím a děkujeme za mezinárodní reprezentaci Sokolské župy Jana Podlipného!11.06.2024
Republikový šampionát v Ostravě v para atletice nabídl jedenáct národních rekordů! 8.-9. 6. 2024 🏃🏃🏌️‍♂️🏃🥏 

Ve dnech 8. a 9. června se na Městském atletickém stadionu v Ostravě-Vítkovicích konalo už podruhé mezinárodní mistroství České republiky v para atletice. Kromě tuzemských atletů se těchto závodů zúčastnilo rovněž pět evropských, dva africké a dva asijské státy.

Sokolskou župu Jana Podlipného reprezentovali para atleti Andriy Didyk (2000) z T.J. Sokol Praha Královské Vinohrady v hodu diskem 29.25 a v hodu kouli 8.45 a Oliver Janouch (2007) v dálce a běhu na 100m. 

Počasí už od prvních minut naznačovalo, že o skvělé výkony nebude nouze a bylo tomu tak – k vidění bylo hned 11 národních a mnoho dalších osobních rekordů.

Mezi domácími národními rekordmany se nejvíce dařilo účastníkům nedávného světového šampionátu v Kóbe Miroslavě Obrové, která poprvé v kariéře překonala hranici 17 metrů v hodu oštěpem F56 (17,17m), a tak také Ondřeji Bartoškovi, který v běhu na 200m zaběhl čas 0:29.74 a stal se mistrem republiky v novém národním rekordu kategorie F35.

Miroslav Andrýsek ve své premiéře v běhu na 1500m nejen že bral titul, tak také NR časem 06:30.28. K tomu přidal další NR na 800m časem 02:59.80. Tomáš Horáček z oddílu SK JU Praha překonal v kategorii F34 tři národní rekordy – v hodu diskem 30,80m, v hodu oštěpem 22,38m a také ve vrhu koulí výkonem rovných 9m.

Zlínská Wozmenka Anna Marcaníková v kategorii F32 překonala NR a poslala svou kouli na vzdálenost 4,83m. Martin Adamčík z klubu ABB Pardubice předváděl v Ostravě vždy skvělé výkony. Letos tomu nebylo jinak a svou kouli vrhl do vzdálenosti 11,24m, což znamená nový NR v kategorii F63.

T.J. Sokol Praha Královské Vinohrady vezou domů také NR v hodu diskem kategorie F11, o který se postaral Andrey Didyk. Poslední národní rekord si odvezl Michal Vimmer z TJ Halma Plzeň v hodu diskem, který předvedl úžasný výkon a nyní má jeho NR v kategorii F37 hodnotu rovných 42 metrů.

V rámci letošního ročníku byli součástí závodního programu také sportovci s Downovým syndromem, kteří předváděli skvělé výkony a my budeme jim držet palce na blížícím se mistrovství Evropy. Nechyběli ani ti nejmenší sportovci, kteří se blýskli skvělými výkony a vyzkoušeli si závodit na velké sportovní akci.

Celý článek najdete ZDE

Více info také ZDE 

Výsledky: sobota 8. června ZDE

Výsledky: neděle 9. června ZDE

Kompletní výsledky MČR ZDE

Gratulujeme našim dvěma para atletům z T.J. Sokol Praha Královské Vinohrady k úspěchům a medailím a národnímu rekordu a děkujeme za reprezentaci Sokolské župy Jana Podlipného!11.06.2024
Soutěž Kábrt Cup 2024 v Kutné Hoře 1.-2. 6. 2024 🥢▶️ 

V neděli 2. 6. 2024 se Oddíly Česká twirlingová škola a Mažoretky z T. J. Sokol Vysočany zúčastnily soutěže KÁBRT CUP v Kutné Hoře. Mohou se pochlubit těmito úspěchy:

1. místo Skupina Baton mažoretka senior

1. místo Rytmický twirlingový tým kadet

1. místo Twirlingový tým kadet pokročilí 

1. místo Twirlingový tým kadet hobby 

1. místo Twirlingové sólo senior - Michaela Skorkovská

1. místo Twirlingové sólo kadet - Magdalena Míková

2. místo Twirlingové sólo 2 hůlky senior - Michaela Skorkovská

3. ⁠místo Rytmické sólo kadet - Eliška Purmová

Další soutěžící se umístily na krásných předních místech.

Děkujeme všem za účast a vzornou reprezentaci našeho klubu.

Fotogalerii najdete ZDE

Převzato z: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02jDXxPyjNhyEyiCV1p4hrkErHFSzvPTiVSMm8aDRCdRnq59LrZbYu4p6cy5ujpLwjl&id=100090894224722

Celkové výsledky sobota 1. 6. 2024 najdete ZDE

Celkové výsledky neděle 2. 6. 2024 najdete ZDE

Gratulujeme k úspěchům a medailím a děkujeme za reprezentaci Sokolské župy Jana Podlipného!

Aktualizace 14. 6. 2024:

Obrázkové video neboli prezentaci můžete zhlédnout na YouTube kanálu Sokolské župy Jana Podlipného https://www.youtube.com/@zpodlipneho v playlistu Činnost našich jednot a župy ZDE10.06.2024
Mattoni 1/2Maraton České Budějovice 1. 6. 2024 🏃▶️▶️
Dne 1. 6. 2024 se v Českých Budějovicích konal běžecký závod Mattoni 1/2Maraton České Budějovice.

Sokolskou župu Jana Podlipného reprezentoval se startovním číslem 881 běžec Martin Malý (1985) z T.J. Sokol Praha Královské Vinohrady, který se v kategorii M35 s 647 body a časem 1:34:09 umístil na 199. místě.

Mapa závodu ZDE

Celkové výsledky filtrované slovem Sokol najdete ZDE

Celkové výsledky najdete ZDE

Fotogalerie najdete ZDE, ZDE, ZDE, ZDE, ZDE a ZDE

Půlmaraton bylo možné sledovat živě. Video najdete na https://pulselive.tv/events/ceskebudejovice2024. Video má název RunCzech Live a je z časového období Saturday, 01 June 08:12:00 to 11:20:36.

Sdílená videa můžete zhlédnout na YouTube kanálu Sokolské župy Jana Podlipného https://www.youtube.com/@zpodlipneho v playlistu Činnost našich jednot a župy. Sdílená videa mají název  Mattoni České Budějovice Running Festival 2024 a Mattoni České Budějovice Running Festival 2024 Reportáž.

Gratulujeme našemu běžci Martinu Malému z T.J. Sokol Praha Královské Vinohrady k umístění a děkujeme za reprezentaci Sokolské župy Jana Podlipného!10.06.2024
58. MČR Veteránů v atletice na dráze v Hranicích na Moravě 1. 6. 2024

Dne 1. 6. 2024 se v Hranicích na Moravě konalo 58. MČR Veteránů v atletice na dráze.

MČR se zúčastnila oštěpařka veteránka Vanda Srbová Marušová z T.J. Sokol Praha - Břevnov, která hostuje v T.J. Sokol Kbely.

Vanda Srbová Marušová k MČR dodává:

Obhájila jsem mistrovský titul z roku 2023 výkonem 30,41m. Výkon byl o něco nižší, než jsme s trenérem očekávali. Ale byl to třetí kvalitní závod v krátkém desetidenním rozpětí (22. 5. 2024 - 1. místo na mezinárodním atletickém mítinku Kladno hází a světový rekord kat, W70 výkonem 34,83m; 25. 5. 2024 Mezinárodní veteránské šestiutkání ve slovinské Celje - 1. místo a nejhodnostnější výkon všech zúčastněných atletů/dle vícebojařského bodování a koeficientů dle věku výkonem 32,53m; 1. 6. 2024 MČR v Hranicích na Moravě - 1. místo výkonem viz výše, nejhodnotnější výkon ze všech sportovců dle hodnocení jako v Celje). Je vidět, že mě trenér a manžel v jednom, člen Sokola Kbely, dobře na sezónu připravil. Vláďo, děkuji.). Bohužel, regenerace v našem věku už není tak rychlá, tak výkon na MČR v Hranicích je už tak trochu nižší, než v předešlých dvou závodech. A to jsem před tím ještě závodila letos už 2x, v březnu v Toruni na halovém ME a v dubnu na Libeňské veteraniádě, kde jsem vlastně už poprvé překonala světový rekord v kat. W70 výkonem 32,69m. 

Na mistrovství ČR jsem ale závodila za Sokol Praha-Břevnov.

Propozice najdete ZDE

Celkové výsledky najdete ZDE a ZDE (uloží se do PC)

Gratulujeme k úspěchům!01.06.2024 - aktualizace 09.06.2024
Mistrovství České republiky v estetické skupinové gymnastice dlouhého programu v kategorii dětí, juniorek a žen a ESG CUP VI. 9. 6. 2024 🤸‍♀️🤸‍♂️🇨🇿📺💻📱

Dne 9. 6. 2024 se ve Sportovní hale University Palackého v Olomouci koná Mistrovství České republiky v estetické skupinové gymnastice dlouhého programu v kategorii dětí, juniorek a žen a ESG CUP VI. - finále.

Sokolskou župu na tomto MČR reprezentují moderní a estetické gymnastky TJSK Prague z T.J. Sokol Karlín.

Pozvánku najdete ZDE

Rozpis MČR v ESG najdete ZDE

Rozpis ESG CUP IV najdete ZDE

Mistrovství České republiky v estetické skupinové gymnastice dlouhého programu v kategorii dětí, juniorek a žen můžete sledovat živě 📺💻📱 na YouTube kanálu Sokolské župy Jana Podlipného https://www.youtube.com/@zpodlipneho v playlistu Činnost našich jednot a župy. Sdílené video má  název Mistrovství České republiky v estetické skupinové gymnastice.

Držíme našim moderním a estetickým gymnastkám TJSK Prague z T.J. Sokol Karlín palce k úspěchům a medailím a děkujeme za reprezentaci Sokolské župy Jana Podlipného!09.06.2024

Mistrovství Evropy Veteránů v judu 2024 (EUROPEAN JUDO CHAMPIONSHIPS VETERANS 2024) v  Sarajevu 6-9. 6. 2024
🥋🥋🥋🥋🥋🇧🇦▶️

Ve dnech 6. -9. 6. 2024 se v Sarajevu koná Mistrovství Evropy Veteránů v judu (EUROPEAN JUDO CHAMPIONSHIPS VETERANS 2024).

Sokolskou župu Jana Podlipného reprezentují judisti a judistky z Czech Masters Club z.s./T.J. Sokol Praha Vršovice a T.J. Sokol Žižkov II.

V kategorii muži do 60 kg to je judista Lubomír Šindelář (1959) z Czech Masters Club z.s.

V kategorii muži do 73 kg to je judista Bohumír Šaršoun (1955) z T.J. Sokol Žižkov II.

V kategorii muži do 81 kg to je judista Lukáš Veselý (1967) z T.J. Sokol Praha Vršovice.

V kategorii ženy do 57 kg to je judistka Ludmila Svatoň (1988) z Czech Masters Club z.s./T.J. Sokol Žižkov II.

V kategorii ženy do 70 kg to je judistka Petra Auterská (1964) z T.J. Sokol Praha Vršovice.

Ve dnech 6. – 9. 6. proběhne ME veteránů v Sarajevu.

Na šampionát je přihlášeno 781 závodníků ze 35 států. Za Českou republiku je akreditováno 41 judistů. Ve čtvrtek se na tatami představí nejstarší závodnici (muži), kategorie M5 – roč. nar. 1974 a starší. Za Českou republiku nastoupí 10 reprezentantů, kteří mají ambice poprat se o co nejlepší výsledek. Největším želízkem je Lukáš Veselý z T.J. Sokol Praha Vršovice, který v loňském roce získal titul mistra světa a na ME vybojoval 3. místo.

Obrázek najdete ZDE a ZDE

Převzato z: https://www.czechjudo.org/clanek/1533-mistrovstvi-evropy-veteranu

První den na ME veteránů bojovali nejstarší kategorie mužů. Za Českou republiku nastoupilo 10 závodníků, kteří vybojovali 4 medaile.

Stříbrnou získal Leoš Veselý M9 do 81 kg, bronzové pak Ludvík Hasík M9 – 81 kg, Bohumír Šaršoun z T.J. Sokol Žižkov II M8 – 73 kg a Lukáš Veselý z T.J. Sokol Praha Vršovice M6 – 81 kg. Páté místo vybojoval Karel Pajkrt M5 – 81 kg, sedmé místo Peter Kolesár M5 – 66 kg. Ludvíka Hasíka o lepší umístění připravila bohužel zdravotní indispozice, kdy po dvou vítězných zápasech na ippon musel třetí zápas vzdát.

Bohumír Šaršoun z T.J. Sokol Žižkov II se kromě medaile blýskl i jedním z nejkrásnějších ipponů dne, kdy jeho de ashi harai na lotyšského reprezentanta Eksu obletělo sociální sítě Evropské federace juda.

Krátké video tohoto nejkrásnějšího ipponu dne na ME Veteránů v judu 2024 můžete zhlédnout na YouTube kanálu Sokolské župy Jana Podlipného https://www.youtube.com/@zpodlipneho v playlistu Činnost našich jednot a župy ZDE

Všem medailistům gratulujeme!

Obrázek najdete ZDE a ZDE

Převzato z: https://www.czechjudo.org/clanek/1534-prvni-medaile-na-me-veteranu-sarsounova-nozka-ipponem-dne

V druhém dnu mistrovství přidali čeští reprezentanti dvě bronzové medaile. První získal Adam Střítězský v kategorii M4 ve váze do 90kg a další přidal Roman Martínek v kategorii M4 ve váze do 100kg. Pátá místa obsadili Arnold Chlebový M4 do 90 kg a Zdeněk Gottwald M3 nad 100 kg.

Gratulujeme!

Obrázek medailistů s reprezentačním trenérem Jaroslavem Banszelem z T.J. Sokol Praha Vršovice uprostřed najdete ZDE a ZDE

Převzato z: https://www.czechjudo.org/clanek/1535-dva-bronzy-na-me-veteranu

Ve třetím dnu mistrovství přidali čeští reprezentanti 11 medailí!

Titul mistryně Evropy vybojovala Lída Svatoň z Czech Masters Club z.s./T.J. Sokol Žižkov II. v kategorii F2 do 57 kg. Ve finále přemohla Belgičanku Van Den Broeck v boji na zemi v samém závěru zápasu.

Stříbrnou medaili získali Hanka Kodešová F2 do 70 kg, Lenka Konigová F5 do 70 kg a Iva Králiková F6 do 78 kg.

Bronzové medaile: Petra Auterská z T.J. Sokol Praha Vršovice F6 do 70 kg, Jakub Horák M2 do 60 kg.

Obrázek najdete ZDE a ZDE

Převzato z: https://www.czechjudo.org/clanek/1536-lida-svaton-mistryne-evropy-a-dalsich-deset-medaili

Oddíl juda z T.J. Sokol Praha Vršovice k tomu dodává:

Hned první den na ME veteránů v Sarajevu měl náš oddíl zastoupení. V kategorii M6 (55 – 59 let) ve váze do 81 kg nastoupil Lukáš Veselý pod vedením Zdeňka Kasíka.  Ten už má zlato i stříbro z z předchozích MS veteránů, z ME přivezl vždy „jen“ bronz. A i letos tomu není jinak. Hned v prvním kole upadl francouzskému závodníkovi na krásné tomoenage a tím se mu dveře do finále zavřely. V dalších zápasech už byl úspěšný, zdolal závodníky z Finska a Polska a obhájil tak bronz z loňského roku. V takové konkurenci je bronzová medaile vynikající! A ono to zlato taky přijde ….. 🙂

Obrázek najdete ZDE a ZDE

Mistrovství Evropy Veteránů v judu 2024 můžete sledovat živě na Judo TV (nutno se registrovat) ZDE (jednotlivci) a ZDE (týmy)

Propozice ME Veteránů v judu 2024 najdete ZDE

Startovní listinu najdete ZDE

Soutěžního pavouka (kdo s kým) najdete ZDE

Celkové výsledky najdete ZDE

Fotogalerii najdete ZDE a ZDE

Gratulujeme našim judistům a judistkám z Czech Masters Club z.s./T.J. Sokol Praha Vršovice a T.J. Sokol Žižkov II k úspěchům a medailím a Lídě Svatoň k zisku titulu mistryně Evropy a děkujeme za mezinárodní reprezentaci Sokolské župy Jana Podlipného!31.05.2024 - aktualizace 09.06.2024
Závod Mistrovská Třída s Varvarou Filiou (Master Class with Varvara Filou) v moderní gymnastice v Karlových Varech
9. 6. 2024 🤸‍♀️🤸‍♂️

Dne 9. 6. 2024 se v KV Aréně uskuteční závod v moderní gymnastice s názvem Mistrovská Třída s Varvarou Filiou (Master Class with Varvara Filou).

Sokolskou župu Jana Podlipného reprezentují moderní gymnastky z T.J. Sokol Praha Královské Vinohrady.

Letáček o této akci najdete ZDE

Startovní listiny najdete ZDE (nutno kliknout na přihlášky)

Držíme moderním gymnastkám z T.J. Sokol Praha Královské Vinohrady palce k úspěchům a medailím a děkujeme za reprezentaci Sokolské župy Jana Podlipného!

Aktualizace 9. 6. 2024:

Závod můžete sledovat živě ZDE (nutná registrace)08.06.2024
SLETOVÁ SOUTĚŽ 2024 ve SG a Mistrovství České republiky družstev a jednotlivců - nejmladší žáci, mladší žáci, starší žáci, jednotlivců - dorostenci ve sportovní gymnastice pro rok 2024 7.-9. 6. 2024 🤸‍♀️🤸‍♂️⛩️ 🏰🇨🇿📺💻📱

Ve dnech 7.-9. 6. 2024 se v Hale Sportovního klubu Hradčany v Praze koná SLETOVÁ SOUTĚŽ 2024 ve sportovní gymnastice a Mistrovství České republiky družstev a jednotlivců - nejmladší žáci, mladší žáci, starší žáci, jednotlivců - dorostenci ve sportovní gymnastice pro rok 2024. Pořadateli Sletové soutěže a MČR jsou z pověření ČOS a ČGF T.J. Sokol Praha Vršovice oddíl SG a Sportovní Klub Hradčany.

Sokolskou župu Jana Podlipného reprezentovali na Sletové soutěži a MČR sportovní gymnasti z T.J. Sokol Praha Vršovice.

Sletovou soutěž 2024 ve sportovní gymnastice a Mistrovství České republiky družstev a jednotlivců - nejmladší žáci, mladší žáci, starší žáci, jednotlivců - dorostenci ve sportovní gymnastice pro rok 2024 můžete sletovat živě 📺💻📱 na YouTube kanálu Sokolské župy Jana Podlipného https://www.youtube.com/@zpodlipneho v playlistu Činnost našich jednot a župy. Sdílená videa mají  název DOROSTENCI - MČR JEDNOTLIVCŮ A DRUŽSTEV SGM 2024 - SOBOTA 8.6.2024, STARŠÍ ŽÁCI - MČR JEDNOTLIVCŮ A DRUŽSTEV SGM 2024 - SOBOTA 8.6.2024, MČR JEDNOTLIVCŮ A DRUŽSTEV SGM 2024 - SOBOTA 8.6.2024 - PROSTNÁ, MČR JEDNOTLIVCŮ A DRUŽSTEV SGM 2024 - SOBOTA 8.6.2024 - PŘESKOK, MLADŠÍ ŽÁCI - MČR JEDNOTLIVCŮ A DRUŽSTEV SGM 2024 - SOBOTA 8.6.2024, FINÁLE - MČR JEDNOTLIVCŮ A DRUŽSTEV SGM 2024 - NEDĚLE 9.6.2024 a NEJMLADŠÍ ŽÁCI - MČR JEDNOTLIVCŮ A DRUŽSTEV SGM 2024 - NEDĚLE 9.6.2024, MČR JEDNOTLIVCŮ A DRUŽSTEV SGM 2024 - NEDĚLE 9.6.2024 - PROSTNÁ a MČR JEDNOTLIVCŮ A DRUŽSTEV SGM 2024 - NEDĚLE 9.6.2024 - PŘESKOK.

Propozice najdete ZDE

Rozlosování najdete ZDE a ZDE

Celkové výsledky:

Na Mistrovství České republiky družstev a jednotlivců se v kategorii Dorostenci na 2. místě s celkovými body 63,400 umístil sportovní gymnasta Matyáš Pechač (2009) z T.J. Sokol Praha Vršovice.

Soutěž pokračuje v neděli 9. 6. 2024.

Gratulujeme našim sportovním gymnastům k úspěchům a medailím a děkujeme za reprezentaci Sokolské župy Jana Podlipného!


 

07.06.2024
Mezinárodní judistické turné a Otevřený polský seniorský pohár v Rybniku (International Judo Tour Open Polish Senior Open Cup Rybnik) 8. 6. 2024 🥋🥋🥋🥋🇵🇱 📺💻📱

Dne 8. 6. 2024 se v polském Rybniku v Hala Sportowa MOSiR koná Mezinárodní judistické turné a Otevřený polský seniorský pohár v Rybniku (International Judo Tour Open Polish Senior Open Cup Rybnik). Pořadatelem je Polski Związek Judo, K.S. Polonia Rybnik. Soutěží judisté a judistky narození v roce 2009 a starší.

Sokolskou župu Jana Podlipného reprezentují na tomto turné a poháru judisti a judistka z T.J. Sokol Praha Vršovice.

Ve váze do 73 kg kategorie senioři to je judista Khusniddin Karimov (1993) z T.J. Sokol Praha Vršovice.

Ve váze do 57 kg kategorie seniorky to je judistka Andrea Mertlová (2006) z T.J. Sokol Praha Vršovice.

Ve váze do 81 kg kategorie senioři to je judista Radomír Musil (2001) z T.J. Sokol Praha Vršovice.

Ve váze nad 100 kg v kategorii senioři to je judista Martin Sedlák (2006) z T.J. Sokol Praha Vršovice.

Mezinárodní judistické turné a Otevřený polský seniorský pohár v Rybniku můžete sletovat živě 📺💻📱 na YouTube kanálu Sokolské župy Jana Podlipného https://www.youtube.com/@zpodlipneho v playlistu Činnost našich jednot a župy. Sdílená videa mají  název TATAMI 1 - INTERNATIONAL JUDO TOUR RYBNIK 2024, TATAMI 2 - INTERNATIONAL JUDO TOUR RYBNIK 2024 a TATAMI 3 - INTERNATIONAL JUDO TOUR RYBNIK 2024.

Propozice najdete ZDE

Startovní listinu najdete ZDE

Celkové výsledky najdete ZDE

Držíme našim judistům a judistce z T.J. Sokol Praha Vršovice palce k úspěchům a medailím a děkujeme za mezinárodní reprezentaci Sokolské župy Jana Podlipného!

Aktualizace 17. 6. 2024:

8. června bojovali naši zkušenější závodníci na seniorském International Judo Tour v Rybniku. Nejlepší umístění získal Radomír Musil ve váze do 90 kg, kdy odešel poražen až ve finále. Jednu porážku měl také ve váze do 73 kg Khusniddin Karimov, bohužel už v semifinále, a tak to stačilo na konečné třetí místo. Další třetí místo vybojoval Martin Sedlák v těžké váze – 2 výhry a 2 porážky. Jediná ženská zástupkyně Andrea Mertlová se umístila na 5. místě. 

Dva obrázky ZDE a ZDE

Gratulujeme našim vršovickým judistům a judistkám k úspěchům a medailím a děkujeme za mezinárodní reprezentaci Sokolské župy Jana Podlipného!04.06.2024
50. výročí mezinárodního setkání sokolů v tyrolském Oetzu 17.-20. 5. 2024 ▶️ ▶️ ▶️ ▶️ ▶️ ▶️ ▶️ ▶️ ▶️ ▶️ ▶️ ▶️ ▶️ 

Od roku 1974 na památku tragické Tyršovy smrti úspěšně pořádají střídavě tři zahraniční sokolské župy v Oetzu v Tyrolských Alpách v Rakousku sokolské mezinárodní srazy. Program naplňuje heslo sokolstva „Ve zdravém těle zdravý duch“, neboť vedle turnajů ve volejbalu, běhu zdatnosti a dalších různých sportovních disciplín, které vždy připravuje pořadatelská župa, se tento sraz koná za dobrovolné organizace celého programu po celý svatodušní víkend. Toto setkání v pondělí vyvrcholí slavnostní zádušní mší za Dr. Miroslava Tyrše a zesnulé členy obce sokolské s kulturním doprovodným programem a slavnostním průvodem k pamětním deskám - pomníčku Dr. Miroslava Tyrše u dravé řeky Achy, kde roku 1884 Dr. Tyrš zahynul.

Již potřetí se setkání konalo nově přímo na okraji Oetzu - v oblasti Haidach. Jeho úspěšnému konání v toto výroční datum se velmi dobře ujal Sokol Mnichov, který byl také zakladatelem těchto setkání před 50 lety. K této příležitosti vydali mnichovští sokolové knihu o průběhu setkávání v uplynulých 50 letech, která je zajímavým a vypovídajícím dokumentem. Na upomínku obdrželi přítomní účastníci pamětní button a sešitek k průběhu slavnostní mše.

Program této akce začínal již tradičně sportováním, jako například turnaji ve volejbalu, během na různé vzdálenosti pro děti i dospělé a dalšími sportovními aktivitami. Bylo tomu tak i letos. Při tradičních večerních setkáních u táboráku zpestřují hudebníci posezení. Nejinak tomu bylo i letos.

Z Čech přijel již podruhé pěvecký sbor Retro pod vedením sbormistryně Zdeny Součkové z T.J. Sokol Praha Královské Vinohrady. Jejich vystoupení - jak neformální u táboráku na louce, tak po slavnostní mši - bylo vítaným zpestřením celého programu. Slavnostní zahájení i slavnostní zakončení se uskutečnilo na louce a byli při něm tradičně vyhlašováni vítězové jednotlivých sportovních klání, kteří získali diplom a medaili.

Tento víkend je vždy vítanou příležitostí k neformální zábavě a sokolským setkáním. Letos toto setkání podpořili svojí účastí bratr starosta ČOS Martin Chlumský a bratr vzdělavatel ČOS Michal Burian, kteří dekorovali prapory žup a jednot pamětní stuhou k tomuto kulatému výročí. Z Čech přijely tradičně výpravy sokolů župy Barákovy, Jana Podlipného, Sokola Pražského, Sokola Pankrác, Sokola Zábřeh, Sokola Jinonice…

Po slavnostním zakončení celé akce u pomníčku Dr. Tyrše v odpoledních hodinách a po společně prožitých přátelských chvílích odjížděli účastníci do svých domovů se slibem, že se zde za rok opět rádi setkají.

Lenka Brandová, místostarostka a tajemnice Sokolské župy Barákovy

Fotogalerie najdete ZDE, ZDE, ZDE, ZDE a ZDE

Videa můžete zhlédnout na YouTube kanálu Sokolské župy Jana Podlipného https://www.youtube.com/@zpodlipneho v playlistu Činnost našich jednot a župy.

Celkové video ZDE

Petní akt ZDE

Vystoupení Smíšeného pěveckého sboru Retro z T.J. Sokol Praha Královské Vinohrady u táboráku ZDE, ZDE, ZDE, ZDE a ZDE

Vystoupení Smíšeného pěveckého sboru Retro z T.J. Sokol Praha Královské Vinohrady ve škole ZDE, ZDE, ZDE, ZDE, ZDE a ZDE

Děkujeme za reprezentaci Sokolské župy Jana Podlipného a Sokolské župě Barákově za zorganizování sokolské výpravy!15.05.2024 - aktualizace 04.06.2024
Pozvánka na Dětský sportovní den před sokolovnou
T.J. Sokol Hostivař 4. 6. 2024

Dne 4. 6. 2024 se před Švehlovou sokolovnou (T.J. Sokol Hostivař) uskuteční Dětský sportovní den.

Od 17:00 hodin budou probíhat dětské sportovní soutěže na stanovištích před Švehlovou sokolovnou.

Pozvánku najdete ZDE a ZDE

Aktualizace 5. 6. 2024:

Fotogalerii najdete ZDE04.06.2024
Sezóna 2024/25 začala basketbalistům z T.J. Sokol Kbely kvalifikacemi o účast v celostátní lize už v květnu 🏀

Sezóna 2024/25 začala kvalifikacemi o účast v celostátní lize už v květnu. Kbelské družstvo U17 bylo losováno z prvního koše, a tak se Kbely staly pořadatelem kvalifikačního turnaje. Ten se odehrál v kbelské sportovní hale za účasti týmů Sokol Vyšehrad, BK Loko Trutnov a BA Grizzlies Plzeň. Pátý tým naší skupiny Nymburk B zrušil na poslední chvíli účast, takže z nabitého desetizápasového programu celého víkendu zbylo šest utkání - čtyři v sobotu a dvě v neděli.

Oproti všem očekáváním kbelské družstvo nejprve těsně porazilo v nervózním utkání Sokoly zpod Vyšehradské skály 58:54 a ve druhém jasně plzeňské Grizzlies 97:39. Díky ostatním výsledkům prvního hracího dne bylo v sobotu večer jasné, že v neděli se už může dít cokoliv, ale Kbely i tak skončí v kvalifikační skupině první.

Kbelská sedmnáctka ani v neděli dopoledne žádné překvapení nepřipustila a v basketbalově nejlepším utkání víkendu porazila BK Loko Trutnov 67:59.

Za čtrnáct dní nás čeká druhé kolo kvalifikace, kdy v sobotu kbelské družstvo pojede do Roudnice nad Labem a v neděli roudnické přivítá na domácím hřišti.

Převzato z:
https://www.facebook.com/basketkbely/posts/pfbid02Mv9RCHQtS1hXDDpvnWpjksvjfgxi3ijLnzxergsCzAk4E81wq7LQdboipohaDiXnl?locale=cs_CZ

Držíme našim kbelským basketbalistům U17 palce k dalším úspěchům a postupu do celostátní ligy a děkujeme za reprezentaci Sokolské župy Jana Podlipného!03.06.2024
Dorostenci florbalového klubu SKV z T.J. Sokol Praha Královské Vinohrady ovládli Prague Floorball Cup! Ukázali jsme odhodlání, řekl trenér 17.-19. 5. 2024 👨🏼‍🦯🥅

Ve dnech 17.-19. 5. 2024 se v Praze konal Pražský florbalový pohár jaro (Prague Floorball Cup spring).

Prague Floorball Cup je mezinárodní mládežnický florbalový turnaj, který se koná tradičně první lednový víkend v Praze a pokračuje na jaře. Posledního ročníku se zúčastnilo 249 týmů z 8 zemí. Turnaj tak nabízí skvělou příležitost poměřit síly s evropskými týmy uprostřed sezony. Zimní či jarní Praha, s doprovodným programem turnaje, zároveň představuje ideální místo pro teambuilding.

Prague Floorball Cup je pověstný svou jedinečnou přátelskou atmosférou. Turnajová klání vrcholí velkými finále v moderní hale UNYP Arena Podvinný mlýn a Rieger Aréna T.J. Sokol Královské Vinohrady. Tam vítězové pozvedají nad hlavu unikátní putovní pohár The Cup, který je, podle návrhu organizátorů, originálně vytvořený přímo pro PFC.

Historie Prague Floorball Cup se začala psát roku 2017, když se do Prahy sjelo na 80 mládežnických florbalových týmů z Česka a dalších zemí Evropy. Od té doby se turnaj stále rozrůstá, počet účastníků vzrostl na trojnásobek, přibývá českých i zahraničních týmů. Hraje se stále na více halách prakticky po celé Praze.

Turnaje se každoročně účastní týmy z Česka, Slovenska, Polska, Finska, Švédska nebo Rakouska. PFC tak nabízí ideální podmínky pro setkání mnoha florbalových kultur a osobností, která vedou k výměně cenných zkušeností.

Sokolskou župu Jana Podlipného reprezentovali na tomto turnaji družstva SKV z T.J. Sokol Praha Královské Vinohrady.

Dorostenci florbalového klubu SKV z T.J. Sokol Praha Královské Vinohrady ovládli Prague Floorball Cup! Ukázali jsme odhodlání, řekl trenér.

Prolétli základní skupinou a následně i vyřazovací částí. Ve finále v domácí Rieger aréně sice prohrávali 0:2 a 2:3, pokaždé se ale dokázali do zápasu vrátit a díky senzačnímu závěru berou zlato! Dorostenci SKV zazářili na uplynulém Prague Floorball Cupu a odnášejí si z něj nejcennější medaile. Pojďme se za jejich cestou ohlédnout společně s hlavním trenérem Josefem Němečkem a kapitánem výběru Tadeášem Velemínským. 

Celý článek s obrázky ZDE

Celkové výsledky najdete ZDE

Fotogalerii z finálového dne najdete ZDE

Gratulujeme dorostencům z florbalového klubu SKV T.J. Sokol Praha Královské Vinohrady k úspěchům a děkujeme za reprezentaci Sokolské župy Jana Podlipného!03.06.2024
Soutěž 2.REBELS MICHAL CUP 1. 6. 2024 v Černošicích 𓀪𓀫

Dne 1. 6. 2024 se v Hale Věry Čáslavské v Černošicích konala soutěž ve skákání se švihadlem 2.REBELS MICHAL CUP.

2.REBELS MICHAL CUP je rope skippingový víceboj jednotlivců v rychlostních disciplínách. Naším cílem je poskytnout skokanům nejen možnost soutěžit, ale také si užít sportovní atmosféru ve společnosti ostatních nadšených skokanů.

Převzato z: https://www.rebelsok.cz/michal-cup/

Sokolskou župu Jana Podlipného reprezentoval tým Skipping Buddies z T.J. Sokol Libeň.

Pozvánku najdete ZDE

Propozice najdete ZDE

2 videa z této soutěže můžete zhlédnout ZDE a ZDE

Gratulujeme Skipping Buddies z T.J. Sokol Libeň k umístění a děkujeme za reprezentaci Sokolské župy Jana Podlipného!03.06.2024
3. ročník soutěže Mini Cup 2024 25. 5. 2024 a Mini Workshop 26. 5. 2024 ve skákání se švihadlem 𓀪𓀫▶️▶️

25. 5. 2024 se v Praze konal třetí ročník soutěže Mini Cup a my ze Skipping Buddies z T.J. Sokol Libeň zde nechtěli chybět! V hale gymnázia Jana Keplera se sešlo 162 závodníků z 9 týmů. V obrovské početní konkurenci jsme se opět neztratili a vybojovali hned 13 medailí a druhé místo v team show. 

Umístění:

- SRDR, Johana Mládková a Rebeka Červená, 12 - 15 let, 1. místo

- SRDR, Aneta Líkařová a Ema Slobodníková, 12 - 15 let, 2. místo

- DDSR, Jasmína Svatošová, Mariana Mládková, Natálie Lančová a Nikol Chmelařová, 9 - 11 let, 3. místo

- DDSS, Emilie Šťastná, Jasmína Svatošová a Mariana Mládková, 9 - 11 let, 2. místo

- SRIF, Aneta Líkařová, 12 - 15 let, 3. místo

- SRPF, Aneta Líkařová a Ema Slobodníková, 12 - 15 let, 3. místo

- Team show, 2. místo, Alena Kolářová, Aneta Líkařová, Eda Patočková, Ema Slobodníková, Emílie Šťastná, Erika Volná, Jasmína Svatošová, Johana Mládková, Klára Pěknicová, Kristýna Suková, Mariana Mládková, Natálie Lančová, Nikol Chmelařová, Rebeka Červená a Sára Janečková 

Další krásná umístění:

SRSS, Rebeka Červená, 5. místo
SRSS, Mariana Mládková, 5. místo
SRSR, Alena Kolářová, Erika Volná, Klára Pěknicová a Sára Janečková, 5. místo
SRDR, Alena Kolářová a Erika Volná, 5. místo
DDSR, Aneta Líkařová, Ema Slobodníková, Johana Mládková a Rebeka Červená, 4. místo
DDSS, Eda Patočková, Natálie Lančová a Nikol Chmelařová, 4. místo
SRIF, Rebeka Červená, 6. místo
SRIF, Erika Volná, 4. místo
SRIF, Alena Kolářová, 6. místo
SRPF, Kristýna Suková a Sára Janečková, 4. místo

A jak už je na závodech zvykem, odvážíme si i spousty překonaných osobních rekordů :)

Všem závodnicím děkujeme za vzornou reprezentaci týmů a gratulujeme ke všem úspěchům!

Ukázku z vystoupení týmu Skipping Buddies z T.J. Sokol Libeň můžete zhlédnout na YouTube kanálu Sokolské župy Jana Podlipného https://www.youtube.com/@zpodlipneho v playlistu Činnost našich jednot a župy ZDE

Článek s obrázky najdete ZDE

Obrázek vítězného týmu Skipping Buddies z T.J. Sokol Libeň najdete také v naší župní fotogalerii ZDE

26. 5. 2024 se konal Mini Workshop.

Druhý den víkendové akce se uskutečnil oblíbený workshop, kde jste se mohli těšit na úžasné lektory, kteří vás naučili spoustu skvělých a zábavných triků různých švihadlových disciplín. Pro maximální efektivitu výuky jsme trénovali v malých skupinkách rozdělených podle obtížnosti. Stejně jako u soutěže byl tento workshop určen spíše pro začátečníky do úrovně level 3. 

Ukázku z vystoupení týmu Skipping Buddies z T.J. Sokol Libeň s týmem Skipping Boys z T.J. Sokol Libeň můžete zhlédnout na YouTube kanálu Sokolské župy Jana Podlipného https://www.youtube.com/@zpodlipneho v playlistu Činnost našich jednot a župy ZDE

Převzato z:
https://www.skippingbuddies.cz/l/mini-cup-2024/,
https://www.jumpcroo.cz/mini-cup/

Gratulujeme týmu Skipping Buddies z T.J. Sokol Libeň k úspěchům a medailím a děkujeme týmům Skipping Boys z T.J. Sokol Libeň a Skipping Buddies z T.J. Sokol Libeň za reprezentaci Sokolské župy Jana Podlipného!02.06.2024

Mistrovství ČR Jump Rope 2024 v Praze Klánovicích 18. 5. 2024 𓀪𓀫 🏰🇨🇿▶️▶️

V sobotu 18. 5. 2024 proběhlo již páté Mistrovství České republiky Jump Rope 2024 v Hale starosty Hanzala v Praze - Klánovicích. 

Soutěže se zúčastnilo téměř 90 závodníků z osmi různých týmů z celé České republiky. 

Sokolskou župu Jana Podlipného reprezentovali na této soutěži Skipping Boys z T.J. Sokol Libeň a Skipping Buddies z T.J. Sokol Libeň.

Skipping Boys z T.J. Sokol Libeň byli nejlepší wheels v České republice 🔥. Na Mistrovství ČR v Jump Rope 2024 získali 1. místo 🥇 a stali se tak Mistry ČR pro rok 2024. 💛💚

Výsledky jednotlivých disciplín:

🥇Wheel Pair Freestyle (Cross ranking) - zlatá medaile

🥇Single Rope Pair Freestyle (Cross ranking) - zlatá medaile

🥇Single Rope Triple Unders - zlatá medaile

🥈Single Rope Individual Freestyle (Cross ranking) - stříbrná medaile

Ukázku z vystoupení Skipping boys můžete zhlédnout na YouTube kanálu Sokolské župy Jana Podlipného https://www.youtube.com/@zpodlipneho v playlistu Činnost našich jednot a župy ZDE

Lada Hofmannová, jako jediný zástupce týmu Skipping Buddies z T.J. Sokol Libeň se zúčastnila letošního MČR, které se konalo v pražských Klánovicích a umístila se na krásném 7. místě. Tým Skipping Buddies vznikl v září 2023.

Ukázku z vystoupení Lady Hofmannové z týmu Skipping Buddies můžete zhlédnout na YouTube kanálu Sokolské župy Jana Podlipného https://www.youtube.com/@zpodlipneho v playlistu Činnost našich jednot a župy ZDE

Převzato z:
https://www.facebook.com/SkippingBoys/posts/pfbid0bdrJug2nHXgcuJRyM5KNbjCrz2UbdKWm7KPrDMQec1fTKYxMkaNEtJwojd7MohRHl?locale=cs_CZ,

https://www.facebook.com/SkippingBoys/posts/pfbid02bwS2dr1EUwSRWiWUNaM6ixQs2QonzRe3tG5mgqHx3mQz18nGdXpEQfsGYGvZtuD8l?locale=cs_CZ

Výsledky MČR - všechny disciplíny ZDE

Podrobné výsledky Freestylových disciplín ZDE

Fotogalerie ZDE 

Fotogalerie - rychlostní disciplíny ZDE

Fotogalerie - Wheel Pair Freestyle ZDE

Fotogalerie - Single Rope Individual Freestyle ZDE

Fotogalerie - Single Rope Team Freestyle ZDE

Fotogalerie - Double Dutch Pair Freestyle ZDE

Fotogalerie - Single Rope Pair Freestyle ZDE

Fotogalerie - Double Dutch Single Freestyle ZDE

Videa - speed i freestyle ZDE

Gratulujeme Skipping Boys z T.J. Sokol Libeň k úspěchům, medailím a titulu Mistr České republiky pro rok 2024 a Ladě Hofmannové ze Skipping Buddies z T.J. Sokol Libeň k 7. místu a oběma děkujeme za reprezentaci Sokolské župy Jana Podlipného!01.06.2024
Český závod věkových skupin 2024 ve skocích na trampolíně ve Dvoře Králové nad Labem 1. 6. 2024
╾━╤デ╦︻
Dne 1. 6. 2024 se v hale při ZŠ Strž ve Dvoře Králové na Labem koná Český závod věkových skupin 2024 ve skocích na trampolíně ve Dvoře Králové nad Labem.

Sokolskou župu Jana Podlipného reprezentují sportovní gymnastky z T.J. Sokol Žižkov II.

Propozice najdete ZDE

Startovní pořadí najdete ZDE

Držíme našim sportovním gymna