Vršovické nám. 2 / 111
101 20   Praha 10

tel. 271 742 775
zpodlipneho@sokol.eu


Kalendář pořádaných akcí a pozvánky k stažení

Sokolské jednoty a oddíly v naší župě

Seznam nahraných videí na našem YouTube kanálu od 4. 12. 2022:

https://www.sokol.cz/dokument/3660-youtube-kanal-sokolske-zupy-jana-podlipneho-nova-videa 

Aktuální informace z naší župy a ČOS

(nutno se posunout dolů, pak následují aktuální informace z našich oddílů, jednot a Sokola)


28.04.2024
Martin Chlumský je novým starostou Sokolů
Martin Chlumský je novým starostou České obce sokolské (ČOS). Dosavadního 1. místostarostu zvolila do čela spolku v dovolbách většina členů dnešního řádného Výboru ČOS v Tyršově domě s mandátem do června roku 2025, kdy se uskuteční volební Sjezd ČOS. Chlumský nahradil ve funkci Hanu Moučkovou, která na post po 13 letech rezignovala na březnovém mimořádném Výboru ČOS. Prvním místostarostou se stal Miroslav Kroc (Sokol Stupno). Pozici místostarostky předsednictva získala Kamila Šrolerová (Sokol Maxičky) a členem předsednictva byl zvolen Jaroslav Postl (Sokol Nová Ves u Chrastavy).

Chlumský byl z pozice 1. místostarosty pověřen vedením Sokola od začátku března. Do dovoleb byl jediným kandidátem na starostu a získal 69 ze 75 hlasů přítomných členů výboru. "Vážím si důvěry a funkci starosty přijímám s pokorou. Čas, který mám do konce řádného období, je relativně krátký, ale přesto budu dělat maximum pro dobré jméno Sokola. Základem je důvěra, transparentnost v procesech řízení, důsledná kontrola a otevřená komunikace," řekl Martin Chlumský.

Cílem pro nadcházející týdny je především zdárné uspořádání XVII. všesokolského sletu. "Který je tou nejlepší prezentací Sokola. Věřím, že nás nabije pozitivní energií, dodá chuť do práce a ukáže, že Sokol je za jakýchkoli okolností silný. Věřím, že slet spojí republiku," řekl Martin Chlumský.

Dvaačtyřicetiletý Chlumský je od školního věku členem Sokola Praha Libeň, kde léta působil jako cvičitel sportovní všestrannosti. Vystudoval Pedagogickou fakultu UK v Praze, studoval v Dánsku, kde byl i lektorem. V posledních 11 letech vedl Ústřední školu ČOS, která za tu dobu uspořádala přes 400 seminářů za účasti víc než 8000 lidí. Mnohokrát byl hostem i zahraničních seminářů a workshopů, například školil na akci Fórum gymnastiky pro všechny v brazilském Sao Paulu a byl také národním koordinátorem mezinárodní akce MoveWeek. Podílel se na přípravě akčního plánu pohybových aktivit v rámci zdraví 2020 a stojí i za digitalizaci Sokola.

Členové výboru odhlasovali svolání mimořádného Výboru ČOS v září letošního roku, na kterém se bude mimo jiné volit nový jednatel. Mimořádný výbor už by mohl být seznámen i s výstupy z forenzního auditu, který by měla pro ČOS na základě výběrového řízení provést společnost KPMG.

Chlumský ve své zprávě (celou si přečtěte ZDE) členy výboru informoval, že z bankovních dokumentů k účtům v Komerční bance vyplynulo, jakým způsobem byly uzavřeny dva neschválené úvěry a kontokorentní účet. „Všechny zmíněné smlouvy byly elektronicky podepsány v internetovém bankovnictví oběma tehdejšími statutárními zástupci bez předchozího schválení orgány ČOS a z tohoto titulu jsou odpovědní za jejich uzavření,“ uvedl Chlumský. Dodal, že je důležité poznamenat, že v tuto chvíli není jasné, jak k tomu konkrétně došlo a jak bývalá asistentka starostky prováděla převody mezi účty a proč tyto převody nebyly nikým zachyceny. To je předmětem vyšetřování policie.

Česká obec sokolská si nechala udělat právní rozklad, z něhož vyplývají následné kroky směrem k bývalým statutárním zástupcům. „Musíme postupovat s péčí řádného hospodáře, která nám ukládá, abychom v případě, že organizaci vznikla škoda, ji jednoznačně vyžadovali po nich. Je to naše zákonná povinnost," prohlásil Chlumský. 

Nově zvolená místostarostka předsednictva Kamila Šrolerová dodala, že Sokol situaci analyzuje a plánuje se, že škoda bude vymáhána v rámci civilního řízení. „Připravit takovýto dokument bude záležitostí právního zástupce ČOS a je potřeba to udělat správně. To bude nějakou dobu trvat,“ uvedla Šrolerová. Oba někdejší statutární zástupci – bývalá starostka Hana Moučková a jednatel Jan Těšitel – byli podle slov Chlumského o situaci informováni.

Výbor schválil vyrovnaný rozpočet ústředí ČOS na letošní rok v obratu 138 milionů korun. Projevují se v něm i výše zmíněná zjištění. Díky škrtům v projektech a rozpočtech jednotlivých odborů se počítá se splacením úvěru na 12 miliónů korun a kontokorentu (cca 5 mil. Kč), částí škody z bankovního a úvěrového podvodu ve výši 46 miliónů korun spáchaného bývalou zaměstnankyní. "K rozpočtu jsme přistoupili tak, aby byla minimálně zasažena činnost žup a jednot," řekl Martin Vlk, člen Předsednictva ČOS a šéf rozpočtové komise.

Převzato z: https://sokol.eu/aktualita/martin-chlumsky22.04.2024
Lídři společně: Sokol spojil síly s ALPINE PRO

Největší spolek vedoucí Čechy k pohybu a společné aktivitě a přední tuzemská firma oblékající národ do sportovního a outdoorového oblečení. Spojení dvou domácích lídrů v daných oblastech je proto přirozené: novým hlavním partnerem České obce sokolské se na následující tři roky stala společnost ALPINE PRO. Nazdar!

Spolupráce odstartuje na nadcházejícím XVII. všesokolském sletu. Oblečení ALPINE PRO hrdě ponesou sletové pořadatelské týmy v Praze i na všech krajských vystoupeních. A to zdaleka není vše. ALPINE PRO oblékne i dobrovolníky. Slet se rozjede v regionech začátkem května oblastními, župními a krajskými vystoupeními a vyvrcholí od 30. června do 5. července v Praze.

"Všesokolský slet je ideálním startem naší spolupráce. Koná se s podtitulem spojuje a v tomto případě spojuje ty, kteří rozumí sportovcům, jsou moderní a jsou tu pro všechny," říká Martin Chlumský, 1. místostarosta ČOS, aktuálně pověřený vedením spolku, člen předsednictva Sokolské župy Jana Podlipného a člen T.J. Sokol Libeň.

Těšit se mohou i všichni sokolové. V mobilní aplikaci Sokol na ně čeká unikátní slevový kód k nákupu v e-shopu i v prodejnách ALPINE PRO. Produkty firmy rozšíří také nabídku sokolského e-shopu. 

"Sport a pohyb je pro nás důležitou součástí života. Proto jsme rádi, že se můžeme spojit s Českou obcí sokolskou, která podporuje pohyb napříč všemi generacemi," říká Václav Hrbek, majitel společnosti ALPINE PRO.

Oblečení ALPINE PRO splňuje všechny důležité atributy moderního sokolského milovníka všestranného pohybu – je funkční a krásné zároveň. Kolekce se chystá v českých a sokolských barvách, ponese i vizuály sletu včetně postav od výtvarníka Jaromíra 99. 

 "Jsem rád, že se nám podařilo toto partnerství dohodnout v rekordně rychlém čase již na tento slet. Zásadně to posune úroveň prezentace naší největší akce a zároveň i kvalitu vybavení organizačního týmu a dobrovolníků,” říká Marek Tesař, člen sletového týmu pro marketing a komunikaci, a dodal, že ALPINE PRO je silná česká značka dlouhodobě podporující olympioniky i paralympiky. “Takže je skvělé, že jsme jako sport pro všechny v této rodině," vyzdvihuje Marek Tesař.

Společnost ALPINE PRO patří mezi rozhodující firmy na českém trhu v oblasti sportovního a outdoorového oblečení, doplňků a obuvi. V současné době je značkou s největší sítí autorizovaných prodejen a franchisových prodejců v oblasti outdoorových aktivit v České republice. Od roku 2009 obléká české olympioniky i paralympiky, mezi které patří i úspěšní sokolové.

Česká obce sokolská je spolek založený před 162 let, který vychází z odkazu Miroslava Tyrše a Jindřicha Fügnera. Je lídrem v rozvoji všestranného pohybu, aktivní silou a hybatelem sportovních i kulturních aktivit po celé republice. V minulosti vychoval i olympijské medailisty, například Bedřicha Šupčíka, Aloise Hudce či Alexandera Choupenitche. Aktuálně má přes 160 000 tisíc členů ve více než 1000 tělocvičných jednotách.

Všesokolské slety se konají jednou za šest let a jsou tu už po tři století, první se uskutečnil v roce 1882. Slet je tradice, radost z pohybu a hrdost. Do celého projektu se zapojí až 100 000 účastníků a v Praze jich během sletového týden bude skoro 20 000.

Převzato z: https://www.sokol.eu/aktualita/lidri-spolecne13.04.2024
Josef Těšitel odstoupil z pozice jednatele, člena Předsednictva i Výboru ČOS

Josef Těšitel 12. dubna 2024 rezignoval na post jednatele, člena předsednictva i výboru České obce sokolské (ČOS). O svém odstoupení informoval mimořádné zasedání Předsednictva ČOS, které se konalo 12. dubna 2024.

"Po zralé úvaze a vzájemné domluvě s Martinem Chlumským jsme dospěli k závěru, že po osmi letech ve funkci jednatele skončím. Myslím, že za tu dobu jsem pro náš spolek odvedl kus práce. Odchod jsem avizoval už loni a věřím, že tento krok napomůže situaci v Sokole zklidnit, což je nyní před sletem naprosto zásadní," uvedl Těšitel, který byl členem Předsednictva ČOS od roku 2001.

"Rád bych bratru Josefu Těšiteli poděkoval za jeho dlouholetou a obětavou práci pro Českou obec sokolskou. Jeho rozhodnutí respektuji," řekl Martin Chlumský, 1. místostarosta ČOS, člen předsednictva Sokolské župy Jana Podlipného a člen T.J. Sokol Libeň, který je pověřen vedením spolku.

Na nadcházejícím Výboru ČOS v sobotu 27. dubna se nový jednatel volit nebude, protože se návrhy na kandidáty podle vnitřních směrnic mohou podávat nejpozději měsíc před Výborem ČOS. Dočasně pověřenou osobou s podpisovým právem jednatele bude do dalšího výboru náčelník ČOS a člen předsednictva Petr Svoboda, o čemž rozhodlo Předsednictvo ČOS.

Těšitel bude do XVII. všesokolského sletu dále zodpovídat za materiální zajištění účastníků sletu (cvičebních úborů, sletového náčiní a nářadí) a zůstane členem sletového týmu.

Převzato z: https://sokol.eu/aktualita/josef-tesitel-odstoupil-z-pozice13.04.2024
Chlumský je jediným kandidátem na post starosty České obce sokolské

Martin Chlumský 1. místostarosta ČOS, člen předsednictva Sokolské župy Jana Podlipného a člen T.J. Sokol Libeň je jediným kandidátem na post starosty České obce sokolské (ČOS). Vyplývá to z kandidátní listiny pro dovolbu členů Předsednictva ČOS pro řádné zasedání Výboru ČOS, které se uskuteční v sobotu 27. dubna 2024. Celkem se přihlásilo pět kandidátů, zbylí čtyři se ucházejí o další posty v předsednictvu. Všichni budou zvoleni do roku 2025, kdy se uskuteční volební Sjezd ČOS. Návrh zveřejnila Kandidátní komise ČOS.

Současný 1. místostarosta ČOS Chlumský je pověřen vedením spolku od začátku března, kdy na mimořádném Výbor ČOS na post po 13 letech rezignovala Hana Moučková. Chlumský po zasedání avizoval, že se bude o funkci starosty ucházet. "Jsem sokolem od svých osmi let a cvičitelé nás vždycky učili, že se nemáme bát přijímat odpovědnost. Věřím, že mám Sokolu co nabídnout a pomoci se zdárným průběhem nadcházejícího XVII. všesokolského sletu," řekl Chlumský.

Pokud získá Chlumský nadpoloviční většinu hlasů přítomných delegátů, bude se volit i 1. místostarosta. O tuto pozici se ucházejí Miroslav Kroc (Sokol Stupno) a Peter Szenasy (Sokol Křivoklát). V případě, že by se Kroc stal 1. místostarostou, bude se volit i místostarosta a v návrhu pro dovolbu zůstane kandidátkou Kamila Šrolerová (Sokol Maxičky). Pokud bude prvním místostarostou Szenasy, Kroc zůstane místostarostou a Šrolerová bude usilovat o jedno místo v předsednictvu společně s Jaroslavem Postlem (Sokol Nová Ves u Chrastavy).

Celý článek s přehledem kandidátů najdete ZDE01.04.2024
Prodej vstupenek na slet zahájen 1. 4. 2024

Už se jako my těšíte na XVII. všesokolský slet? Dnes v POLEDNE na Velikonoční pondělí spouštíme pro všechny fanoušky, účastníky sletu a širokou veřejnost, kteří si ještě nestáhli aplikaci Sokol, prodej lístků na hromadné skladby 4. a 5. července 2024. Kód pro nákup: sletspojuje

Podrobné informace o prodeji vstupenek, kategoriích a cenách najdete na https://slet2024.cz/vstupenky.

Převzato z:
https://www.facebook.com/ceskaobecsokolska/posts/pfbid0HJKx3aL798RYveEnZdyX3p3XKUGBrK7dnDvhUp8JvPufeuHgvEMfRpyYvH2xHHHul30.03.2024
100 dní do sletu: vstupenky, sletová tramvaj i aplikace

Sto dní do XVII. všesokolského sletu, největší sportovně-společensky-kulturní události roku na našem území, Česká obec sokolská oficiálně oznámila spuštění prodeje vstupenek na hromadné skladby. V rozmezí 200 až 700 korun na den budou k zakoupení od 1. dubna a očekává se, že se hlediště Fortuna Areny zcela zaplní. Ulicemi Prahy jezdí speciální sletová tramvaj se soutěží, ke stažení je sletová mobilní aplikace Sokol a na tiskové konferenci zazněla premiéra nahrávky manifesta s hlasy známých osobností.

Přípravy na slet jedou podle plánu. „Čekají nás ještě tři náročné měsíce přípravy a nácviků a věřím, že slet dopadne skvěle a bude oslavou Sokola," říká Martin Chlumský, 1. místostarosta ČOS, dočasně pověřený vedením spolku. Zdůraznil, že současná kauza bankovního a úvěrového podvodu, která Sokol postihla, přípravy sletu zásadně neovlivňuje. Důkazem je i potvrzená a obdržená státní dotace od Národní sportovní agentury na pořádání sletu. „Což je pro nás velmi důležité a nadále máme podporu našich partnerů," dodal Chlumský.

Prodej vstupenek

Sokolové v jednotách po celé republice pilně nacvičují dvanáct hromadných skladeb. K vidění budou i tři skladby hostů a vystoupení nového cirkusu. Vstupenky do hlediště Fortuna Areny v Edenu na 4. a 5. července se začnou v síti TicketPortal prodávat 1. dubna.

„Ceny jsou ve čtyřech kategoriích a velmi přijatelné. Nabízíme i permanentky na oba dny. Nejlepší místa jsou co nejvýš, jelikož z vrchu vynikne krása jednotlivých skladeb a jejich choreografie," říká Petr Svoboda, náčelník ČOS a místopředseda sletového týmu pro program.

.....

Příští stanice slet

Sokolové představili i sletovou tramvaj, které od tohoto týdne díky partnerství s pražským dopravním podnikem jezdí ulicemi hlavního města. Tramvaj bude nejčastěji nasazována jako linka č. 22 křižující klíčová místa letošního sletu: Tyršův dům, Národní divadlo i Fortuna Arénu v  Edenu. Na designu soupravy se podílelo studio Dynamo design, které umně využilo ilustrace známého výtvarníka Jaromíra 99.

V tramvaji jsou k nalezení klíčové informace o sletovém týdnu a soutěže o ceny včetně vstupenek na slet. Pasažéry také vtipnými hláškami v interiéru motivuje ke sportu.

Sledovat tramvaj v reálném čase je možné díky GPS na mapě mobilnitabla.cz/sokol.

Celý článek najdete ZDE30.03.2024

XVII. všesokolský slet má dotaci od Prahy a Marek Tesař zůstane v ČOS do sletu 

Česká obec sokolská získala další důležitou podporu pro nadcházející XVII. všesokolský slet. Zastupitelstvo hlavního města Prahy jednohlasně schválilo finanční příspěvek sletu a nad rámec této dotace i usnesení o podpoře dopravy účastníků sletového týdne v metropoli. Do sletu v ČOS také zůstane Marek Tesař, který začátkem března rezignoval na funkci ředitele Kanceláře ČOS. Do července zůstává členem sletového týmu a šéfem komunikačního týmu.

Pražské zastupitelstvo jednomyslně podpořilo slet neinvestiční účelovou individuální dotací v oblasti sportu, kterou navrhli radní Antonín Klecanda a Zdeněk Kovářík. Částka šest miliónů korun byla ještě doplněna usnesením o podpoře dopravy účastníků sletového týdne. Zastupitelé podporu schválili na čtvrtečním zasedání, které se protáhlo do ranních hodin.

„Vážíme si podpory magistrátu, za kterou zastupitelům děkujeme. Pro nás jde o signál, že je slet pro Prahu významný a největší sportovně-společenské akce si váží. Stejně tak jde i o signál, že je pro magistrát sport pro všechny jednou z priorit. Jsme přesvědčeni, což dokládá i ekonomická studie, že to je pro hlavní město i velmi dobrá investice," řekl Martin Chlumský, 1. místostarosta ČOS, dočasně pověřený vedením spolku, člen předsednictva Sokolské župy Jana Podlipného a člen T.J. Sokol Libeň.

Během sletového týdne, od 30. června do 5. července, se očekává, že Prahu navštíví až 20 000 účastníků. „Logistika dopravy je proto pro zdárný průběh akce zásadní, z toho pohledu je pražská podpora velmi vítaná," řekl Petr Svoboda, náčelník ČOS a předseda sletového týmu pro program.

Pro Českou obec sokolskou jde v krátké době o další dobrou zprávu. Minulý týden Národní sportovní agentura (NSA) potvrdila pokračování financování běžné činnosti spolku bez omezení a na slet zaslala vládou schválený významný finanční příspěvek. „Podpora NSA i Prahy je pro nás v současném náročném období hodně důležitá," řekl Chlumský.

Celý článek najdete ZDE09.03.2024
Závěry z mimořádného zasedání Výboru ČOS dne 9. 3. 2024 k aktuální kauze v ČOS

Závěry z mimořádného zasedání Výboru ČOS se dozvíte v reportáži na ČT24, která byla vysílána v pořadu Studio ČT24 od 16:00 hodin v tomto videu: ZDE 

Reportáž můžete zhlédnout v čase videa 38:35-43:14.07. 03. 2024
Stanovisko Předsednictva Sokolské župy Jana Podlipného k aktuální kauze v ČOS 

Předsednictvo Sokolské župy Jana Podlipného věří, že starostka ČOS vyhodnotí svojí osobní zodpovědnost a na mimořádném Výboru ČOS 9. 3. 2024 sama odstoupí.

Současnou situaci hodnotí Předsednictvo SŽ JP jako neudržitelnou, vzhledem k dostupným informacím, a také vnímá postoj některých jednot a řadových členů. Proto doporučuje svým vyslancům v případě hlasování o odvolání starostky hlasovat pro odvolání. Vzhledem k blížícímu se sletu však konstatuje, že by bylo krajně nezodpovědné aby bylo odvoláno i celé předsednictvo.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aktuální informace z našich oddílů, jednot a Sokola
(nutno se posunout dolů)

15.05.2024 - aktualizace 22.05.2024
HUDEBNÍ KURZY YAMAHA POKRAČUJÍ v T.J. Sokol Hostivař OD ZÁŘÍ 2024 🎼🎹🎸📀💿🥁

Oblíbené kurzy hudby YAMAHA opět v novém školním roce. Začínáme v září 2024. Po každé hodině mají žáčci u nás slevu na herničku ve Frydolínku.

Cena za pololetí (tj.16 lekcí) je 2.880 Kč. V kurzu První krůčky k hudbě používáme také leporelo v ceně 300 Kč, které je nutné si zakoupit a vydrží vám celý školní rok. Máte možnost přijít kdykoli během roku si hodinu vyzkoušet (pokud nebude naplněna kapacita výukové lekce).

Více na https://www.yamahaskola.cz/cs/programy-pro-deti

Pozvánku najdete ZDE a ZDE

Převzato z: https://www.sokolhostivar.cz/2021/09/pohadkove-odpoledne/22.04.2024 - aktualizace 22.05.2024
Pozvánka na štafetový závod dvojic v Praze Hostivaři 18. 8. 2024 31. ročník🏃‍♂️🏃‍♀️

Dne 18. 8. 2024 se v hostivařském lesoparku u altánu s dřevěným vláčkem koná od 10:00 31. ročník běhu s názvem štafetový závod dvojic. Pořadatelem Je Ing. Vítězslav Král, člen T.J. Sokol Praha Královské Vinohrady.

Pozvánku najdete ZDE

Startovní listinu najdete ZDE

Více informací najdete na https://zavod-dvojic.4timing.cz/13.03.2024 - aktualizace 22.05.2024
Pozvánka na letní tábor T.J. Sokol Vinoř v červenci a srpnu 2024

T.J. Sokol Vinoř pořádá v červenci a v srpnu letní tábor o dvou turnusech.

První turnus  je 22.-26. 7. 2024. Druhý turnus je 29.7. -2. 8. 2024.

Více v pozvánce ZDE včetně e-mailu pro přihlašování a ceny.28.01.2024 - aktualizace 22.05.2024

Pozvánka na letní příměstský tábor Vinohraďáček v T.J. Sokol Praha Královské Vinohrady v červenci a srpnu 2024

Atletický oddíl T.J. Sokol Praha Královské Vinohrady opět pořádá letní příměstský tábor Vinohraďáček v T.J. Sokol Praha Královské Vinohrady.

Více info najdete v pozvánce ZDE a ZDE

Převzato z:
https://www.facebook.com/atletikakralovskevinohrady/posts/pfbid0qBsdEeHsSZmYqP1Kx3wcTJTWPLiKrAqYqnxXbdWKWwLFdiZNAwNYKMANxMK62BKVl15.05.2024 - aktualizace 22.05.2024
Pozvánka na PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY VE FRYDOLÍNKU v T.J. Sokol Hostivař LÉTO 2024
Je to příměstský tábor pro nejmenší děti ve věku od 4 do 8 let v termínech
15.-19. 7. 2024 a 12.-16. 8. 2024.
Přihlášky zasíláme mailem, napište na info@sokolhostivar.cz.

Denní program začíná v 8 hodin, do půl deváté se schází děti a končí 16 – 16:30. Stravování probíhá formou dopolední svačiny, oběda a odpolední svačiny, celý den je zajištěn pitný režim. Akci je přítomen zdravotnický dozor.

Co s sebou: přezůvky, batůžek, pláštěnka, plavky, ručník, boty do vody, čepice proti slunci, věci na převlečení.

Pozvánku najdete ZDE a ZDE14.05.2024 - aktualizace 22.05.2024
Pozvánka na sportovní příměstský tenisový kemp v T.J. Sokol Dolní Chabry o letních prázdninách 2024

Chcete pro děti sportovní vyžití i během letních prázdnin?⚽️🥎🥅🎾🤸‍♀️

Přihlašte je k nám na sportovní kemp!

Uzávěrka přihlášek se blíží, tak nepromarněte místa!

✔️Termín 15.7. - 19.7. - stále pár volných míst

✖️Termín 12.8. - 16.8. - je obsazen

✔️Termín 26.8. - 30.8. - volná místa

Budeme rádi i za sdílení dále!

Pozvánku najdete ZDE a ZDE

Převzato z:
https://www.facebook.com/sokoldolnichabry/posts/pfbid02Y9h2ZCVAcaFbgss8SMBm2Vt7Q8fe9jFRZGAGhUW6LBRRtmoK6yJPwXUJc5QDkyp8l13.04.2024 - aktualizace 22.05.2024

Mistrovství Evropy ERSO 2024 ve skákání se švihadlem 13. 7.-21. 7. 2024 v maďarském Egeru s účastí Skipping Boys z T.J. Sokol Libeň 𓀪𓀫🇭🇺

Evropská rope skippingová organizace (ERSO) pořádá 13. 7. - 21. 7. 2024 v Egeru v Maďarsku sérii čtyř evropských šampionátů - European Championships (EC), Junior European Championships (JEC), European Open Tournament (EOT) a Double Dutch Contest Europe (DDC). Czech Jump Rope vysílá na tyto soutěže reprezntační tým České republiky, složený ze závodníků, kteří splnili kvalifikační kriteria a úspěšně prošli nominačním procesem dle platných Pravidel nominací pro mezinárodní soutěže. 

Členy reprezentačního týmu ČR jsou závodníci z jednotlivých týmů Alcedo Vsetín, Rebels O.K., SVČ Fokus Nový Jičín - Between Team, T. J. Sokol Libeň - Skipping Boys a T. J. Sokol Přerov - Mamut Skippers.

Seznam závodníků reprezentačního týmu s obrázky závodníků a odkud převzato najdete ZDE

Obrázkovou upoutávku na ME najdete ZDE

Upoutávku můžete zhlédnout na YouTube kanálu Sokolské župy Jana Podlipného https://www.youtube.com/@zpodlipneho v playlistu Činnost našich jednot a župy. Sdílené video má název Trailer - European Rope Skipping Championships 2024.

Držíme našim dvěma závodníkům Janu Dostálovi a Michalu Trojanovi (obrázek) palce k úspěchům a medailím na Mistrovství Evropy ERSO 2024 ve skákání se švihadlem v maďarském Egeru a děkujeme za mezinárodní reprezentaci Sokolské župy Jana Podlipného!04.05.2024 -aktualizace 16.05.2024
19. Pražský šachový festival Zlatá Praha 22.-28. 6. 2024 ♟️♟️

Ve dnech 22.-28. 6. 2024 se v Karlínském Spektru, Karlínské náměstí 316/7, Praha 8 – Karlín uskuteční 19. Pražský šachový  festival Zlatá Praha. V rámci šachového festivalu se uskuteční tyto turnaje níže (v odkazech i startovní listiny). Sokolskou župu Jana Podlipného budou reprezentovat šachisti z T.J. Sokol Praha Vršovice.

A 19. Zlatá Praha Senior Open (S50+)–Mem. gen. F. Macka nar. 1974 a st. 22. 6. - 28. 6. 2024

Na tomto turnaji naší župu reprezentuje šachista Zdeněk Plášek (1959) z T.J. Sokol Praha Vršovice.

B 19. Zlatá Praha Junior Open (U20) nar. 2004 a ml. 22. 6. - 28. 6. 2024 

C1-C4 19. Zlatá Praha Round Robin – uzavřené turnaje ELO FIDE > 1400 22. 6. - 28. 6. 2024 

D 19. Zlatá Praha Junior Rapid Open (U20) nar. 2004 a ml. sobota 22. 6. 2024 

E 19. Zlatá Praha Rapid Open neděle 23. 6. 2024

Na tomto turnaji naší župu reprezentují šachisté Zdeněk Plášek (1959) z T.J. Sokol Praha Vršovice a Maxim Legkostup (1992) z T.J. Sokol Praha Vršovice.

F 19. Zlatá Praha Blitz Open čtvrtek 27. 6. 2024

Propozice 19. Pražského šachového festivalu Zlatá Praha 22.-28. 6. 2024 ZDE

Více info o Pražském šachovém festivalu najdete ZDE

Držíme našim dvěma šachistům z T.J. Sokol Praha Vršovice palce k úspěchům a medailím a děkujeme za reprezentaci Sokolské župy Jana Podlipného!

 


15.05.2024 - aktualizace 22.05.2024
Pozvánka na Dětský sportovní den před sokolovnou
T.J. Sokol Hostivař 4. 6. 2024

Dne 4. 6. 2024 se před Švehlovou sokolovnou (T.J. Sokol Hostivař) uskuteční Dětský sportovní den.

Od 17:00 hodin budou probíhat dětské sportovní soutěže na stanovištích před Švehlovou sokolovnou.

Pozvánku najdete ZDE a ZDE11.05.2024 - aktualizace 22.05.2024
Pozvánka na basketbalové turnaje v rámci kvalifikace o ligu U17 basketbalistů z T.J. Sokol Kbely 25.-26. 5. 2024 ⛹️‍♀️🗑️🏀

Ve dnech 25.-26. 5. 2024 se ve Sportovní hale Kbely ve spolupráci s MČ Praha 19 uskuteční basketbalové turnaje v rámci kvalifikace o ligu U17 basketbalistů z T.J. Sokol Kbely.

Pozvánku  se seznamy a časy jednotlivých utkání najdete ZDE a ZDE

Držíme našim basketbalistům z T.J. Sokol Kbely palce k úspěchům a postupu do ligy U17 a děkujeme za reprezentaci Sokolské župy Jana Podlipného!30.12.2023 - aktualizace 22.05.2024

MČR Naděje mladší A, Naděje starší A v moderní gymnastice 25.-26. 5. 2024 🤸‍♀️🤸‍♂️🏰🇨🇿

Ve dnech 25.-26. 5. 2024 se uskuteční v Praze Mistrovství ČR v moderní gymnastice kategorií Naděje mladší A a Naděje starší A.

Pořadatelem je oddíl moderní a estetické gymnastiky TJSK Prague z T.J. Sokol Karlín.

Sokolskou župu Jana Podlipného reprezentují moderní gymnastky z T.J. Sokol Karlín a z T.J. Sokol Praha Královské Vinohrady.

Více informací bude ZDE

Pozvánku najdete ZDE

Startovní listinu najdete ZDE

Držíme pořadateli MČR našemu oddílu TJSK Prague palce ať se jim MČR vydaří a děkujeme oběma našim oddílům za reprezentaci Sokolské župy Jana Podlipného!15.05.2024 - aktualizace 22.05.2024
EVROPSKÝ POHÁR NADĚJÍ v judu v polské Bílsko Bílé (European Hopes Cup Bielsko-Biala 2024) U15 25.-26. 5. 2024 🥋🥋🥋🥋🇵🇱

Po úspěšném zahájení série Judo Hopes Cup & Technical Session Kodokan Experts v Sarajevu se nyní Polsko dostává do dalšího kola v pořádání této akce. Město Bílsko Bílá čeká na stovky nadšených mladých judistů z celé Evropy, kteří se zúčastní této akce.

Účastníci soutěží za svůj klub (nikoli za svou národní federaci), tedy přihlášeni svým klubem. Pravidlo o národnosti IJF neplatí. Jedná se o dvoudenní akci pro všechny a sportovce, kteří se musí zúčastnit jak soutěžních, tak technických relací. Během posledně jmenovaného bude mít judista příležitost setkat se a učit se od svých evropských hrdinů a v Polsku se připojí bronzový olympijský medailista z Londýna, Autumne Pavia, k expertovi Kodokan Nakamura Misato.

Převzato z: https://www.eju.net/next-european-judo-hopes-cup-fast-approaching/

Sokolskou župu Jana Podlipného reprezentují čtyři judisti z T.J. Sokol Praha Vršovice.

V kategorii U15 M do 66 kg naší župu reprezentuje judista Adamec Maxmilián Tomáš
z T.J. Sokol Praha Vršovice

V kategorii U15 M do 73 kg naší župu reprezentuje judista LAJČAK Ondřej
z T.J. Sokol Praha Vršovice.

V kategorii U15 M do 60 kg naší župu reprezentuje judista SVOBODA Jakub
z T.J. Sokol Praha Vršovice.

V kategorii U15 M do 55 kg naší župu reprezentuje judista ŠIMEK Štěpán
z T.J. Sokol Praha Vršovice.

Propozice najdete ZDE

Startovní listinu najdete ZDE

Rozlosování najdete ZDE

Celkové výsledky najdete ZDE

Držíme našim čtyřem judistům z T.J. Sokol Praha Vršovice palce k úspěchům a medailím a děkujeme za mezinárodní reprezentaci Sokolské župy Jana Podlipného!22.05.2024
MČR Seniorky B, Naděje mladší B v moderní gymnastice v Milevsku 18.-19. 5. 2024 🤸‍♀️🤸‍♂️🏰🇨🇿 📺💻📱

Ve dnech 18-19. 5. 2024 se ve sportovní hale v Milevsku konalo MČR Seniorky B, Naděje mladší B v moderní gymnastice.

Sokolskou župu Jana Podlipného reprezentovaly moderní gymnastky z T.J. Sokol Karlín a z T.J. Sokol Praha Královské Vinohrady.

Celkové výsledky najdete ZDE (nutno rozkliknout pod video rámečkem příslušnou kategorii)

MČR bylo vysíláno živě 📺💻📱. Sdílená videa můžete zhlédnout na YouTube kanálu Sokolské župy Jana Podlipného https://www.youtube.com/@zpodlipneho v playlistu Činnost našich jednot a župy. Sdílená videa mají název Mistrovsví ČR v moderní gymnastice - SEN B a NML B a Mistrovství ČR v moderní gymnastice - SEN B a NML B - druhý den.

Fotogalerie moderních gymnastek z T.J. Sokol Praha Královské Vinohrady na tomto MČR najdete ZDE a ZDE 

Gratulujeme našim moderním gymnastkám k úspěchům a medailím a děkujeme za reprezentaci Sokolské župy Jana Podlipného!02.05.2024 - aktualizace 22.05.2024
10. ročník festivalu Open House Praha / Otevřené budovy 18.–19. 5. 2024 🏠🏡

Ve dnech 18.-19. 5. 2024 se v Praze uskuteční 10. ročník festivalu Open House Praha / Otevřené budovy. Sokolskou župu jana Podlipného budou na tomto festivalu reprezentovat T.J. Sokol Karlín a T.J. Sokol Praha Královské Vinohrady, kdy se obě sokolovny otevřou veřejnosti, která si je bude moci prohlédnout.

V rámci letošního festivalu Open House Praha budou mít návštěvníci možnost nahlédnout v rámci komentovaných prohlídek i do budovy T.J. Sokol Praha Královské Vinohrady. Nenechte si ujít unikátní příležitost prozkoumat náš historický areál. Naše budova bude zpřístupněná v sobotu 18. 5. 2024 👀

Převzato z:
https://www.facebook.com/sokolprahavinohrady/posts/pfbid0pKai2QTKHhyPYBswnUa6uuc8PKP2fEfSp8ZhSYTe1pnFksdYUeuDVeE692DXxj9Wl

Více o programu v T.J. Sokol Praha Královské Vinohrady 18. 5. 2024 ZDE 

Více o programu v T.J. Sokol Karlín 18.-19. 5. 2024 ZDE

Celý program 10. ročníku ZDE

Děkujeme T.J. Sokol Karlín a T.J. Sokol Praha Královské Vinohrady za reprezentaci Sokolské župy Jana Podlipného!

Aktualizace 22. 5. 2024:

Fotogalerii z T.J. Sokol Karlín najdete ZDE10.05.2024 - aktualizace  16.05.2024
Evropský pohár Kadetů v judu v polské Bílsko-Bílé (BIELSKO BIALA CADET EUROPEAN CUP 2024) 18.-19. 5. 2024 🥋🥋🇵🇱

Ve dnech 18.-19. 5. 2024 se v polské Bílsko-Bílé ve sportovní hale BBOSiR uskuteční Evropský pohár Kadetů v judu v polské Bílsko-Bílé (BIELSKO BIALA CADET EUROPEAN CUP 2024).

Sokolskou župu Jana Podlipného reprezentují na tomto turnaji v kategorii do 52 kg judistka Lada Vondráková (2008) z T.J. Sokol Praha Vršovice a v kategorii nad 70 kg judistka Anna Kroužková (2007).

Českou pozvánku najdete ZDE

Propozice najdete ZDE

Startovní listinu najdete ZDE

Turnaj bude možné sledovat živě na judo.tv ZDE (nutná registrace)

Držíme našim judistkám z T.J. Sokol Praha Vršovice palce k úspěchům a medailím a děkujeme za mezinárodní reprezentaci Sokolské župy Jana Podlipného!22.05.2024
"MINI CARRAMBA SPRING CUP" 20-th International Rhythmic Gymnastics Tourtnament Katowice 18. 5. 2024 🤸‍♀️🤸‍♂️🇵🇱

Dne 18. 5. 2024 se v polských Katovicích konal mezinárodní pohár s názvem "MINI CARRAMBA SPRING CUP" 20-th International Rhythmic Gymnastics Tourtnament.

Sokolskou župu Jana Podlipného reprezentovaly moderní gymnastky z T.J. Sokol Praha Královské Vinohrady.

Pozvánku najdete ZDE

Video pozvánku můžete zhlédnout na YouTube kanálu Sokolské župy Jana Podlipného https://www.youtube.com/@zpodlipneho v playlistu Činnost našich jednot a župy. Sdílené video má název 𝐙𝐀𝐏𝐑𝐀𝐒𝐙𝐀𝐌𝐘 - 🌸🌷🌼 𝐌𝐈𝐍𝐈 𝐂𝐀𝐑𝐑𝐀𝐌𝐁𝐀 𝐒𝐏𝐑𝐈𝐍𝐆 𝐂𝐔𝐏 𝟐𝟎𝟐𝟒🌸🌷🌼.

Propozice najdete ZDE

Startovní listinu najdete ZDE (nutno kliknout na přihlášky)

Fotogalerii najdete ZDE

Výsledky našich moderních gymnastek z T.J. Sokol Praha Královské Vinohrady:

Soňa celkově 1 🏆 (bn 🥇 obruč 🥇)

Saša celkově 3 🏆 (bn 🥉kuželky 🥉)

Táňa celkově 1🏆 (kuželky🥇 stuha 🥇 míč 🥈)

Gratulujeme našim moderním gymnastkám z T.J. Sokol Praha Královské Vinohrady k úspěchům a medailím a děkujeme za mezinárodní reprezentaci Sokolské župy Jana Podlipného!16.05.2024 - aktualizace 22. 5. 2024
2. závod Českého poháru 2024 ve skocích na trampolínách v Odoleně Vodě 18. 5. 2024

Dne 18. 5. 2024 se ve Sportovní hale v Odoleně Vodě koná 2. závod Českého poháru 2024 ve skocích na trampolínách.

Sokolskou župu Jana Podlipného reprezentuje v kategorii Žákyně jednotlivkyně (2016 - 2012) gymnastka Zuzana Kotková (2012) z T.J. Sokol Žižkov II.

Propozice najdete ZDE

Časový harmonogram najdete ZDE

Startovní pořadí najdete ZDE

Startovní listinu najdete ZDE (nutno kliknout na přihlášky)

Držíme naší gymnastce Zuzaně Kotkové z T.J. Sokol Žižkov II palce k úspěchu a medaili a děkujeme za reprezentaci Sokolské župy Jana Podlipného!


22.05.2024

Běžecký závod v Oboře Hvězda v Praze 6 Fyziorun
16. 5. 2024 🏃‍♂️🏃‍♀️

Závod v běhu na 5km se konal ve čtvrtek 16. 5. 2024 za větrného počasí. Dva běžci z T.J. Sokol Praha Královské Vinohrady se zde neztratili. Vojta Bližňák (1983) skončil na 2. místě a Vítězslav Král (1976) na 6. místě ze 78 mužů.

Vítězslav Král, atletický oddíl T.J. Sokol Praha Královské Vinohrady

Celkové výsledky najdete ZDE

Dva obrázky najdete ZDE

Gratulujeme našim dvěma běžcům k úspěchům a medaili a děkujeme za reprezentaci Sokolské župy Jana Podlipného!16.05.2024
Velká cena Litvínova U8, U10, U12, U14 v judu 11. 5. 2024 🥋🥋🥋🥋🥋🥋🥋🥋🥋🥋🥋🥋🥋

V sobotu 11.5. se judisti a judistky z T.J. Sokol Praha Vršovice zúčastnili VC Litvínova. Závod byl určen pro kategorie U8 – U14. Z našeho oddílu bojovalo 13 dětí (škoda, že nebylo více….).

5 dětí si odvezlo zlaté medaile (Toník Horák, Vincent Souček, Kája Musilová, Julie Nováková a Adam Kaleta), 4 děti medaile stříbrné a jeden bronzovou.

1.místa:
Horák Antonín      U10   26 kg   2/0
Souček Vincent     U10   28 kg    1/1
Musilová Kája        U10   33 kg   2/0
Nováková Julie      U12   44 kg   3/0
Kaleta Adam          U14   46 kg   6/0

2.místa:
Bobáĺ Frederik      U10   29 kg   1/1
Bobáĺová Lily        U10   42 kg   2/1
Voříšková Adéla   U14   52 kg   0/2
Souček Oskar       U14   55 kg   0/2

3.místo:
Kovačka Vojta       U12   42 kg   1/2

bez um.:
Krejčí Jáchym       U12   38 kg   2/3
Petráš Adam        U14   38 kg   0/2
Prášek Jakub        U14   66 kg   0/3

Propozice najdete ZDE

Dva obrázky najdete ZDE a ZDE

Převzato z: https://judovrsovice.cz/vc-litvinova/ 

a z: https://judovrsovice.cz/vc-litvinova-11-5-24/

Obrázkové video neboli prezentaci z Velké ceny Litvínova U8, U10, U12, U14 v judu  11. 5. 2024 můžete zhlédnout ZDE

Gratulujeme našim judistům a judistkám z T.J. Sokol Praha Vršovice k úspěchům a medailím a děkujeme za reprezentaci Sokolské župy Jana Podlipného!15.05.2024

Čarodějnický rej v T.J. Sokol Hostivař 30. 4. 2024
🧙🏼‍♀️🧹🧙🏼‍♀️🧹🧙🏼‍♀️🧹🧙🏼‍♀️🧹🧙🏼‍♀️🧹🧙🏼‍♀️🧹🧙🏼‍♀️🧹🪔🩹▶️

Dne 30. 4. 2024 se v T.J. Sokol Hostivař konal Čarodějnický rej.

Od 17.00 hodin bylo soutěžní odpoledne pro děti. V 19.00 hodin došlo na zapálení hranice s čarodějnicí a opékání buřtů.

Fotogalerii najdete ZDE

Obrázkové video nebo-li prezentaci můžete zhlédnout na YouTube kanálu Sokolské župy Jana Podlipného https://www.youtube.com/@zpodlipneho v playlistu Činnost našich jednot a župy ZDE14.05.2024
Kateřina Laciná (odchovankyně oddílu pozemního hokeje T.J. Sokol Kbely) stříbrná v belgické nejvyšší lize květen 2024. 🏑

LACI FINÁLE 🏑| pocity Kačky přímo po finále nejvyšší belgické ligy a krásném druhém místu 🥈 můžete zhlédnout v tomto videu ZDE

Gratulujeme k úspěchu a děkujeme oddílu pozemního hokeje T.J. Sokol Kbely za odchování výborných hráčů a hráček pozemního hokeje.

Převzato z:
https://www.facebook.com/ph.kbely/posts/pfbid02Ft1MBBTiQvRpAcUnDar7FKBEHg4VrMfQDmbpE7g5Ekvyrp2S7556DvU2GKyrXVHRl14.05.2024

Mladší žákyně U12 pozemního hokeje T.J. Sokol Kbely hrály proti adeptkám o titul na pražské Slavii 12. 5. 2024 🏑

Naše mladší žákyně hrály proti adeptkám o titul. Budeme se těšit na report od trenérek, aby nám popsaly, jak favoritky potrápily.

❤🏑❤

GO!KBELY

Jak to dopadlo můžete zhlédnout v tomto obrázku ZDE

Převzato z:
https://www.facebook.com/ph.kbely/posts/pfbid06uWgCVJ1EUEVvweyygaqJ2VoxaWSTFD3CdGNiEfXjdx3SsZ5GjeMmtJcZZeLjMPAl

V reportu Aničky Grieblové se dozvíme, jak naše mladší žákyně bojovaly o body s týmy, bojující o titul mistra ČR. 

Dnešní den nás čekaly zápasy se Slávií a Mnichovicemi. 

Přijely jsme oslabené o obránce, ale s velikým nasazením jsme nastoupily proti týmu Slávie. Z mého pohledu to byl velice dobře odehraný zápas. I přes prohru jsme měly mnoho šancí u soupeřovi branky, avšak konečná střela nám né a né vyjít. Myslím, že kdyby jsme byly v plné síle tak zápas dopadl jinak. 

Do druhého zápasu jsme šly unavenější. Bohužel to bylo vidět i na hře. Dalším negativním faktorem bylo veliké vedro při druhém zápasu. Mnichovice nám vstřelily hned v první minutě první branku. V druhé polovině zápasu jsme začaly hrát naší hru, už jsme si rozebíraly hráčky a začaly tlačit. Holčina z Mnichovic nám zranila naši univerzální hráčku Theu a holkám začaly docházet síly. Do poslední chvíle holky bojovaly co to šlo, ale hra se nám otočit nepodařila. 

Ze zápasu jedeme se vztyčenými hlavami a na příští zápasy se poučíme z našich chyb.

Anča

Obrázek najdete ZDE

Fotogalerie objektivem p. Douši ZDE

Převzato z: https://www.phkbely.cz/index.php/mladsi-zakyne-a-jejich-dvojzapas-ve-kbelich/

Držíme mladším žákyním U12 z oddílu pozemního hokeje T.J. Sokol Kbely palce k úspěchům a děkujeme za reprezentaci Sokolské župy Jana Podlipného!14.05.2024

Benjaminci (U8) oddílu pozemního hokeje T.J. Sokol Kbely na turnaji v Mnichovicích 12. 5. 2024 🏑

Za tým trenérů našich benjamínků napsal report z turnaje z Mnichovic Petr Hajšl. Odkaz na fotografie najdete na konci článku.

❤🏑❤

GO!KBELY

V neděli jsme vyrazili s jedním týmem kategorie U8 na silně obsazený turnaj do Mnichovic, kde se hrál souběžně i turnaj kategorie U6.

Za slunečného počasí jsme odehráli pět zápasů, ve kterých byly vidět hezké hokejové akce. Zároveň nám ukázal, na čem máme během tréninků zapracovat. Při vyhlášení hráči dostali hvězdičkové medaile, diplom, lízátko a zmrzlinu.

Za týden v sobotu pořádáme turnaje U6 a U8 u nás ve Kbelích a doufáme, že postavíme více týmů v kategorii U8 a tým v U6. 

Za trenéry Petr

Obrázek najdete ZDE

Fotogalerii najdete ZDE

Převzato z: https://www.phkbely.cz/index.php/nedelni-dopoledne-v-mnichovicich/

Držíme benjamínkům U8 oddílu pozemního hokeje T.J. Sokol Kbely palce k úspěchům a děkujeme za reprezentaci Sokolské župy Jana Podlipného!14.05.2024
Poslední kolo žákovské ligy pro starší žákyně z oddílu házené T.J. Sokol Kobylisy II 11. 5. 2024 🤾‍♀️

Starší žákyně oddílu házené T.J. Sokol Kobylisy II odehrály 11. 5. 2024 poslední kolo žákovské ligy!! Děkujeme všem rodičům za podporu v této sezoně!💛🖤

Obrázek najdete ZDE

Převzato z:
https://www.facebook.com/sokolkobylisy2/posts/pfbid0WhATAnrsKvUHnEAv5BTKJF7Xa683mDsSzBSYNPhA21XMG91NP3sMdgFQjzzA7Q7hl?locale=cs_CZ

Držíme starším žákyním z T.J. Sokol Kobylisy II palce k dalším úspěchům a děkujeme za reprezentaci Sokolské župy Jana Podlipného!14.05.2024
XXXI. ročník memoriálu Karla Šulce v házené v Plzni 4.-6. 5. 2024 a 11.-12. 5. 2024 🤾‍♀️🤾‍♀️📺💻📱▶️

Memoriál Karla Šulce je největší turnaj pro nejmenší házenkářky. Hraje se v kategoriích Přípravka (bez výsledků), Minižačky 4+1 Amatér (bez výsledků), Minižačky 4+1 Profi (na výsledky), Minižačky 6+1, Mladší žačky. V roce 2015 se hrálo výjimečně také v kategorii Starší žačky. Každoročně do Plzně přijíždí více než 70 družstev z Čech i Moravy (v roce 2019 to bylo 88 družstev, 907 hráček) a stovky dospělých (trenérů, vedoucích a fanoušků).

Turnaj se koná vždy začátkem května (zpravidla druhý květnový víkend). Velkou výhodou turnaje je, že vše je pohromadě – hraje se na několika hřištích v areálu 31. ZŠ Plzeň. Zde se družstva také stravují. Ubytování je zajištěno ve školních třídách a tělocvičnách.

Turnaj je o dětech a pro děti. Tomu odpovídá i bohatý doprovodný program (zdarma skákací hrad, večerní promítání, soutěž v sedmičkách, v loňském roce přijeli i hasiči s pěnou :-).

V roce 2011 turnaj získal prestižní ocenění Českého svazu házené Czech Handball Made!

Pořadatelem je házenkářský klub DHC Plzeň.

Sokolskou župu Jana Podlipného reprezentovalo několik družstev z T.J. Sokol Praha Vršovice a z T.J. Sokol Kobylisy II.

T.J. Sokol Praha Vršovice k tomuto turnaji dodávají:

Své házenkářské dovednosti v sobotu 11. května předváděli také vršovičtí nejmenší... a to hned na dvou bezva turnajích💪😍

V Plzni se konal Memoriál Karla Šulce 4+1, kterého se jeden zúčastnil (mimo soutěž) tým minižákyň a také tým přípravky dívek. Holčičky (i jejich trenérkami 😊) si turnaj moc užily a nasbíraly spousty zkušeností a krásných vzpomínek. 💪😍

Druhý turnaj probíhal v Praze na Lokomotivě Vršovice. Tady válčily a "válely" 😊 dva týmy - mini a smíšená přípravka. A byla to jízda!

Převzato z:
https://www.facebook.com/SokolVrsovice/posts/pfbid02QXAvsDwUhZnvEHEsj2oQdcWVQ6kcadJqNFpxmrVwNHsdTmzwew6SjqPRFh3sqNBfl

Fotogalerii vršovických házenkářek najdete ZDE a ZDE

T.J. Sokol Kobylisy II k tomuto turnaji dodávají:

Mini na @memorialkarlasulce 6+1!💛🖤 Po 4 prohrách a 2 výhrách v základní skupině jsme postoupily do boje o 13.-18. místo, kde jsme najely na vítěznou vlnu a bez větších problémů tuto postupovou skupinu ovládly.💪 Mimo to jsme si odvezly i cenu Fair play, jako družstvo bez jediného vyloučení!🤯 Tahounem tentokrát byla Sofka, která byla oceněna nejlepší hráčkou družstva.👏

Naše nejmenší naděje 11. 5. 2024 předvedly svoje síly na @memorialkarlasulce!  👏 I přes velkou marodku jsme odehrály zápasy za 3 týmy. Tým Profi se umístil na 5. místě z 10 družstev. Týmy Amatér a Přípravka hrály bez počítání skóre se soupeři, které ještě nikdy nepotkaly. 💪 Mimo spousty nových zkušeností a zábavy v hasičské pěně si odvážíme i cenu nejmladší hráčky turnaje - Lojzy. 💛🖤🦗

Převzato z: https://www.facebook.com/sokolkobylisy2/posts/pfbid028vaqfHq9B3zaj3KTnYpThXjRvmXNbXc1heaWZmY6z8w6TKmmEST36oTjWEYeNy8wl

Fotogalerii házenkářek z T.J. Sokol Kobylisy II najdete ZDE, ZDE a ZDE

Video házenkářek z T.J. Sokol Kobylisy II z prvního dne memoriálu najdete ZDE

Celkové výsledky najdete ZDE (nutno vždy rozkliknou příslušné kategorie v oranžových rámečcích. Jako první se zobrazuje kategorie Profi 4+1.).

Celkové fotogalerie najdete ZDE, ZDE, ZDE, ZDE a ZDE

Memoriál Karla Šulce byl vysílán živě 📺💻📱. Sdílená videa můžete zhlédnout na na YouTube kanálu Sokolské župy Jana Podlipného https://www.youtube.com/@zpodlipneho v playlistu Činnost našich jednot a župy. Sdílená videa mají název MEMORIÁL KARLA ŠULCE - DEN PRVNÍ DHC PLZEŇ HÁZENÁ, MEMORIÁL KARLA ŠULCE - Den druhý - DHC Plzeň - házená, MEMORIÁL KARLA ŠULCE - Den druhý - DHC Plzeň - házená, MEMORIÁL KARLA ŠULCE - Den druhý - DHC Plzeň - házená, MEMORIÁL KARLA ŠULCE - Den druhý - DHC Plzeň - házená, MEMORIÁL KARLA ŠULCE - Den druhý - DHC Plzeň - házená, MEMORIÁL KARLA ŠULCE - Den třetí - DHC Plzeň - házená Finále a MEMORIÁL KARLA ŠULCE - Den druhý - DHC Plzeň - házená Vyhlášení výsledků.

Obrázkové video neboli prezentaci házenkářek z T.J. Sokol Praha Vršovice na tomto turnaji můžete zhlédnout také na našem YouTube kanálu ve stejném playlistu ZDE

Gratulujeme našim házenkářkám k úspěchům a děkujeme za reprezentaci Sokolské župy Jana Podlipného!12.05.2024
Události v oddílu házené T.J. Sokol Praha Vršovice 4.-11. 5. 2024 🤾‍♀️🤾‍♂️

Mladší dorostenky "B" vezou 4. 5. 2024 z Poličky 2 body po výhře 30:21 a upevňují tak svou medailovou 🥈 pozici v lize Vysočina 💪💪 Skončili na 2. místě.

Holky, děkujeme 😍😍

Statistiku utkání proti SK Polička 4. 5. 2024 najdete ZDE

Obrázek Mladších dorostenek B z T.J. Sokol Praha Vršovice najdete ZDE

Převzato z:
https://www.facebook.com/SokolVrsovice/posts/pfbid0bBxR14FNkf3Bv1DWdGK9fjs8mV2nnATAg3i3puLrRE941XdQgxNMGFVMvfjcBv8Wl?locale=cs_CZ

Gratulujeme k  úspěchu a medaili a děkujeme za reprezentaci Sokolské župy Jana Podlipného!

⚠️ Poslední kolo ligových soutěží 5. 5. 2024⚠️

Podaří se mužům sebrat síly, vyhrát v Bohunicích a zachránit soutěž?

Podaří se ženám zvítězit, udržet "bednu vítězů" a protáhnout si sezónu? 🤔

Starší dorostenky i přes obrovské jarní zlepšení zůstávají i před posledním kolem bez bodů... Podaří se jim zaskočit už jasné vítězky ze Slavie?

Mladší dorostenky mají šanci zabojovat o posun v tabulce 2. ligy, pokud 5. 5. 2024 dokáží zvítězit, zakončí sezónu na krásném 4. místě.

5. 5. 2024 je tedy opravdu o co hrát!!!

Držíme palce ✊✊

Obrázek se seznamem zápasů Mladších dorostenek 5. 5. 2024 najdete ZDE

Převzato z:
https://www.facebook.com/SokolVrsovice/posts/pfbid0itja4AsNiT2Q8TR2SRV2DGGJ2N3gCZXk9RqqqgLYPs5oyP6MM1wEH9MYZPwkwBJHl?locale=cs_CZ

⚠️⚠️⚠️Tak jsme druhé no a co ⚠️⚠️⚠️ Ženy "A" hájí 5. 5. 2024 domácí pevnost a končí v 1. lize na 2. místě.

Zároveň by měly získat právo odehrát baráž o Mol ligu 👍💪💪💪💪

Obrázek najdete ZDE

Převzato z:
https://www.facebook.com/SokolVrsovice/posts/pfbid08keSRbmcSrvPveyApb9EHyZa17ukRdv1Ai2qoCiCbXW9HxZXwRcasYWD1i62Ad48l?locale=cs_CZ

Gratulujeme k postupu do baráže o MOL ligu, držíme palce k dalším úspěchům a děkujeme za reprezentaci Sokolské župy Jana Podlipného!

⚠️⚠️⚠️ 1. liga zachráněna ⚠️⚠️⚠️

Muži "A" vítězí  5. 5. 2024 v Bohunicích 29:28 a to jim na záchranu 1. ligy stačí 💪

Obrázek najdete ZDE

Převzato z:
https://www.facebook.com/SokolVrsovice/posts/pfbid0CufzGtUDMh2A4TBQTr1n2wcmHJPRb4EGLtPj3hEs9XFyVgRKQPQdBXvLfG34HmZ5l?locale=cs_CZ

Gratulujeme k setrvání v 1. lize a děkujeme za reprezentaci Sokolské župy Jana Podlipného!

Minižáci 5. 5. 2024 odehráli na Kobylisích další turnaj ze série Handball Life liga mini 6+1. 😍

 "Dnes jsme byli bez více jak poloviny týmu, děvčat, které jsou s mladšími žákyněmi na Memoriálu Karla Šulce, a tak dnes sbírali zkušenosti především nováčci a méně zkušení hráči. Všichni bojovali, užívali si velkou házenou a máme ze všech velkou radost 😁" .

Obrázek najdete ZDE

Převzato z:
https://www.facebook.com/SokolVrsovice/posts/pfbid02U1ySRsZfALkjH8x17VZktSwMXXvMqp4QyUApiewrQTkF1htH8e639WHPBV657UN8l?locale=cs_CZ

Držíme minižákům  z oddílu házené T.J. Sokol Praha Vršovice palce k úspěchům a děkujeme za reprezentaci Sokolské župy Jana Podlipného!

Mladší dorostenky vítězí 5. 5. 2024 s DHC Slavia Praha 24:23 ⚠️⚠️

Sezónu tak zakončí na neoblíbeném, ale krásném 4. místě 💪💪

Obrázek najdete ZDE

Převzato z:
https://www.facebook.com/SokolVrsovice/posts/pfbid02LaV4y8c7B99an3xsL2oXwftDuMjtCoVe5PiCABhbjSu3FUAWyvRVnVQ8vwiy2qrvl?locale=cs_CZ

Gratulujeme ke krásnému 4. místu a děkujeme za reprezentaci Sokolské župy Jana Podlipného!

Ženy "A" dokázaly v letošní sezóně vyrovnat klubové historické maximum ze sezóny 2021/2022 - v první lize skončily opět na krásném 2. místě 🥈💪

Letos je úspěch však ještě navýšen o možnost zahrát si baráž o nejvyšší ligu - československou MOL ligu. (Na prvním místě 1. ligy se umístila záloha interligového Baníku Most). 

Přesně za týden 18. 5. 2024 odehrají ženy první ze dvou utkání proti Hodonínu. Přijďte naše ženy podpořit a udělat zápasu skvělou atmosféru 📣📣

⚠️⚠️ POZOR! Utkání proběhne netradičně v hale Lokomotivy Vršovice ⚠️⚠️

Seznam utkání v Baráži o MOL ligu 18. 5. a 25. 5. 2024 najdete ZDE

Převzato z:
https://www.facebook.com/SokolVrsovice/posts/pfbid021rwFtcYKBZ8G42FgjRLuwJgChcwVmbv1YeXv44YpT4g1Wfa1p9kQ676FxMNRcRpsl?locale=cs_CZ

8 statečných odehrálo 11. 5. 2024 další turnaj Pražského přeboru ml. žactva B. Pět holek doplněných třemi kluky odehrálo tři zápasy s bilancí 1 výhra a dvě prohry.

"Všichni nechali na hřišti všechny síly. Nenechali se zastrašit ani hodně běhavým Chodovem, a i když nás nakonec porazil, smekám před týmem 🎩 Jen únava a nepřesná střelba nás stály zápas stejně jako s Loko. Už se těšíme na poslední turnaj, kde budeme ve větším počtu a budeme hájit první místo v tabulce B ✊✊✊", hodnotí turnaj Pavel Tůma.

Obrázek najdete ZDE

Seznam utkání aj. 2. kola Nadstavbové části Pražského přeboru skupin A i B najdete ZDE (nutno rozkliknout dvojku v kolečku u skupiny A či se překliknout na skupinu B a také kliknout na dvojku v kolečku, aby jste zobrazily zápasy 11. 5. 2024 o kterých se píše v článku.

Převzato z:
https://www.facebook.com/SokolVrsovice/posts/pfbid0hEQpRRC9tnGerE8ap6CYYbTc7vABuV4ATTFxnLPwpDT4GbTrbXDkiVEiffgoJZeql?locale=cs_CZ a redakčně doplněno

Držíme palce k uhájení 1. místa v tabulce a děkujeme za reprezentaci Sokolské župy Jana Podlipného!

Mladší žáci "A" dnes bojovali o cenné body v nadstavbové skupině A v pražských Kobylisích🤾‍♀️.

Trenérky Silva Matušinská a Kačka Zelená hodnotí turnaj takto:

"V oslabené sestavě kluci bojovali od prvního do posledního zápasu. V prvním, velmi vyrovnaném, zápase proti Kobylisím stálo více házenkářského štěstí na straně soupeře a skončil tím nejtěsnějším rozdílem pro kluky z Kobylis. Další dva zápasy (Úvaly a Dukla) kluci dominovali a oba soupeře jasně porazili💪. Poslední zápas proti Lokotce už byl ve znamení únavy a po dramatické koncovce berou kluci zaslouženou remízu. Musíme kluky pochválit za celý turnaj, chyby pochopitelně byly, ale vše vyvážili bojovností a chutí dokázat, že i v neúplné sestavě lze hrát krásnou, chytrou a pohlednou házenou. Jsme rády, že se do zápasů promítají naučené dovednosti z tréninků a že jsou kluci skvělý tým, ve kterém každý hráč na hřišti je platnou a nepostradatelnou součástí týmu. A v tom je jejich obrovská sila - jsou tým, na hřišti i mimo něj💪👍👏".

Obrázek najdete ZDE

Převzato z:
https://www.facebook.com/SokolVrsovice/posts/pfbid02ihV6A5ERfD7nXMTa7U6qF4aXXepUQ5E7j24vX8BTnQgCm6RWgfEfEZAn8pZ2iJUol?locale=cs_CZ

Gratulujeme Mladším žákům "A" k získání cenných bodů a děkujeme za reprezentaci Sokolské župy Jana Podlipného!11.05.2024
Trenér juniorů z florbalového oddílu SKV z T.J. Sokol Praha Královské Vinohrady Robert Pitoňák: Líbí se mi, jak se v klubu pracuje s hráči 👨🏼‍🦯🥅

Robert Pitoňák má za sebou první rok v pozici kouče juniorů. Cílem bylo připravit tým na nadcházející ročník, ve kterém se SKV pokusí kvalifikovat se do CE ligy. Kouč juniorského týmu se teď mohl ohlédnout za dosavadními výsledky a progresem a přidat cíle pro příští sezonu.

Jak bys zhodnotil uplynulou sezonu z pohledu juniorů?

„Do sezony jsme vstupovali s vědomím, že počty hráčů jsou nízké, a tak jsme naší kategorii museli doplňovat hráči z dorostu. Hlavním cílem bylo stabilizovat kádr juniorské kategorie a hráče připravit na další sezonu 2024/2025. Z mého pohledu jsme tento cíl splnili. Vím, že to nebyla lehký ročník pro žádného z hráčů juniorského týmu, bylo nás málo a mnohdy kluci do posledních chvíle nevěděli, kteří borci doplní tým pro víkendové ligové zápasy. I přesto pilně a usilovně pracovali a během sezony se výkonnostně posouvali, za to jim patří můj velký dík.“ 

Celý rozhovor najdete ZDE

Držíme florbalistům juniorům palce k budoucím úspěchům a medailím a postupu do CE ligy a děkujeme za reprezentaci Sokolské župy Jana Podlipného!11.05.2024
Mužské áčko z florbalového oddílu SKV z T.J. Sokol Praha Královské Vinohrady odstartovalo letní přípravné období před sezonou 2024/2025 👨🏼‍🦯🥅

Mužský A tým pod vedením kondičního trenéra Boleslava Kytky odstartoval letní přípravu. První trénink absolvovali sokolové na atletickém ovále u Rieger arény. V nadcházejících týdnech budou nabírat kondici na nový ročník.

V kádru áčka už nefiguruje švýcarský útočník Daniel Keller, který se vrátil do Švýcarska a bude od nové sezony nastupovat za Waldkirch St. Gallen. 

Obrázek mužského áčka z SKV z T.J. Sokol Praha Královské Vinohrady najdete ZDE

Převzato z:
https://www.skvflorbal.cz/clanek/2368-muzske_acko_odstartovalo_letni_pripravne_obdobi_pred_sezonou_2024202511.05.2024
Historicky první světový šampionát ve hře 3 na 3 ve florbale ve finském Lahti (3v3 World Floorball Championships 2024 11.-12. 5. 2024 |Lahti|Finland) 11.-12. 5. 2024 👩🏼‍🦯👩🏼‍🦯👩🏼‍🦯👩🏼‍🦯👩🏼‍🦯👩🏼‍🦯👩🏼‍🦯👩🏼‍🦯🥅🇫🇮 📺💻📱

Ve dnech 11.-12. 5. 2024 se ve finském Lahti koná historicky první světový šampionát ve hře 3 na 3 ve florbale. V souvislosti s mistrovstvím světa ve florbale žen do 19 let 3v3 WFC se bude hrát na stejném místě – Lahti Sports & Fair Centre.

Bude přijato maximálně 48 týmů (24 mužů a 24 žen). Pokud není dosaženo maximálního počtu 24 týmů registrovaných v jednom pohlaví, může být povoleno zvýšit počet registrovaných týmů v druhém pohlaví až na celkový počet maximálně 48 týmů.

Registrace budou přijímány pouze od národních asociací a každá asociace může zaregistrovat dva (2) týmy pro každé pohlaví. Přihlášky budou přijímány podle kritérií stanovených v Pravidlech soutěže 3v3 WFC 2024.

V každém týmu může být až 10 hráčů (8 hráčů v poli + 2 brankáři) plus 2 funkcionáři týmu.

3v3 WFC se bude hrát podle pravidel hry IFF 3v3 WFC 2024.

Sokolskou župu Jana Podlipného reprezentuje několik současných hráček florbalu z florbalového klubu SKV T.J. Sokol Praha Královské Vinohrady. Reprezentovat tam bude i několik bývalých hráček SKV.

Pár dní před odletem jsme vyzpovídali Anetu Nigrinovou, která tým dávala dohromady. Celý rozhovor najdete ZDE

Na mistrovství světa reprezentují ČR a některé i Sokolskou župu Jana Podlipného brankářky Karolína Červová a Daniela Kreisingerová a hráčky Nikola Bursová, Anežka Dobisíková, Eliška Hladíková, Ivana Hrušková, Kateřina Radostová a Natalie Vesecká. 

Obrázek reprezentačního týmu ČR najdete ZDE

Program mužských a ženských zápasů najdete ZDE

Existuje několik věcí, které se liší od běžného formátu florbalu. Zde je seznam věcí, které byste měli vědět o mistrovství světa ve florbalu 3v3.

SQUAD

ČAS NA HRANÍ

BRANKÁŘI

HIT-INS & FREE-HITS

PENALTOVÉ STŘELBY

Převzato z: https://floorball.sport/3v3wfc2024/

První dojmy z tohoto historického prvního mistrovství světa ve Florbalu 3 na 3 můžete zhlédnout v tomto videu ZDE

Historicky první mistrovství světa ve florbale 3 na 3 můžete sletovat živě 📺💻📱na YouTube kanálu Sokolské župy Jana Podlipného https://www.youtube.com/@zpodlipneho v playlistu Činnost našich jednot a župy.

Sdílená videa mají název 3V3 World Floorball Championships 2024 - Live Broadcast Court 4, 3V3 World Floorball Championships 2024 - Live Broadcast Court 4, 3V3 World Floorball Championships 2024 - Live Broadcast Court 4

Gratulujeme našim florbalistkám z SKV k nominaci na MS ve florbalu 3 na 3 ve finském Lahti, držíme české reprezentaci palce k úspěchu a medaili a děkujeme našim florbalistkám z florbalového klubu SKV z T.J. Sokol Praha Královské Vinohrady za mezinárodní reprezentaci Sokolské župy Jana Podlipného!07.05.2024 - aktualizace 10.05.2024
MČR a Mezinárodní závod v moderní gymnastice kategorií Juniorky B a Naděje starší B 11.-12. 5. 2024 🤸‍♀️🤸‍♂️

Ve dnech 11.-12. 5. 2024 se ve Sportovní hale TJ Tesla Brno uskuteční MČR a Mezinárodní závod v moderní gymnastice kategorií Juniorky B a Naděje starší B.

Sokolskou župu Jana Podlipného reprezentují moderní gymnastky z T.J. Sokol Praha Královské Vinohrady a z T.J. Sokol Karlín.

 Na MČR Naděje starší B (2011-2012) 12. 5. 2024 naší župu reprezentují moderní gymnastky Barbora Šonková (2012) z T.J. Sokol Praha Královské Vinohrady, Sofiia Korovina (2012) z T.J. Sokol Karlín a Vladislava Duldiier (2011) z T.J. Sokol Karlín.

Pozvánku na MČR a mezinárodní závod v moderní gymnastice kategorii Juniorky B a Naděje starší B 11.-12. 5. 2024 najdete ZDE

Propozice najdete Juniorky B ZDE (uloží se do PC)

Propozice Naděje starší B ZDE (uloží se do PC)

Startovní listinu najdete ZDE 

Časový harmonogram vystoupení Sobota 11. 5. 2024 ZDE

Časový harmonogram vystoupení Neděle 12. 5. 2024 ZDE

Držíme našim třem moderním gymnastkám z T.J. Sokol Praha Královské Vinohrady a z T.J. Sokol Karlín palce k úspěchům a medailím a děkujeme za reprezentaci Sokolské župy Jana Podlipného!10.05.2024
Mezinárodní turnaj v judu APOLON OPEN 2024 ve Slovinském Mariboru U12, U14, U16 a U18 11.-12. 5. 2024🥋🥋🇸🇮 

Ve dnech 11.-12. 5. 2024 se ve slovinském Mariboru ve sportovní hale Hoče uskuteční mezinárodní turnaj v judu s názvem APOLON OPEN 2024. Turnaj se koná pro kategorie U12, U14, U16 a U18. Turnaj pořádá Judo Klub Apolon. V sobotu zápasí kategorie U16 a U18 a v neděli to jsou kategorie U12 a U14.

Sokolskou župu Jana Podlipného na tomto turnaji reprezentují judisti a judistky z T.J. Sokol Praha Vršovice.

Propozice v angličtině najdete ZDE

Startovní listinu najdete ZDE

Rozlosování najdete ZDE

Celkové výsledky najdete ZDE (nutno v zeleném rámečku vlevo rozkliknout příslušné kategorie)

Držíme našim judistům a judistkám z T.J. Sokol Praha Vršovice palce k úspěchům a medailím a děkujeme za mezinárodní reprezentaci Sokolské župy Jana Podlipného!

Aktualizace 13. 5. 2024:

Z českých oddílů byl nejúspěšnější T.J. Sokol Praha Vršovice (13.místo), před námi byl jen český výběr kategorie U16. 

1. místo Daňková Karolína - U14 do 57 kg - byla vyhlášena nejtechničtější závodnicí kategorie U14!

1. místo Musilová Lilian - U12 do 30 kg

3. místo Svoboda Jakub - U14 do 60 kg

7. místo Oríšková Evelína - U14 do 52 kg

7. místo Šimek Štěpán - U14 do 55 kg

9. místo Bulis David - U18 do 55 kg

Obrázek najdete ZDE

Dáša Banszelová, oddíl judo T.J. Sokol Praha Vršovice 10.05.2024
NOMINAČNÍ ZÁVOD PRO LETNÍ OLYMPIÁDU DĚTÍ A MLÁDEŽE v atletice v Praze na Děkance 8. 5. 2024 🏃‍♀️🏃🚧🏌

Dne 8. 5. 2024 se na pražské Děkance (Děkanská vinice I, 987/5, Praha 4) uskutečnil Nominační závod pro Letní olympiádu dětí a mládeže.

Závodilo se v atletických disciplínách.

Sokolskou župu Jana Podlipného reprezentovali atleti a atletky z T.J. Sokol Praha Královské Vinohrady.

V disciplíně 60 M - ML. ŽÁCI (Běh) BĚH 03 (ST, 8.5.2024 - 14:25)  se na 4. místě s výkonem 09.67 umístil atlet Matyáš Pejsar (2012) z T.J. Sokol Praha Královské Vinohrady.

V disciplíně 60 M - ŽÁKYNĚ (Běh) BĚH 06 (ST, 8.5.2024 - 14:50) se na 2. místě s výkonem 08.84 umístila atletka Anna Trávníčková (2009) z T.J. Sokol Praha Královské Vinohrady.

V disciplíně 60 M - ML. ŽÁKYNĚ (Běh) BĚH 04 (ST, 8.5.2024 - 14:00) se na 4. místě s výkonem 09.35 umístila atletka Irena Zemanová (2012) z T.J. Sokol Praha Královské Vinohrady.

V disciplíně 300 M - ŽÁCI (Běh) BĚH 05 (ST, 8.5.2024 - 17:00) se na 4. místě s výkonem 46.89 umístil atlet Teodor Fischer (2010) z T.J. Sokol Praha Královské Vinohrady.

V disciplíně 800 M - ML. ŽÁCI (ST, 8.5.2024 - 15:55) se na 8. místě s výkonem 2:50.77 umístil atlet Matyáš Pejsar (2012) z T.J. Sokol Praha Královské Vinohrady.

V disciplíně 60 M PŘEKÁŽEK [76,2CM-7,70M] - ML. ŽÁKYNĚ (Běh) BĚH 03 (ST, 8.5.2024 - 13:00) se na 4. místě s výkonem 11.86 umístila atletka Irena Zemanová (2012) z T.J. Sokol Praha Královské Vinohrady.

V disciplíně VRH KOULÍ 4KG - ŽÁCI (ST, 8.5.2024 - 15:15) se na 12. místě s výkonem 06.65 umístil atlet Teodor Fischer (2010) z T.J. Sokol Praha Královské Vinohrady.

Propozice najdete ZDE

Startovní listinu najdete ZDE

Celkové výsledky najdete ZDE

Více info o Letní olympiádě dětí a mládeže v Jihočeském kraji 23.-27. 6. 2024 najdete ZDE

Gratulujeme našim atletkám a atletům z T.J. Sokol Praha královské Vinohrady k úspěchům a medailím a případným postupům na Letní olympiádu dětí a mládeže v Jihočeském kraji 23.-27. 6. 2024 a děkujeme za reprezentaci Sokolské župy Jana Podlipného!09.05.2024
Běžecký závod GLADIATOR RACE - ORIGINAL v Milovicích
4.-5. 5. 2024 🏃‍♀️🏃▶️▶️

Dne 4. 5. 2024 se ve vojenském prostoru Milovicích konal běžecký závod s názvem GLADIATOR RACE - ORIGINAL. Byl to Kvalifikační závod na ME v OCR (2024) na trati SHORT i STANDART. Byl to závod typu ORIGINAL / 6+ km - 30+ překážek.

Tenhle závod se stal legendou. Vojenský prostor nabízí ideální podmínky pro OCR závod. Pásy tanků neúprosně drtí cestu, na kterou se vydáváte. Když svítí slunce je prach všudypřítomný, když nesvítí, déšť mění vyprahlou krajinu ve spoustu bahna a mazlavého jílu. Bláto, které vás čeká, si budete pamatovat. Tradiční a osvědčená lokalita (tankodrom MILOVICE) ožije v novém konceptu s hromadným startem, kdy si můžete vybrat trasy NIGHT či ORIGINAL. Pouze tady na vás čeká kombinace špičkového OCR závodu a drsného vojenského prostředí. 

Více info a převzato z ZDE

Sokolskou župu Jana Podlipného reprezentovali na tomto závodu v dětském závodu GLADIATOR RACE - KIDS běžci a běžkyně z T.J. Sokol Kbely.

Výsledky našich běžců v kategorii KIDS I:

Na 51. místě se umístil s časem 0:15:25.61 běžec Luboš Batěk z T.J. Sokol Kbely.

Na 56. místě se umístil s časem 0:15:31.55 běžec Oskar Sitár z T.J. Sokol Kbely.

Na 98. místě se umístil s časem 0:17:21.32 běžec Albert Podskalský z T.J. Sokol Kbely.

Závodu se také zúčastnili běžci a běžkyně z T.J. Sokol Kbely v kategoriích KIDS II - OPEN (jejich čas a umístění najdete v odkazech). Byli to běžec Jan Batěk z T.J. Sokol Kbely, běžkyně Josefína Bláhová z T.J. Sokol Kbely, běžkyně Anna Čermáková z T.J. Sokol Kbely, běžkyně Sofie Doušová z T.J. Sokol Kbely, běžec Vojtěch Hajšl z T.J. Sokol Kbely, běžec Matyáš Lanča z T.J. Sokol Kbely, běžec Hanuš Papoušek z T.J. Sokol Kbely, běžec Eduard Podskalský z T.J. Sokol Kbely, běžkyně Johana Sitárová z T.J. Sokol Kbely, běžkyně Michaela Suková z T.J. Sokol Kbely a běžec Vojtěch Venta z T.J. Sokol Kbely.

Mapu závodu najdete ZDE

Bulletin závodu najdete ZDE

Startovní listinu najdete ZDE

Celkové výsledky závodu GLADIATOR RACE - KIDS 2024 najdete ZDE (nutno rozkliknout vlevo v šedém rámečku trať a bílém rámečku vlevo příslušnou kategorii KIDS I, KIDS II - OPEN a KIDS II - RACE)

Celkové výsledky všech ročníků najdete ZDE (nutno rozkliknout příslušný ročník a v něm u příslušného závodu odkaz ZDE) 

Sdílené video z průběhu letošního ročníku závodu GLADIATOR RACE - KIDS 2024 můžete zhlédnout na YouTube kanálu Sokolské župy Jana Podlipného https://www.youtube.com/@zpodlipneho v playlistu Činnost našich jednot a župy. Sdílené video má název KIDS GLADIATOR RACE MILOVICE 2024.

Gratulujeme našim dětským běžcům a běžkyním z T.J. Sokol Kbely k umístění a děkujeme za reprezentaci Sokolské župy Jana Podlipného!

Aktualizace 21. 5. 2024:

Fotogalerii Václava Podskalského z oddílu pozemního hokeje T.J. Sokol Kbely najdete ZDE

Obrázkové video neboli prezentaci můžete zhlédnout na na na YouTube kanálu Sokolské župy Jana Podlipného https://www.youtube.com/@zpodlipneho v playlistu Činnost našich jednot a župy ZDE09.05.2024
BĚH VÍTĚZSTVÍ ZÁMECKÝM PARKEM LÁNY 50. ročník
8. 5. 2024 🏃‍♀️🏃▶️▶️

Tradiční běžecký závod pořádají každoročně 8. května T.J. Sokol Lány a Základní škola Charlotty Garrigue Masarykové Lány pod záštitou Obce Lány. Soutěží se v mnoha kategoriích dětí i dospělých, na tratích od 60 m až do 7800 m v areálu zámeckého parku v Lánech. Tratě vedou převážně po pískových cestách i trávě. 

Sokolskou župu Jana Podlipného reprezentovali na tomto běhu běžec Tomáš Seeman a běžkyně Jana Seemanová z T.J. Sokol Prosek.

Obrázky našeho běžce ZDE (osoba s červeným tričkem a nápisem PAMÁTNÝ DEN SOKOLSTVA), ZDE (osoba vlevo s červeným tričkem a sokolským znakem vedle osoby s č. 544) a ZDE (běžící poslední osoba vpravo s červeným tričkem a sokolským logem)

Celou fotogalerii najdete ZDE (nutno posouvat se šipkami na další obrázek)

Více info ZDE

Sdílené video z průběhu letošního jubilejního 50. ročníku můžete zhlédnout na YouTube kanálu Sokolské župy Jana Podlipného https://www.youtube.com/@zpodlipneho v playlistu Činnost našich jednot a župy. Sdílené video má název Běh vítězství v zámeckém parku v Lánech - 50.ročník 2024.

Držíme Tomášovi Seemanovi a Janě Seemanové z T.J. Sokol Prosek palce k dalším úspěchům a děkujeme za reprezentaci Sokolské župy Jana Podlipného!

Aktualizace 13. 5. 2024:

V soutěži Muži M50, 1965-74, 7800 m kategorie: 22 Trať: 7800 m se na 8. místě s časem 38:05,5 umístil běžec Tomáš Seeman z T.J. Sokol Prosek.

V soutěži Běh pro zdraví, 1200 m kategorie: 25 trať: 1200 m reprezentovali Sokolskou župu Jana Podlipného běžec Tomáš Seeman z T.J. Sokol Prosek a běžkyně Jana Seemanová z T.J. Sokol Prosek.

Celkové výsledky ZDE a ZDE (uloží se do PC)

Video najdete na na YouTube kanálu Sokolské župy Jana Podlipného https://www.youtube.com/@zpodlipneho v playlistu Činnost našich jednot a župy ZDE


09.05.2024
Turnaj v judu XI. ROČNÍK VELKÉ CENY PARDUBIC O PERNÍKOVOU MEDAILI 🥋🥋 📺💻📱 5. 5. 2024

V neděli 5. 5. 2024 proběhl v Pardubicích již 11. ročník turnaje o perníkovou medaili. Zúčastnilo se ho na 500 závodníků v kategoriích U10 – U23. 

Sokolskou župu Jana Podlipného reprezentovali judisti a judistky z T.J. Sokol Praha Vršovice a z T.J. Sokol Žižkov II.

Oddíl juda T.J. Sokol Praha Vršovice k tomu dodává:

Z našeho oddílu si účastnickou perníkovou medaili přivezlo 34 závodníků. Obrovský perník a pohár za nejúspěšnější oddíl jsme obdrželi za kategorii U14 a U23.

Na závěr turnaje se uskutečnila i soutěž v boji na zemi, kde kategorii nad 73 kg ovládl Martin Sedlák a druhé místo získal Matyáš Kněžourek.

Celkem naši závodníci a závodnice vybojovali 11 zlatých, 8 stříbrných a 7 bronzových medailí!

Celkové výsledky judistů a judistek z T.J. Sokol Praha Vršovice:

1.místa:
Musil Jaromír            U10   22,5 kg   4/0
Musilová Karolína    U10   33,3 kg   3/0
Musilová Lilian         U12   30 kg      4/0
Sikorová Emílie         U14   44 kg      4/0
Bojar Maia                  U14   57 kg      4/0
Adamec Ignác            U18   81 kg      4/0
Zeman Dominik         U23   60 kg     2/0
Radosta Martin         U23    81 kg     4/0
Kněžourek Matyáš   U23    90 kg     2/0
Sedlák Martin            U23  +100 kg   2/0
Sedlák Martin           Ne waza +73 kg  4/0

2.místa:
Souček Vincent         U10   28.0 kg   2/1
Voříšek David            U10   28,5 kg   2/1
Tokoš Marek              U10   29,5 kg   2/1′
Tonner Martin           U12   35 kg      3/1
Vlček Alfréd               U14   42 kg      3/1
Machutová Verča      U16   57 kg      3/1
Adamec Ignác            U23   81 kg     3/1
Kněžourek Matyáš    Ne waza +73 kg  3/1

3.místa:
Horák Antonín           U10   25,8 kg   2/2
Bobáĺ Frederik           U10   28,9 kg   1/2
Juříčková Bára           U12   48 kg       1/2
Daňková Kája             U14   57 kg       2/2
Karavarakis Niki         U16   52 kg       0/2
Kos Norbert                U16   60 kg       2/1
Zeman Matyáš            U18   60 kg       0/2

4.místo:
Nováková Dora          U10   25,8 kg   1/3

5.místa:
Jakob Max                   U14   38 kg     2/2
Karavarakis Petros    U14   42 kg     2/2
Radosta Martin          Ne waza +73 kg 1/2

7.místa:
Kos Pavel                     U12   38 kg     2/2
Šefrhans Přemek        U23   73 kg     1/2

bez um.:
U12: Tokoš Jirka 0/1 (35 kg), Krejčí Jáchym 0/1 (38 kg), Kovačka Vojta 0/2 (42 kg)
U14: Souček Oskar 0/2 (55 kg), Prášek Jakub 0/2 (66 kg)
Ne waza: Šefrhans 1/1, Adamec 0/1, Zeman D. 0/1, Zeman M. 0/1

Obrázky najdete ZDE, ZDE a ZDE

Převzato z:
https://www.facebook.com/JudoVrsoviceCZ/posts/pfbid021XH1FC8Uid9EBXwoLcLgLoW5zpgoRjQTc9vrYJcNdzss7ehcCxxYT2di5kmJhLLql?locale=cs_CZ,

https://judovrsovice.cz/velka-cena-pardubic/,  
https://judovrsovice.cz/vc-pardubic-5-5-24/

Oddíl juda T.J. Sokol Žižkov II k tomu dodává:

🥋V neděli nás Daniel Rosenthal (2006) reprezentoval na závodech Velká cena Pardubic, kde získal krásné 3.místo 🥉. Danovi moc gratulujeme a děkujeme.🥳💪 🥋

Obrázek najdete ZDE

Převzato z:
https://www.facebook.com/judo.zizkov/posts/pfbid0YLwPH7vcUEDNKZjPKpueKZPqbj1hU7uMZuYUBLLvQm4MHL6WhDe9egaHf6BR1AGjl?locale=cs_CZ

Propozice turnaje najdete ZDE

Turnaj v judu bylo možné sledovat živě 📺💻📱. Sdílená videa můžete zhlédnout na YouTube kanálu Sokolské župy Jana Podlipného https://www.youtube.com/@zpodlipneho v playlistu Činnost našich jednot a župy. Sdílená videa mají název Velká cena Pardubic o perníkovou medaili - 2024 - tatami 3, Velká cena Pardubic o perníkovou medaili - 2024 - tatami 4 a Velká cena Pardubic o perníkovou medaili - 2024 - tatami 5.

Gratulujeme našim judistům a judistkám z T.J. Sokol Praha vršovice a z T.J. Sokol Žižkov II k úspěchům a medailím a děkujeme za reprezentaci Sokolské župy Jana Podlipného!08.05.2024
1.kolo dorostenecké ligy skupiny B v Brně 4. 5. 2024
🥋🥋🥋🥋🥋🥋🥋🥋

V sobotu 4.5. proběhlo 1.kolo dorostenecké ligy skupiny B v Brně.  Družstvo Vršovic zde vybojovalo 3. místo za Libercem a Brnem. Vzhledem k nízkému počtu vršovických závodníků byli naši někteří borci nuceni prát se o váhovou kategorii výše a Ignác Adamec dokonce o dvě. Navíc tři závodníci (Horčík, Kos a Adamec Mili) jsou teprve prvním rokem mladší dorostenci. Nejlepší výkony podali Oskar Ševčík a Ignác Adamec.

Sestava:

50 kg Horčík

55 kg Kos Norbert

60 kg Bulis

66 kg Adamec M.

73 kg Ševčík

81 kg Bartoloměj

90 kg Adamec I.

nad 90 kg Jakeš Adam

Sokol Vršovice: – Sokol Hradec Králové 5 : 3,

– SKKP Brno 1 : 7, – Česká Třebová 5 : 3, – Liberec 0 : 8

Obrázek najdete ZDE

Další článek ZDE

Převzato z:
https://www.facebook.com/JudoVrsoviceCZ/posts/pfbid035VVMriw2cBbrh2oTtVykq7r7wscNDgoZ4A5RuRYxCqbxVjJ1qQoNcmAbDtJ3VbpFl

Propozice 1. kola skupiny B najdete ZDE

Gratulujeme našim judistům z T.J. Sokol Praha Vršovice k úspěchům a děkujeme za reprezentaci Sokolské župy Jana Podlipného!08.05.2024
Přebor Prahy juniorek, seniorek a nadějí B v T.J. Bohemians Praha 27. 4. 2024 🤸‍♀️🤸‍♂️

27.4. 2024 se konal Přebor Prahy juniorek, seniorek a nadějí B.

V dopoledním závodu za náš oddíl bojovaly Žaneta a Lucka, která dokonce vybojovala bronzovou medaili 🥉 za sestavu se stuhou.

Odpolední části závodu se v kategorii NML B 2014 předvedla Vaneska, která za sestavu bez náčiní vybojovala první místo 🥇a v mezinárodním závodě za stejnou sestavu druhé místo 🥈. V sestavě s libovolným náčiním byla třetí 🥉 a v mezinárodním závodě čtvrtá. Celkově se Vaneska umístila na třetím místě 🥉. V rámci mezinárodního závodu pak na místě čtvrtém.

V kategorii NML B 2013 za náš oddíl bojovaly Saša a Kája. V českém závodě vybojovala Kája dvakrát 2. místo 🥈 🥈 za sestavu bez náčiní i s libovolným náčiním. Celkem se na českém přeboru umístila Kája na třetím místě 🥉. V mezinárodním závodě se na pátém místě umístila Saša a Kája na místě sedmém.

V kategorii NST B 2012 se nám předvedly Rita a Bára. V sestavě s kuželi vybojovala Bára druhé místo 🥈. Za sestavu s libovolným náčiním vybojovala místo první 🥇 a v mezinárodním závodě místo třetí 🥉. Celkem se Bára umístila na druhém místě 🥈, v mezinárodním závodě na místě čtvrtém. Rita se účastnila pouze mezinárodního závodu, kde celkem vybojovala místo desáté.

Všem moc gratulujeme a těm co postupují na Mistrovství České Republiky držíme palce ❤️

Fotogalerii můžete zhlédnout ZDE nebo ZDE

Převzato z:
https://www.facebook.com/moderkavinohrady/posts/pfbid0FS7z1FjPGKNF3Jv3nnHT1kMR5FrwRPFSDJMB1Rxt1o2Xw7GX8RgPjhqaRbbXyfiUl?locale=cs_CZ

Gratulujeme našim moderním gymnastkám z T.J. Sokol Praha Královské Vinohrady k úspěchům medailím a postupu na MČR a děkujeme za reprezentaci Sokolské župy Jana Podlipného!08.05.2024
Závod v moderní gymnastice s názvem Vinohradské koště 2024 v T.J. Sokol Praha Královské Vinohrady 4. 5. 2024 🤸‍♀️🤸‍♂️▶️

Už tradičně se v sobotu konal ve Vinohradské sokolovně velký slet malých čarodějnic tentokrát pod záštitou Hlavního města Prahy. Přestože o nějaký ten den později 4.5. i tak se do boje přihlásilo na 230 závodnic od těch nejmenších a začínajících až po zralé matadorky v základním (ZP) a kombinovaném (KP) programu. V ZP cvičily dívky dvě povinné sestavy a v KP jednu sestavu povinnou a druhou volnou. V nejstarší kategorii předvedly dívky dvě volné sestavy. Některé byly opravdu velmi pěkné a s chutí a gracií zacvičené.

Čarodějnický maraton se rozběhl už před devátou ranní a trval až do večerních hodin. Rozdalo se hodně medailí, a to nejen těch zlatých, stříbrných a bronzových 🥇🥈🥉  v mnoha kategoriích, ale všechny dívky dostaly účastnické medaile s čarodějnicí na koštěti, věrnou kopií té skutečné, která medaile na krky věšela. Nutno říci, že si všichni celý závod užili a už se těší na ten příští zase za rok.

Všem, kteří pomáhají moc děkujeme. Velký dík patří těm, kteří strávili za závodě celý den. Bez nadšení rodičů, trenérek i rozhodčích by se žádné závody nemohly konat. 🧙‍♀️🧙🧙‍♂️😁

Fotogalerii najdete ZDE, ZDE nebo ZDE

Převzato z:
https://www.facebook.com/moderkavinohrady/posts/pfbid0Rf2JgmpwDmmqNh64uZ5uuWiAWEtsVLWz4br4UjahTHjXWaPjNaxmLFc779LYWXYnl?locale=cs_CZ

Jak probíhal závod v T.J. Sokol Praha Královské Vinohrady můžete zhlédnout na YouTube kanálu Sokolské župy Jana Podlipného https://www.youtube.com/@zpodlipneho v playlistu Činnost našich jednot a župy. Sdílené video má název Vinohradské koště ´24.

Gratulujeme našim moderním gymnastkám z T.J. Sokol Praha Královské Vinohrady k úspěchům a medailím a děkujeme za reprezentaci Sokolské župy Jana Podlipného!08.05.2024
Tradiční pietní akt ke Dni vítězství u příležitosti 79. výročí konce druhé světové války v Evropě na čestném dvoře Národního památníku na Vítkově 8. 5. 2024 od 10:00 hodin

8. května si připomínáme konec druhé světové války v Evropě. Největší konflikt v dějinách si vyžádal více než 62 milionů lidských životů. Za oběť mu padly také tisíce členů Sokola, z nichž se mnozí odvážně zapojili do protinacistického odboje.

Sokolové se zapojili do bojů druhé světové války na všech frontách a výrazně přispěli k ukončení konfliktu s nacistickým režimem. Den vítězství je třeba si připomínat a vážit si svobody a demokracie. Dnešního pietního aktu k 79. výročí ukončení 2. světové války se v areálu Národního památníku v Praze na Vítkově zúčastnil i starosta Česká obce sokolské, člen předsednictva Sokolské župy Jana Podlipného a člen T.J. Sokol Libeň Martin Chlumský a tradičně členové Sokolské stráže z nichž někteří jsou ze Sokolské župy Jana Podlipného

Obrázky najdete ZDE a ZDE

Převzato z:
https://www.facebook.com/ceskaobecsokolska/posts/pfbid02hXzSQecCjLHwW7cRFKoKuiHdnpiygBQpLHgexB9z1ydc3zMzuz7df14oUy7HciNcl,

https://www.facebook.com/ceskaobecsokolska/posts/pfbid031oz3uk4jV8J2WU5rDk4cs4KGKDDx2nf2mQArYQr8C5gCVpjxBPTprrEtMrNzuox2l

Tradiční pietní akt ke Dni vítězství u příležitosti 79. výročí konce druhé světové války v Evropě na čestném dvoře Národního památníku na Vítkově 8. 5. 2024 od 10:00 byl vysílán živě na ČT24. Video můžete zhlédnout ZDE

Děkujeme za reprezentaci Sokola, ČOS a Sokolské župy Jana Podlipného!  07.05.2024
ESG CUP V. + Oblastní přebor v ESG JMSO v Brně 8. 5. 2024🤸‍♀️🤸‍♂️

Dne 8. 5. 2024 se v Brně ve Sportovní hale Tuřany uskuteční soutěž v estetické skupinové gymnastice s názvem ESG CUP V. + Oblastní přebor v estetické sportovní gymnastice Jihomoravské soutěžní oblasti. Pořadatelem je SK MG MANTILA Brno.

Sokolskou župu Jana Podlipného reprezentují moderní a estetické gymnastky (TJSK Prague) z T.J. Sokol Karlín.

Propozice soutěže najdete ZDE (uloží se do PC)

Názvy týmů, časy vystoupení a kategorie najdete ZDE

Startovní listinu najdete ZDE

Držíme našim moderním a estetickým  gymnastkám z T.J. Sokol Karlín palce k úspěchům a medailím a děkujeme za reprezentaci Sokolské župy Jana Podlipného!07.05.2024
Celosvětový charitativní závod pro běžce, chodce i vozíčkáře s názvem Wings for Life World Run - 11. ročník 5. 5. 2024 🏃‍♀️🏃▶️

Dne 5. 5. 2024 se po celém světě běžel charitativní závod pro běžce, chodce i vozíčkáře s názvem Wings for Life World Run. 

Wings for Life World Run je celosvětový charitativní závod pro běžce, chodce i vozíčkáře. Motto závodu je velmi výstižné: „Běžíme pro ty, kteří běžet nemohou.“ Cílem celé akce je najít léčbu na poranění míchy. Globálním partnerem běhu je loterijní skupina Allwyn a stejně jako loni se připojuje i Sazka. 

V neděli 5. května 2024 ve 13:00 středoevropského času odstartovali běžci na celém světě do 11. ročníku Wings for Life World Run. 

Převzato z: https://www.sazka.cz/sazka-svet/blog/v-jeden-okamzik,-kdekoli-na-svete-wings-for-life-world-run-bezi,-jde-i-jede-pro-ty,-kteri-nemohou!

Běhu se zúčastnila trenérka Lucie Matoušková z České twirlingové školy T.J. Sokol Vysočany. Běžela v Itálii v týmu Allwyn, kde bylo 800 účastníků a účastnic a běžela 16,06 km. Lucie Matoušková se v kategorii F30 umístila na 1519 místě. Celkem se umístila na 39523 místě.

Převzato z: https://www.wingsforlifeworldrun.com/en/results?year=2024

Obrázek najdete ZDE 

Převzato z:
https://www.instagram.com/lalucia___/p/C6qXqbqCbp2/?hl=cs&img_index=1

Celkové výsledky běhu Lucie Matouškové ZDE a ZDE

Profil Lucie Matouškové na tomto celosvětovém charitativním běhu ZDE

Certifikát Lucie Matouškové ZDE

Jak probíhal závod po celém světě můžete zhlédnout na YouTube kanálu Sokolské župy Jana Podlipného https://www.youtube.com/@zpodlipneho v playlistu Činnost našich jednot a župy. Sdílené video má název World's Largest Running Event | Wings for Life World Run 2024.

Držíme Lucii Matouškové z T.J. Sokol Vysočany palce k dalším úspěchům a děkujeme také za mezinárodní reprezentaci Sokolské župy Jana Podlipného!07.05.2024
Přebory Prahy v moderní gymnastice v SK Motorlet Praha 4. 5. 2024 🤸‍♀️🤸‍♂️

Oddíl moderní gymnastiky při SK Motorlet Praha byl pověřen Oblastní komisí moderní gymnastiky Praha k uspořádání Přeborů Prahy v kategorii nadějí nejmladších, mladší A, starších A (holčičky narozené v roce 2018 – 2011). Dne 4. 5. 2024 od 9.00 hod do 20.00 hod se v areálu plaveckého bazénu ve sportovní hale SK Motorlet Praha, Radlická 298/105, Praha 5 konal tento prestižní Přebor Prahy, který pořádal domácí oddíl MG SK Motorlet Praha. Závodnice se představily v sestavách bez náčiní, se švihadlem, obručí, míčem, kuželi a se stuhou. Na těchto Přeborech Prahy v moderní gymnastice se bojovalo o postup na Mistrovství České republiky v roce 2024 a zároveň se při této soutěži bojovalo o účast na Letní Olympiádě dětí a mládeže, která se koná 25. - 26. 6. 2024 v Českých Budějovicích. 

Převzato z: http://www.motorlet.cz/index.php/node/440

Sokolskou župu Jana Podlipného reprezentovali na této soutěži moderní a estetické gymnastky z T.J. Sokol Karlín (TJSK Prague).

Výsledky moderních a estetických gymnastek z T.J. Sokol Karlín:

Milana Kozyč - celkově 2, míč 3, kužele 1, stuha 1

Paula Maquina - celkově 11, obruč 1

Adelina Tkach - celkově 3, obruč 2, míč 2, stuha 3

Mája Razumová - celkově 1, obruč 1, míč 1, kužele 1, stuha 2

Mia Máslo - celkově 1, bez náčiní 1, obruč 1, míč 1, kužele 1

Anna Pavlova - celkově 2, bez náčiní 2, obruč 3, míč 2, kužele 2

Karolina Jalaletdinova - celkově 2, bez náčiní 2, obruč 2, míč 2, kužele 2

Polina Kolupajeva - celkově 3, obruč 2

Viktorie Sůvová - celkově 7

Nikol Kolesnik - celkově 4, bez náčiní 3, obruč 3

Varvara Chikova - celkově 8

Alina Bielienka - celkově 5, obruč 2

Anastasia Sorokina - celkově 4, bez náčiní 3

Aleksandra Melnykova - celkově 1

Valerie Selyska - celkově 3

Sofie Selyska - celkově 1, bez náčiní 2, švihadlo 1

Diana Pospeshylova - celkově 3

Maiia Malginova - celkově 5

Emma Gorodnycha - celkově 1

Isabella Koubková - celkově 2, bez náčiní 1, švihadlo 3

Alice Kliushnyk - celkově 1, bez náčiní 1, švihadlo 1

Viktoria Fedorová - celkově 1

Ekaterina Grinceac - celkově 13

Sofie Kušnirenko - celkově 1 

Dva obrázky našich moderních a estetických gymnastek najdete ZDE

Zuzana Kloboučníková, oddíl moderní  a estetické skupinové gymnastiky T.J. Sokol Karlín

Gratulujeme našim moderním a estetickým gymnastkám z T.J. Sokol Karlín k úspěchům a medailím a děkujeme za reprezentaci Sokolské župy Jana Podlipného!06.05.2024
Kvalifikační soutěže tříd C a OPEN o postup na Národní twirlingový pohár 2024 v Kolíně 4. 5. 2024🥢🥢▶️

V sobotu 4. 5. 2024 se členky České twirlingové školy, T. J. Sokol Vysočany zúčastnily v Kolíně Kvalifikační soutěže tříd C a OPEN o postup na Národní twirlingový pohár 2024. Mohou se pochlubit těmito výsledky:

1. místo - twirlingový tým C - Juvenile: Amálie Rambousková, Leila Salimová, Ema Šmerdová, Klára Tandlerová, Kristýna Tandlerová, Kristýna Zemanová

1. místo - DUO Preteen C: Amálie Rambousková, Kristýna Tandlerová

2. místo - DUO Preteen C: Klára Tandlerová, Kristýna Zemanová

Gratulujeme k výkonům a postupu na Národní twirlingový pohár, který se bude konat ve dnech 22. a 23. 6. 2024 ve Dvoře Králové n. L. a bude možné sledovat živě 📺💻📱na YouTube kanálu Sokolské župy Jana Podlipného https://www.youtube.com/@zpodlipneho v playlistu Činnost našich jednot a župy.

Sdílená videa mají název Národní twirlingový pohár 2024 a Národní twirlingový pohár 2024.

Převzato z: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid026J1i6aRt1MTRUn5uQrQrYLwZR3aX2DsawygajK6Lzq2k5p7T7u87XLBBindZQajVl&id=100090894224722

Fotogalerii najdete ZDE a ZDE

Fotogalerii z celého kvalifikačního závodu najdete ZDE

Startovní listinu najdete ZDE

Celkové výsledky Open najdete ZDE

Celkové výsledky  Třída C najdete ZDE 

Gratulujeme našim twirlerkám z České twirlingové školy T.J. Sokol Vysočany k úspěchům, medailím, postupu na Národní twirlingový pohár 2024 a děkujeme za reprezentaci Sokolské župy Jana Podlipného! 

Aktualizace 8. 5. 2024:

Obrázkové video neboli prezentaci najdete na YouTube kanálu Sokolské župy Jana Podlipného https://www.youtube.com/@zpodlipneho v playlistu Činnost našich jednot a župy ZDE04.05.2024 - aktualizace 05.05.2024
Pozvánka na výstavu Vinohradský Sokol v Praze na náměstí Míru 3.-31. 5. 2024 📷🖼️ ▶️

Výstava o Vinohradském Sokole.

Výstava, kterou připravil historik ČOS , člen T. J. Sokol Praha – Královské Vinohrady a člen předsednictva Sokolské župy Jana Podlipného, br. Jan Boris Uhlíř, bude instalována ve dnech 3. – 31. května 2024 na nám. Míru v Praze 2 (pod kostelem sv. Ludmily). Slavnostní otevření se bude konat dne 6. května 2024 v 15:30 hod. Všichni jsou srdečně zváni!

Pozvánku najdete ZDE

Převzato z: https://www.sokolvinohrady.cz/c/vystava-o-vinohradskem-sokole-16

Aktualizace 6. 5. 2024:

Fotogalerii z vernisáže výstavy najdete ZDE

Obrázkové video neboli prezentaci najdete na YouTube kanálu Sokolské župy Jana Podlipného https://www.youtube.com/@zpodlipneho v playlistu Činnost našich jednot a župy ZDE29.04.2024 - aktualizace 05.05.2024
Pražský mezinárodní Maraton (Prague International Marathon) 2024 29. ročník 5. 5. 2024 🏃🏻🏃🏻‍♀️📺💻📱

Dne 5. 5. 2024 se v Praze uskuteční běh s názvem Pražský mezinárodní maraton a další dílčí běhy.

Sokolskou župu Jana Podlipného bude reprezentovat se startovním číslem 118 v kategorii M45 běžec Jiří Kabelka (1977) z T.J. Sokol Praha Královské Vinohrady a možná i další běžci a běžkyně.

Mapu závodu najdete ZDE

Startovní listinu najdete ZDE (nutno zadat jméno a příjmení či startovní číslo)

Více info ZDE

Držíme našemu běžci Jiřímu Kabelkovi z T.J. Sokol Praha Královské Vinohrady a případným dalším našim běžcům a běžkyním (bude upřesněno až bude výsledková listina) palce k úspěchu a děkujeme za reprezentaci Sokolské župy Jana Podlipného!

Aktualizace 5. 5. 2024:

Běžecký závod můžete sletovat živě 📺💻📱 na YouTube kanálu Sokolské župy Jana Podlipného https://www.youtube.com/@zpodlipneho v playlistu Činnost našich jednot a župy.

Sdílené video má název Prague International Marathon 2024.

Sokolskou župu Jana Podlipného reprezentovali i další běžci a běžkyně.

Na 237. místě s časem 3:03:53 se v kategorii M45 se startovním číslem 118 umístil běžec Jiří Kabelka (1977) z T.J. Sokol Praha Královské Vinohrady. Více info o běžci s odkazem na fotky a diplom ZDE

Na 387. místě se s časem 3:14:31 umístila v kategorii W45 se startovním čísle F265 běžkyně Zuzana Polanská (1978) z T.J. Sokol Praha Staré Město. Více info o běžkyni s odkazem na fotky a diplom ZDE

Na 913. místě s časem 3:33:57 se v kategorii M45 se startovním číslem 334 umístil běžec Zdeněk Zoubek (1978) z T.J. Sokol Praha Královské Vinohrady. Více info o běžci s odkazem na fotky a diplom ZDE

Celkové výsledky Pražského mezinárodního Maratonu filtrované slovem Sokol najdete ZDE

Celkové výsledky Pražského mezinárodního Maratonu najdete ZDE

Gratulujeme našim dvěma běžcům a běžkyni k umístění a děkujeme za reprezentaci Sokolské župy Jana Podlipného!31.03.2024 - aktualizace 03.05.2024
Mezinárodní závod v moderní gymnastice SPRING CUP 2024 v T.J. Sokol Brno I 5. 5. 2024 🤸‍♀️🤸‍♂️

Dne 5. 5. 2024 pořádá SK TART Moravská Slavia Brno ve sportovní hale T.J. Sokol Brno I mezinárodní závod v moderní gymnastice s názvem SPRING CUP 2024.

Sokolskou župu Jana Podlipného reprezentují na tomto mezinárodním závodu v několika kategoriích moderní gymnastky z T.J. Sokol Karlín.

Pozvánku najdete ZDE

Startovní listinu najdete ZDE (nutno kliknout na záložku přihlášky)

Držíme našim moderním gymnastkám TJSK Prague z T.J. Sokol Karlín palce k úspěchům a medailím a děkujeme za reprezentaci Sokolské župy Jana Podlipného!29.04.2024 - aktualizace 03.05.2024
Běžecký závod ČOKOLÁDOVÁ TRETRA OLOMOUC 2024
3. 5. 2024 🏃🏻🏃🏻‍♀️

Dne 3. 5. 2024 se v Olomouci na stadionu TJ Lokomotiva Olomouc bude konat běžecký závod pro děti do 11 let s názvem Čokoládová Tretra Olomouc 2024.

Sokolskou župu Jana Podlipného reprezentuje na tomto běžeckém závodu v disciplíně běh 300 m v kategorii EleD běžkyně Anna Jeleneková (2013) z T.J. Sokol Praha Královské Vinohrady.

Propozice běžeckého závodu a více info najdete ZDE

Startovní listinu najdete ZDE

Držíme naší běžkyni Anně Jelenekové (2013) z T.J. Sokol Praha Královské Vinohrady palce k úspěchu a medaili a děkujeme za reprezentaci Sokolské župy Jana Podlipného!

Aktualizace 3. 5. 2024:

Naše běžkyně Anna Jeleneková (2013) z T.J. Sokol Praha Královské Vinohrady se v v disciplíně 300 M - ATLETICKÁ PŘÍPRAVKA-DÍVKY (Běh) se startovním číslem 602 a časem 52.96 umístila na krásném 1. místě.

Celkové výsledky najdete ZDE

Gratulujeme naší běžkyni Anně Jelenekové z T.J. Sokol Praha Královské Vinohrady k 1. místu a zlaté medaili a děkujeme za reprezentaci Sokolské župy Jana Podlipného!03.05.2024
Mezinárodní mistrovství Slovenska Veteránů v judu Povážské Bystrici 27. 4. 2024 🥋🥋▶️

Dne 27. 4. 2024 proběhlo v Povážské Bystrici Mezinárodní mistrovství Slovenska Veteránů v judu. Šampionátu se zúčastnilo 7 států. Česká republika měla největší početní zastoupení, když celkem bojovalo 34 judistů (27 mužů a 7 žen). Celkem jsme v jednotlivých kategoriích vybojovali 31 medailí (18x 1. místo, 9x 2. místo, 4x 3. místo) a jednoznačně jsme tak byli nejúspěšnější stát v počtu medailí.

Sokolskou župu Jana Podlipného reprezentovali judisti a judistky z T.J. Sokol Praha Vršovice, z T.J. Sokol Žižkov II a někteří z těchto jednot za CZECH MASTERS JUDO CLUB z.s. (uvedeno na výsledkové listině) jehož předsedou je Jaroslav Banszel z T.J. Sokol Praha Vršovice a sídlo klubu je ve vršovické sokolovně.

Za T.J. Sokol Praha Vršovice bojovali: Lukáš Veselý (1.místo), Václav Kovařík (1.místo), Zuzka Helebrandová (1.místo), Lída Svatoň (1.místo), Roman Skalický (2.místo) a  Martin Paloncy (2.místo).

Děkujeme organizátorům za přátelské přijetí, skvělý turnaj a večerní zábavu!

Za T.J. Sokol Žižkov II bojovali i naši trenéři Václav Mornštejn a Bohumír Šaršoun, oba do víkendové sbírky medailí přidali další 1. místa. 

Moc gratulujeme a děkujeme za reprezentaci oddílu! 

Celkové výsledky najdete ZDE (nutno rozkliknout příslušné kategorie, naši judisti a judistky zápasili v kategoriích Veteránky F2-57, F3+78 a Veteráni M4+100, M6-73, M6-81, M8-73 a M9-73)

Fotogalerii najdete ZDE a ZDE

Převzato z: https://www.facebook.com/JudoVrsoviceCZ
a z: https://www.facebook.com/judo.zizkov/?locale=cs_CZ

Obrázkové video neboli prezentaci najdete na YouTube kanálu Sokolské župy Jana Podlipného https://www.youtube.com/@zpodlipneho v playlistu Činnost našich jednot a župy ZDE 

Gratulujeme našim judistům a judistkám z T.J. Sokol Praha Vršovice a z T.J. Sokol Žižkov II k úspěchům a medailím a děkujeme za mezinárodní reprezentaci Sokolské župy Jana Podlipného!03.05.2024
Mladší žáci pozemního hokeje T.J. Sokol Kbely měli v dubnu 2024 turnaj na pražské Slavii 🏑▶️

V dubnu 2024 měli mladší žáci pozemního hokeje turnaj na pražské Slávii v Praze Vršovicích. 

Video z této události najdete na YouTube kanálu Sokolské župy Jana Podlipného https://www.youtube.com/@zpodlipneho v playlistu Činnost našich jednot a župy ZDE

Děkujeme pozemním hokejistům mladším žákům z T.J. Sokol Kbely za reprezentaci Sokolské župy Jana Podlipného!02.05.2024
Noc sokoloven 2024 se ponese ve jménu Šupčíka - registrujte se!


Desátý ročník této oblíbené akce zaměřené na naše úžasné sokolovny se bude konat v trochu netradičním termínu –⁠⁠⁠⁠⁠⁠ v sobotu 28. 9. 2024 (bude propojena s #BeActive Sokol spolu v pohybu). Společným tématem bude 100 let od první zlaté medaile na olympijských hrách, kterou vyhrál ve šplhu Bedřich Šupčík. Zařaďte tedy do programu ať už samotný šplh, nebo jiné aktivity spojené s lanem.


Na Noc sokoloven se můžete přihlásit pomocí tohoto Google formuláře nejpozději do 21. 6. 2024. V případě dotazů kontaktujte koordinátorku Kateřinu Pohlovou na mailu kpohlova@sokol.eu. 02.05.2024
Shrnutí víkendu 27.-28. 4. 2024 ve florbalovém družstvu SKV T.J. Sokol Praha Královské Vinohrady: Muži C končí třetí, přípravka čtyřikrát vítězná! 👨🏼‍🦯👩🏼‍🦯👨🏼‍🦯🥅

Muži C ze závěrečného turnaje regionální ligy vydolovali tři body, což jim v konečném zúčtování stačilo na obsazení třetí příčky. Celtics nejprve padli s céčkem Panthers 3:5, následně však stejným poměrem porazili rezervu Tatranu Střešovice. Výborně si na konci sezony vedla přípravka, která vyhrála všechny svá čtyři utkání.

Celtics ještě mohli pomýšlet na stříbrnou příčku regionální ligy, první Bohemians B už byli hodně odskočení. K zisku druhého místa ale sokolové potřebovali oba své zápasy vyhrát a ještě spoléhat na zaváhání druhé Traverzy. Ani jedna podmínka se ovšem nenaplnila. „Panthers hráli velmi dobře a zaslouženě vyhráli. My jsme se jim bohužel nedokázali vyrovnat v soubojích, v rychlosti a v proměňování šancí,“ zhodnotil duel hrající trenér Gustav Ondrejčík.

Ve druhém střetnutí si pak Vinohradští spravili chuť a Tatran B porazili 5:3. „Ve druhém zápase jsme zlepšili pohyb, sbírali jsme odražené míčky a někteří hráči podali skvělé individuální výkony. Všem klukům bych chtěl poděkovat za celou sezonu. Ať to byli hoši z béčka, céčka, z juniorů nebo posily z áčka. Už jsem děkoval i osobně trenérovi A týmu Kapimu za spolupráci, protože to fungovalo bezvadně, kluci se u nás mohli rozehrát a my jsme zase v týmu rádi přivítali kvalitní posily,“ pochvaloval si Ondrejčík provázanost napříč jednotlivými vinohradskými celky.

Celtics tedy o jednu příčku vylepšili loňské „bramborové“ umístění. V nabité regionální lize, kterou hraje řada bývalých superligových hráčů, se jistě jedná o cenný úspěch. 

Velmi pěkné výsledky v rámci posledního hracího víkendu zaznamenala přípravka. Mladí sokolíci a sokolky postupně porazili Spartu, Unhošť, Kralupy a Tatran a z posledního turnaje 2. koše odešli se stoprocentním ziskem bodů. Jednu výhru, dvě remízy a jednu porážku zapsaly mladší žákyně. Všem týmům SKV děkujeme za sezonu a těšíme se na SKVělý den, který letos proběhne v sobotu 8. června!

VÍKENDOVÉ VÝSLEDKY:

Muži C:
TJ SKV - Panthers Praha C Power 3:5
TJ SKV - Tatran Střešovice B 5:3

Mladší žákyně:
TJ SKV - FbŠ Bohemiasn bílé 5:2
TJ SKV - FBC Kutná Hora 1:3
TJ SKV - Prague Tigers Nehvizdy 3:3
TJ SKV - TJ Sokol Nové Strašecí 3:3

Přípravka:
TJ SKV - ACEMA Sparta Praha Red 5:2
TJ SKV - FBC Střelci Unhošť 9:3
TJ SKV - Kralupy Wolves Blue 8:4
TJ SKV - Tatran Střešovice-Akademie Řepy 9:3

Převzato z:
https://www.skvflorbal.cz/clanek/2365-shrnuti_vikendu_muzi_c_konci_treti_pripravka_ctyrikrat_vitezna

Gratulujeme našim florbalistům a florbalistkám z SKV T.J. Sokol Praha Královské Vinohrady k úspěchům a děkujeme za reprezentaci Sokolské župy Jana Podlipného!02.05.2024
Velikonoční závod ve sportovní gymnastice žákyň v T.J. Sokol Praha Vršovice 21. 4. 2024 🤸‍♀️🤸‍♂️

21. 4. 2024 proběhl v T.J. Sokol Praha Vršovice první ročník Velikonočního závodu ve sportovní gymnastice žákyň. Závod byl velmi zdařilý, proběhl bez zranění, či jiných závažnějších komplikací a náš oddíl se může pochlubit dvěma medailemi: bronzovou díky Amálce Polanské a stříbrnou zásluhou Helenky Čermákové, obě v kategorii VS0B.

Převzato z:
https://www.facebook.com/gymnastikavrsovice/posts/pfbid04TyB84vUdjztuHrw7ZM8fBcCg4kA8iyGKUCa8N3tJpkDLrQ9qR25WfcMQr5Eun3il?locale=cs_CZ

Propozice najdete ZDE

Startovní listinu najdete ZDE (nutno kliknout na přihlášky)

Celkové výsledky najdete ZDE

Fotogalerii najdete ZDE a ZDE

Gratulujeme našim gymnastkám z T.J. Sokol Praha Vršovice k úspěchům a medailím a děkujeme za reprezentaci Sokolské župy Jana Podlipného!01.05.2024
LIBERECKÝ POHÁR 2024 VE SPORTOVNÍ GYMNASTICE - MUŽSKÉ SLOŽKY – ZÁVOD JEDNOTLIVCŮ 20. 4. 2024 🤸‍♀️▶️

V libereckém Sport Parku se 20. 4. 2024 konala gymnastická soutěž s názvem LIBERECKÝ POHÁR 2024. Byla to pohárová soutěž ve sportovní gymnastice mužských složek a závody jednotlivců.

Sokolskou župu Jana Podlipného reprezentovali gymnasti z T.J. Sokol Praha Vršovice.

V některých kategoriích získali vršovičtí gymnasti 1. a 3. místo.

Propozice soutěže najdete ZDE

Startovní listinu najdete ZDE (nutno kliknout na přihlášky)

Celkové výsledky najdete ZDE (nutno vlevo uprostřed rozkliknout příslušnou kategorii)

Fotogalerii najdete ZDE a ZDE

Gratulujeme sportovním gymnastům z T.J. Sokol Praha Vršovice k úspěchům a medailím a děkujeme za reprezentaci Sokolské župy Jana Podlipného!

Aktualizace 5. 5. 2024:

Obrázkové video neboli prezentaci najdete na na YouTube kanálu Sokolské župy Jana Podlipného https://www.youtube.com/@zpodlipneho v playlistu Činnost našich jednot a župy ZDE


01.05.2024
Čarodějnice  v T.J. Sokol Karlín 2024 🧙🏻‍♀️🔮🧹▶️

V opravdové čarodějnické úterý 30. 4. 2024 T.J. Sokol Karlín uspořádal odpoledne pro širokou veřejnost a také členy svých dětských oddílů - Řádění na nářadí, Rodičů a dětí a Předškoláků. Akce se už druhým rokem uskutečnila ve spolupráci se sousedy karlínského sokola a to Kasárnami Karlín. Využili jsme velkorysé venkovní prostory kasáren a děti se tak mohly setkat s mnoha čarodějnými bytostmi a zasoutěžit si s nimi. Byla tu Slizká mísa, kde děti hledaly všemožnou havěť,  byl tu slalomový Let na koštěti, Kop či hod na pavučinovou branku a Hod kostí do čarodějného kruhu. Děti byly za splnění úkolů odměněny razítky a po rozluštění tajenky (SLET), si mohly si vyzvednout odměnu. Počasí nám nedovolilo opéct si buřty, a tak byly soutěžící odměněni jinými dobrůtkami z kuchyně Kasáren Karlín. 

Akce se velmi vydařila a účast byla veliká. Přes 100 dětských účastníků a jejich stejně početný doprovod si užilo sportovní čarodějné odpoledne a podpořilo tak nejen sportovní karlínskou komunitu. Děkujeme všem sokolům a sokolíkům za společný sportovní a kulturní zážitek a těšíme se na příští třetí ročník.

Sletu zdar!

Fotogalerii najdete na https://drive.google.com/drive/folders/1w-uJZyx89Tvl7t8hB7cfO_73FqYLzejM?usp=sharing

Petra Berry, náčelnice T.J. Sokol Karlín

Aktualizace 4. 5. 2024:

Obrázkové video neboli prezentaci najdete na na YouTube kanálu Sokolské župy Jana Podlipného https://www.youtube.com/@zpodlipneho v playlistu Činnost našich jednot a župy ZDE30.04.2024
Video pozvánka na rozloučení se se sezónou 2023/2024 v oddílu házené T.J. Sokol Praha Vršovice ▶️

Letošní soutěže ročníku 2023/2024, ve kterých působí házenkáři z vršovického Sokola mají na programu poslední kola. A čím blíže je sezóna ke konci, tím blíže je také rozloučení s ní. A to letošní bude velké.  Těšíte se.   

Video pozvánku na rozloučení se sezónou najdete na YouTube kanálu Sokolské župy Jana Podlipného https://www.youtube.com/@zpodlipneho v playlistu Činnost našich jednot a župy ZDE

Házená není jen o sportovních výkonech, výsledcích a dřině, ale také o týmové spolupráci, zábavě a radosti 😍

Domníváme se, že je důležité, aby celá komunita žila pospolu nejen na hřišti, ale i mimo něj. Proto letošní zakončení sezóny našeho oddílu proběhne trochu jinak než doposud. Začínáme novou tradici - Slavností zakončení.

Závěr letošního ročníku tedy oslavíme společenskou akcí, na kterou jsou srdečně zváni všichni hráči i hráčky všech věkových kategorií, jejich rodiče a další rodinní příslušníci, i ostatní příznivci vršovické házené.

Slavnostní večer, na kterém mimo jiné shrneme výsledky uplynulé sezóny, vyhlásíme "hvězdy" jednotlivých kategorií a představíme plány do budoucna, proběhne 8. června 2024 v kulturním centru Vzlet od 17. hodin.

Pozvánku najdete ZDE

Držíme oddílu házené z T.J. Sokol Praha Vršovice palce k úspěchům a medailím a děkujeme za reprezentaci Sokolské župy Jana Podlipného!30.04.2024
Soutěž v lukostřelbě PRVOMÁJOVÁ TERÉNNÍ 2024
v LK Žebrák 1. 5. 2024 🏹🎯

Dne 1. 5. 2024 se v LK Žebrák koná soutěž v lukostřelbě s názvem Prvomájová Terénní 2024.

Sokolskou župu Jana Podlipného reprezentuje v kategorii Field - Reflexní luk - Dospělí - Muži - T24 lukostřelec Vlastimil Krejčí z T.J. Sokol Praha Vršovice.

Propozice soutěže najdete ZDE

Startovní listinu najdete ZDE

Celkové výsledky můžete sledovat živě ZDE

Držíme našemu lukostřelci Vlastimilu Krejčímu z T.J. Sokol Praha Vršovice palce k úspěchu a medaili a děkujeme za reprezentaci Sokolské župy Jana Podlipného!30.04.2024
1. kolo terčové ligy dospělých Bystřice 27. 4. 2024 a
WA STAR závod a závod Českého poháru 28. 4. 2024 🏹🎯

Ve dnech 27.-28. 4. 2024 se na  stadionu SK Bystřice v Bystřici konaly dvě soutěže v lukostřelbě a to 1. kolo terčové ligy dospělých Bystřice 27. 4. 2024 a WA STAR závod a závod Českého poháru 28. 4. 2024.

Sokolskou župu Jana Podlipného reprezentovali v 1. kole terčové ligy dospělých 27. 4. 2024 lukostřelci a lukostřelkyně z T.J. Sokol Praha Vršovice.

Lukostřelecký oddíl z T.J. Sokol Praha Vršovice k tomu dodává: "Tento víkend si náš ženský i mužský tým odstřílel své první kolo 1.Ligy reflexních luků. Počasí super, závod taky." 

Propozice závodů najdete ZDE

Startovní listinu a celkové výsledky z 27. 4. 2024 najdete ZDE

Startovní listinu a celkové výsledky z 28. 4. 2024 najdete ZDE

Fotogalerii našich lukostřelců a lukostřelkyň najdete ZDE

Držíme našim lukostřelcům a lukostřelkyním z T.J. Sokol Praha Vršovice palce k úspěchům a děkujeme za reprezentaci Sokolské župy Jana Podlipného!30.04.2024
Události v oddílu házené T.J. Sokol Kobylisy II 20. 4.-30. 4. 2024 🤾‍♀️🤾‍♀️

Kobylky čekal nabitý víkend 20. 4. 2024!

Přípravka v sobotu pořádala turnaj 4+1. 2 týmy našich nejmenších se utkali s @tj_kobylisy_handball, @tjastra_hazena a @sokol_vrsovice.

Minižačky v sobotu čekalo poslední kolo Pražské soutěže 5+1, tentokrát na Chodově, kde poměřily síly s @dhcslavia_, @lionshandballmladez, @hclokovrsovice, @sokol_vrsovice a @hchajeprahacze.

Krátké video z turnaje 5+1 zhlédnete ZDE

Mladší žákyně se zúčastnily dvou přípravných turnajů na Slavii. V sobotu se A tým srovnal se silnými soupeři @dhcslavia_, @hazena_strakonice, @dhcplzen, @hkslaviavsplzen_ a @sokolpisek_handball. V neděli byl B tým sbírat zkušenosti proti @handball_pardubice, @hazena_novyjicin, @dhcslavia_ a @sokolpisek_handball.

Poslední zápas sezóny čekal naše dorostenky, které odcestovaly do Strakonic a utkaly se s lídrem tabulky @hazena_strakonice.

Seznam utkání je v obrázku ZDE

Převzato z:
https://www.facebook.com/sokolkobylisy2/posts/pfbid02g8QXffnT1DRjLiztih8kKdtgrWx51zaaRZdZ9qJxaQjxYs1oV3n8j3MhuBCC8LLQl

Mini 20. 4. 2024 bojovaly na posledním z turnajů 5+1! 💪🖤💛🦗

Obrázek najdete ZDE

Převzato z:
https://www.facebook.com/sokolkobylisy2/posts/pfbid0EVqfqQsVJuL2X7ezStDBT5NapjtjFFBaiq4wnNEhFM3sMoZ5NQ5tn9cdqnWD4TLNl

Milý fanoušci dorostenky 20. 4. 2024 odehrály poslední zápas sezóny. Byl to velmi vyrovnaný zápas ve kterém jsme chvílemi i vyhrávaly bohužel skončil 36:35 pro Strakonice. Velkou pochvalu si zaslouží celý náš tým, protože ta bojovnost s kterou jsme nastoupily a odehrály celý zápas byla úžasná a rozhodně jsme neodcházely z hrací plochy s ostudou. Emoce z posledního zápasu stříkaly na všechny strany. Děkujeme všem za podporu v celém roce!

Vaše milované dorostenky

Obrázek najdete ZDE

Převzato z:
https://www.facebook.com/sokolkobylisy2/posts/pfbid02oasuaEXyM8z6A5ZthAezj3gXDHerQGimA2dNVB9garvHBBMVMuCd3NhAa5DfcJUel

Domácí turnaj přípravky 20. 4. 2024! 🧒🤾‍♀️

Děkujeme všem rodičům za pomoc s organizací a také třem statečným starším žákyním, které si poprvé vyzkoušely roli rozhodčích. 🖤💛🦗

Obrázek najdete ZDE

Převzato z:
https://www.facebook.com/sokolkobylisy2/posts/pfbid02z88M8ZnZRyMTryEJH5TuYmamVDBjawLCvGQfqBp9xAPk4SCBuy4QxS3pWGAt6to9l

O víkendu 27.-28. 4. 2024 měla většina kategorií volno.

To ale neplatilo pro naše nejmenší, které se v sobotu zúčastnili dalšího turnaje 4+1 na Slavii. C tým poměřil síly s @dhcslavia_ tygřice, @hchajeprahacze C, @tj_kobylisy_handball C a @hcduklapraha C. D tým odehrál po dvou zápasech s @sokol_vrsovice D (mohli jsme 2x vidět župní derby) a @hchajeprahacze D.

Ženy netradičně odehrály další ligové utkání už v pátek v 18:15 na Lokomotivě Vršovice s @hchajeprahacze A.

Drželi jsme palce!

Seznam turnajů najdete v tomto obrázku ZDE

Převzato z:
https://www.facebook.com/sokolkobylisy2/posts/pfbid0qQA84pzsj1vCUBk2rjQxZn1UmmDbmBCpNYfYdmq21HLnj2GHxYU5NiRaDsYRye9tl

Přípravka dnes předvedla moc hezké výkony na turnaji 4+1 na Slavii! 💪🦗🖤💛

Obrázek najdete ZDE

Převzato z:
https://www.facebook.com/sokolkobylisy2/posts/pfbid0BPka9yg2b11s1Dho74VBsQrXbjYaZUH7ngvYoGeRAhSHkVfGQcwbeteXDSMDiJJol

Krátké video najdete ZDE

Gratulujeme našim házenkářkám z T.J. Sokol Kobylisy II k úspěchům a děkujeme za reprezentaci Sokolské župy Jana Podlipného!30.04.2024
Jak se daří naší handicapované twirlerce Anetce Áčové z T.J. Sokol Vysočany 🥢

Co jiného bychom ti mohli na Mezinárodní den tance připomenout než to, jak se daří naší bojovnici Anetce?

Vášnivé sportovkyni trpící silnou tupozrakostí i nadále držíme palce v jejím sportovním i osobnostním rozvoji a věříme, že její milovaný Twirling (druh sportovního tance) jí půjde co možná nejlépe! Připomeň si s námi její spojení se Sokolským během republiky 2023 řečí fotografií:

Na začátku května 2023 jsme se dozvěděli o 13leté Anetce z Liberce, která by si zasloužila pomoc, aby si mohla plnit své sportovní sny i přes své postižení, kterým je silná tupozrakost. Kvůli němu má složitější startovní pozici než zdravé dívky a finanční náklady na trénink jsou díky speciálním tréninkům a rehabilitacím také vyšší. Dohodli jsme se, že pomůžeme a Anetku jsme začali podporovat v rámci registrací na #SBR2023.

Anetka zabojovala a na letních závodech v Liverpoolu se umístila vysoko mezi zdravými děvčaty! Výsledek byl velkým povzbuzením do další sportovní přípravy i motivací běžců, aby úspěšné Sokolce přispěli na rehabilitace při registraci na #SBR.

#SBR plní sny! To platilo také v září 2023, kdy jsme jako překvapení domluvili společný trénink Anetky s českou reprezentantkou ve sportovní gymnastice Anetou Holasovou. Během hodinového tréninku pomohla Anetce s akrobatickými prvky Twirlingu a poradila jak a co zlepšit. Společná fotka na konci v tričkách #SBR nemohla chybět. Ještě jednou děkujeme za tvůj čas, Aneto!

Anetčino spojení se #SBR vygradovalo samotným během v Praze 28. října , kde vystoupila v rámci doprovodného programu a poděkovala všem závodníkům i veřejnosti za příspěvek ve výši 227 300 Kč. Ten Anetce pomohl jak se sportovním zázemím, nákladnými rehabilitacemi i speciálními tréninky. Finance byly také využity na časté cestování do milované Twirlingové školy při T. J. Sokol Vysočany  z domovského Liberce, se kterým měla v minulosti rodina z finančních důvodů problémy.

Anetko, držíme ti i nadále palce a věříme, že se potkáme na #SBR2024!

Fotogalerii najdete ZDE

Převzato z:
https://www.facebook.com/sokolskybehrepubliky/posts/pfbid02dTyxwrx2SxeyDzT6xrrDtNy1vnYaZNVCjTssF9mxSj8ELp8brJfkgypT5dBxojXbl

Video ze Sokolského běhu republiky 28. 10. 2023 v Praze, ve kterém najdete i vystoupení twirlerky Anetky Áčové z T.J. Sokol Praha Vysočany najdete na našem YouTube kanálu a můžete si jej připomenout ZDE

Držíme naší handicapované twirlerce Anetce Áčové palce k budoucím úspěchům a medailím a děkujeme za reprezentaci Sokolské župy Jana Podlipného!29.04.2024
1. kolo atletického poháru přípravek v Praze na Kotlářce 25. 4. 2024 🏃🏻🏃🏻‍♀️🚧💈

Dne 25. 4. 2024 se v Praze na Kotlářce konalo 1. kolo atletického poháru přípravek. Technicky tuto soutěž zajišťoval DDM. hl. m. Prahy - Stadion mládeže a SK Kotlářka Praha.

Soutěžilo se v atletických disciplínách běhy, dálka, kriket.

Sokolskou župu Jana Podlipného reprezentovali atleti a atletky z T.J. Sokol Praha Královské Vinohrady.  Někteří z našich atletů a atletek z T.J. Sokol Praha Královské Vinohrady se umístili na 1.-3. místech.

Propozice závodu najdete ZDE

Celkové výsledky najdete ZDE

Gratulujeme našim atletům a atletkám z T.J. Sokol Praha Královské Vinohrady k úspěchům a medailím a děkujeme za reprezentaci Sokolské župy Jana Podlipného!


 

28.04.2024
EXL mužů – 1.kolo v Hranicích na Moravě 27. 4. 2024 🥋🥋🥋🥋🥋🥋🥋🥋

Vršovičtí muži vyrazili 27.4. na první kolo Extraligy do dalekých Hranic. Týmu, kde jsou jak staré páky, tak mladé pušky, které se postupně začleňují do týmu, se celkem dařilo. V úvodním zápase proti Olomouci jsme těsně prohráli 2:3, kdy body pro náš tým získali Karim a Jarda Musil. Následně jsme 3:2 porazili Litoměřice, kde bodovali Přéma Šefrhans, Jarda Musil a rozhodující bod udělal Martin Sedlák nádhernou seoi nagou. Následovala prohra s USK 1:4, kde jediný bod získal Karim. A na závěr jsme si spravili chuť vítezstvím nad Baníkem Ostravou, kterému ze začátku věřil snad jen trenér Jan Zavadil.  Body získali Dan Borecký, Khusniddin Karimov a Jarda Musil.

Sestava:

-66 Přemysl Šefrhans

-73 Dan Borecký, Igi Adamec

-81 Khusniddin Karimov, Jaroušek Musil (-90)

-90 Maty Kněžourek

+90 Martin Sedlák

S celkovým skóre 2:2 jsme dobře vstoupili do letošní extraligy a vytvořili si dobrý základ pro druhé kolo a pro boj o postup do finále.

Obrázek našich vršovických judistů mužů po 1. kole extraligy najdete ZDE

Převzato z: https://judovrsovice.cz/exl-muzu-1-kolo/

Propozice najdete ZDE

Gratulujeme našim judistům mužům k úspěchu a děkujeme za reprezentaci Sokolské župy Jana Podlipného!28.04.2024
Události ve florbalovém oddílu SKV T.J. Sokol Praha Královské Vinohrady od 20. 4. do 28. 4. 2024 👨🏼‍🦯👨🏼‍🦯👨🏼‍🦯🥅

Shrnutí víkendu 20.-21.4. 2024: Elévové mistři Prahy a středních Čech!

Áčku elévů se vydařil poslední turnaj sezony na výbornou. Mladí sokolové čtyřikrát zvítězili, ovládli 1. koš a minimálně do začátku příští sezony si vydobyli vizitku nejlepšího celku pražského a středočeského regionu v kategorii elévů. 

Obrázek Elévů najdete ZDE

První místo ve 4. koši vybojovali starší žáci A. A dvě výhry vybojovali muži D, pro které to znamená postup z osmí ligy do sedmé.

Strži si zpříjemnili třetí dubnovou sobotu třemi výhrami. Sokolové postupně porazili Florbalovou akademii z Mladé Boleslavi 4:1, ve druhém utkání ve skupině zdolali Kolín 6:1 a ve finále 4. koše přetlačili Olymp 7:4. „Nechyběla ani tradiční závěrečná fotka s rodiči, kterým děkujeme za podporu v celé sezoně a nejstarší pětici hodně štěstí v dorostu,“ řekl po posledních zápasech v ročníku trenér Vilas Svoboda.

Obrázek Starších žáků A po posledním turnaji včetně rodičů a fanoušků ZDE.

Hrálo také béčko starších žáků. To ze čtyř zápasů zapsalo dvě výhry a dvě porážky a obsadilo čtvrtou příčku ve 3. koši přeboru. Vedle obou zmíněných týmů stržů se do hry zapojily i oba výběry elévů. O áčku už jsme psali výše, béčko nasbíralo tři výhry ze čtyř duelů a celkově nasázelo na závěr sezony úctyhodný počet 34 branek.

Obrázek Starších žáků B po posledním turnaji letošní sezóny ZDE

Fotogalerii Stržů najdete ZDE

VÍKENDOVÉ VÝSLEDKY:

Muži D:
TJ SKV - Torza Sorry ASI B 9:1
TJ SKV - Bourbon TJ Ruzyně 7:2

Starší žáci A:
TJ SKV - Florbalová akademie MB 4:1
TJ SKV - FBC Pitbulls Kolín zlatí 6:1
TJ SKV - Olymp Florbal Achilles 7:4

Starší žáci B:
TJ SKV - ACEMA Sparta Praha YELLOW 5:2
TJ SKV - T.J. Sokol Šestajovice 3:4
TJ SKV - Florbalová akademie MB C 4:1
TJ SKV - FBC Kutná Hora bílí 1:2

Elévové A:
TJ SKV - ACEMA Sparta Praha RED 13:3
TJ SKV - Kanonýři Kladno Bombers 4:2
TJ SKV - Butchis Black 6:1
TJ SKV - SummerCamps Tatran Střešovice 11:6

Elévové B:
TJ SKV - Panthers Praha Yellow 3:4
TJ SKV - Buldoci Radotín Davle 10:9
TJ SKV - FBC Střelci Unhošť 13:3
TJ SKV - FBC Slavia Praha 8:3

Převzato z:

 https://www.skvflorbal.cz/clanek/2361-shrnuti_vikendu_elevove_mistri_prahy_a_strednich_cech

Končící trenér dorostenců Marek Paštika 24. 4. 2024: Kluci mají touhu se společně zlepšovat

V minulé sezoně se podílel na vedení juniorů v nejvyšší soutěži, v té aktuální vedl pro změnu dorostence. Nyní se však mládežnický trenér a odchovanec SKV Marek Paštika rozhodl si dát minimálně na čas od trénování pauzu. V bilančním rozhovoru nicméně byl prostor se za uplynulými dvěma roky ohlédnout, zhodnotit, co se povedlo a co ne, a promluvit o zajímavé práci mládežnického kouče. Celý článek najdete ZDE

KONEC SEZÓNY PRO MUŽE C 28. 4. 2024 💛

Naše céčko zakončilo sezónu výhrou a prohrou. Končí na třetím místě tabulky (o vzájemný zápas před čtvrtými Panthers Praha). Děkujeme všem hráčům z B i C skupiny a také klukům z áčka, kteří se s klukama chodili často rozehrávat 💛🖤

Obrázek najdete ZDE

Převzato z:
https://www.facebook.com/SKVflorbal/posts/pfbid02cqixz76eYrumR351VoXmPJEVn6CHQkoMSZHZUdUZtBB6SQdkKik7xUWtmEcysjoal?locale=cs_CZ

Gratulujeme družstvu Áčku Elévů z florbalového oddílu SKV T.J. Sokol Praha Královské Vinohrady k 1. místu a získání titulu Mistři Prahy a Středních Čech a ostatním družstvům z florbalového oddílu SKV T.J. Sokol Praha Královské Vinohrady k úspěchům a všem družstvům z SKV děkujeme za reprezentaci Sokolské župy Jana Podlipného!27.04.2024
Jóga ve Vinoři v T.J. Sokol Vinoř od 4. 4. 2024 🧘‍♂️🧘‍♀️

Od 4. 4. 2024 pořádá T.J. Sokol Vinoř každý čtvrtek od 17:00 do 18:00 Jógu ve Vinoři. Více info v pozvánce ZDE

Převzato z:
https://www.tjsokolvinor.cz/aktualne/joga-ve-vinori-kazdy-ctvrtek-17-18hod27.04.2024
Zumba fitness pořádá od 11. 3. 2024 11. oddíl Sokola Vinoř Divadýlko na konečný 💃🕺🧘🏻‍♀️

Od 11. 3. 2024 můžete nově zumbit/tančit v T.J. Sokol Vinoř. Zumbení/tančení pořádá 11. oddíl T.J. Sokol Vinoř Divadýlko na konečný ve spolupráci se Zumba Fitness. Zumbit/tančit můžete ve vinořské sokolovně každé pondělí od 18:30 do 19:30 hodin. Více info v pozvánce, kterou najdete ZDE

Převzato z: https://www.tjsokolvinor.cz/oddily/divadylko-na-konecny/zumba-fitness-porada-11-oddil-sokola27.04.2024
Pozvánka na Šmoulí pohádku a pálení čarodějnic v T.J. Sokol Vinoř 30. 4. 2024 🧙‍♂️🧞‍♀️🧙🏼‍♀️🧹🔥

Dne 30. 4. 2024 od 16:00 pořádá 11. oddíl T.J. Sokol Vinoř Divadýlko Na konečný v Hoffmanově dvoře čarodějné soutěžení, Šmoulí pohádku a pálení čarodějnic.

Jste srdečně zváni.

Pozvánku najdete ZDE

Převzato z: https://www.tjsokolvinor.cz/akce-a-udalosti/smouli-pohadka-porada-11-oddil-sokola-divadylko-na-konecny-a-paleni-carodejnic-304

Aktualizace 2. 5. 2024:

Sdílené obrázkové video nebili prezentaci můžete zhlédnout na YouTube kanálu Sokolské župy Jana Podlipného https://www.youtube.com/@zpodlipneho v playlistu Činnost našich jednot a župy. Sdílené obrázkové video má název ŠMOULOVÉ NA ČARODĚJNICÍCH V HOFFMANOVĚ DVOŘE 2024.23.02.2024 - aktualizace 27.04.2024
Oblastní Přebor Prahy jednotlivkyň ve sportovní gymnastice žen 28. 4. 2024 🤸‍♀️

Dne 28. 4. 2024 se v ZŠ Ratibořická, Praha 9 - Horní Počernice koná Oblastní Přebor Prahy jednotlivkyň ve sportovní gymnastice žen. Pořadatelem je pražský gymnastický svaz.

Sokolskou župu Jana Podlipného reprezentují sportovní gymnastky z T.J. Sokol Praha Vršovice.

V kategorii VS0B Přebor Prahy (2015 a starší) to jsou sportovní gymnastky Lucie Felix (2015), Johana Peřková (2013), Amálie Polanská (2015) a Anais Risser (2012). Všichni z T.J. Sokol Praha Vršovice.

V kategorii VS1B Přebor Prahy (2015 a starší) to jsou sportovní gymnastky Cucová Edita (2012), Cumarava Dominika (2014), Čermáková Helena (2015), Dolná Dorota (2015), Hájek Amélia (2013), Kohoutová Isabela (2014), Korandová Kim (2014), Kortánková Klaudie (2011), Macháčková Sofie (2013), Martínková Ema (2015), Odstrčilová Laura (2012), Patzelová Diana (2009), Pilingová Julie (2014), Polanská Anna (2012) a Rozsypalová Viktorie (2011). Všichni z T.J. Sokol Praha Vršovice.

V kategorii VS2B Přebor Prahy (2013 a starší) to jsou sportovní gymnastky Hlaváčková Sofie (2010), Kořánová Rozálie Mija (2012), Krausová Kateřina (2011), Kubalová Rebeka (2011), Lázňovská Dora (2013), Macháčková Nela (2010), Mrázková Kateřina (2012) a Rösslerová Anna (2012).

Startovní listinu najdete ZDE (nutno kliknout na slovo Přihlášky)

Držíme našim sportovním gymnastkám z T.J. Sokol Praha Vršovice palce k úspěchům a děkujeme za reprezentaci Sokolské župy Jana Podlipného!27.04.2024
Oblastní přebor ČOS ve sportovní gymnastice mužských složek Čechy 2024 27. 4. 2024 🤸‍♀️🤸‍♂️

Dne 27. 4. 2024 se v T.J. Sokol Kolín koná Oblastní přebor ČOS  ve sportovní gymnastice mužských složek Čechy 2024. Soutěží se v gymnastických disciplínách.

Sokolskou župu Jana Podlipného reprezentují v několika kategoriích sportovní gymnasti z T.J. Sokol Praha Vršovice.

Propozice najdete ZDE

Startovní listinu najdete ZDE (nutno kliknout na přihlášky)

Držíme našim sportovním gymnastům z T.J. Sokol Praha Vršovice palce k úspěchům a medailím a děkujeme za reprezentaci Sokolské župy Jana Podlipného!27.04.2024
1. závod Českého poháru ve skocích na trampolíně 2024 v Liberci 27. 4. 2024 🤸‍♀️🤸‍♂️𐐘💥╾━╤デ╦︻ඞා

Dne 27. 4. 2024 se v libereckém Trampolínovém centru Orionka koná 1. závod Českého poháru ve skocích na trampolíně 2024 - Liberec.

Sokolskou župu Jana Podlipného reprezentují sportovní gymnastky z T.J. Sokol Žižkov II.

V kategorii Juniorky jednotlivkyně (2011 - 2008) to je sportovní gymnastka Ema Novotná (2010) z T.J. Sokol Žižkov II.

V kategorii Žákyně jednotlivkyně (2016 - 2012) to je sportovní gymnastka Zuzana Kotková (2012) z T.J. Sokol Žižkov II.

Obě dvě sportovní gymnastky z T.J. Sokol Žižkov II reprezentují naší župu také v kategorii Synchronní dvojce juniorů

Propozice soutěže najdete ZDE

Časový harmonogram soutěže najdete ZDE

Startovní listinu najdete ZDE

Celkové výsledky budou také ZDE (nutno rozkliknout Results u příslušné kategorie)

Držíme našim dvěma sportovním gymnastkám skokankám Emě Novotné a Zuzaně Kotkové z T.J. Sokol Žižkov II palce k úspěchům a medailím a děkujeme za reprezentaci Sokolské župy Jana Podlipného!27.04.2024
Oštěpařka Vanda Srbová Marušová je veteránskou světovou rekordmankou ↗🏃🏌▶️

Co mají společného Barbora Špotáková, Jan Železný a Vanda Srbová Marušová? Všichni tři drží světový rekord v hodu oštěpem. Starostka břevnovského Sokola Vanda Srbová Marušková se stala světovou rekordmankou mezi veteránkami v kategorii W 70 v sobotu 20. dubna 2024 výkonem 32,69 m. Blahopřejeme!

Vanda Srbová Marušová  vytvořila světový rekord kategorie W 70 na Libeňské veteraniádě v Praze. Výkonem 32,69 m oštěpem o váze 500 gramů překonala téměř o metr (0,81 m) Američanku Lindu Cohnovou (31,88 m). K výkonu přispěl nemalou měrou i její trenér a manžel v jedné osobě br. Vladimír "Áva" Srb, člen T. J. Sokol Kbely.

Vanda Srbová Marušová se v mládí věnovala atletice, hlavně hodu oštěpem. V 25 letech ale ze zdravotních důvodů ukončila aktivní sportovní činnost. Po 40 letech, přesně v roce 2019, se k závodění vrátila. Oprášila  oštěp a sbírá úspěchy. 

Je několikanásobnou veteránskou mistryní republiky. V kategorii W 65 se stala mistryní světa i Evropy a hodem dlouhým 33,24 m drží český rekord. Do kategorie W70 vstoupila letos a vedle domácího šampionátu je vrcholem sezony mistrovství světa v atletice veteránů ve švédském Göteborgu 13. - 25. 8 2024.

Text s využitím Kateřiny Košlíkové Mezerové, členky výboru T. J. Sokol Praha - Břevnov

Převzato z: https://sokol.eu/aktualita/osteparka-vanda-srbova-marusova

Vanda Srbová Marušová hostuje v  T.J. Sokol Kbely.

Na Libeňské veteraniádě reprezentoval Sokolskou župu Jana Podlipného také její manžel Vladimír Srb z T.J. Sokol Kbely a Tomáš Seeman z T.J. Sokol Prosek,

Na Otevřeném mistrovství Evropy Masters v atletice v hale v polské Toruňi  17.-23. 3. 2024 (14. European Masters Athletics Championships Indoor 2024 Toruń Poland) získala v kategorii hod oštěpem 500 gr. 1. místo a titul Mistryně Evropy a překonala také evropský rekord o 2,02 m. Článek o tomto mistrovství najdete na našem župním webu (nutno se posunout níže). Video najdete na našem YouTube kanálu ZDE

Propozice Libeňské veteraniády 20. 4. 2024 najdete ZDE

Celkové výsledky najdete ZDE

Obrázek najdete ZDE

Gratulujeme k úspěchu a děkujeme za reprezentaci Sokolské župy Jana Podlipného a držíme oběma pěsti k dalším úspěchům a medailím na mistrovství světa v atletice veteránů ve švédském Göteborgu 13. - 25. 8. 2024. 

Aktualizace 4. 5. 2024:

Video z Libeňské veteraniády 2024 najdete na YouTube kanálu Sokolské župy Jana Podlipného https://www.youtube.com/@zpodlipneho v playlistu Činnost našich jednot a župy ZDE26.04.2024
Pohárový závod v moderní gymnastice Gymdance Cup 2024 v Plzni ZP + KP 21. 4. 2024 🤸‍♀️🤸‍♂️

V neděli 21. 4. 2024 se naše dívky z oddílu moderní gymnastiky T.J. Sokol Praha Královské Vinohrady zúčastnily pohárového závodu Gymdance v Plzni. 😊Dopoledne se závodilo v základním programu, odpoledne v kombinovaném. 😊Tentokrát bylo hodně zúčastněných a velká konkurence. 🤩Ve II. kategorii se sestavou se švihadlem a obručí moc hezky zacvičila Martina Trošková 🥰 a skončila v polovině startovního pole na 16. místě. Sofie Svobodová startovala s oběma sestavami poprvé a obsadila 23. místo 🥰. Stejně tak Sabina Brázdová, která skončila 28 🥰. Odpoledne se představily další dvě závodnice, Sára Halmanová a Karolina Cenková s povinnou sestavou s míčem a volnou sestavou s obručí a v závěrečném pořadí se seřadily pěkně za sebou na 21. a 22. místě 🥰. Máme stále co zlepšovat a těšíme se na další závody.😊🥰🤩

Převzato z: https://www.facebook.com/moderkavinohrady/posts/pfbid08NFQp7chVpcAPA4pvFWsRHqC9n7X1uCjTgG3bhEbY4f5MG4tPUwJkFD1hh1KguqPl?locale=cs_CZ

Propozice najdete ZDE

6 obrázků najdete ZDE

Děkujeme moderním gymnastkám z T.J. Sokol Praha Královské Vinohrady za reprezentaci Sokolské župy Jana Podlipného!26.04.2024
24. ročník Přátelských utkání města Chlumec nad Cidlinou v judu 27. 4. 2024 🥋🥋

Dne 27. 4. 2024 se ve Slavíčkově hale v Chlumci nad Cidlinou koná 24. ročník Přátelských utkání města Chlumec nad Cidlinou v judu. Soutěží se v kategoriích U10, U12, U14 a U16.

Sokolskou Jana Podlipného reprezentují judisti a judistky z T.J. Sokol Žižkov II.

Propozice najdete ZDE

Z kalendáře oddílu juda T.J. Sokol Žižkov II: https://www.judo-zizkov.cz/l/pu-chlumec-nad-cidlinou-27-4-2024/

Držíme našim judistům a judistkám z T.J. Sokol Žižkov II palce k úspěchům a medailím a děkujeme za reprezentaci Sokolské župy Jana Podlipného!26.04.2024
37. budapešťský pohár v judu (37. Budapest Judo Cup/ 37. Budapest Judo Kupa) 🥋🥋🇭🇺 📺💻📱

Ve dnech 27.-28. 4. 2024 se v maďarském hlavním městě Budapešť koná 37. budapešťský pohár v judu (37. Budapest Judo Cup/ 37. Budapest Judo Kupa). Sjedou se sem judisti a judistky z celého světa.

V sobotu se utkají věkové kategorie U13 a U18 a pak se utkají věkové kategorie U23 a U15. Neděle bude na 8 Tatami. Od roku 1987 se Budapešťského poháru účastní stále více zájemců a přihlášených. Loni jsme lámali rekordy ve všech oblastech. Díky tomuto rekordu se letos připravujeme na soutěž s mnohem větším, lepším, profesionálnějším systémem a větším týmem! Připravujeme mnoho novinek.

Sokolskou župu Jana Podlipného reprezentují judisti a judistky z T.J. Sokol Praha Vršovice.

Mezinárodní turnaj můžete  sledovat živě 📺💻📱 na YouTube kanálu Sokolské župy Jana Podlipného https://www.youtube.com/@zpodlipneho
v playlistu Činnost našich jednot a župy.  Sdílená videa mají název VENUE - BUDAPEST CUP - 27.04.2024 - Saturday, TATAMI 1 - BUDAPEST CUP - 27.04.2024 - Saturday, TATAMI 2 - BUDAPEST CUP - 27.04.2024 - Saturday, TATAMI 3 - BUDAPEST CUP - 27.04.2024 - Saturday, TATAMI 4 - BUDAPEST CUP - 27.04.2024 - Saturday, TATAMI 5 - BUDAPEST CUP - 27.04.2024 - Saturday, TATAMI 6 - BUDAPEST CUP - 27.04.2024 - Saturday, TATAMI 7 - BUDAPEST CUP - 27.04.2024 - Saturday, TATAMI 8 - BUDAPEST CUP - 27.04.2024 - Saturday, VENUE - BUDAPEST CUP - 28.04.2024 - Sunday, TATAMI 1 - BUDAPEST CUP - 28.04.2024 - Sunday, TATAMI 2 - BUDAPEST CUP - 28.04.2024 - Sunday, TATAMI 3 - BUDAPEST CUP - 28.04.2024 - Sunday, TATAMI 3 - BUDAPEST CUP - 28.04.2024 - Sunday, TATAMI 4 - BUDAPEST CUP - 28.04.2024 - Sunday, TATAMI 5 - BUDAPEST CUP - 28.04.2024 - Sunday, TATAMI 6 - BUDAPEST CUP - 28.04.2024 - Sunday, TATAMI 7 - BUDAPEST CUP - 28.04.2024 - Sunday a TATAMI 8 - BUDAPEST CUP - 28.04.2024 - Sunday.  

Propozice najdete ZDE

Celkové výsledky budou ZDE

Držíme našim judistům a judistkám z T.J. Sokol Praha Vršovice palce k úspěchům a medailím a děkujeme za mezinárodní reprezentaci Sokolské župy Jana Podlipného!

Aktualizace 3. 5. 2024:

27.-28.4. 2024 proběhl „37.ROČNÍK BUDAPEST CUP“ za účasti cca 1500 závodníků z 3 kontinentů – 26 zemí. Vršovičáci bojovali v neděli v kategorii U23, bohužel tentokrát se jim nedařilo a vypadli v prvním kole. V U15 nastoupilo 7 judistů a jedinou medaili se podařilo vybojovat Ondřejovi Lajčakovi a to ve váze do 73kg. Další umístění přidali Evelína Oříšková – 5.místo a 9.místa Norbert Kos a Karolína Daňková. V pondělí jsme se ještě zúčastnili tréninkového kempu.

3 obrázky najdete ZDE

Převzato z:
https://www.facebook.com/JudoVrsoviceCZ/posts/pfbid09i7ufjVuyv3QZLQhq1rpMwDvDRqGHPaMXikKtqpiTmk26zz3iP1UwnX9t5kMRiKFl?locale=cs_CZ

Gratulujeme našim vršovickým judistům a judistkám k úspěchům a medailím a děkujeme za mezinárodní reprezentaci Sokolské župy Jana Podlipného!

 


25.04.2024
19. ročník Jarního běhu Olympu v pražské Stromovce 17. 4. 2024 🏃‍♂️🏃‍♀️

Dne 17. 4. 2024 se v pražské stromovce konal 19. ročník Jarního běhu Olympu.

Na běhu startují muži a ženy všech ročníků. Technicky zajišťuje atletický oddíl PSK Olymp Praha, z.s. ve spolupráci s Olymp Centrum sportu MV.

Sokolskou župu Jana Podlipného reprezentoval na tomto běhu běžec Lukáš Barada (2008) z T.J. Sokol Praha Královské Vinohrady.

Náš běžec Lukáš Barada se v disciplíně PŘESPOLNÍ BĚH - DOROSTENCI s časem 00:13:56 umístil na krásném 3. místě.

Propozice běhu najdete ZDE

Celkové výsledky najdete ZDE

Gratulujeme našemu běžci Lukášovi Baradovi ke krásnému 3. místu a děkujeme za reprezentaci Sokolské župy Jana Podlipného!25.04.2024
PŘEBOR PRAHY - MODRÝ MINIVOLEJBAL 2023/2024
13. 4. 2024 🏐🏐🏐🏐

Nejmladší kategorie Pražského přeboru již také dosáhla svého vrcholu sezóny 2023/24.

V modrém minivolejbalu dívek soutěžilo celkem 60 týmů!

1. místo - PVK Olymp Praha A
2. místo - TJ Sokol Praha Vršovice B
3. místo - SKŠ ZŠ Mikulova Praha B

Obrázky vítězných týmů najdete ZDE, ZDE, a ZDE nebo ve 3 odkazech výše.

Medailistkám moc gratulujeme a děkujeme všem týmům za účast!

Celkové výsledky našich dívek volejbalistek z T.J. Sokol Praha Vršovice v Přeboru Prahy 2023/2024 jsou následující:

2.   místo TJ Sokol Praha Vršovice B 351 bodů.

10. místo TJ Sokol Praha Vršovice A 307 bodů.

42. místo TJ Sokol Praha Vršovice D 115 bodů.

50. místo TJ Sokol Praha Vršovice C 76 bodů.

Kompletní výsledky najdete ZDE

Převzato z:
https://www.volejbalpraha.cz/prebor-prahy-modry-minivolejbal2024
a redakčně doplněno

Další článek najdete ZDE 

Gratulujeme našim dívkám volejbalistkám  z týmu B z T.J. Sokol Praha Vršovice k 2. místu a stříbrné medaili a děkujeme všem našim dívkám volejbalistkám z týmů A, B, C a D z T.J. Sokol Praha Vršovice za reprezentaci Sokolské župy Jana Podlipného!11.04.2024 - aktualizace 23.04.2024
Mistrovství Evropy Seniorů jednotlivci v judu (EUROPEAN JUDO CHAMPIONSHIPS SENIORS INDIVIDUALS 2024) v chorvatském Záhřebu 25.-27. 4. 2024 🥋🥋🇭🇷

Ve dnech 25.-27. 4. 2024 se v chorvatském Záhřebu uskuteční Mistrovství Evropy Seniorů jednotlivci v judu (EUROPEAN JUDO CHAMPIONSHIPS SENIORS INDIVIDUALS 2024).

Sokolskou župu Jana Podlipného reprezentují dva judisti z T.J. Sokol Praha Vršovice.

V kategorii do 90 kg to je Radomír Musil (2001) z T.J. Sokol Praha Vršovice.

V kategorii do 73 kg to je Khusniddin Karimov (1993) z T.J. Sokol Praha Vršovice.

Propozice najdete ZDE

Startovní listinu s výsledky najdete ZDE

ME Seniorů jednotlivci v judu můžete sletovat živě 📺💻📱 na JUDO TV ZDE (nutná registrace)

Držíme našim dvěma judistům z T.J. Sokol Praha Vršovice palce k úspěchům a medailím a děkujeme za mezinárodní reprezentaci Sokolské župy Jana Podlipného!

Aktualizace 23. 4. 2024:

Článek s názvem Profily účastníků Mistrovství Evropy mužů a žen 2024 najdete ZDE

Aktualizace 26. 4. 2024:

Zahajovací ceremoniál byl vysílán živě 📺💻📱. Sdílené video můžete zhlédnout na YouTube kanálu Sokolské župy Jana Podlipného https://www.youtube.com/@zpodlipneho v playlistu Činnost našich jednot a župy. Sdílené video má název Opening Ceremony - European Judo Championships Seniors Zagreb 2024.

Aktualizace 28. 4. 2024:

Ve dnech 25.-26. dubna se v Záhřebu uskutečnilo ME seniorů. Na toto mistrovství si vybojovali nominaci i dva zástupci našeho oddílu – Khusniddin Karimov ve váze do 73 kg a Radomír Musil ve váze do 90 kg.
Bohužel ani jednomu se nepodařilo přejít přes první kolo. Karim prohrál s finským závodníkem Djoukaevem na wazari, Radek na 2 wazari s francouzem Mathieu.

Na tomto šampionátu zazářila ve váze do 63 kg Renata Zachová, která se stala jako první Češka Mistryní Evropy!

Obrázek našich judistů Khusniddina Karimova a Jaromíra Musila najdete ZDE

Převzato z: https://judovrsovice.cz/me-muzu-a-zen/

Aktualizace 30. 4. 2024:

Tři sdílená videa najdete na YouTube kanálu Sokolské župy Jana Podlipného https://www.youtube.com/@zpodlipneho v playlistu Činnost našich jednot a župy. Sdílená videa mají název European Judo Championships 2024 - DAY 1 Highlights, European Judo Championships 2024 - DAY 2 Highlights a European Judo Championships 2024 - DAY 3 Highlights.

Děkujeme našim dvěma vršovickým judistům za mezinárodní reprezentaci Sokolské župy Jana Podlipného!10.03.2024 - aktualizace 23.04.2024
Pozvánka na loutkové představení pro děti v T.J. Sokol Libeň s názvem Sokolské Peklo 25. 4. 2024 od 17:00 hodin

Pozvánku najdete ZDE23.04.2024
Události v oddílu házené T.J. Sokol Praha Vršovice 6.-23. 4. 2024 🤾‍♂️🤾‍♀️▶️

Mladší dorostenky "B" 6. 4. 2024 dokázaly zvítězit na půdě Žirovnice a dovezly domů další dva body do tabulky ligy Vysočina 💪🏻🤩😍

Dva obrázky najdete ZDE

Převzato z:
https://www.facebook.com/SokolVrsovice/posts/pfbid0it4vSqi7KC2vR7ea6pphoDMr7of3m5Aen8mcFPkSnNsjyRiuo7g5nssaUe8FMQF9l?locale=cs_CZ

1 tým minižactva a 1 tým přípravky 6. 4. 2024 odehrály fantastický turnaj ve Velkém Meziříčí - Memoriál Karla Kaštana ve 4+1 .

Naši malí házenkáři poměřili síly s opravdu velmi kvalitními týmy převážně z Vysočiny a Moravy. Miníci v konečném součtu obsadili 6.místo z 10 a přípravka 4.místo z 10.

Děkujeme do Velkého Meziříčí za skvělou organizaci a všem rodičům za podporu a pomoc s dopravou

Pořadí přípravka:
1. TJ Sokol Velké Meziříčí - zelená
2. TJ Sokol Sokolnice
3. TJ Sokol Nové Veselí
4. TJ Sokol Praha Vršovice
5. HK Ivančice
6. SKKP Handball Brno
7. TJ Sokol Telnice
8. TJ Sokol Velké Meziříčí - žlutá
9. TJ Kovofiniš Ledeč nad Sázavou
10. TJ Sokol Velké Meziříčí - dívky 

Pořadí minižactvo:
1. TJ Sokol Velké Meziříčí - černá
2. TJ Sokol Sokolnice
3. TJ Sokol Nové Veselí
4. SKKP Handball Brno
5. HK Ivančice
6. TJ Sokol Praha Vršovice
7. TJ Kovofiniš Ledeč nad Sázavou
8. TJ Sokol Velké Meziříčí - dívky
9. TJ Sokol Telnice
10. TJ Sokol Velké Meziříčí - červená 

Fotogalerii najdete ZDE

Převzato z:
https://www.facebook.com/SokolVrsovice/posts/pfbid02Q5c37DRPxDQsN16o7ftbg3yGtNHK9jbEJQrRHgaA6gpyJXvaLfhQU2GtNPoqZiR6l?locale=cs_CZ

http://www.hazenavm.cz/o-klubu/nase-druzstva/zactvo/612-memorial-karla-kastana-ovladli-nasi-nejmensi-hazenkari

Zatímco jedna parta miníků včera sbírala handballové zkušenosti ve Velkém Meziříčí,  druhá parta řádila na pražském Ládví na akci Špunti na písku 🤩😍

Beach házenkářský den s letními teplotami si všichni  moc užili a už se těší na další šanci si na písku zaházet 😊😶

Fotogalerii najdete ZDE

Převzato z:
https://www.facebook.com/SokolVrsovice/posts/pfbid02vGngwkxSXD2vtDuJPQgfAHQoJq8Z5QRsrSixnRBUnsZz37Cshz6Brk3R9V4vrnJJl?locale=cs_CZ

Obrázek Házenkářů a házenkářek z T.J. Sokol Praha Vršovice na akci Špunti na písku ZDE

Fotogalerie akce Špunti na písku od fotografa Petra Maťašejeho ZDE 

Obrázkové video neboli prezentaci můžete zhlédnout na YouTube kanálu Sokolské župy Jana Podlipného https://www.youtube.com/@zpodlipneho v playlistu Činnost našich jednot a župy ZDE

Na závěr slunečného víkendu 7. 4. 2024 si ženy "B" připisují na domácí palubovce 2 body. 

Po střelecké stránce se vršovickým házenkářkám dařilo a soupeřky z Hájů přestřílely 31:18. 💪👍

Obrázek najdete ZDE

Převzato z:
https://www.facebook.com/SokolVrsovice/posts/pfbid02eAH5imL4JTMEqX2tWk5HC95hykAJi6JmTGC2Vf4U4vGEAz6U6iqbCCFBLox2utq7l?locale=cs_CZ

Starší dorostenky se z Kunovic vrací 13. 4. 2024 bez bodů, ale po opět dobrém výkonu. Sestava dneska byla značně okleštěná, na spojkách se nám objevila hned dvě křidýlka, a o to víc nás těší, že jsme soupeřky dokázaly potrápit. I když bohužel pouze v první půlce, ta druhá už byla nad naše síly. Holky si dneska sáhly na dno a zaslouží si obrovskou pochvalu za bojovnost a předvedený výkon!

Obrázek najdete ZDE

Převzato z: https://www.facebook.com/SokolVrsovice/posts/pfbid029TokPuQy22ztPZiFeQjLFnwQroesePUJGDTBdGMsHLwb1LF72hsLKHUjN1XM4Z5Yl?locale=cs_CZ

Mladší dorostenky "B" zvládly své utkání 14. 4. 2024 v Kuřimi na jedničku. Po střelecky velmi úspěšném zápase si vezou do Prahy dva body po vítězství 37:30.

Obrázek najdete ZDE 

Převzato z:
https://www.facebook.com/SokolVrsovice/posts/pfbid0xvfff1ZFhj9nYrpNMLzsJbsDtcNdYhcWcx8WocuAs9Pv9bMWb9jK9D5zsp7CWrE6l?locale=cs_CZ

Muži "A" uhájili domácí pevnost💪💪. 14. 4. 2024 si vyšlápli na aktuálně 4. celek prvoligové tabulky a dokázali zvítězit rozdílem dvou branek 25:23 💪🫶

Do tabulky 1. ligy si tak připisují další dva body, které jsou velmi důležité v cestě za záchranou 👍 jen tak dál, pánové ✊✊✊.

Obrázek najdete ZDE

Převzato z:
https://www.facebook.com/SokolVrsovice/posts/pfbid0fKLLERdqkej9AmWE8TJ1FDocXebJzX7xKWE8eZpL7KrQzFDdZ98vFh8cQGAjVZqYl?locale=cs_CZ

Po bojovném výkonu záloha žen opět zvítězila a uhájila domácí pevnost. V neděli večer 14. 4. 2024 dokázaly vršovičanky porazit házenkářky z Mělníka 25:18💪👍.

Trenérka Radka Fröhlichová hodnotila zápas takto:

"Během zápasu nás trápily technické chyby a nedané šance. Hodně nám ale pomohla brankářka Anička Kantorová, která zavřela bránu, a ve druhé polovině tvrdá, ale férová obrana."

Jen tak dál holky!

Obrázek najdete ZDE

Převzato z:
https://www.facebook.com/SokolVrsovice/posts/pfbid02xfhoJncsFJ79dkTs2WSmJf5dY4Zkv14AQDyhyAVN9uUFe1RWMwu168RFkuboaxRrl?locale=cs_CZ

O víkendu 13.-14. 4. 2024 se představili také naši nejmenší.

V neděli na turnaji v Jičíně váleli naši miníci. Ty se postupně utkali s Libercem, Chodově, Jičínem I, Talentem Plzeň a Jičínem II. Den na turnaji si všechny děti užily a nasbíraly plno zkušeností.

O den dříve se doma představily dva týmy mladšího žactva.

Trenéři "A" týmu hodnotí výkony takto:

"Kluci odehráli celý turnaj téměř bez střídání. Ve třech zápasech, proti Chodovu, Loko B a našemu béčku, kluci naprosto dominovali a i přes řadu technických chyb, soupeřům nedali téměř žádnou šanci. V nejtěžším zápase, proti Loko A, v prvním poločase kluky trápilo hodně chyb v útoku a neproměněné šancí a v obraně se jim nedařilo bránit zabíhajíci hráče, a tak poločas skončil spravedlivě remízou. Druhý poločas už byl v naší režii, zlepšili jsme obranu a donutili dělat chyby soupeře. I když poslední dvouminutovku kluci vypustili, tak jsme uhájili vítězství. Do finálových kol bychom měli jít ze třetího místa se ztrátou 2 bodů na Duklu a 3 bodů na první Kobylisy."

"B" tým byl složený z dívek a 4 chlapců. Tým obhájil pozici "nejlepšího z B týmů" a po výhře nad Loko B a remíze s Chodovem končí základní část na 6. místě z 9.

Dva obrázky najdete ZDE

Převzato z:
https://www.facebook.com/SokolVrsovice/posts/pfbid0P6hxhcTss8y7nBGWGYM3J3F4FZvWmTnpwHfE5FufHDYy1ADYNTkZLoV1sbMRKDXjl?locale=cs_CZ

⚠️ Nejmenší opět v akci ⚠️

20. 4. 2024 v Praze válčily hned tři naše týmy těch úplně nejmenších.

Jeden tým miníků si užil parádní turnaj 5+1, který organizovaly Háje a dva týmy přípravky řádily na turnaji 4+1 na ZŠ Burešova pod taktovkou Kobylis 🥰💪.

Deštivá a studená sobota tak tedy na jedničku 👍👍.

Dva obrázky najdete ZDE

Převzato z:
https://www.facebook.com/SokolVrsovice/posts/pfbid031bdmWuM5wz2HtXro7R8HpGY9w1eUsDNSHyCW4aeEA9ZXNPVpP8jGo8t2uH3Ph71xl?locale=cs_CZ

Mladší dorostenky "B" 20. 4. 2024 poráží Sokol Měnín 26:19 💪💪.

Další utkání je čeká už zítra 😉.

Obrázek najdete ZDE

Převzato z:
https://www.facebook.com/SokolVrsovice/posts/pfbid073aiLuEWRbCSw6aYNFyBPtdPMCcXhjHqxsm2dndQ4Cd3nBKk2nku1fgWxuCqN5o3l?locale=cs_CZ

Muži "A" ve Zlíně úspěšní! 20. 4. 2024 💪💪

Po střelecké přestřelce si tak naši házenkáři připisují do tabulky 1. ligy další dva body a jejich naděje na záchranu v lize tak stále žije 💪👍.

"B" tým byl bohužel v Náchodě neúspěšný a odešel tak s porážkou 26:33. Neúspěšní byli také starší dorostenci, kteří podlehli Jihočechům v Třeboni o tři branky 24:27.

21. 4. 2024 byla na řadě ženská složka. V domácí hale bylo k vidění hned čtveřice utkání - od 11:00 se představily mladší dorostenky "B" proti Chrudimi,  od 13:00 se starší dorostenky popraly o své první body s předposledním Bohumínem, v 15:00 se se soupeřkami ze stejného oddílu utkaly ženy "A" A v 17:00 pak "áčko" mladších dorostenek vyzvalo v pražském derby Háje 👍💪.

Obrázek s výsledky utkání a dalšími informacemi najdete ZDE

Fotogalerii Jaroslava Pavlíka z tohoto utkání najdete ZDE

Převzato z:
https://www.facebook.com/SokolVrsovice/posts/pfbid02DYFGAgR2waxWGG8B7PmsacPf5tAiS3v8YmsBiZH4bvhCRcQS37QpX3DrHTAgDxhUl?locale=cs_CZ

Vršovické ženy "A" 21. 4. 2024 zcela deklasovaly aktuálního lídra tabulky z Bohumína!

Domácí pevnost uhájily 35:23!! 💪💪

Obrázek najdete ZDE

Převzato z:
https://www.facebook.com/SokolVrsovice/posts/pfbid02tEjTZujAnyaUd5kgznoehBj2NaGTuW5qf5PfQYzXooTH5ghsUE56UnFLQZvWpwxkl?locale=cs_CZ

Vítězství 21. 4. 2024 připsaly také mladší dorostenky "B".

Soupeřky z Chrudimi vypověděly z domácí haly 34:23 💪💪.

Obrázek najdete ZDE

Převzato z:
https://www.facebook.com/SokolVrsovice/posts/pfbid0ddvEmeQseXWsBaYXxckyBRit6VMBMwNP4AseCoVRmcw3GgATvJQd8wKK2ZwVEArul?locale=cs_CZ

Mladší dorostenky "A" si 21. 4. 2024 také připisují 2 body 💪💪.

Soupeřky z Hájů posílají domů rozdílem dvou tříd 39:19 💪💪.

Obrázek najdete ZDE

Převzato z:
https://www.facebook.com/SokolVrsovice/posts/pfbid02BBBrkLDsqURGrUwkbuHfije6VCC3oEpUiHGic9hGjzr9CznuFzrFTXG1sVXzLFqUl?locale=cs_CZ

Gratulujeme našim házenkářům a házenkářkám k úspěchům a děkujeme za reprezentaci Sokolské župy Jana Podlipného!22.04.2024
Mezinárodní soutěž ve skákání přes švihadlo
7. REBELSTYLE COMPETITION 20. 4. 2024 𓀪𓀫 ▶️▶️

Dne 20. 4. 2024 se v Hale Věry Čáslavské v Černošicích konala mezinárodní soutěž ve skákání přes švihadlo s názvem 7. REBELSTYLE COMPETITION.

Sokolskou župu Jana Podlipného reprezentovali na této soutěži dva skákací týmy z T.J. Sokol Libeň. Byly to Skipping Buddies a Skipping Boys

Propozice najdete ZDE 

Seznam přihlášených týmů najdete v tomto seznamu odkazů:

@alcedovsetinropeskipping 🇨🇿

@astra.klanovice 🇨🇿

@betweenskippingteam 🇨🇿

@bp_hoppers 🇭🇺

@burningropesbeelitz 🇩🇪

@fun_skippers 🇸🇰

@jumprope_strite_ 🇭🇺

@kurtztimea 🇭🇺

@ropenrollers_at 🇦🇹

@rope_skipping_prerov 🇨🇿

@rs_austria 🇦🇹

@skippingboys 🇨🇿

@skippingbuddies.cz 🇨🇿

@the.saxon.kangaroos 🇩🇪

@__toth.bence__ 🇭🇺 


Krátké video z mezinárodní soutěže najdete ZDE 

Vystoupení týmu Skipping Boys z T.J. Sokol Libeň můžete zhlédnout na YouTube kanálu Sokolské župy Jana Podlipného https://www.youtube.com/@zpodlipneho v playlistu Činnost našich jednot a župy ZDE

Mezinárodní soutěže se také zúčastnily sokolky z týmu Skipping Buddies z T.J. Sokol Libeň a dodávají k tomu "Máme nové mikiny, maskoty 🐝 a první mezinárodní soutěž za sebou 💛🖤".

Vystoupení týmu Skipping Buddies z T.J. Sokol Libeň můžete zhlédnout na YouTube kanálu Sokolské župy Jana Podlipného https://www.youtube.com/@zpodlipneho v playlistu Činnost našich jednot a župy ZDE

Obrázek Skipping Buddies v nových dresech najdete ZDE

Více info, odkazy na obrázky a celkové výsledky bude ZDE

Gratulujeme našim oběma týmům z T.J. Sokol Libeň k umístění a děkujeme za reprezentaci Sokolské župy Jana Podlipného!

Aktualizace 11. 5. 2024:

Další článek o této soutěži s fotogalerii našich sokolek ze Skipping Buddies najdete ZDE21.04.2024
Pohárová soutěž v twirlingu Kolínský pohár 14. 4. 2024 🥢▶️

V neděli 14.4.2024 se členky České twirlingové školy, T. J. Sokol Vysočany zúčastnily pohárové soutěže KOLÍNSKÝ POHÁR 2024, z které si dovezly tyto výsledky: 

1. místo v kategorii freestyle A - Tým ve složení: 

Matylda Janouchová, Magdalena Míková, Eliška Purmová, Tereza Purmová,
Ema Šmerdová, Nella Šmerdová. 

2. místo v katergorii freestyle B - Tým ve složení: 

Amálie Rambousková, Leila Salimová, Ema Šmerdová, Klára Tandlerová,
Kristýna Tandlerová, Kristýna Zemanová.

Obrázkové video neboli prezentaci můžete zhlédnout na YouTube kanálu Sokolské župy Jana Podlipného https://www.youtube.com/@zpodlipneho v playlistu Činnost našich jednot a župy ZDE

Fotogalerii najdete ZDE

Převzato z:
https://www.facebook.com/people/T-J-Sokol-Vyso%C4%8Dany/100090894224722/

Gratulujeme našim twirlerkám z České twirlingové školy T.J. Sokol Vysočany k úspěchům a medailím a děkujeme za reprezentaci Sokolské župy Jana Podlipného!21.04.2024
Jarní koncert Smíšeného pěveckého sboru Gaudium Praha T.J. Sokol Praha Královské Vinohrady a Chrámového sboru při kostele sv. Fabiána a Šebestiána v Praze Řepech 14. 4. 2024 ✝️👨‍👨‍👧‍👦🎶 

Dne 14. 4. 2024 se v Praze Řepech uskutečnil v kostele sv. Fabiána a Šebestiána Jarní koncert Smíšeného pěveckého sboru Gaudium Praha T.J. Sokol Praha Královské Vinohrady a Chrámového sboru při kostele sv. Fabiána a Šebestiána.

Pozvánky najdete ZDE a ZDE

Sdílené video z celého koncertu můžete zhlédnout na YouTube kanálu Sokolské župy Jana Podlipného https://www.youtube.com/@zpodlipneho v playlistu Činnost našich jednot a župy v příslušném časovém období. Sdílené video má název Jarní koncert 14.4. 2024.

Děkujeme Smíšenému pěveckému sboru Gaudium Praha T.J. Sokol Praha Královské Vinohrady za reprezentaci Sokolské župy Jana Podlipného!11.04.2024 - aktualizace 21.04.2024
Mezinárodní turnaj v judu Lignanský Evropský Pohár Juniorů (LIGNANO JUNIOR EUROPEAN CUP 2024) 20.-21. 4. 2024 🥋🇮🇹

Ve dnech 20.-21. 4. 2024 se v italském městě Lignano Sabbiadoro koná mezinárodní turnaj v judu Lignanský Evropský Pohár Juniorů (LIGNANO JUNIOR EUROPEAN CUP 2024). 

Sokolskou župu Jana Podlipného reprezentuje na tomto mezinárodním turnaji v kategorii nad 90 kg judista Martin Sedlák (2006) z T.J. Sokol Praha Vršovice. 

Propozice najdete ZDE

Startovní listinu s výsledky najdete ZDE

Mezinárodní turnaj v judu Lignanský Evropský Pohár Juniorů můžete sletovat živě 📺💻📱 na JUDO TV ZDE (nutná registrace)

Držíme našemu judistovi Martinu Sedlákovi z T.J. Sokol Praha Vršovice palce k úspěchu a medaili a děkujeme za mezinárodní reprezentaci Sokolské župy Jana Podlipného!08.03.2024 - aktualizace 21.04.2024
38. ročník závodu v moderní gymnastice Chomutovský pohár 20.-21 4. 2024 🤸‍♀️🤸‍♂️

Dne 20. 4. 2024 se ve sportovní hale SC 80 Chomutov koná 38. ročník závodu v moderní gymnastice Chomutovský pohár.

Sokolskou župu Jana Podlipného reprezentují moderní gymnastky z T.J. Sokol Praha Královské Vinohrady (20. 4. 2024) a T.J. Sokol Karlín (21. 4. 2024).

Propozice najdete ZDE

Startovní listinu 20. 4. 2024 najdete ZDE (nutno kliknout na přihlášky)

Startovní listinu 21. 4. 2024 najdete ZDE

Držíme našim moderním gymnastkám z T.J. Sokol Praha Královské Vinohrady a z T.J. Sokol Karlín palce k úspěchům a děkujeme za reprezentaci Sokolské župy Jana Podlipného!19.04.2024
Mezinárodní turnaj v judu Jablonec Judo Cup 2024/Český pohár/Velká cena Jablonce nad Nisou U12, U14, U16, U18 a U23 20.-21. 4. 2024 a JABLONEC JUDO CUP - JUDO CAMP pod vedením Jaromíra Musila z T.J. Sokol Praha Vršovice 21-22.4.2024 12. ročník 🥋🥋🥋📺💻📱

Dne 20. 4. 2024 se v Městské hale v Jablonci nad Nisou koná mezinárodní turnaj v judu Český pohár Jablonec nad Nisou/Velká cena Jablonce nad Nisou U16, U18 a U23). 

Sokolskou župu Jana Podlipného reprezentují judisti a judistky z T.J. Sokol Praha Vršovice a z T.J. Sokol Žižkov II.

Propozice mezinárodního turnaje v judu najdete ZDE

Startovní listinu mezinárodního turnaje v judu 20. 4. 2024 najdete ZDE

Celkové výsledky najdete ZDE

Dne 21. 4. 2024 se v Městské hale v Jablonci nad Nisou koná mezinárodní turnaj v judu Velká cena Jablonce nad Nisou (U12 a U14).

Propozice mezinárodního turnaje najdete ZDE

Ve dnech 21.-22. 4. 2024 se v rámci mezinárodních turnajů Jablonec Judo Cup 2024 koná judistický kemp pod vedením judisty Jaromíra Musila z T.J. Sokol Praha Vršovice.

Pozvánku najdete ZDE

Program mezinárodních turnajů a kempu juda 19.-22. 4. 2024 najdete ZDE

Mezinárodní turnaje můžete  sledovat živě 📺💻📱 na YouTube kanálu Sokolské župy Jana Podlipného https://www.youtube.com/@zpodlipneho
v playlistu Činnost našich jednot a župy.  Sdílená videa mají název Český pohár Jablonec nad Nisou - tatami 1, Český pohár Jablonec nad Nisou - tatami 2, Český pohár Jablonec nad Nisou - tatami 3, Český pohár Jablonec nad Nisou - tatami 4, Český pohár Jablonec nad Nisou - tatami 5, Český pohár Jablonec nad Nisou - tatami 6, Český pohár Jablonec nad Nisou - tatami 7, Velká cena Jablonce - tatami 1, Velká cena Jablonce - tatami 2, Velká cena Jablonce - tatami 3, Velká cena Jablonce - tatami 4, Velká cena Jablonce - tatami 5, Velká cena Jablonce - tatami 6 a Velká cena Jablonce - tatami 7.

Po oba dny začíná živé vysílání neboli přímý přenos v 9:00 hodin.

Držíme našim judistům a judistkám z T.J. Sokol Praha Vršovice a z T.J. Sokol Žižkov II palce k úspěchům a medailím a děkujeme za reprezentaci Sokolské župy Jana Podlipného!

Aktualizace 26. 4. 2024:

Na 1100 závodníků a závodnic ze 7 států si změřilo síly v Jablonci nad Nisou o víkendu 20. a 21. dubna.

V sobotu se nejdříve v bodovaném Českém poháru představily kategorie U16, U18 a U23, mezi nimi i 13 vršovičáků. Nejlépe si vedli dorostenci (U18), kteří vybojovali 2 medaile – ve váze do 66 kg Oskar Ševčík stříbro a ve váze do 73 kg Ignác Adamec bronz. Pěkné páté místo získal David Bulis U16 do 55 kg a Matyáš Kněžourek U23 do 90 kg. Výborná jsou i sedmá místa Jakuba Svobody U23 do 73 kg a Jendy Horčíka U16 do 50 kg.

V neděli se v Jablonci pokračovalo Velkou cenou pro kategorie mladších a starších žáků U12 a U14. Vynikající výkon předvedli především Jakub Svoboda U14 do 55 kg a Ondra Lajčak U14 do 73 kg, kteří nedali svým soupeřům žádnou šanci a s přehledem zvítězili. Druhá místa vybojovala samá děvčata – v U12 Lilian Musilová (30 kg) a v U14 Emilka Sikorová (44 kg), Evelína Oríšková (52 kg) a Maia Bojar (57 kg). Třetí místo přidal v U14 do 55 kg Štěpán Šimek. Těsně pod stupni vítězů skončila Julie Nováková – U12 do 44 kg a v U14 Kristián Vobr (50 kg), Adélka Voříšková (52 kg) a Karolína Daňková (57 kg). 

Převzato z: https://judovrsovice.cz/vikend-v-jablonci-nad-nisou/

Umístění judistů a judistek z T.J. Sokol Praha Vršovice:

1.místa:
Svoboda Jakub      U14   55 kg   5/0
Lajčak Ondřej        U14   73 kg   4/0

2.místa:
Ševčík Oskar          U18   66 kg   4/1
Sikorová Emílie     U14   44 kg   3/1
Oríšková Evelína   U14   52 kg   2/1
Bojar Maia             U14   57 kg   2/1
Musilová Lilian      U12   30 kg   2/1

3.místa:
Adamec Ignác         U18   73 kg   4/1
Šimek Štěpán          U14   55 kg   4/1

4.místo:
Nováková Julie        U12   44 kg   2/3

5.místa:
Kněžourek Matyáš  U23   90 kg   1/2
Bulis David               U18   55 kg   2/2
Vobr Kristián            U14   50 kg   2/2
Voříšková Adéla       U14   52 kg   1/2
Daňková Karolína    U14   57 kg   1/2

7.místa:
Svoboda Jakub         U23   73 kg   3/2
Horčík Jan                 U16   50 kg   3/2

9.místa:
Kaleta Adam             U14   46 kg   2/2
Tokoš Jiří                   U12   35 kg   1/2
Tonner Martin          U12   35 kg   1/2

bez um.:
U12: Kos Pavel 0/1 (38 kg)
U14: Olšaník Jan 0/1 (38 kg), Prášek Jakub 0/4 (66 kg)
U16: Adamec Mili 2/1 (66 kg), Kos Norbert 0/2 (60 kg), Sikora Štěpán 0/1 (55 kg), Bulisová Kája 0/1 (48 kg), Machutová Veronika 0/1 (57 kg)
U18: Bartoloměj Adam 2/1 (73 kg)
U23: Šefrhans Přemysl 0/2 (66 kg)

Převzato z: https://judovrsovice.cz/jablonec-nad-nisou-20-21-4-24/

Obrázky najdete ZDE a ZDE

Gratulujeme našim judistům a judistkám z T.J. Sokol Praha Vršovice k úspěchům a medailím a děkujeme za reprezentaci Sokolské župy Jana Podlipného!30.03.2024 - aktualizace 19.04.2024

10. ročník turnaje "O pohár starosty města Nymburka – Memoriál Radima Masáka" v šachu 20. 4. 2024 ♟️♟️

Šachový oddíl DDM Sokol Nymburk pořádá dne 20. 4. 2024 jubilejní 10. ročník šachového turnaje  "O pohár starosty města Nymburka - Memoriál Radima Masáka".

Sokolskou župu Jana Podlipného reprezentují na tomto turnaji šachisti Vladimír Krňák (1947) a Jan Tolar (1943). Oba šachisti jsou z T.J. Sokol Praha Vršovice.

Propozice turnaje najdete ZDE

Startovní listinu najdete ZDE

Převzato z: https://sachynymburk.webnode.cz/ a redakčně doplněno

Držíme oběma našim šachistům palce k úspěchům a medailím a děkujeme za reprezentaci Sokolské župy Jana Podlipného!08.03.2024 - aktualizace 19.04.2024
Soutěž v moderní gymnastice O pohár města Vyškova 20. 4. 2024 🤸‍♀️🤸‍♂️▶️

Dne 20. 4. 2024 se ve sportovní hala ZŠ Purkyňova 39 ve Vyškově koná soutěž v moderní gymnastice O pohár města Vyškova.

Sokolskou župu Jana Podlipného reprezentují moderní gymnastky z T.J. Sokol Karlín a z T.J. Sokol Praha královské Vinohrady.

Propozice najdete ZDE

Startovní listinu najdete ZDE (nutno kliknout na přihlášky)

Držíme našim moderním gymnastkám z T.J. Sokol Karlín a z T.J. Sokol Praha Královské Vinohrady palce k úspěchům a děkujeme za reprezentaci Sokolské župy Jana Podlipného!

Aktualizace 26. 4. 2024:

Obrázkové video neboli prezentaci z oddílu moderní gymnastiky T.J. Sokol Praha Královské Vinohrady můžete zhlédnout na YouTube kanálu Sokolské župy Jana Podlipného https://www.youtube.com/@zpodlipneho v playlistu Činnost našich jednot a župy ZDE

Gratulujeme našim moderním gymnastkám z T.J. Sokol Karlín a z T.J. Sokol Praha Královské Vinohrady k úspěchům a medailím a děkujeme za reprezentaci Sokolské župy Jana Podlipného!19.04.2024
Soutěž v judu Memoriál Václava Břízy Kamenice Judo Cup 13.-14. 4. 2024 🥋🥋▶️

O víkendu 13.-14.4. se 46 dětí našeho oddílu zúčastnilo soutěže v judu v Kamenici u Prahy. Většina dětí získávala první zkušenosti na větších závodech, pro hodně dětí šlo o první turnaj ve vyšší věkové kategorii. Výsledek tak nebyl hlavním cílem soutěže. Přesto si 8 dětí odvezlo zlaté medaile, 6 dětí stříbrné a 7 dětí medaile bronzové. Musíme však pochválit všechny zúčastněné děti. Všechny se moc snažily a k lepšímu výsledku mnohdy chyběla právě menší zkušenost. Jen tak dál – dále trénovat, účastnit se dalších závodů a výsledky se určitě dostaví! 

Obrázek najdete ZDE

Převzato z: https://judovrsovice.cz/vikendove-klani-v-kamenici/

Umístění vršovických judistů a judistek je následující:

1.místa:
Musil Jaromír           U10   21,8 kg   3/0
Souček Vincent        U10  28,0 kg   2/0
Janoušek Filip          U10   28,4 kg   3/0
Musilová Kája          U10   33,3 kg   3/0
Höschl Matouš         U10   37,5 kg   2/0
Musilová Lilian        U12   30,0 kg   5/0
Daňková Kája           U14   57,0 kg   4/0
Kovařík Karel           U16 +81,0 kg   3/0

2.místa:
Horák Antonín          U10   25,4 kg   2/1
Svoboda Matouš      U10   26,5 kg   2/1
Tokoš Marek             U10   29,5 kg    2/1
Bobáĺová Lily            U10    41,7 kg   0/2
Klím Ondřej              U12    46,0 kg   3/1
Bojar Maia                U14    57,0 kg   4/1

3.místa:
Voříšek David           U10   27,8 kg   1/2
Filip Eduard              U10   28,0 kg   1/2
Lév Bedřich              U10   34,8 kg   0/2
Blecha Vincent         U10   41,6 kg   0/2
Vobr Kristián            U14   50,0 kg   3/1
Voříšková Adéla       U14   52,0 kg   0/2
Karavarakis Niki      U16   52.0 kg   1/2

4.místa:
Petrů Kryštof           U10   21,8 kg   0/3
Moteff Maxim         U10   24,5 kg   0/3
Ševčík Ondřej          U10   25,2 kg   1/2
Bobáĺ Frederik        U10   29,5 kg   0/3
Jindra Antonín        U10   30,5 kg   0/3

5.místa:
Kos Pavel                  U12   38 kg   2/2
Lév Petr                     U14   50 kg   2/2
Kos Norbert             U16   55 kg   2/2

7.místa:
Petráš Dan                U12   32 kg   2/2
Gabriel Tomáš         U12   35 kg   2/2
Kovačka Vojta          U12   42 kg   2/2

9.místa:
Polishchuk Danil     U12   35 kg   1/2
Průšek Roman         U12   38 kg   2/2

bez um.:
U12: Lukášová Johana 0/2 (30 kg), Jindra Rudolf 0/2 a Martykán Filip 0/1 (35 kg), Lukinov Mark 0/1 (38 kg)
U14: Petráš Adam 0/2 a Patera Kvido 0/1 (34 kg), Olšaník Jan 1/2, Jakob Max 0/2 a Karavarakis Petros 0/2 (38 kg), Souček Oskar 1/2 (55 kg)
U16: Mizrahi Sára 0/2 (52 kg), Horčík Jan 0/2 (55 kg)

Obrázek najdete ZDE

Převzato z: https://judovrsovice.cz/kamenice-cup-13-14-4-24/

Fotogalerii najdete ZDE a ZDE

Obrázkové video neboli prezentaci můžete zhlédnout na YouTube kanálu Sokolské župy Jana Podlipného https://www.youtube.com/@zpodlipneho v playlistu Činnost našich jednot a župy ZDE.

Gratulujeme našim judistům a judistkám z T.J. Sokol Praha Vršovice k úspěchům a medailím a děkujeme za reprezentaci Sokolské župy Jana Podlipného!17.04.2024
29. ročník běhu Lipovou Alejí - Nymburská Desítka 7. 4. 2024 🏃‍♂️🏃‍♀️

Dne 7. 4. 2024 se v Nymburce konal běžecký závod s názvem Běh Lipovou Alejí - Nymburská Desítka. Byl to již 29. ročník. Dětské kategorie až po dorostence a dorostenky běžely od 100 m do 2700 m. Dospělí muži a ženy běžely 10 km.

Sokolskou župu Jana Podlipného reprezentovali běžci Vojtěch Bližňák (1983) a Jiří Kabelka (1977). Oba běžci jsou z T.J. Sokol Praha Královské Vinohrady.

Náš běžec Vojtěch Bližňák se v kategorii M40-49 s časem 0:34:27 umístil na krásném 4. místě. Náš běžec Jiří Kabelka se v kategorii M40-49 s časem 0:37:40 umístil na 18. místě.

Propozice závodu najdete ZDE

Trasu závodu najdete ZDE

Celkové výsledky Dospělí najdete ZDE (uloží se do PC) a ZDE (výsledky muži, pro ženy nutno rozkliknout nahoře ženy)

Celkové výsledky dětské kategorie najdete ZDE (uloží se do PC)

Traťové rekordy na tomto běhu najdete ZDE

Fotogalerii najdete ZDE

Gratulujeme našemu běžci Vojtěchu Bližňákovi z T.J. Sokol Praha Královské Vinohrady ke 4. místu a oběma našim běžcům Vojtěchu Bližňákovi a Jiřímu Kabelkovi z T.J. Sokol Praha Královské Vinohrady za reprezentaci Sokolské župy Jana Podlipného!


16.04.2024
Události v oddílu pozemního hokeje T.J. Sokol Kbely 13.-15. 4. 2024 🏑

Starší žáci si připisují 13. 4. 2024 3 body za výhru nad Slavií. Gratulujeme❤. Za zmínku stojí heroický výkon brankaře Kbel Davida Rapanta, který předvedl řadu neskutečných zákroků. Těšíme se na hodnocení zápasu od Dušana Hrazdíry.

GO!KBELY

Převzato z:
https://www.facebook.com/ph.kbely/posts/pfbid02amNKcEnVtsnfTfV4tTtHx2y1gY9P8ZJEdmbwW9rfG5DYHAurb3d8pb85ATnfrpqxl

Obrázek najdete ZDE

Fotogalerii najdete ZDE

Trenér benjamínků Petr Hajšl a jeho report z Hostivaře 13. 4. 2024. Jak se našim malým princeznám dařilo na turnaji U8 v pražské Hostivaři ? Dozvíte se ZDE

Fotogalerii najdete ZDE

Mladší žáci berou bod za remízu s Presidentem. Na Pragovku jsme nestačili .9🍌 jsme si však nezasloužili. 

GO!KBELY

Převzato z:
https://www.facebook.com/ph.kbely/posts/pfbid02ViaLsehd6Z5MtDQUEd16MhEoqtgoXqrBaMypYuY3a1crH9tZPXauxrrrMMnrReGWl

Obrázek najdete ZDE

Naše nejkrásnější sahaly po skalpu suverénní Slavie 14. 4. 2024. "Bol to kopec športovej smoly." Tak to komentovala trenérka našich mladších žákyň Sára Chalupecká. Obrovský posun od podzimu, kdy jsme za zápas dostali 20 gólů. Jen tak dál holky, jsme na Vás pyšní.❤🏑❤

GO!KBELY

Další utkání 14. 4. 2024 s Bohemians Praha skončilo remízou 6:6.

Převzato z:
https://www.facebook.com/ph.kbely/posts/pfbid0inPKdBhvVA35H21ynRMpS9onnAcm94VTNsQP1Q9PvarfQZEM61hzBZqUfmmQRBjZl

Obrázek najdete ZDE

15. 4. 2024 se hrálo odložené utkáni starších žákyň na domácím hřišti ve Kbelích od 18 hodin proti HC Litice. 

Kbelskobohemácké starší žákyně porážejí plzeňské Litice v poměru 3 : 1. Gratulaceeeee. ❤🏑❤

GO!KBELY

Převzato z:
https://www.facebook.com/ph.kbely/posts/pfbid0sCfVaYmP4fvLAnHrkAciHm9RVcdeicc6Wg8ow8UWHWDAMJKqnWUXgJHrdcrLgxz1l

a z:
https://www.facebook.com/ph.kbely/posts/pfbid026nceWoBKFXkcoz3MmJ1WDaPBGPnJTMu2qhhDXD2sNUtowNKvVdTbfd83N1ECc2Upl

Dva obrázky najdete ZDE a ZDE

Gratulujeme našim pozemkářům a pozemkářkám z T.J. Sokol Kbely k úspěchům a děkujeme za reprezentaci Sokolské župy Jana Podlipného!16.04.2024
Sletová soutěž v moderní gymnastice v T.J. Sokol Praha Královské Vinohrady 13. 4. 2024 🤸‍♀️🤸‍♂️
Sletová soutěž v moderní gymnastice 13.4.2024

Sobota 13. dubna byla pro moderní gymnastiku velkým dnem. Ve Vinohradské sokolovně se konala Sletová soutěž v moderní gymnastice při příležitosti XVII. Všesokolského sletu, který proběhne v Praze 30. 6. - 5. 7. 2024. Soutěže ve volných sestavách se zúčastnilo na 130 závodnic z celé republiky od těch nejmenších až po seniorky. Soutěžily ve 40 kategoriích. Celkem mohli diváci shlédnout 305 různých sestav - se stuhou, míčem, kuželi, švihadlem a ty nejmenší gymnastky cvičily bez náčiní.

Součástí celodenního závodního programu byla ukázka několika sletových skladeb, které společně předvedli cvičenci z T. J. Sokol Praha Královské Vinohrady a T. J. Sokol Vršovice. Divákům se předvedly tyto skladby: Babí léto, Fitness, Leporelo, Před kamerou a Čmeláčci. Slavnostní nástup se uskutečnil po skončení dopolední části závodu a vedli jej sokolové z Vinohrad – vzdělavatel bratr Vladimír Richter v tradičním sokolském cvičebním úboru a praporečník bratr Jan Fiferna v sokolském kroji. Před vyhlašováním výsledků se slova ujal bratr Jan Haupt, vedoucí kanceláře a metodik OS ČOS a předseda odboru sportu ČOS, který přijal naše pozvání, a pozdravil všechny přítomné, zejména zúčastněné gymnastky. Předával také originální medaile, připravené pouze pro sletovou soutěž. Medailí byly desítky, za jednotlivá náčiní a klasické za víceboj. Dívky z Vinohrad jich posbíraly celkem 21, 6 zlatých, 6 stříbrných a 9 bronzových. Velký potlesk sklidila nejmladší vinohradská závodnice, talentovaná Mia Boldi a na druhou stranu jsme přivítali Ivu Nejezchlebovou, která u nás začala před léty dělat první krůčky v moderní gymnastice a nyní závodí v nejvyšší kategorii seniorek A a připravuje se v SK Moravská Slavia Brno.

Celkem se Sletové soutěže zúčastnily gymnastky ze 14 oddílů Čech i Moravy. Ze sokolských oddílů měly největší úspěch gymnastky ze Sokolské župy Jana Podlipného. Soutěž během dne shlédlo před 300 diváků.

Děkujeme za podporu ČOS, která spolupodílela na uspořádání Sletové soutěže. Velký dík za pomoc patří samozřejmě rodičům domácích závodnic, kteří velkou měrou přispěli k organizaci závodu a vydrželi do pozdních večerních hodin, kdy závod končil. Také děkujeme cvičencům z oddílu všestrannosti za předvedené sletové skladby a v neposlední řadě naší jednotě za trvalou podporu činnosti našeho oddílu.

Těšíme se na další závody a přejeme všem hodně úspěchů.

Za kolektiv členů oddílu moderní gymnastiky Tělocvičné jednoty Sokol Praha Královské Vinohrady Drahomíra Michaličová - vedoucí oddílu

Celou tiskovou zprávu najdete ZDE

Fotogalerii najdete ZDE

Gratulujeme našim moderním gymnastkám z T.J. Sokol Praha Královské Vinohrady k úspěchům a medailím a děkujeme za reprezentaci Sokolské župy Jana Podlipného!

Aktualizace 17. 4. 2024:

Obrázkové video neboli prezentaci můžete zhlédnout na YouTube kanálu Sokolské župy Jana Podlipného https://www.youtube.com/@zpodlipneho v playlistu Činnost našich jednot a župy ZDE.


14.04.2024 - aktualizace 22.04.2024
Běh na Jardův kopec v Praze 16. 4. 2024 🏃‍♂️🏃‍♀️

Dne 16. 4. 2024 se v Praze koná Běh na Jardův kopec.

První ročník se konal v roce 1999. Trať dosud beze změny, jen od roku 2007 přibylo trochu asfaltu v prvním prudkém kopci (dříve přírodní povrch).

Úvod po asfaltu, po krátké rovince přijde celkem prudké stoupání okolo místních domků a zahrad. Za nimi asfalt končí a stoupání se střídavým sklonem pokračuje serpentinou na louku, odkud je stoupání již velmi mírné. Ještě jednou se sklon trochu zvedne po ostré levotočivé zatáčce, kde se trať napojuje na klasickou polňačku po okraji lesa. Ta se postupně narovnává, posledních asi 200m je již rychlý finiš po rovině.  

Převzato z: https://behydokopcu.cz/zavody/#race3

Jardův kopec se nachází v Šáreckém údolí v Praze 6.

Sokolskou župu Jana Podlipného reprezentuje na tomto běhu v kategorii Muži 40-49 let běžec Vítězslav Král (1976) z T.J. Sokol Praha Královské Vinohrady.

Propozice najdete ZDE (soubor se uloží se do PC)

Startovní listinu najdete ZDE

Celkové výsledky najdete ZDE

Držíme našemu běžci Vítězslavovi Královi z T.J. Sokol Praha Královské Vinohrady palce k úspěchu a děkujeme za reprezentaci Sokolské župy Jana Podlipného!

Běžec Vítězslav Král z T.J. Sokol Praha Královské Vinohrady (v odkazu foto běžce na tomto běhu) se také 7. 4. 2024 zúčastnil běhu do kopce Davle - Nová Březová., kde se s časem 19:51 umístil na 9. místě. Celkové výsledky tohoto běhu ZDE

Fotky od Martina Digmayera ze závěru prvního stoupání najdete ZDE, pár fotek ze startu od Elen ZDE. 

Děkujeme za reprezentaci Sokolské župy Jana Podlipného na tomto běhu.

Aktualizace 22. 4. 2024:

Náš běžec Vítězslav Král z T.J. Sokol Praha Královské Vinohrady se umístil celkově na 8. místě a v kategorii 40-50let na 4. místě. 

Gratulujeme našemu běžci k umístění a děkujeme za reprezentaci Sokolské župy Jana Podlipného!15.04.2024
Atletické Grand Prix 2024, Jesolo / Otevřené Mistrovství Itálie (World Para Athletics Grand Prix Jesolo 2024 / Jesolo 2024 Grand Prix – Italian Open Championships 22.-24. 3. 2024 🇮🇹🏃‍♂️🏃‍♀️🏌

Ve dnech 22.-24. 3. 2024 se v italském Jesolu konalo Atletické Grand Prix 2024 a Otevřené Mistrovství Itálie v para atletice.

Sokolskou župu Jana Podlipného reprezentovali na tomto Grand Prix a Otevřeném Mistrovství Itálie para atletičky a para atletici z T.J. Sokol Praha Královské Vinohrady. Byli to Martina Absolonová (2004), Pavlína Absolonová (2004), Oliver Janouch (2007) a Andriy Didyk (2000).

Naše speciální sekce vyrazila hájit české barvy na GP do Jesola a vedlo se jim náramně! 

22. 3. 2024 v dopoledním bloku v 9:00 startoval Oliver Janouch ve skoku dalekém. 

V odpoledním bloku pak v 15:00 Andrij Didyk v hodu diskem. V 16:00 jsme měli dvě želízka v ohni v běhu na 1500 m, konkrétně Martinu Absolonovou a Pavlínu Absolonovou.

23. 3. 2024 jsme zahájili během na 400 m, kdy si holky Martina Absolonová a Pavlína Absolonová doběhly pro osobáky. Martina se i umístila v první desítce. 

Andrej Didyk vrhal koulí v odpoledním bloku pod protestem a vrhnul 09.51 m, což je nyní jeho stabilní výkon. 

Závěr dne patřil Oliverovi Janouchovi, který si se svým trasérem Danem Šrámkem doběhli v běhu na 100 m pro celkové šesté místo a vylepšili si i osobní rekord!

Převzato z:
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid031SnTA8pLMfMov82gnmrShNqib7u9V2gnH4VJRrJWQUvLH8kgCFUUHbDTx9TBHW9Zl&id=61550887599543

a z:
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0XNF8FB7FwZLTbGdu4vRqRH9T5eBDPUZoGKwinGi34fvKmo6vWicLdKkWgUZ5zi5ul&id=61550887599543

Propozice najdete ZDE

Startovní listinu para atletek a para atletů z ČR najdete  ZDE

Celkové výsledky najdete ZDE (nutno rozkliknout příslušnou disciplínu v Races, Jumps a Throws)

Atletické Grand Prix 2024, Jesolo / Otevřené Mistrovství Itálie bylo možné sledovat živě 📺💻📱. Sdílená videa můžete zhlédnout na YouTube kanálu Sokolské župy Jana Podlipného https://www.youtube.com/@zpodlipneho v playlistu Činnost našich jednot a župy. Sdílená videa mají názvy World Para Athletics Grand Prix 2024 - Saturday Morning Session, World Para Athletics Grand Prix 2024 - Saturday Afternoon Session a World Para Athletics Grand Prix 2024 - Sunday.   

Obrázkové video nebo-li prezentaci najdete také na našem YouTube kanálu ZDE 

Gratulujeme k úspěchům a děkujeme za mezinárodní reprezentaci Sokolské župy Jana Podlipného!14.04.2024
Ráno s cimbálovkou (CM Trnka) 14. 3. 2024 🎻🎶

Před měsícem dne 14. 3. 2024 navštívil ráno moderátor Rádia Impuls Aleš Růžička zkušebnu CM Trnka v T.J. Sokol Praha Vršovice.

Podívejte se na video reportáž ZDE

Děkujeme CM Trnka za reprezentaci Sokolské župy Jana Podlipného!14.04.2024
Soutěž v šermu Ještědský Pohár 2024 13.-14. 4. 2024 🤺

Ve dnech 13.-14. 4. 2024 se v Liberci v Home Credit Aréně konala soutěž v šermu s názvem Ještědský pohár.

Pořadatelem byl ŠERM Liberec z.s. a soutěžilo se v disciplíně Kord mladší žáci (U13), mladší žačky (U13), senioři, seniorky (vše x).

Sokolskou župu Jana Podlipného reprezentovala v kategorii Kord seniorky šermířka Jana Švecová (1993) z T.J. Sokol Praha Vršovice.

Propozice soutěže najdete ZDE

Startovní listinu kategorie Mladší žáci Kord CPX najdete ZDE

Startovní listinu kategorie Mladší žačky Kord CPX najdete ZDE

Startovní listinu kategorie Senioři Kord CPX najdete ZDE

Startovní listinu kategorie Seniorky Kord CPX najdete ZDE

V odkazech můžete kliknout na záložku výsledky a uvidíte celkové výsledky až tam budou zveřejněny.

Děkujeme naší šermířce Janě Švecové z T.J. Sokol Praha Vršovice za reprezentaci Sokolské župy Jana Podlipného!

Soutěže se zúčastnily i další sokolští šermíři a šermířky z dalších sokolských jednot. 

 


14.04.2024
Pohárová soutěž v twirlingu Bailar Cup 2024 v T.J. Sokol Nusle 13. 4. 2024 🥢

Dne 13. 4. 2024 se v T.J. Sokol Nusle konal 1. ročník nepostupové soutěže twirlerů a twirlerek s názvem BAILAR CUP 2024. Soutěž je vhodná jak pro začátečníky tak pokročilé soutěžící. Pořadatelem byl T.J. Sokol Petrovice I - oddíl Bailar Praha.

Sokolskou župu Jana Podlipného reprezentovaly twirlerky z České twirlingové školy T.J. Sokol Vysočany.

V sobotu 13.4.2024 se členky České twirlingové školy T. J. Sokol Vysočany zúčastnily pohárové soutěže BAILAR CUP 2024, z které si dovezly tyto výsledky:

3. místo Klára Tandlerová, Kristýna Zemanová - Preteen - Duo hůlka začátečníci

2. místo Kristýna Tandlerová, Amálie Rambousková - Preteen - Duo hůlka začátečníci

1. místo Nella Šmerdová, Eliška Purmová - Preteen - Duo hůlka – Pokročilí

1. místo Michaela Skorkovská - Sólo 2hůlky – Pokročilí

3. místo Ema Šmerdová - Juvenile - Sólo hůlka - Pokročilí

1. místo Matylda Janouchová-  Juvenile - Sólo hůlka - Pokročilí

3. místo Nella Šmerdová - Preteen - Sólo hůlka - Pokročilí

1. místo Magdalena Míková - Preteen - Sólo hůlka - Pokročilí

4. místo Aneta Áčová - Junior - Sólo hůlka - Pokročilí

2. místo Michaela Skorkovská - Senior - Sólo hůlka - Pokročilí

3. místo Tereza Purmová - Juvenile - Rytmické taneční sólo - Pokročilí

4. místo Nella Šmerdová-  Preteen - Rytmické taneční sólo - Pokročilí

3. místo Eliška Purmová - Preteen - Rytmické taneční sólo - Pokročilí

2. místo Magdalena Míková - Preteen - Rytmické taneční sólo - Pokročilí

5. místo Aneta Áčová Junior - Rytmické taneční sólo - Pokročilí

3. místo Michaela Skorkovská - Senior - Rytmické taneční sólo - Pokročilí

1. místo Juvenile - Twirlingový tým - Začátečníci

1. místo Juvenile - Twirlingový tým - Pokročilí

1. místo Juvenile - Taneční twirlingový tým - Pokročilí

Děkujeme pořadatelům za organizaci této skvělé akce.

Převzato z:
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid05aikgc8R1NFjn439q5jtLqcUptDphuh6Kgwne7xjUdGFcCCmZkmB3Aib6KP1pGhsl&id=100090894224722

Pozvánku najdete ZDE

Propozice najdete ZDE

Fotogalerii našich twirlerek z České twirlingové školy T.J. Sokol Vysočany najdete ZDE a ZDE

Další obrázek najdete ZDE

Gratulujeme našim twirlerkám z České twirlingové školy T.J. Sokol Vysočany k úspěchům a medailím a děkujeme za reprezentaci Sokolské župy Jana Podlipného!14.04.2024
Víkendové menu florbalistek z SKV (florbalový klub z T.J. Sokol Praha Královské Vinohrady): Starší žákyně v Dejvicích, Elévky v Letňanech 👩🏼‍🦯🥅

Nedělní den bude patřit florbalovému superfinále. V O2 areně se povedou souboje o titul v Livesport Superlize i Extralize žen. Den předtím se do hry zapojí dva vinohradské týmy. V dejvické Unihoc Aréně budou hrát starší žákyně, které dvakrát vyzvou Panthers a jednou Dvojku Praha. V Letňanech odehrají svůj turnaj elévky. Také ony narazí na Dvojku, dále pak na dva týmy Florbalové akademie z Mladé Boleslavi a na Black Angels.

SOBOTA 13. 4. 2024:

Starší žákyně:
9:00   TJ SKV - Rudná Pantehrs Praha white (Unihoc Aréna Praha)
11:45 TJ SKV - Rudná Panthers Praha black (Unihoc Aréna Praha)
13:40 TJ SKV - SK Dvojka Praha D (Unihoc Aréna Praha)

Více info o turnajích s dalšími odkazy ZDE

Obrázek florbalového družstva Starších žákyň z SKV (florbalového klubu z T.J. Sokol Praha Královské Vinohrady) najdete ZDE

Elévky:
9:40   TJ SKV - Florbalová akademie MB bílé (BB ARENA Letňany - hřiště 3)
11:40 TJ SKV - SK Dvojka Praha (BB ARENA Letňany - hřiště 3)
13:40 TJ SKV - Florbalová akademie MB modré (BB ARENA Letňany - hřiště 3)
15:00 TJ SKV - Black Angels (BB ARENA Letňany - hřiště 3)

Více info o turnajích s dalšími odkazy ZDE

Převzato z:
https://www.skvflorbal.cz/clanek/2356-vikendove_menu_starsi_zakyne_v_dejvicich_elevky_v_letnanech

Gratulujeme Starším žákyním a Elévkám z florbalového klubu SKV T.J. Sokol Praha Královské Vinohrady k úspěchům a vítězstvím v některých turnajích a děkujeme za reprezentaci Sokolské župy Jana Podlipného!14.04.2024
Celtics (Florbalové družstvo mužů C z SKV (florbalový klub z T.J. Sokol Praha Královské Vinohrady)) doma sebrali šest bodů a stále živí šanci na 2. místo 👨🏼‍🦯🥅

Celtics v příjemné atmosféře doma na Vinohradech vybojovali plný počet šesti bodů a dva zápasy před koncem ještě mohou myslet na druhou příčku v regionální lize. V ranním utkání zvítězili Martin Zima a spol. nad rezervou Black Angels 7:5, ve druhém střetnutí pak porazili Dobříš 8:3. SKV má stejně bodů jako druhá Traverza, která má lepší skóre (vzájemná bilance je vyrovnaná). Rozhodne poslední turnaj.

Céčko se na domácí zápasy sešlo v dobré sestavě. Z A týmu dorazili špílmachr Pavel Hájek a fyzicky nadupaný Jan Pinkas. Z béčka pak přišli vypomoct Jan Otta a Jan Švejda. Rozvíjet svůj talent mohli také junioři Matyáš Cvejn, Josef Trčka a člen kádru áčka Antonín Pražák. Sokolové vstoupili do úvodního klání dobře a rychle vedli 2:0. Jenže soupeř pak dokázal skóre otočit. Přetahovaná pokračovala až do druhé části. V ní si SKV vzalo vedení zpět a už ho nepustilo. Vítěznou trefu zaznamenal právě junior Josef Trčka, po něm ještě výhru pojistil z nájezdu Ondřej Zelený.

„Soupeř nám kladl odpor a měl skvělé brejky, takže jsme měli co dělat, abychom zápas otočili. Nakonec se nám ale podařilo nasázet nějaké góly a vyhrát. Všechny tři lajny se prezentovaly hezkou hrou, i když to někdy bylo až na hranici rizika směrem do obrany,“ zhodnotil duel hrající kouč céčka Gustav Ondrejčík. Po třech odpořádaných zápasech následoval vrchol dne v podobě derby Sokolů. Do Rieger arény totiž přijela Dobříš. V brance středočeského týmu pravidelně nastupuje bývalý gólman SKV Tomáš Šimek a nastoupil i tentokrát.

Od začátku se na nic nevyčkávalo. Úvodní branku vsítil po dorážce Matěj Šaroch a pak se po skvělém napadání Richarda Klímy prosadil Ondrejčík. Stav 2:0 platil po úvodním dějství. Druhou třetinu pak Vinohradští ovládli 5:3 a určili ráz střetnutí. Nakonec před solidně početnou skupinou fanoušků vyhráli 8:3. Céčko tak zvítězilo v šesti z posledních sedmi duelů a v tabulce se vyhouplo na průběžnou třetí příčku. Pokud získá na posledním turnaji plný počet bodů a druhá Traverza jakkoliv zaváhá, cenné druhé místo bude patřit SKV.

„Ve druhém utkání jsme podali ještě lepší výkon než v tom prvním. Opět tam byla řada dobrých individuálních výkonů. Myslím, že to bavilo nás hráče, ale i fanoušky, jimž bych chtěl touto cestou poděkovat za účast a za podporu. A v neposlední řadě patří dík obětavým pořadatelům, kteří pomohli nejen se zápasem, ale i s občerstvením na tribuně. To jistě v nedělním teplém odpoledni přišlo vhod,“ dodal Ondrejčík. Poslední turnaj céčka je na programu 27. dubna v Unihoc aréně.

Víkendové výsledky mužů C 7. 4. 2024:

TJ SKV - Black Angels Benfica 7:5
TJ SKV - TJ Sokol Dobříš 8:3

Obrázek družstva Celtic - florbalového družstva mužů C z SKV (T.J. Sokol Praha Královské Vinohrady najdete ZDE

Převzato z:
https://www.skvflorbal.cz/clanek/2355-celtics_doma_sebrali_sest_bodu_a_stale_zivi_sanci_na_2_misto

Držíme florbalovému družstvu Celtic (muži C z SKV) palce k úspěchu a zisku 2. mísa v regionální lize a děkujeme za reprezentaci Sokolské župy Jana Podlipného!08.03.2024 - aktualizace 13.04.2024
Mezinárodní závod jednotlivkyň v moderní gymnastice UPREAL CUP 2024 v Táboře 14. 4. 2024 🤸‍♀️🤸‍♂️▶️

Dne 14. 4. 2024 se v Táboře ve sportovním areálu Mír koná Mezinárodní závod jednotlivkyň v moderní gymnastice UPREAL CUP 2024.

Sokolskou župu Jana Podlipného reprezentují moderní gymnastky z T.J. Sokol Karlín a z T.J. Sokol Praha Královské Vinohrady.

Pozvánku najdete ZDE

Další info najdete ZDE

Rozpis najdete ZDE

Seznam kategorii najdete ZDE

Startovní listinu najdete ZDE (nutno kliknout na přihlášky)

Držíme našim moderním gymnastkám z T.J. Sokol Karlín a z T.J. Sokol Praha Královské Vinohrady palce k úspěchům a děkujeme za reprezentaci Sokolské župy Jana Podlipného!

Aktualizace 14. 4. 2024:

V několika kategoriích se moderní gymnastky z T.J. Sokol Karlín umístily na 1. až 3. místě (někdy  získaly i 1.-3. či 1.-2. místo).

Celkové výsledky najdete ZDE (nutno nahoře vlevo rozkliknout příslušnou kategorii).

Gratulujeme našim moderním gymnastkám z T.J. Sokol Karlín k úspěchům a medailím a všem našim moderním gymnastkám z T.J. Sokol Karlín a z T.J. Sokol Praha Královské Vinohrady za reprezentaci Sokolské župy Jana Podlipného!

Aktualizace 26. 4. 2024:

Obrázkové video neboli prezentaci z oddílu moderní gymnastiky T.J. Sokol Praha Královské Vinohrady můžete zhlédnout na YouTube kanálu Sokolské župy Jana Podlipného https://www.youtube.com/@zpodlipneho v playlistu Činnost našich jednot a župy ZDE


11.04.2024 - aktualizace 13.04.2024

Mezinárodní turnaj v judu Poznaňský Evropský pohár Juniorů (Poznan Junior European Cup 2024) 13.-14. 4. 2024 🥋🇵🇱

Ve dnech 13.-14. 4. 2024 se v polské Poznani koná Mezinárodní turnaj v judu Poznaňský Evropský pohár Juniorů (Poznan Junior European Cup 2024). Více než 400 juniorských judistů a judistek z 21 zemí míří do polské Poznaně, aby si zazávodili v judu.

Další článek o této události v polštině najdete ZDE

Sokolskou župu Jana Podlipného reprezentuje na tomto mezinárodním turnaji v kategorii nad 90 kg judista Martin Sedlák (2006) z T.J. Sokol Praha Vršovice. 

Propozice najdete ZDE

Startovní listinu s výsledky najdete ZDE

Mezinárodní turnaj v judu bude možné sledovat živě 📺💻📱 na Judo TV ZDE (nutná registrace)

Držíme našemu judistovi Martinu Sedlákovi z T.J. Sokol Praha Vršovice palce k úspěchu a děkujeme za mezinárodní reprezentaci Sokolské župy Jana Podlipného!

Aktualizace 14. 4. 2024:

Nejen dorostenci měli svůj Evropský pohár, ale i junioři se sešli na Evropském poháru v polské Poznani ve dnech. Z našeho oddílu za Českou republiku nastoupil v těžké váze Martin Sedlák. Byl to pro něj první takto velký turnaj mezi juniory. Martin se za svůj výkon vůbec nemusí stydět, i v prohraných zápasech šel se soupeři velice vyrovnaně, chybělo možná jen trochu více zkušeností.  S bilancí 1 výhry a 2 proher obsadil bodované 7.místo.

V Poznani jedinou – a to hned zlatou – medaili pro Českou republiku vybojoval v těžké váze Tomáš Raška. 5. místa patří Markétě Korčákové, Anně Skalské a Štěpánce Hojdarové, 7.místo Simonu Fulnečkovi. 

Převzato z: https://judovrsovice.cz/lada-opet-bronzova/

Gratulujeme judistovi Martinu Sedlákovi z T.J. Sokol Praha Vršovice k 7. místu a děkujeme za mezinárodní reprezentaci Sokolské župy Jana Podlipného!19.03.2024 - aktualizace 13.04.2024
Mezinárodní turnaj v judu Berlínský Evropský pohár Kadetů (BERLIN CADET EUROPEAN CUP 2024) 13.-14. 4. 2024 🥋🥋🇩🇪

Ve dnech 13.-14. 4. 2024 se v hlavním městě Německa Berlíně ve Sportforum Berlin-Hohenschönhausen koná mezinárodní turnaj v judu s názvem Berlin Cadet European Cup 2024).

Sokolskou župu Jana Podlipného reprezentují v kategorii do 52 kg judistka Lada Vondráková (2008) z T.J. Sokol Praha Vršovice a v kategorii nad 70 kg judistka Anna Kroužková (2007) z T.J. Sokol Praha Vršovice.

Propozice mezinárodního turnaje najdete ZDE

Startovní listinu a výsledky najdete ZDE

Mezinárodní turnaj bude možné sledovat živě 📺💻📱na Judo TV ZDE (nutná registrace)

Držíme našim judistkám z T.J. Sokol Praha Vršovice palce k úspěchům a medailím a děkujeme za mezinárodní reprezentaci Sokolské župy Jana Podlipného!

Aktualizace 14. 4. 2024:

Lada Vondráková vybojovala pro Českou republiku další bronzovou medaili! Tentokrát se zúčastnila 13.-14. 4. 2024 Berlín Cadet European Cup 2024, opět zápasila v kategorii do 52 kg. Celkem vybojovala 6 zápasů, z toho 5 vítězných. Mimo jiné zdolala na ipon i nasazenou závodnici č. 1 z Austrálie (4. ve světovém žebříčku). Jedinou porážku si odnesla od německé závodnice, se kterou prohrála 3:1 na tresty.

Stejného turnaje se zúčastnila i další naše závodnice Anička Kroužková. Ta po jedné výhře a dvou porážkách obsadila 9. místo.

Turnaje se zúčastnilo 690 závodníků ze 34 států. Z českých závodníků si nejlépe vedla Kristýna Kazsperová, která získala 2.místo, 5. místo obsadil Vít Šarboch a Adam Bureš, 7. místo přidal Alex Maroušek. 

Převzato z: https://judovrsovice.cz/lada-opet-bronzova/

Dva obrázky najdete ZDE

Gratulujeme naší judistce Ladě Vondrákové z T.J. Sokol Praha Vršovice k zisku bronzové medaile a děkujeme za mezinárodní reprezentaci Sokolské župy Jana Podlipného!29.03.2024 - aktualizace 13.04.2024

Soutěž ve skocích na trampolínách 1st Triangle Trampoline Open v Liberci 13. 4. 2024

Dne 13. 4. 2024 se v trampolínovém centru Orionka v Liberci koná mezinárodní soutěž ve skocích na trampolínách s názvem 1st Triangle Trampoline Open.

Sokolskou župu Jana Podlipného reprezentují gymnastky z T.J. Sokol Žižkov II.

Startovní listiny ve kterých naší župu reprezentují gymnastky z T.J. Sokol Žižkov II najdete níže v odkazech (nejsou to všechny startovní listiny této soutěže). 

05. Girls Age 11-12 - Qualification - Results

07. Girls Age 13-14 - Qualification - Results

13. Synchro Girls Age 11-12 - Qualification - Results

15. Synchro Girls Age 13-14 - Qualification - Results

Držíme našim gymnastkám palce k úspěchům a medailím a děkujeme za reprezentaci Sokolské župy Jana Podlipného!13.04.2024
37. ročník - Šárecký běh 13. 4. 2024 🏃‍♂🏃🏻‍♀️

Dne 13. 4. 2024 se v Divoké Šárce v Praze 6 konal 37. ročník Šáreckého běhu. Šárecký běh je tradičním přespolním během pořádaným atletickým oddílem SK Aritma Praha. Letos proběhne jeho již 37. ročník. Hlavní závod vede členitým a krásným prostředím Divoké Šárky. Trať je smíšená. Střídají se zde povrchy zpevněných přírodních cest i asfaltu. Hlavnímu závodu předchází program závodů našich nejmenších závodníků. Od těch, co se staví na trať svého prvního závodu v doprovodu svých rodičů, až po kategorii staršího žactva. 

Sokolskou župu Jana Podlipného reprezentoval na tomto běhu atlet Martin Bureš (1989) z T.J. Sokol Kbely. Náš atlet Martin Bureš z T.J. Sokol Kbely (na obrázku v odkazu vpravo) se v kategorii PŘESPOLNÍ BĚH - MUŽI (Běh) s časem 0:33:59 umístil na krásném 3. místě 🥉.

Propozice najdete ZDE

Startovní listinu najdete ZDE

Celkové výsledky najdete ZDE

Fotogalerii najdete ZDE

Gratulujeme našemu atletovi Martinu Burešovi z T.J. Sokol Kbely ke 3. místu a děkujeme za reprezentaci Sokolské župy Jana Podlipného!14.03.2024 - aktualizace 13.04.2024
18. ročník běhu Pardubický vinařský půlmaraton 2024 13. dubna 2024 🏃‍♂🏃🏻‍♀️▶️📺💻📱

Dne 13. 4. 2024 se v Pardubicích uskuteční několik běhů, které jsou součástí 18. ročníku Pardubického vinařského půlmaratonu.

Závod významně obohacuje život města Pardubice již mnoho let a za svou éru si půlmaraton získal přízeň mnoha sportovců jak špičkových, běžců hobíků, vozíčkářů, bruslařů, koloběžců a zejména rodičů s dětmi či školních kolektivů.

Současný Pardubický vinařský půlmaraton navazuje na více než 40letou tradici pořádání tohoto masového běžeckého závodu. Letošní ročník je již 18. Součástí dne je bohatý doprovodný program. Součástí půlmaratonu je i MČR mužů a žen v půlmaratonu. Start je na náměstí Republiky ve 14:00 hodin a cíl je na Pernštýnském náměstí. Základní fakta o tomto půlmaratonu ZDE

Sokolskou župu Jana Podlipného reprezentuje na běhu Pardubický vinařský půlmaraton v kategorii A: 15 – 39 let (2009 – 1985) běžec Martin Malý (1985) z T.J. Sokol Praha Královské Vinohrady a na MČR mužů a žen v půlmaratonu Michaela Eliášová (1991) z T.J. Sokol Praha Královské Vinohrady.

Více info najdete ZDE

Doprovodný program ZDE

Propozice Pardubického vinařského půlmaratonu najdete ZDE

Propozice MČR mužů a žen v půlmaratonu najdete ZDE

Startovní listina Pardubického vinařského půlmaratonu ZDE

Startovní listina KIEKERT desítky ZDE

Startovní listina ČP PARA v půlmaratonu se společností FOXCONN ZDE

Startovní listina Pohárového závodu koloběžců v půlmaratonu s pojišťovnou KOOPERATIVA ZDE

Startovní listina MČR mužů a žen v půlmaratonu ZDE

Celkové výsledky MČR mužů a žen v půlmaratonu ZDE

Video ze setkání partnerů Pardubického vinařského půlmaratonu 2024 najdete na YouTube kanálu Sokolské župy Jana Podlipného https://www.youtube.com/@zpodlipneho v playlistu Činnost našich jednot a župy. Sdílené video má název Setkání partnerů Pardubického vinařského půlmaratonu 2024.

Držíme našemu běžci Martinu Malému z T.J. Sokol Praha Královské Vinohrady a naší běžkyni Michaele Eliášové z T.J. Sokol Praha Královské Vinohrady palce k úspěchům a medailím a děkujeme za reprezentaci Sokolské župy Jana Podlipného!

Aktualizace 13. 4. 2024:

MČR mužů a žen můžete  sledovat živě 📺💻📱 na YouTube kanálu Sokolské župy Jana Podlipného https://www.youtube.com/@zpodlipneho v playlistu Činnost našich jednot a župy.  Sdílené video má název MISTROVSTVÍ ČR MUŽŮ A ŽEN V PŮLMARATONU.

Naše běžkyně Michaela Eliášová z T.J. Sokol Praha Královské Vinohrady se v kategorii ženy umístila na MČR v půlmaratonu mužů a žen s časem 1:26:43 na 14. místě.

Děkujeme našemu běžci a naší běžkyni za reprezentaci Sokolské župy Jana Podlipného!

Aktualizace 15. 4. 2024:

Náš běžec Martin Malý z T.J. Sokol Praha Královské Vinohrady (v odkazu foto běžce) k tomu dodává: "Závod jsem rozběhl na mé poměry celkem slušně a prvních 10 km jsem běžel cca o 5 s rychleji, než jsem před závodem předpokládal. Chtěl jsem si hlavně v první polovině závodu hlídat tepovku a zrychlit až do druhé půle, což se mi podařilo a od desátého kilometru jsem začal i předbíhat některé běžce. Až do přibližně 16. kilometru jsem stále běžel na úrovni mého osobního rekordu a je otázkou, jak by pro mě celý závod dopadl, kdyby mě nepostihla drobná břišní indispozice a já byl nucen dvakrát dokonce zastavit. Na druhou stranu jsem rád, že jsem navzdory komplikacím závod dokončil a přestože mám cílový čas až 1:39, což je 3 minuty za mým osobákem, beru to a odnáším si celkově pozitivní zážitek s příslibem lepších časů do příštích závodů." 

Aktualizace 16. 4. 2024:

Naše běžkyně Michaela Eliášová z T.J. Sokol Praha Královské Vinohrady k tomu dodává:

"V sobotu jsem běžela za náš atletický oddíl MČR v Pardubicích. Víkend to měl být horký a to se bohužel potvrdilo. Nicméně podmínky jsme měli všichni stejné a můj čas 1:26:38 stačil na 14. místo na MČR. Velice jsem si běh užila a ráda se na tenhle oblíbený závod zase vrátím. Organizace, zázemí a trasa byla krásná. Čas jsem si oproti loňsku zlepšila na této trati o 2 minuty, což beru a hodnotím pozitivně :-).

Teď mám v plánu Počeradskou 15, po které bude následovat první závod na dráze 5 km s našim oddílem."21.02.2024 - aktualizace 13.04.2024
Pozvánka na Sletovou soutěž v Moderní gymnastice v T.J. Sokol Praha Královské Vinohrady 13. 4. 2024 🤸‍♀️🤸‍♂️

Pořádáním Sletové soutěže 2024 v moderní gymnastice byl pověřen oddíl moderní gymnastiky Sokola Praha Královské Vinohrady. Dovolujeme si vás pozvat do Vinohradské Sokolovny dne 13. dubna. V blýskavých trikotech uvidíte gymnastky, které se předvedou ve velmi obtížných sestavách s míčem, kuželi, švihadlem i se stuhou. Soutěžit budou gymnastky od těch úplně nejmenších, které ještě nechodí do školy až po ty, které jsou již plnoleté. Během závodu uvidíte ukázky sletových skladeb, které jsou nacvičovány v naší jednotě. Rozhodně stojí za to, udělat si čas a přijít se na tuto soutěž, která se opakuje jednou za šest let, podívat. Vstup zdarma. 

Sokolskou župu Jana Podlipného reprezentují moderní gymnastky z T.J. Sokol Karlín a z T.J. Sokol Praha Královské Vinohrady.

Více info ZDE13.04.2024
Víkendový workshop Czech Jump Rope 6.-7. 4. 2024 v T.J. Sokol Libeň se povedl 😄𓀪𓀫▶️

Užili jsme si skvělý víkend plný skákání s lektory z týmů Astra Klánovice, Jumpcroo, Mamut Skippers, Rebels O.K. a Skipping Boys. Děkujeme všem týmům i individuálním skokanům, kteří s námi celé dva dny skákali, trénovali, hráli a tančili. Moc jsme si to užili a těšíme se opět za rok.

Převzato z a fotogalerie ZDE 

Další článek ZDE

Několik video ukázek z tohoto workshopu v T.J. Sokol Libeň předvádějí děvčata z nového oddílu Skipping Buddies T.J. Sokol Libeň. Děkujeme za předvedení. Video můžete zhlédnout na YouTube kanálu Sokolské župy Jana Podlipného https://www.youtube.com/@zpodlipneho v playlistu Činnost našich jednot a župy ZDE

Děkujeme T.J. Sokol Libeň, novému oddílu Skipping Buddies z T.J. Sokol Libeň a Skipping Boys z T.J. Sokol Libeň za reprezentaci Sokolské župy Jana Podlipného!13.04.2024
700. vystoupení Skipping Boys z T.J. Sokol Libeň do roku 2024 𓀪𓀫▶️

Skipiing Boys z T.J. Sokol Libeň měli již 700. vystoupení. A dodávají k tomu "ANI MY TOMU NEVĚŘÍME. Baví nás to čím dál víc 🔥. DĚKUJEME 💛💚."

Krátký video sestřih k tomuto úspěchu Skipping Boys z T.J. Sokol Libeň můžete zhlédnout na YouTube kanálu Sokolské župy Jana Podlipného https://www.youtube.com/@zpodlipneho v playlistu Činnost našich jednot a župy ZDE.13.04.2024
Skipping Boys z T.J. Sokol Libeň vystoupili 30. 3. 2024 pro policii v Ústí nad Labem 𓀪𓀫▶️

Skipping boys z T.J. Sokol Libeň vystoupili 30. 3. 2024 pro policii v Ústí nad Labem.

Krátké video z jejich vystoupení můžete zhlédnout na YouTube kanálu Sokolské župy Jana Podlipného https://www.youtube.com/@zpodlipneho v playlistu Činnost našich jednot a župy ZDE.

Děkujeme Skipping Boys z T.J. Sokol Libeň za reprezentaci Sokolské župy Jana Podlipného!12.04.2024
Soutěž v atletice Jarní běhání 2024 - 13. ročník v Praze na Jižním Městě 6. 4. 2024 🏃‍♂🏃🏻‍♀️

Dne 6. 4. 2024 pořádala Atletika Jižní Město z.s. soutěž v atletice s názvem Jarní běhání 2024 - 13. ročník. Soutěž se konala v Praze na Jižním Městě.

Sokolskou župu Jana Podlipného reprezentoval v kategorii Muži a disciplíně Přespolní běh atlet Lukáš Barada (2008) z T.J. Sokol Praha Královské Vinohrady.

Lukáš Barada se s výkonem 0:09.03 umístil v kategorii Přespolní běh - Muži na 7. místě.

Propozice najdete ZDE

Startovní listinu najdete ZDE

Celkové výsledky najdete ZDE

Držíme našemu atletovi Lukášovi Baradovi z T.J. Sokol Praha Královské Vinohrady palce k budoucím úspěchům a děkujeme za reprezentaci Sokolské župy Jana Podlipného!12.04.2024
Úspěšné vystoupení veteránů na Mezinárodním mistrovství Maďarska v Rábu a ocenění pro Jaroslava Banszela z T.J. Sokol Praha Vršovice a Jiřího Semeckého za rozvoj veteránského juda 6.-7. 4. 2024 🥋🥋🏆🏆🇭🇺

Ve dnech 6.-7. dubna 2024 se v maďarském Rábu konaly dvě mezinárodní soutěže v judu. Ve dnech 6.-7. 2024 to byl Evropský pohár Veteránů v judu (GYOR VETERAN EUROPEAN CUP 2024) a Mezinárodní mistrovství Maďarska v Rábu za účasti přes 200 judistů z 12 států. Českou republiku reprezentovalo 23 závodníků.

Se ziskem 18 medailí se Česká výprava stala nejúspěšnějším zahraničním týmem, kdy vybojovala celkem 18 medailí (7 zlatých, 5 stříbrných a 6 bronzových).

K tomu navíc získal Jaroslav Linhart trofej 🏆 nejtechničtějšího závodníka turnaje „KING OF THE IPPON 2024“.

Převzato z: https://www.czechjudo.org/clanek/1479-uspesne-vystoupeni-veteranu-na-mezinarodnim-mistrovstvi-madarska

Výpravu na závody vedl reprezentační trenér ČR Jaroslav Banszel 🏆, který byl u příležitosti konání šampionátu spolu s prezidentem veteránského juda Jiřím Semeckým 🏆 (oba z T.J. Sokol Praha Vršovice) oceněn 🏆 za dlouhodobý rozvoj veteránského juda. Ocenění předal člen světové komise juda Flóri  Miklós.

Jaroslav Banszel, T.J. Sokol Praha Vršovice

Dva obrázky najdete ZDE a ZDE

Gratulujeme oběma naším judistům veteránům a trenérům z T.J. Sokol Praha Vršovice k ocenění, českým veteránům v judu k úspěchům a medailím a oběma děkujeme za mezinárodní reprezentaci Sokolské župy Jana Podlipného!


11.04.2024
Maškarní bál v T.J. Sokol Hostivař 2. 3. 2024 🎭🤡▶️

Dne 2. 3. 2024 se v T.J. Sokol Hostivař konal od 14:30 hodin a od 16:30 hodin maškarní bál.

Fotogalerie z maškarního bálu od 14:30 hodin najdete  ZDE

Fotogalerie z maškarního bálu od 16:30 hodin najdete ZDE

Video z maškarního bálu od 14:30 hodin najdete na YouTube kanálu Sokolské župy Jana Podlipného https://www.youtube.com/@zpodlipneho v playlistu Činnost našich jednot a župy ZDE09.04.2024
1/2Maraton Praha 2024 6. 4. 2024 🏃‍♂🏃🏻‍♀️▶️▶️

Dne 6. 4. 2024 se v Praze běžel závod 1/2Maraton Praha 2024. Krásná, zábavná a především pekelně rychlá, taková je trasa každého 1/2Maratonu Praha. Start a Cíl byl na Bubenském nábřeží u Pražské Tržnice. 

Sokolskou župu Jana Podlipného reprezentovali běžci z T.J. Sokol Kbely, z T.J. Sokol Praha Královské Vinohrady, z T.J. Sokol Praha Staré Město a z T.J. Sokol Praha Vršovice.

Na 474. místě se se startovním číslem 869 a oficiálním časem 1:26:44 v kategorii M50 umístil běžec Marek Jirásek z T.J. Sokol Kbely (v odkazu další odkazy na fotogalerii běžce, diplom aj.). 

Na 741. místě se se startovním číslem 355 a oficiálním časem 1:30:59 v kategorii M45 umístil běžec Zdenek Zoubek z T.J. Sokol Praha Královské Vinohrady (v prvním odkazu další odkazy na fotogalerii běžce, diplom aj. a na startovní listině uvedeno T.J. Sokol Vinohrady). 

Na 3992. místě se se startovním číslem 5751 a oficiálním časem 1:57:58 umístil běžec Dalibor Nigrin z T.J. Sokol Praha Královské Vinohrady (v prvním odkazu další odkazy na fotogalerii běžce, diplom aj., v druhém odkazu foto běžce). 

Na 9866. místě se se startovním číslem 7887 a oficiálním časem 2:34:40 v kategorii MAM umístil běžec Daniel Vincenc z T.J. Sokol Praha Staré Město (v odkazu další odkazy na fotogalerii běžce, diplom aj.).

Mapu běhu najdete ZDE

Celkové výsledky sokolských běžců a běžkyň najdete ZDE (filtrováno slovem Sokol)

Celkové výsledky bez filtrování slovem Sokol najdete ZDE

Běžecký závod bylo možné sledovat živě 📺💻📱. Sdílená videa najdete na YouTube kanálu Sokolské župy Jana Podlipného https://www.youtube.com/@zpodlipneho v playlistu Činnost našich jednot a župy. Sdílená videa mají název Prague Half Marathon 2024.

Gratulujeme našim běžcům k umístění a děkujeme za reprezentaci Sokolské župy Jana Podlipného!19.03.2024 - aktualizace 31.03.2024

Mezinárodní turnaj v judu Teplický Evropský Pohár Kadetů (TEPLICE CADET EUROPEAN CUP 2024) 6.-7. 4. 2024 🥋🥋▶️

Ve dnech 6.-7. 4. 2024 se v Teplicích ve Sportovní hale Teplice koná mezinárodní turnaj v judu s názvem Teplice Cadet European Cup 2024.

Sokolskou župu Jana Podlipného na tomto mezinárodním turnaji reprezentují judistky Lada Vondráková (2008) v kategorii do 52 kg a Anna Kroužková (2007) v kategorii nad 70 kg z T.J. Sokol Praha Vršovice.

Obrázková upoutávka ZDE

Propozice mezinárodního turnaje najdete ZDE

Startovní listinu a výsledky najdete ZDE

Držíme našim judistkám Ladě Vondrákové a Anně kroužkové z T.J. Sokol Praha Vršovice palce k úspěchům a medailím a děkujeme za reprezentaci Sokolské župy Jana Podlipného!

Aktualizace 12. 4. 2024:

Video s judistkou Ladou Vondrákovou z T.J. Sokol Praha Vršovice na tomto turnaji najdete na YouTube kanálu Sokolské župy Jana Podlipného https://www.youtube.com/@zpodlipneho v playlistu Činnost našich jednot a župy ZDE.

Aktualizace 14. 4. 2024:

„Turnaj byl plný emocí, napětí a výjimečných výkonů.“ Reprezentační trenéři hodnotí EC Teplice

Andrea Pokorná, trenérka RDD dívek: "ECC v Teplicích byl zatím nejvíce konkurenčně náročným turnajem v sérii evropských pohárů, které jsme v této sezóně s děvčaty absolvovaly. Velice si cením super výkonu Kristýny Kaszperové, která podlehla Polce Banaszevské až ve finále, kdy nestačila vzdorovat především v boji o úchop a získala stříbro. 1x2 místo, 2x 5 místo a 1x 7.příčka je dobrý celkový výsledek pro holčičí dorostenecký tým, mrzí mě, že se ani jedenkrát nepodařilo uspět ve finálovém bloku a závodnice Adéla Šimůnková( 70 kg) a Anna Kroužková +70 kg) v boji o bronzové kovy berou 5.místa. Váhová kategorie do 52 kg, kde Lada vybojovala 7.místo byla vzhledem ke konkurenci doslova našlapaná, i přesto si myslím, že Lada má na to svými výkony sahat po medailích. Své premiéry na ECC si užily i nejmladší ročníky, které získaly cenné závodní zkušenosti a zažily si celou atmosféru evropského poháru, který byl výborně zorganizován, plný emocí, napětí a výjimečných výkonů."

Jaromír Musil, T.J. Sokol Praha Vršovice, trenér RDD chlapců: "Z A-týmu, do něhož řadím devět lidí, kteří dokázali udělat bodované místo na evropském poháru, se dva prosadili, což hodnotím jako uspokojivé. Mladí kluci z ročníku 2008 a 2009 se snažili, ale pro tuto úroveň musí ještě fyzicky vyspět. Co se týče Alexe, pral se na rozdíl od předchozích turnajů mnohem koncentrovaněji. Mívá často tendence se na žíněnce rozčilovat, i tento turnaj mu párkrát klesla koncentrace, když mu rozhodčí dvakrát zrušili ippon, oproti minulosti, ale dokázal na situaci mnohem lépe zareagovat a nasměrovat soustředění zpět na svůj výkon. Za tohle ho musím pochválit a doufám, že teď je opět na vítězné vlně a bude se mu dařit výrazně více."

Pavel Kytýr, asistent trenéra RDD chlapců: "První den se představily lehké váhy, kde nejlepšího výsledku dosáhl Vít Vostřel, který po třech výhrách skončil devátý. Víťa Šarboch měl lehce pomalejší začátek, ale každým zápasem se zlepšoval. Ve třetím utkání exceloval krásnými hody na uchi matu. V semifinále podal pěkný výkon proti budoucímu vítězi z Německa, který byl ale o kousek lepší. V zápase o třetí místo soupeř sice dokázal Víťu hodit, ale při hodu se zakázaným způsobem opřel hlavou o žíněnku, načež byl rozhodčím diskvalifikován a Víťa mohl slavit zasloužený bronz."

Celý článek najdete ZDE19.03.2024 - aktualizace 31.03.2024
Mezinárodní turnaj v judu Dubrovnický Seniorský Evropský Pohár (DUBROVNIK SENIOR EUROPEAN CUP 2024) 6.-7. 4. 2024 🥋🇭🇷

Ve dnech 6.-7. 4. 2024 se v chorvatském Dubrovníku koná mezinárodní turnaj v judu s názvem Dubrovnik Senior European Cup.

Sokolskou župu Jana Podlipného reprezentuje v kategorii  do 90 kg judista Radomír Musil (2001) z T.J. Sokol Praha Vršovice.

Propozice mezinárodního turnaje najdete ZDE

Startovní listinu a výsledky najdete ZDE

Držíme našemu judistovi Radomíru Musilovi palce k úspěchu a medaili a děkujeme za mezinárodní reprezentaci Sokolské župy Jana Podlipného!


29.03.2024 - aktualizace 31..03.2024
Pozvánka na XIV. ročník Běhu Jana Kocourka v T.J. Sokol Hostivař 6. 4. 2024 🏃‍♂️🏃‍♀️

Dne 6. 4. 2024 se od 10:00 hodin (děti) a od 11:00 hodin (dospělí) uskuteční běh do okolí Švehlovy sokolovny (T.J. Sokol Hostivař). Pro dospělé jsou připraveny tratě o délce 3, 14 km a 6,28 km.

Více v pozvánce ZDE

Děkujeme T.J. Sokol Hostivař za reprezentaci Sokolské župy Jana Podlipného!

Aktualizace 11. 4. 2024:

Fotogalerii najdete ZDE30.03.2024
Pozvánka na výstavu velkoformátových fotografií "Světem sletů" fotografky Marie Brunerové v domově Sue Ryder v Praze 4 Michli 4. 4.-15. 5. 2024 📷🖼️

Sokolská župa Barákova ve spolupráci s župami Jana Podlipného a Budečskou Vás zve na výstavu velkoformátových fotografií "Světem sletů" autorky Marie Brunerové připravenou v rámci projektu "Sokolové společně". Výstava se koná od 4. 4. 2024 do 15. 5. 2024 v domově Sue Ryder v Michelské ulici č. 1/7 v Praze 4 - Michli.

Vernisáž výstavy proběhne 4. 4. 2024 od 16:00 hodin. V programu vernisáže bude hudební vsuvka.

Pozvánku najdete ZDE30.03.2024
30. ročník MEMORIÁLU BEDŘICHA ŠUPČÍKA ve šplhu na laně v T.J. Sokol Příbram 16. 3. 2024 🧗‍♂️🧗‍♀️▶️

Dne 16. 3. 2024 se v T.J. Sokol Příbram uskutečnil 30. ročník MEMORIÁLU BEDŘICHA ŠUPČÍKA ve šplhu na laně.

Bojovalo se ve třech kategoriích o krásné poháry (Dorostenci, Muži a Masters (50+). 

Memoriálem se vzpomíná na našeho prvního československého vítěze Bedřicha Šupčíka, která získal zlatou medaili v této sportovní disciplíně, což je šplh na 8 m bez přírazu ze startem ze sedu. Bedřich Šupčík tuto medaili získal na OH v Paříží v roce 1924. Stalo se tak přesně před 100 lety 16. 3. 1924.

Klub Bedřicha Šupčíka: Závodníci, kteří překonají v soutěži na 8 m čas, kterým Bedřich Šupčík zvítězil v roce 1924 na OH v Paříži (7,20 s), se automaticky stávají členy prestižního Klubu Bedřicha Šupčíka. Každý člen obdrží při vstupu do klubu skleněnou trofej s vyobrazením našeho prvního olympijského vítěze. Členové klubu jsou označení ve výsledkové listině. 

Sokolskou župu Jana Podlipného reprezentovali v kategoriích Dorostenci a Muži šplhaři z T.J. Sokol Libeň. 

V kategorii Dorostenci se na 1. místě s časem 3,52 s umístil Marek Novotný (2006) z T.J. Sokol Libeň. Třetí místo s časem 3,89 s získal Michal Zelenka (2008) z T.J. Sokol Libeň. V kategorii Muži získal 2. místo s časem 5,63 s Adam Novotný (2003) z T.J. Sokol Libeň.

Upoutávku najdete na YouTube kanálu Sokolské župy Jana Podlipného https://www.youtube.com/@zpodlipneho v playlistu