Vršovické nám. 2 / 111
101 20   Praha 10

tel. 271 742 775
zpodlipneho@sokol.eu


Kalendář pořádaných akcí a pozvánky k stažení

Sokolské jednoty a oddíly v naší župě

Seznam nahraných videí na našem YouTube kanálu od 4. 12. 2022:

https://www.sokol.cz/dokument/3660-youtube-kanal-sokolske-zupy-jana-podlipneho-nova-videa 

Aktuální informace z naší župy a ČOS

(nutno se posunout dolů, pak následují aktuální informace z našich oddílů, jednot a Sokola)


28.04.2024
Martin Chlumský je novým starostou Sokolů
Martin Chlumský je novým starostou České obce sokolské (ČOS). Dosavadního 1. místostarostu zvolila do čela spolku v dovolbách většina členů dnešního řádného Výboru ČOS v Tyršově domě s mandátem do června roku 2025, kdy se uskuteční volební Sjezd ČOS. Chlumský nahradil ve funkci Hanu Moučkovou, která na post po 13 letech rezignovala na březnovém mimořádném Výboru ČOS. Prvním místostarostou se stal Miroslav Kroc (Sokol Stupno). Pozici místostarostky předsednictva získala Kamila Šrolerová (Sokol Maxičky) a členem předsednictva byl zvolen Jaroslav Postl (Sokol Nová Ves u Chrastavy).

Chlumský byl z pozice 1. místostarosty pověřen vedením Sokola od začátku března. Do dovoleb byl jediným kandidátem na starostu a získal 69 ze 75 hlasů přítomných členů výboru. "Vážím si důvěry a funkci starosty přijímám s pokorou. Čas, který mám do konce řádného období, je relativně krátký, ale přesto budu dělat maximum pro dobré jméno Sokola. Základem je důvěra, transparentnost v procesech řízení, důsledná kontrola a otevřená komunikace," řekl Martin Chlumský.

Cílem pro nadcházející týdny je především zdárné uspořádání XVII. všesokolského sletu. "Který je tou nejlepší prezentací Sokola. Věřím, že nás nabije pozitivní energií, dodá chuť do práce a ukáže, že Sokol je za jakýchkoli okolností silný. Věřím, že slet spojí republiku," řekl Martin Chlumský.

Dvaačtyřicetiletý Chlumský je od školního věku členem Sokola Praha Libeň, kde léta působil jako cvičitel sportovní všestrannosti. Vystudoval Pedagogickou fakultu UK v Praze, studoval v Dánsku, kde byl i lektorem. V posledních 11 letech vedl Ústřední školu ČOS, která za tu dobu uspořádala přes 400 seminářů za účasti víc než 8000 lidí. Mnohokrát byl hostem i zahraničních seminářů a workshopů, například školil na akci Fórum gymnastiky pro všechny v brazilském Sao Paulu a byl také národním koordinátorem mezinárodní akce MoveWeek. Podílel se na přípravě akčního plánu pohybových aktivit v rámci zdraví 2020 a stojí i za digitalizaci Sokola.

Členové výboru odhlasovali svolání mimořádného Výboru ČOS v září letošního roku, na kterém se bude mimo jiné volit nový jednatel. Mimořádný výbor už by mohl být seznámen i s výstupy z forenzního auditu, který by měla pro ČOS na základě výběrového řízení provést společnost KPMG.

Chlumský ve své zprávě (celou si přečtěte ZDE) členy výboru informoval, že z bankovních dokumentů k účtům v Komerční bance vyplynulo, jakým způsobem byly uzavřeny dva neschválené úvěry a kontokorentní účet. „Všechny zmíněné smlouvy byly elektronicky podepsány v internetovém bankovnictví oběma tehdejšími statutárními zástupci bez předchozího schválení orgány ČOS a z tohoto titulu jsou odpovědní za jejich uzavření,“ uvedl Chlumský. Dodal, že je důležité poznamenat, že v tuto chvíli není jasné, jak k tomu konkrétně došlo a jak bývalá asistentka starostky prováděla převody mezi účty a proč tyto převody nebyly nikým zachyceny. To je předmětem vyšetřování policie.

Česká obec sokolská si nechala udělat právní rozklad, z něhož vyplývají následné kroky směrem k bývalým statutárním zástupcům. „Musíme postupovat s péčí řádného hospodáře, která nám ukládá, abychom v případě, že organizaci vznikla škoda, ji jednoznačně vyžadovali po nich. Je to naše zákonná povinnost," prohlásil Chlumský. 

Nově zvolená místostarostka předsednictva Kamila Šrolerová dodala, že Sokol situaci analyzuje a plánuje se, že škoda bude vymáhána v rámci civilního řízení. „Připravit takovýto dokument bude záležitostí právního zástupce ČOS a je potřeba to udělat správně. To bude nějakou dobu trvat,“ uvedla Šrolerová. Oba někdejší statutární zástupci – bývalá starostka Hana Moučková a jednatel Jan Těšitel – byli podle slov Chlumského o situaci informováni.

Výbor schválil vyrovnaný rozpočet ústředí ČOS na letošní rok v obratu 138 milionů korun. Projevují se v něm i výše zmíněná zjištění. Díky škrtům v projektech a rozpočtech jednotlivých odborů se počítá se splacením úvěru na 12 miliónů korun a kontokorentu (cca 5 mil. Kč), částí škody z bankovního a úvěrového podvodu ve výši 46 miliónů korun spáchaného bývalou zaměstnankyní. "K rozpočtu jsme přistoupili tak, aby byla minimálně zasažena činnost žup a jednot," řekl Martin Vlk, člen Předsednictva ČOS a šéf rozpočtové komise.

Převzato z: https://sokol.eu/aktualita/martin-chlumsky22.04.2024
Lídři společně: Sokol spojil síly s ALPINE PRO

Největší spolek vedoucí Čechy k pohybu a společné aktivitě a přední tuzemská firma oblékající národ do sportovního a outdoorového oblečení. Spojení dvou domácích lídrů v daných oblastech je proto přirozené: novým hlavním partnerem České obce sokolské se na následující tři roky stala společnost ALPINE PRO. Nazdar!

Spolupráce odstartuje na nadcházejícím XVII. všesokolském sletu. Oblečení ALPINE PRO hrdě ponesou sletové pořadatelské týmy v Praze i na všech krajských vystoupeních. A to zdaleka není vše. ALPINE PRO oblékne i dobrovolníky. Slet se rozjede v regionech začátkem května oblastními, župními a krajskými vystoupeními a vyvrcholí od 30. června do 5. července v Praze.

"Všesokolský slet je ideálním startem naší spolupráce. Koná se s podtitulem spojuje a v tomto případě spojuje ty, kteří rozumí sportovcům, jsou moderní a jsou tu pro všechny," říká Martin Chlumský, 1. místostarosta ČOS, aktuálně pověřený vedením spolku, člen předsednictva Sokolské župy Jana Podlipného a člen T.J. Sokol Libeň.

Těšit se mohou i všichni sokolové. V mobilní aplikaci Sokol na ně čeká unikátní slevový kód k nákupu v e-shopu i v prodejnách ALPINE PRO. Produkty firmy rozšíří také nabídku sokolského e-shopu. 

"Sport a pohyb je pro nás důležitou součástí života. Proto jsme rádi, že se můžeme spojit s Českou obcí sokolskou, která podporuje pohyb napříč všemi generacemi," říká Václav Hrbek, majitel společnosti ALPINE PRO.

Oblečení ALPINE PRO splňuje všechny důležité atributy moderního sokolského milovníka všestranného pohybu – je funkční a krásné zároveň. Kolekce se chystá v českých a sokolských barvách, ponese i vizuály sletu včetně postav od výtvarníka Jaromíra 99. 

 "Jsem rád, že se nám podařilo toto partnerství dohodnout v rekordně rychlém čase již na tento slet. Zásadně to posune úroveň prezentace naší největší akce a zároveň i kvalitu vybavení organizačního týmu a dobrovolníků,” říká Marek Tesař, člen sletového týmu pro marketing a komunikaci, a dodal, že ALPINE PRO je silná česká značka dlouhodobě podporující olympioniky i paralympiky. “Takže je skvělé, že jsme jako sport pro všechny v této rodině," vyzdvihuje Marek Tesař.

Společnost ALPINE PRO patří mezi rozhodující firmy na českém trhu v oblasti sportovního a outdoorového oblečení, doplňků a obuvi. V současné době je značkou s největší sítí autorizovaných prodejen a franchisových prodejců v oblasti outdoorových aktivit v České republice. Od roku 2009 obléká české olympioniky i paralympiky, mezi které patří i úspěšní sokolové.

Česká obce sokolská je spolek založený před 162 let, který vychází z odkazu Miroslava Tyrše a Jindřicha Fügnera. Je lídrem v rozvoji všestranného pohybu, aktivní silou a hybatelem sportovních i kulturních aktivit po celé republice. V minulosti vychoval i olympijské medailisty, například Bedřicha Šupčíka, Aloise Hudce či Alexandera Choupenitche. Aktuálně má přes 160 000 tisíc členů ve více než 1000 tělocvičných jednotách.

Všesokolské slety se konají jednou za šest let a jsou tu už po tři století, první se uskutečnil v roce 1882. Slet je tradice, radost z pohybu a hrdost. Do celého projektu se zapojí až 100 000 účastníků a v Praze jich během sletového týden bude skoro 20 000.

Převzato z: https://www.sokol.eu/aktualita/lidri-spolecne13.04.2024
Josef Těšitel odstoupil z pozice jednatele, člena Předsednictva i Výboru ČOS

Josef Těšitel 12. dubna 2024 rezignoval na post jednatele, člena předsednictva i výboru České obce sokolské (ČOS). O svém odstoupení informoval mimořádné zasedání Předsednictva ČOS, které se konalo 12. dubna 2024.

"Po zralé úvaze a vzájemné domluvě s Martinem Chlumským jsme dospěli k závěru, že po osmi letech ve funkci jednatele skončím. Myslím, že za tu dobu jsem pro náš spolek odvedl kus práce. Odchod jsem avizoval už loni a věřím, že tento krok napomůže situaci v Sokole zklidnit, což je nyní před sletem naprosto zásadní," uvedl Těšitel, který byl členem Předsednictva ČOS od roku 2001.

"Rád bych bratru Josefu Těšiteli poděkoval za jeho dlouholetou a obětavou práci pro Českou obec sokolskou. Jeho rozhodnutí respektuji," řekl Martin Chlumský, 1. místostarosta ČOS, člen předsednictva Sokolské župy Jana Podlipného a člen T.J. Sokol Libeň, který je pověřen vedením spolku.

Na nadcházejícím Výboru ČOS v sobotu 27. dubna se nový jednatel volit nebude, protože se návrhy na kandidáty podle vnitřních směrnic mohou podávat nejpozději měsíc před Výborem ČOS. Dočasně pověřenou osobou s podpisovým právem jednatele bude do dalšího výboru náčelník ČOS a člen předsednictva Petr Svoboda, o čemž rozhodlo Předsednictvo ČOS.

Těšitel bude do XVII. všesokolského sletu dále zodpovídat za materiální zajištění účastníků sletu (cvičebních úborů, sletového náčiní a nářadí) a zůstane členem sletového týmu.

Převzato z: https://sokol.eu/aktualita/josef-tesitel-odstoupil-z-pozice13.04.2024
Chlumský je jediným kandidátem na post starosty České obce sokolské

Martin Chlumský 1. místostarosta ČOS, člen předsednictva Sokolské župy Jana Podlipného a člen T.J. Sokol Libeň je jediným kandidátem na post starosty České obce sokolské (ČOS). Vyplývá to z kandidátní listiny pro dovolbu členů Předsednictva ČOS pro řádné zasedání Výboru ČOS, které se uskuteční v sobotu 27. dubna 2024. Celkem se přihlásilo pět kandidátů, zbylí čtyři se ucházejí o další posty v předsednictvu. Všichni budou zvoleni do roku 2025, kdy se uskuteční volební Sjezd ČOS. Návrh zveřejnila Kandidátní komise ČOS.

Současný 1. místostarosta ČOS Chlumský je pověřen vedením spolku od začátku března, kdy na mimořádném Výbor ČOS na post po 13 letech rezignovala Hana Moučková. Chlumský po zasedání avizoval, že se bude o funkci starosty ucházet. "Jsem sokolem od svých osmi let a cvičitelé nás vždycky učili, že se nemáme bát přijímat odpovědnost. Věřím, že mám Sokolu co nabídnout a pomoci se zdárným průběhem nadcházejícího XVII. všesokolského sletu," řekl Chlumský.

Pokud získá Chlumský nadpoloviční většinu hlasů přítomných delegátů, bude se volit i 1. místostarosta. O tuto pozici se ucházejí Miroslav Kroc (Sokol Stupno) a Peter Szenasy (Sokol Křivoklát). V případě, že by se Kroc stal 1. místostarostou, bude se volit i místostarosta a v návrhu pro dovolbu zůstane kandidátkou Kamila Šrolerová (Sokol Maxičky). Pokud bude prvním místostarostou Szenasy, Kroc zůstane místostarostou a Šrolerová bude usilovat o jedno místo v předsednictvu společně s Jaroslavem Postlem (Sokol Nová Ves u Chrastavy).

Celý článek s přehledem kandidátů najdete ZDE01.04.2024
Prodej vstupenek na slet zahájen 1. 4. 2024

Už se jako my těšíte na XVII. všesokolský slet? Dnes v POLEDNE na Velikonoční pondělí spouštíme pro všechny fanoušky, účastníky sletu a širokou veřejnost, kteří si ještě nestáhli aplikaci Sokol, prodej lístků na hromadné skladby 4. a 5. července 2024. Kód pro nákup: sletspojuje

Podrobné informace o prodeji vstupenek, kategoriích a cenách najdete na https://slet2024.cz/vstupenky.

Převzato z:
https://www.facebook.com/ceskaobecsokolska/posts/pfbid0HJKx3aL798RYveEnZdyX3p3XKUGBrK7dnDvhUp8JvPufeuHgvEMfRpyYvH2xHHHul30.03.2024
100 dní do sletu: vstupenky, sletová tramvaj i aplikace

Sto dní do XVII. všesokolského sletu, největší sportovně-společensky-kulturní události roku na našem území, Česká obec sokolská oficiálně oznámila spuštění prodeje vstupenek na hromadné skladby. V rozmezí 200 až 700 korun na den budou k zakoupení od 1. dubna a očekává se, že se hlediště Fortuna Areny zcela zaplní. Ulicemi Prahy jezdí speciální sletová tramvaj se soutěží, ke stažení je sletová mobilní aplikace Sokol a na tiskové konferenci zazněla premiéra nahrávky manifesta s hlasy známých osobností.

Přípravy na slet jedou podle plánu. „Čekají nás ještě tři náročné měsíce přípravy a nácviků a věřím, že slet dopadne skvěle a bude oslavou Sokola," říká Martin Chlumský, 1. místostarosta ČOS, dočasně pověřený vedením spolku. Zdůraznil, že současná kauza bankovního a úvěrového podvodu, která Sokol postihla, přípravy sletu zásadně neovlivňuje. Důkazem je i potvrzená a obdržená státní dotace od Národní sportovní agentury na pořádání sletu. „Což je pro nás velmi důležité a nadále máme podporu našich partnerů," dodal Chlumský.

Prodej vstupenek

Sokolové v jednotách po celé republice pilně nacvičují dvanáct hromadných skladeb. K vidění budou i tři skladby hostů a vystoupení nového cirkusu. Vstupenky do hlediště Fortuna Areny v Edenu na 4. a 5. července se začnou v síti TicketPortal prodávat 1. dubna.

„Ceny jsou ve čtyřech kategoriích a velmi přijatelné. Nabízíme i permanentky na oba dny. Nejlepší místa jsou co nejvýš, jelikož z vrchu vynikne krása jednotlivých skladeb a jejich choreografie," říká Petr Svoboda, náčelník ČOS a místopředseda sletového týmu pro program.

.....

Příští stanice slet

Sokolové představili i sletovou tramvaj, které od tohoto týdne díky partnerství s pražským dopravním podnikem jezdí ulicemi hlavního města. Tramvaj bude nejčastěji nasazována jako linka č. 22 křižující klíčová místa letošního sletu: Tyršův dům, Národní divadlo i Fortuna Arénu v  Edenu. Na designu soupravy se podílelo studio Dynamo design, které umně využilo ilustrace známého výtvarníka Jaromíra 99.

V tramvaji jsou k nalezení klíčové informace o sletovém týdnu a soutěže o ceny včetně vstupenek na slet. Pasažéry také vtipnými hláškami v interiéru motivuje ke sportu.

Sledovat tramvaj v reálném čase je možné díky GPS na mapě mobilnitabla.cz/sokol.

Celý článek najdete ZDE30.03.2024

XVII. všesokolský slet má dotaci od Prahy a Marek Tesař zůstane v ČOS do sletu 

Česká obec sokolská získala další důležitou podporu pro nadcházející XVII. všesokolský slet. Zastupitelstvo hlavního města Prahy jednohlasně schválilo finanční příspěvek sletu a nad rámec této dotace i usnesení o podpoře dopravy účastníků sletového týdne v metropoli. Do sletu v ČOS také zůstane Marek Tesař, který začátkem března rezignoval na funkci ředitele Kanceláře ČOS. Do července zůstává členem sletového týmu a šéfem komunikačního týmu.

Pražské zastupitelstvo jednomyslně podpořilo slet neinvestiční účelovou individuální dotací v oblasti sportu, kterou navrhli radní Antonín Klecanda a Zdeněk Kovářík. Částka šest miliónů korun byla ještě doplněna usnesením o podpoře dopravy účastníků sletového týdne. Zastupitelé podporu schválili na čtvrtečním zasedání, které se protáhlo do ranních hodin.

„Vážíme si podpory magistrátu, za kterou zastupitelům děkujeme. Pro nás jde o signál, že je slet pro Prahu významný a největší sportovně-společenské akce si váží. Stejně tak jde i o signál, že je pro magistrát sport pro všechny jednou z priorit. Jsme přesvědčeni, což dokládá i ekonomická studie, že to je pro hlavní město i velmi dobrá investice," řekl Martin Chlumský, 1. místostarosta ČOS, dočasně pověřený vedením spolku, člen předsednictva Sokolské župy Jana Podlipného a člen T.J. Sokol Libeň.

Během sletového týdne, od 30. června do 5. července, se očekává, že Prahu navštíví až 20 000 účastníků. „Logistika dopravy je proto pro zdárný průběh akce zásadní, z toho pohledu je pražská podpora velmi vítaná," řekl Petr Svoboda, náčelník ČOS a předseda sletového týmu pro program.

Pro Českou obec sokolskou jde v krátké době o další dobrou zprávu. Minulý týden Národní sportovní agentura (NSA) potvrdila pokračování financování běžné činnosti spolku bez omezení a na slet zaslala vládou schválený významný finanční příspěvek. „Podpora NSA i Prahy je pro nás v současném náročném období hodně důležitá," řekl Chlumský.

Celý článek najdete ZDE09.03.2024
Závěry z mimořádného zasedání Výboru ČOS dne 9. 3. 2024 k aktuální kauze v ČOS

Závěry z mimořádného zasedání Výboru ČOS se dozvíte v reportáži na ČT24, která byla vysílána v pořadu Studio ČT24 od 16:00 hodin v tomto videu: ZDE 

Reportáž můžete zhlédnout v čase videa 38:35-43:14.07. 03. 2024
Stanovisko Předsednictva Sokolské župy Jana Podlipného k aktuální kauze v ČOS 

Předsednictvo Sokolské župy Jana Podlipného věří, že starostka ČOS vyhodnotí svojí osobní zodpovědnost a na mimořádném Výboru ČOS 9. 3. 2024 sama odstoupí.

Současnou situaci hodnotí Předsednictvo SŽ JP jako neudržitelnou, vzhledem k dostupným informacím, a také vnímá postoj některých jednot a řadových členů. Proto doporučuje svým vyslancům v případě hlasování o odvolání starostky hlasovat pro odvolání. Vzhledem k blížícímu se sletu však konstatuje, že by bylo krajně nezodpovědné aby bylo odvoláno i celé předsednictvo.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aktuální informace z našich oddílů, jednot a Sokola
(nutno se posunout dolů)

15.05.2024 - aktualizace 22.06.2024
HUDEBNÍ KURZY YAMAHA POKRAČUJÍ v T.J. Sokol Hostivař OD ZÁŘÍ 2024 🎼🎹🎸📀💿🥁

Oblíbené kurzy hudby YAMAHA opět v novém školním roce. Začínáme v září 2024. Po každé hodině mají žáčci u nás slevu na herničku ve Frydolínku.

Cena za pololetí (tj.16 lekcí) je 2.880 Kč. V kurzu První krůčky k hudbě používáme také leporelo v ceně 300 Kč, které je nutné si zakoupit a vydrží vám celý školní rok. Máte možnost přijít kdykoli během roku si hodinu vyzkoušet (pokud nebude naplněna kapacita výukové lekce).

Více na https://www.yamahaskola.cz/cs/programy-pro-deti

Pozvánku najdete ZDE a ZDE

Převzato z: https://www.sokolhostivar.cz/2021/09/pohadkove-odpoledne/22.04.2024 - aktualizace 22.06.2024
Pozvánka na štafetový závod dvojic v Praze Hostivaři 18. 8. 2024 31. ročník🏃‍♂️🏃‍♀️

Dne 18. 8. 2024 se v hostivařském lesoparku u altánu s dřevěným vláčkem koná od 10:00 31. ročník běhu s názvem štafetový závod dvojic. Pořadatelem Je Ing. Vítězslav Král, člen T.J. Sokol Praha Královské Vinohrady.

Pozvánku najdete ZDE

Startovní listinu najdete ZDE

Více informací najdete na https://zavod-dvojic.4timing.cz/13.03.2024 - aktualizace 22.06.2024
Pozvánka na letní tábor T.J. Sokol Vinoř v červenci a srpnu 2024

T.J. Sokol Vinoř pořádá v červenci a v srpnu letní tábor o dvou turnusech.

První turnus  je 22.-26. 7. 2024. Druhý turnus je 29.7. -2. 8. 2024.

Více v pozvánce ZDE včetně e-mailu pro přihlašování a ceny.28.01.2024 - aktualizace 22.06.2024

Pozvánka na letní příměstský tábor Vinohraďáček v T.J. Sokol Praha Královské Vinohrady v červenci a srpnu 2024

Atletický oddíl T.J. Sokol Praha Královské Vinohrady opět pořádá letní příměstský tábor Vinohraďáček v T.J. Sokol Praha Královské Vinohrady.

Více info najdete v pozvánce ZDE a ZDE

Převzato z:
https://www.facebook.com/atletikakralovskevinohrady/posts/pfbid0qBsdEeHsSZmYqP1Kx3wcTJTWPLiKrAqYqnxXbdWKWwLFdiZNAwNYKMANxMK62BKVl15.05.2024 - aktualizace 22.06.2024
Pozvánka na PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY VE FRYDOLÍNKU v T.J. Sokol Hostivař LÉTO 2024
Je to příměstský tábor pro nejmenší děti ve věku od 4 do 8 let v termínech
15.-19. 7. 2024 a 12.-16. 8. 2024.
Přihlášky zasíláme mailem, napište na info@sokolhostivar.cz.

Denní program začíná v 8 hodin, do půl deváté se schází děti a končí 16 – 16:30. Stravování probíhá formou dopolední svačiny, oběda a odpolední svačiny, celý den je zajištěn pitný režim. Akci je přítomen zdravotnický dozor.

Co s sebou: přezůvky, batůžek, pláštěnka, plavky, ručník, boty do vody, čepice proti slunci, věci na převlečení.

Pozvánku najdete ZDE a ZDE14.05.2024 - aktualizace 22.06.2024
Pozvánka na sportovní příměstský tenisový kemp v T.J. Sokol Dolní Chabry o letních prázdninách 2024

Chcete pro děti sportovní vyžití i během letních prázdnin?⚽️🥎🥅🎾🤸‍♀️

Přihlašte je k nám na sportovní kemp!

Uzávěrka přihlášek se blíží, tak nepromarněte místa!

✔️Termín 15.7. - 19.7. - stále pár volných míst

✖️Termín 12.8. - 16.8. - je obsazen

✔️Termín 26.8. - 30.8. - volná místa

Budeme rádi i za sdílení dále!

Pozvánku najdete ZDE a ZDE

Převzato z:
https://www.facebook.com/sokoldolnichabry/posts/pfbid02Y9h2ZCVAcaFbgss8SMBm2Vt7Q8fe9jFRZGAGhUW6LBRRtmoK6yJPwXUJc5QDkyp8l13.04.2024 - aktualizace 22..06.2024

Mistrovství Evropy ERSO 2024 ve skákání se švihadlem 13. 7.-21. 7. 2024 v maďarském Egeru s účastí Skipping Boys z T.J. Sokol Libeň 𓀪𓀫🇭🇺

Evropská rope skippingová organizace (ERSO) pořádá 13. 7.-21. 7. 2024 v Egeru v Maďarsku sérii čtyř evropských šampionátů - European Championships (EC), Junior European Championships (JEC), European Open Tournament (EOT) a Double Dutch Contest Europe (DDC). Czech Jump Rope vysílá na tyto soutěže reprezntační tým České republiky, složený ze závodníků, kteří splnili kvalifikační kriteria a úspěšně prošli nominačním procesem dle platných Pravidel nominací pro mezinárodní soutěže. 

Členy reprezentačního týmu ČR jsou závodníci z jednotlivých týmů Alcedo Vsetín, Rebels O.K., SVČ Fokus Nový Jičín - Between Team, T.J. Sokol Libeň - Skipping Boys a T.J. Sokol Přerov - Mamut Skippers.

Seznam závodníků reprezentačního týmu s obrázky závodníků a odkud převzato najdete ZDE

Obrázkovou upoutávku na ME najdete ZDE

Upoutávku můžete zhlédnout na YouTube kanálu Sokolské župy Jana Podlipného https://www.youtube.com/@zpodlipneho v playlistu Činnost našich jednot a župy. Sdílené video má název Trailer - European Rope Skipping Championships 2024.

Držíme našim dvěma závodníkům Janu Dostálovi a Michalu Trojanovi (obrázek) palce k úspěchům a medailím na Mistrovství Evropy ERSO 2024 ve skákání se švihadlem v maďarském Egeru a děkujeme za mezinárodní reprezentaci Sokolské župy Jana Podlipného!18.06.2024 - aktualizace 22..06.2024
Turnaj v judu Tallinn European Open 2024 6.-7. 7. 2024 🥋🇪🇪

Ve dnech 6.-7. 7. 2024 se v hlavním městě Estonska Tallinu v Kalevi Spordihall  se koná otevřený evropský turnaj v judu 2024 (European Open 2024).

Sokolskou župu Jana Podlipného reprezentuje na tomto turnaji v kategorii do 73 kg judista Khusniddin Karimov (1993) z T.J. Sokol Praha Vršovice.

Propozice turnaje najdete ZDE

Startovní listinu najdete ZDE

Držíme našemu judistovi Khusniddinovi Karimovi z T.J. Sokol Praha Vršovice palce k úspěchu a medaili a děkujeme za mezinárodní reprezentaci Sokolské župy Jana Podlipného!19.06.2024 - aktualizace 22.6.2024
30. ročník mezinárodního turnaje v házené ve slovinském Koperu
4.-9. 7. 2024 (30. Eurofest 2024 4.-9. 7. 2024 Koper Slovenija) 🤾‍♀️🤾‍♂️▶️

Ve dnech 4.-9. 7. 2024 se ve slovinském Koperu uskuteční již 30. ročník mezinárodního turnaje v házené (30. Eurofest 2024 4.-9. 7. 2024 Koper Slovenija).

Dívčí a chlapecká družstva budou moci soutěžit v těchto kategoriích:

Turnaje se účastní více jak 200 týmů a více jak 3000 účastníků z celého světa.

Sokolskou župu Jana Podlipného reprezentují na tomto mezinárodním turnaji v házené družstva z oddílu házené T.J. Sokol Praha Vršovice.

Mezinárodního turnaje se účastní i družstva oddílu házené T.J. Sokol Poruba a další družstva z několika házenkářských klubů z České republiky a dalších zemí.

Pozvánku najdete ZDE a ZDE

Zahajovací ceremoniál bude 5. 7. 2024 v Koperu v karnevalovém stylu!

Týmy, nezapomeňte si kostýmy!

Pozvánku na zahajovací ceremoniál najdete ZDE a ZDE

Program 30. Eurofestu 2024 najdete ZDE

Webové stránky Eurofestu najdete ZDE

Oficiální hymnu 30. Eurofestu 2024 můžete zhlédnout na YouTube kanálu Sokolské župy Jana Podlipného https://www.youtube.com/@zpodlipneho v playlistu Činnost našich jednot a župy.

Sdílené video má název Ne me jugat & Slavko Ivančič - Eurofest | Official Anthem.

Držíme našim družstvům z oddílu házené T.J. Sokol Praha Vršovice palce k úspěchům a vítězstvím a děkujeme za mezinárodní reprezentaci Sokolské župy Jana Podlipného!22.06.2024
Mezinárodní šachový festival České Budějovice 2024
29. 6.-7. 7. 2024 ♟️

Nejvýznamnější a nejprestižnější šachová událost na jihu Čech se blíží. Od 29. 6. 2024 do 7. 7. 2024 se uskuteční mezinárodní šachový festival, který pořádá naše šachová univerzita.

Festival si získal vysokou prestiž nejen v České republice, ale i v zahraničí. Je to dáno komfortním prostředím v hracích prostorách a zajímavou nabídkou ubytování v Clarion Congress Hotelu****. Festival se skládá ze tří uzavřených turnajů a dvou otevřených turnajů.

Kromě výsledků je samozřejmě zajímavé sledovat, zda některý z účastníků splní normu mezinárodního mistra či dokonce velmistra. Dalším bonusem festivalu je to, že jako jediná šachová akce v ČR využíváme elektronické šachovnice ve všech turnajích. Všechny partie je proto možné sledovat on-line a trenéři získají bezpracně zápisy partií všech svých svěřenců.

 V současné době je přihlášeno přes 130 šachistů z 18 zemí, mimo jiné z Kanady, USA, Japonska, Indie, Islandu, Tchaj-wanu, Singapuru, ale i z Kazachstánu a Turkmenistánu a dalších. Radost máme z účasti celé řady našich svěřenců, kteří si nenechají ujít tuto výjimečnou příležitost utkat se ze zahraniční konkurencí a zajímavými soupeři. Ostatně to je jediná cesta k jejich výkonnostnímu růstu.

Festival je uznán městem České Budějovice jako zvlášť významná akce a je městem finančně podporován. Podporován je i Jihočeským krajem. Festival slavnostně zahájí primátorka statutárního města paní doc. Dr. Ing. Dagmar Škodová Parmová.

Převzato z: https://www.qcc.cz/index.php/turnaje/sachovy-festival-ceske-budejovice/sachovy-festival-ceske-budejovice-2024-za-dvermi

Sokolskou župu Jana Podlipného na Mezinárodním šachovém festivalu České Budějovice 2024 reprezentuje šachista Samuel Van Overloop (1996) z T.J. Sokol Praha Vršovice v turnaji Open A.

Propozice mezinárodního šachového turnaje najdete ZDE nebo ZDE (uloží se do PC)

Startovní listina turnaje GM A ZDE

Startovní listina turnaje GM B ZDE

Startovní listina turnaje IM ZDE

Startovní listina turnaje Open A ZDE

Startovní listina turnaje Open B ZDE

Držíme našemu šachistovi Samuelovi Van Overloopovi z T.J. Sokol Praha Vršovice palce k úspěchu a medaili a děkujeme za reprezentaci Sokolské župy Jana Podlipného!22.06.2024
22. ročník soutěže v šachu s názvem Pohár města Říčany 2024
29. 6.-6. 7. 2024 ♟️

Ve dnech 29. 6.-6. 7. 2024 se v Kulturním centru Labuť  Říčany v Říčanech u Prahy koná 22. ročník soutěže v šachu s názvem Pohár města Říčany 2024.

Sokolskou župu Jana Podlipného reprezentuje na tomto turnaji v turnaji Open A šachista Josef Horyna (1943) z T.J. Sokol Praha Vršovice.

Pozvánku a propozice najdete ZDE

Startovní listinu turnaje Open A najdete ZDE

Startovní listinu turnaje Open B najdete ZDE

Držíme našemu šachistovi Josefovi Horynovi z T.J. Sokol Praha Vršovice palce k úspěchu a medaili a děkujeme za reprezentaci Sokolské župy Jana Podlipného!18.06.2024 - aktualizace 22.06.2024
Slovinsko Hradecký evropský pohár juniorů 2024 (SLOVENJ GRADEC JUNIOR EUROPEAN CUP 2024) 29.-30. 6. 2024 🥋🇸🇮

Ve dnech 29.-30. 6. 2024 se ve Slovinském Hradci ve Slovinsku koná Slovinsko Hradecký evropský pohár juniorů 2024 (SLOVENJ GRADEC JUNIOR EUROPEAN CUP 2024).

Sokolskou župu Jana Podlipného reprezentuje na tomto poháru v kategorii nad 100 kg judista Martin Sedlák (2006) z T.J. Sokol Praha Vršovice.

Propozice poháru najdete ZDE

Startovní listinu najdete ZDE

Držíme našemu vršovickému judistovi Martinovi Sedlákovi palce k úspěchu a medaili a děkujeme za mezinárodní reprezentaci Sokolské župy Jana Podlipného!18.06.2024 - aktualizace 22.06.2024
Mistrovství Evropy Kadetů v judu v bulharské Sofii (EUROPEAN JUDO CHAMPIONSHIPS CADETS SOFIA 2024) 27.-30. 6. 2024 🥋🥋🇧🇬

Ve dnech 27.-30. 6. 2024 se v hlavním městě Bulharska Sofii v ASCIS Areně uskuteční Mistrovství Evropy Kadetů v judu v bulharské Sofii (EUROPEAN JUDO CHAMPIONSHIPS CADETS SOFIA 2024). 27.-29. 6. 2024 soutěží jednotlivci a 30. 6. 2024 soutěží smíšené týmy.

Sokolskou župu Jana Podlipného reprezentují na tomto Mistrovství Evropy Kadetů dvě judistky z T.J. Sokol Praha Vršovice.

V kategorii do 52 kg to je judistka Lada Vondráková (2008).

V kategorii nad 70 kg to je judistka Anna Kroužková (2007).

Propozice najdete ZDE

Startovní listinu najdete ME jednotlivců a jednotlivkyň najdete ZDE

Držíme našim dvěma vršovickým judistkám palce k úspěchu a medailím a děkujeme za mezinárodní reprezentaci Sokolské župy Jana Podlipného!15.06.2024 - aktualizace 22.06.2024
Dobročinný charitativní běžecký závod Sparťanská pětka pro dobrou věc 2024 v pražské Stromovce 27. 6. 2024 🏃

Dne 27. 6. 2024 se od 18:30 hodin koná již šestý ročník dobročinného charitativního běžeckého závodu Sparťanská pětka. Kromě standardního pětikilometrového závodu spolu s našimi hokejisty pražskou Stromovkou se můžete těšit i na závod pro nejmenší sparťánky. Novým a dlouhodobým účelem charitativního závodu bude podpora rekondičních pobytů dětí z Fakultní nemocnice Motol, na které poputuje kompletní výtěžek z běžeckých registrací.

Letošní ročník bude opět pomáhat dětem z onkologického oddělení FN Motol. Tentokrát přispějeme již uzdraveným dětem na rekondiční pobyty, aby se po náročné léčbě dokázali opět dostat do formy. "Mohou se jich účastnit děti a teenageři bezprostředně po ukončení léčby, nebo už i v rámci udržovací léčby. Cílem pobytů je usnadnit dětem návrat do běžného života, zlepšení začlenění nemocných dětí do kolektivu vrstevníků a stabilizace sourozeneckých vztahů," vysvětluje předsedkyně spolku HAIMA Eva Vopičková Fučíková.

"Pobyty zahrnují psychologický program, kde se učí děti i rodiče relaxačním technikám, které jim mají pomoci zvládat psychickou zátěž způsobenou traumatickými zážitky z onkologického onemocnění a ohrožení života. Současně pomáhají zvládat stres a obavy z návratu onemocnění. Rodiče i děti mají možnost také využít individuální péči psychologů. Součástí programu je také fyzioterapeutický program, s individuálním vyšetřením a doporučením pro každé dítě, jak dále v běžném životě rehabilitovat," přidává další informace o pobytech, na které přispěje každý účastník letošního běhu.

Převzato z: https://hcsparta.cz/zobraz.asp?t=spartanska-petka (v odkazu i propozice letošního ročníku a mapa běhu)

Sokolskou župu Jana Podlipného na tomto dobročinném charitativním běhu reprezentuje běžec Matěj Špachta (2012) z oddílu pozemního hokeje T.J. Sokol Kbely.

Startovní listinu najdete ZDE

Držíme našemu běžci Matěji Špachtovi z oddílu pozemního hokeje T.J. Sokol Kbely palce k úspěchu a medaili a děkujeme za reprezentaci Sokolské župy Jana Podlipného a přispění pro dobrou věc.18.06.2024 - aktualizace 22.06.2024
XI. Letní Olympiáda dětí a mládeže v Jihočeském kraji
23.-27. 6. 2024 ◯‍◯‍◯‍◯‍◯▶️

Ve dnech 23.-27. 6. 2024 se v Jihočeském kraji v Českých Budějovicích, Hluboké nad Vltavou a Táboře uskuteční Olympiáda dětí a mládeže.

Olympiáda dětí a mládeže je republiková soutěž krajských výprav, která se koná každoročně od roku 2003 a je určena mladým sportovcům ve věku od dvanácti do šestnácti let, v kategoriích mladších a starších žáků a žákyň. Sportovcům navozuje atmosféru opravdových olympijských her. Mladí účastníci nejsou ochuzeni o zapálení olympijského ohně, slavnostní ceremoniály, soužití v olympijské vesnici nebo složení olympijské přísahy.

V minulosti unikátní atmosféru zažila řada dnes úspěšných sportovců, jako jsou například Ester Ledecká či Josef Dostál. Hlavní poselství projektu je přinést životní zážitek mladým sportovcům, jejich vrstevníkům, rodičům i veřejnosti, aby se pohyb stal a zůstal součástí jejich života.

Motivace ke sportu je jedním z hlavních cílů projektu, což potvrzuje i předseda ČOV Jiří Kejval. „Olympiáda dětí a mládeže je pro Český olympijský výbor nejvýznamnější akcí pro mládež. Díky své jedinečné atmosféře, která přibližuje dětem skutečné Hry, dokáže účastníky ve sportu dále motivovat. Mám radost, kam se od roku 2003 tato akce posunula.“

ODM je projektem Českého olympijského výboru, který si ke spolupráci vybírá jako pořadatele jednotlivé kraje. Olympiády se odehrávají v dvouletých cyklech a střídá se jejich letní a zimní podoba.

Jednotlivé výpravy sestavují příslušné krajské úřady na základě nominačních kritérií jednotlivých sportovních svazů.

Převzato z: https://www.olympijskytym.cz/odm/o-projektu-odm

Více informací najdete v brožuře LODM 2024 ZDE

Na Olympiádě dětí a mládeže budou sportovci a sportovkyně reprezentovat Kraje České republiky. Někteří sportovci a sportovkyně jsou členy a členkami oddílů v jednotách Sokolské župy Jana Podlipného.

Za Florbal bude Sokolskou župu Jana Podlipného a Hlavní Město Praha reprezentovat florbalista Vít Engel z oddílu florbalu SKV z T.J. Sokol Praha Královské Vinohrady.
Převzato z:
https://www.facebook.com/SKVflorbal/posts/pfbid0mHLs9syJxKo4CGrM2DaWBndrQjLVBD8bVbXUtYnVBxkc2u8tPHgcah3JcjnPWa6ml

Za moderní gymnastiku budou sokolskou župu Jana Podlipného, Hlavní Město Praha a Středočeský kraj reprezentovat moderní gymnastky z T.J. Sokol Karlín.

Jsou to Milana Kozyč (Hlavní Město Praha) a Aleksandra Selyska (Středočeský kraj).

Převzato z:
https://www.facebook.com/TJSKPrague.gym/posts/pfbid02PP7tHRkTf64HMZwAQCeGZE7sNqRmft77UCnCxpHnsDuXZAHYGXPvGraf4uPsgfQGl

Za házenou budou Sokolskou župu Jana Podlipného a Hlavní Město Praha reprezentovat házenkář Metoděj Puk z T.J. Sokol Praha Vršovice, házenkářka Ela Nur Muratogullari z T.J. Sokol Kobylisy II a házenkářka Andrea Mikšovská z T.J. Sokol Praha Vršovice.

Seznam sportovců a sportovkyň od A do Z najdete ZDE

Detailní program najdete ZDE

Video popisující tuto akci všeobecně a jako upoutávka na tuto akci všeobecně můžete zhlédnout na YouTube kanálu Sokolské župy Jana Podlipného https://www.youtube.com/@zpodlipneho v playlistu Činnost našich jednot a župy.

Sdílené video má název #ODMGANG | Olympiáda dětí a mládeže. Tuhle akci chceš zažít ❤️.

Letní Olympiádu dětí a mládeže bude vysílat televizní stanice ČT Sport.

Slavnostní zahájení můžete na této stanici zhlédnout 23. 6. 2024 od 18:30 ZDE

V průběhu Letní Olympiády dětí a mládeže bude televizní stanice ČT Sport vysílat pořad ODM: Studio. První díl tohoto pořadu můžete zhlédnout na ČT Sport 24. 6. 2024 od 9:00 hodin ZDE

Držíme našim sportovcům a sportovkyním palce k olympijským úspěchům a medailím a děkujeme za reprezentaci Sokolské župy Jana Podlipného!04.05.2024 - aktualizace 22.06.2024
19. Pražský šachový festival Zlatá Praha 22.-28. 6. 2024 ♟️♟️♟️♟️

Ve dnech 22.-28. 6. 2024 se v Karlínském Spektru, Karlínské náměstí 316/7, Praha 8 – Karlín uskuteční 19. Pražský šachový  festival Zlatá Praha. V rámci šachového festivalu se uskuteční tyto turnaje níže (v odkazech i startovní listiny). Sokolskou župu Jana Podlipného budou reprezentovat šachisti z T.J. Sokol Praha Vršovice.

A 19. Zlatá Praha Senior Open (S50+)–Mem. gen. F. Macka nar. 1974 a st. 22. 6. - 28. 6. 2024

Na tomto turnaji naší župu reprezentují šachistí Zdeněk Plášek (1959) z T.J. Sokol Praha Vršovice a Vladimír Krňák (1947).

B 19. Zlatá Praha Junior Open (U20) nar. 2004 a ml. 22. 6. - 28. 6. 2024 

C1-C4 19. Zlatá Praha Round Robin – uzavřené turnaje ELO FIDE > 1400 22. 6. - 28. 6. 2024 

D 19. Zlatá Praha Junior Rapid Open (U20) nar. 2004 a ml. sobota 22. 6. 2024 

E 19. Zlatá Praha Rapid Open neděle 23. 6. 2024

Na tomto turnaji naší župu reprezentují šachisté Zdeněk Plášek (1959) z T.J. Sokol Praha VršoviceMaxim Legkostup (1992) z T.J. Sokol Praha Vršovice a Jan Tolar (1943) z T.J. Sokol Praha Vršovice.

F 19. Zlatá Praha Blitz Open čtvrtek 27. 6. 2024

Na tomto turnaji naší župu reprezentuje šachista Maxim Legkostup (1992) z T.J. Sokol Praha Vršovice. 

Propozice 19. Pražského šachového festivalu Zlatá Praha 22.-28. 6. 2024 ZDE

Více info o Pražském šachovém festivalu najdete ZDE

Držíme našim dvěma šachistům z T.J. Sokol Praha Vršovice palce k úspěchům a medailím a děkujeme za reprezentaci Sokolské župy Jana Podlipného!18.06.2024 - aktualizace 22.06.2024
Národní twirlingový pohár 2024 ve Dvoře Králové nad Labem 22.-23. 6. 2024 🥢📺💻📱

Ve dnech 22.-23. 6. 2024 se ve Sportovní hale ZŠ Strž koná Národní twirlingový pohár 2024.

Národní twirlingový pohár je určený pro výkonnostní třídu Open (úplní začátečníci) a výkonnostní třídu C (mírně pokročilí). 

Sokolskou župu Jana Podlipného reprezentují členky České twirlingové školy, T. J. Sokol Vysočany ve věku 8 - 10 let ve výkonnostní třídě C a v disciplínách: 1x Twirlingový tým a 2x Povinné duo. 

Propozice najdete ZDE

Program a pozvánku najdete ZDE a ZDE

Startovní listinu 1. kolo Třída C 22. 6. najdete ZDE

Startovní listinu Finále Třída C 22. 6. najdete ZDE

Startovní listinu Třida Open 23. 6. najdete ZDE

Národní twirlingový pohár můžete sledovat živě 📺💻📱 na YouTube kanálu Sokolské župy Jana Podlipného https://www.youtube.com/@zpodlipneho v playlistu Činnost našich jednot a župy. Sdílená videa mají název Národní twirlingový pohár 2024,

Držíme našim twirlerkám z oddílu Česká twirlingová škola T.J. Sokol Vysočany palce k úspěchům a medailím a děkujeme za mezinárodní reprezentaci Sokolské župy Jana Podlipného!22.06.2024
Přebor České obce sokolské ve sportovní všestrannosti staršího žactva, dorostu a dospělých v Praze 1.-2. 6. 2024

Před třemi týdny o víkendu 1.-2. 6. 2024 se konal v Praze Přebor ČOS ve sportovní všestrannosti staršího žactva, dorostu a dospělých.

Naše dlouholetá cvičitelka Kateřina Matoušková z T.J. Sokol Praha Královské Vinohrady se stala vítězkou tohoto trojboje a právem se tak stala přebornicí pro rok 2024 v kategorii žen.

Katko děkujeme!

Kateřina Matoušková z T.J. Sokol Praha Královské Vinohrady k tomu dodává:

Nejlepší víkend v mém životě!🤩 Po dlouhém čekání se mi konečně splnil dlouholetý sen a stala jsem se přeborníkem ČOS ve sportovní všestrannosti🥇. Navíc k tomu ještě cinkla zlatá medaile v atletice a bronzová ve sportovní gymnastice.🥇🥉Už mi jen chybí medaile z plavání, ale tu za mě vybojovala Eva Matoušková🥉

Jsem nesmírně vděčná všem, co mi pomohli v trénování. To díky nim jsem mohla postupně vystoupat až na nejvyšší schůdek.

Teď už jen absolvování krajských sletů ve Voticích a Pardubicích a vyvrcholení XVII. všesokolského sletu sletovým týdnem v Praze, a rozhodně můžu říct, že na tento rok jen tak nezapomenu🥰.

Martina Kubíčková k tomu dodává:

Kačko, mega gratulace. Jsi jeden z nejpoctivějších lidí v trénování a taky vytrvalosti jít si za snem:-) Užij si to! 

Kateřina Machů z T.J. Sokol Praha Vršovice a ČOS k tomu dodává:

Ještě bych k tomu dodala, že nejen, že jsi vyhrála, ale vzhledem k tomu, že bylo málo rozhodčích a technické čety na atletiku, tak jsi ještě celé dopoledne pomáhala i s Evou na atletice, v ne úplně příznivých podmínkách a pak jsi absolvovala vlastní závod. Obrovská gratulace. Je to zasloužené vítězství! 

Dva obrázky najdete ZDE

Převzato z:
https://www.facebook.com/sokolprahavinohrady/posts/pfbid023dBPh1WoUFi2Hr9pZwsb9VTRQ5qASHAeyNJ4fazBN12pkoAiPNfKZt6YVeB6qfUYl

Na tomto Přeboru ČOS ve sportovní všestrannosti staršího žactva, dorostu a dospělých v Praze reprezentovali Sokolskou župu Jana Podlipného také cvičenci a cvičenky z T.J. Sokol Libeň, z T.J. Sokol Praha Královské Vinohrady, z T.J. Sokol Praha Staré Město,  z T.J. Sokol Praha Vršovice, z T.J. Sokol Prosek a z T.J. Sokol Štěrboholy.

Celkové výsledky Přeboru ČOS ve sportovní všestrannosti staršího žactva, dorostu a dospělých v Praze najdete ZDE

Dodatečně gratulujeme Kateřině Matouškové z T.J. Sokol Praha Královské Vinohrady k úspěchu a zisku titulu Přebornice ČOS pro rok 2024 v kategorii žen a dalším našim cvičencům a cvičenkám a všem z našich jednot děkujeme za reprezentaci Sokolské župy Jana Podlipného!15.06.2024 - aktualizace 21.06.2024
Hočský evropský pohár nadějí v judu ve slovinském Hoče 2024 (European Hopes Cup Hoče 2024) 22.-23. 6. 2024
🥋🥋🥋🥋🇸🇮📺💻📱

Ve dnech 22.-23. 6. 2024 se ve Večnamenska športna dvorana Hoče ve slovinském městě Hoče koná Hočský evropský pohár nadějí v judu (European Hopes Cup Hoče 2024).

Sokolskou župu Jana Podlipného reprezentují čtyři judisti z T.J. Sokol Praha Vršovice.

V kategorii U15 do 66 kg naší župu reprezentuje judista Tomáš Maxmilián Adamec (2010) z T.J. Sokol Praha Vršovice.

V kategorii U15 do 73 kg naší župu reprezentuje judista Ondřej Lajčak (2011) z T.J. Sokol Praha Vršovice.

V kategorii U15 do 60 kg naší župu reprezentuje judista Jakub Svoboda (2006) z T.J. Sokol Praha Vršovice.

V kategorii U15 do 55 kg naší župu reprezentuje judista Štěpán Šimek (2011) z T.J. Sokol Praha Vršovice.

Propozice najdete ZDE

Startovní listinu najdete ZDE

Rozlosování najdete ZDE

Celkové výsledky najdete ZDE

Držíme našim čtyřem judistům z T.J. Sokol Praha Vršovice palce k úspěchům a medailím a děkujeme za mezinárodní reprezentaci Sokolské župy Jana Podlipného!

Aktualizace 21. 6. 2024:

Hočský evropský pohár nadějí v judu ve slovinském Hoče 2024 můžete sledovat živě 📺💻📱 na YouTube kanálu Sokolské župy Jana Podlipného https://www.youtube.com/@zpodlipneho v playlistu Činnost našich jednot a župy. Sdílená videa mají název European Judo Hopes Hoče 2024 - Draw (losování), European Judo Hopes Hoče 2024 - Day 1 Preliminaries - TATAMI 1, European Judo Hopes Hoče 2024 - Day 1 Preliminaries - TATAMI 2, European Judo Hopes Hoče 2024 - Day 1 Preliminaries - TATAMI 3, European Judo Hopes Hoče 2024 - Day 1 Final Block - TATAMI 1, European Judo Hopes Hoče 2024 - Day 1 Final Block - TATAMI 2, European Judo Hopes Hoče 2024 - Day 1 Final Block - TATAMI 3, European Judo Hopes Hoče 2024 - Day 2 Preliminaries - TATAMI 1, European Judo Hopes Hoče 2024 - Day 2 Preliminaries - TATAMI 2, European Judo Hopes Hoče 2024 - Day 2 Preliminaries - TATAMI 3, European Judo Hopes Hoče 2024 - Day 2 Final Block - TATAMI 1, European Judo Hopes Hoče 2024 - Day 2 Final Block - TATAMI 2 a European Judo Hopes Hoče 2024 - Day 2 Final Block - TATAMI 3.20.06.2024 - aktualizace 21.06.2024
Senecký pohár v plážové házené 2024 (Senec Beach Handball Cup 2024) 20.-23. 6. 2024 🤾‍♂️🤾‍♀️🇸🇰

Ve dnech 20.-23. 6. 2024 se ve slovenském Senci koná Senecký pohár v plážové házené 2024 (Senec Beach Handball Cup 2024).

Českou republiku na tomto turnaji reprezentuje několik reprezentačních družstev plážové házené v příslušných věkových kategoriích. Jedno z nich se jmenuje Czech Lioness. Na poháru pod označením Czech Lionesses.

Sokolskou župu Jana Podlipného reprezentuje na tomto turnaji plážová házenkářka Adéla Zemanová z T.J. Sokol Praha Vršovice, která hraje na pozici pivotka v českém reprezentačním týmu žen a juniorek Czech Lioness. 

Rozlosování a plán turnajů (sledujte Czech Lionesses) najdete ZDE

Pozvánku najdete ZDE a ZDE

Tři obrázky českých reprezentačních družstev najdete ZDE

Také česká reprezentace dorostenek v plážové házené je na tomto turnaji. V tomto reprezentačním družstvu působí také hráčky ze dvou našich sokolských jednot. Jsou to Dominika Dererová z T.J. Sokol Kobylisy II, Kateřina Holasová z T.J. Sokol Kobylisy II, Magdaléna Juřková z T.J. Sokol Praha Vršovice a Eliška Skorunková z T.J. Sokol Praha Vršovice.

Držíme našemu reprezentačnímu házenkářskému družstvu Czech Lioness/Czech Lionesses palce k úspěchům a medailím a děkujeme plážové házenkářce z tohoto reprezentačního družstva Adéle Zemanové z T.J. Sokol Praha Vršovice za mezinárodní reprezentaci Sokolské župy Jana Podlipného! Také držíme palce k úspěchům a medailím našemu reprezentačnímu družstvu dorostenek a děkujem plážovým házenkářkám z tohoto reprezentačního družstva Dominice Dererové a Kateřině Holasové z T.J. Sokol Kobylisy II a Magdaléně Juřkové a Elišce Skorunkové z T.J. Sokol Praha Vršovice za mezinárodní reprezentaci Sokolské župy Jana Podlipného! 20.06.2024 - aktualizace 21.06.2024
Pražský mezinárodní otevřený turnaj v plážové házené (Prague Open Beach Handball) 21.-23. 6. 2024 🤾‍♂️🤾‍♀️

Ve dnech 21.-23. 6. 2024 se v Beach klubu Ládví uskuteční Pražský mezinárodní otevřený turnaj v plážové házené (Prague Open Beach Handball). Mezinárodní turnaj pořádá HNB - Házet nás baví, z.s. a dodává k tomu: "Záleží nám na rozvoji plážové házené v České republice, proto od roku 2016 organizuje zájmový spolek HNB - Házet nás baví, z.s. zimní a letní formu mezinárodního turnaje Prague Open Beach Handball, který zahrnuje kategorie od minižactva až po ty seniorské".

Převzato z: https://www.praguebeachhandball.cz/

Sokolskou župu Jana Podlipného reprezentují v kategorii mladší a starší dorostenky družstva Jdeme na jedno z T.J. Sokol Kobylisy II, Kháji pusinky z T.J. Sokol Praha Vršovice, Vršovické Klobny z T.J. Sokol Praha Vršovice a Vršovické Fifinky z T.J. Sokol Praha Vršovice.

V kategorii mladší žáci družstvo Sokol Vršovice z T.J. Sokol Praha Vršovice.

V kategorii starší žáci družstvo Sokol Vršovice z T.J. Sokol Praha Vršovice.

Seznam házenkářských družstev na tomto turnaji najdete ZDE

Rozlosování turnaje najdete ZDE

Pozvánku najdete ZDE a ZDE

Držíme našim házenkářským družstvům z T.J. Sokol Kobylisy II a z T.J. Sokol Praha Vršovice palce k úspěchům a medailím a děkujeme za reprezentaci Sokolské župy Jana Podlipného!

V rámci rozvoje plážové házené v České republice vzniká v soutěžním ročníku 2023/2024 první celorepubliková turnajová soutěž plážové házené minižactva s názvem ČSH mini beachhandball tour.

Historicky první titul vítěze ČSH mini beachhandball tour bude udělen vítězi soutěže Špunti na písku konané 22. června 2024 v Praze v Beach klub Ládví. 

V ročníku 2023/2024 v ČSH mini beachhandball tour reprezentuje Sokolskou župu Jana Podlipného házenkářské družstvo minižactva z T.J. Sokol Praha Vršovice.

Rozlosování turnaje Špunti na písku 22. 6. 2024 najdete ZDE

Držíme našemu družstvu minižactva z TJ. Sokol Praha Vršovice palce k úspěchu a medaili v ČSH mini beachhandball tour v závěrečné soutěži Špunti na písku 22. 6. 2024 v Beach klubu Ládví v Praze 8. 

Aktualizace 22. 6. 2024:

Včera odstartoval turnaj Prague Open Beach Handball. Naše dorostenky z T.J. Sokol Kobylisy II odehrály 2 zápasy v pátek a  zatím 1 dnes. Zatím jsme na vítězné vlně🥳🤩 Držte nám palce!

Obrázek najdete ZDE

Převzato z:
https://www.facebook.com/sokolkobylisy2/posts/pfbid0uLeyMGgSeJ5VuGxs56X2WxBEqXuFdLL3cRBboYFbHiZn4FmoSARxjiVqBKp6WVc1l?locale=cs_CZ21.06.2024
16. ROČNÍK MLÁDEŽNICKÉHO FLORBALOVÉHO TURNAJE BRNO HUMMEL OPEN GAME KIDS 2024 20. 6.-23. 6. 2024 👨🏼‍🦯👨🏼‍🦯🥅 📺💻📱

Ve dnech 20.-23. 6. 2024 se v Brně koná 16. ROČNÍK MLÁDEŽNICKÉHO FLORBALOVÉHO TURNAJE BRNO HUMMEL OPEN GAME KIDS 2024.

Sokolskou župu Jana Podlipného reprezentuje několik mládežnických družstev z florbalového oddílu SKV z T.J. Sokol Praha Královské Vinohrady.

Víkendové zápasy play-off budou letos přenášeny (streamovány) online ze čtyř hal. Čeká nás přesně 99 zápasů, které budete moci zhlédnout přímo v internetové aplikaci vas.opengame.cz (nutná registrace).

🟡 Za juniorky @skvflorbal mluvila Ellen Vaňousová. Jak se dařilo v premiérovém dnu mládežnického turnaje vám? 👀 Krátký rozhovor můžete zhlédnout ZDE

Vítek Engel a jeho úspěšné trestné střílení v barvách starších žáků SKV Florbal. Vynikající. 👏 Krátké video můžete zhlédnout ZDE

Velmi akční pátek probíhal na halách po celém Brně! Open Game pokračoval druhým dnem dětského turnaje, v němž se odpoledne a večer rozhodlo o nasazení do play-off. Podívejte se na aftermovie z úvodních zápasů ZDE

Všeobecné propozice turnaje najdete ZDE

Seznam dětských družstev najdete ZDE

Seznam zápasů najdete ZDE

Fotogalerie najdete ZDE (najít SKV)

Držíme našim florbalovým družstvům SKV z T.J. Sokol Praha Královské Vinohrady palce k úspěchům a medailím a děkujeme za reprezentaci Sokolské župy Jana Podlipného!

Aktualizace 22. 6. 2024:

Z haly Vodova nová můžete zápasy play-off sledovat živě 📺💻📱 na YouTube kanálu Sokolské župy Jana Podlipného https://www.youtube.com/@zpodlipneho v playlistu Činnost našich jednot a župy. Sdílené video má název BRNO OPEN GAME - hala Vodova nová - SOBOTA (video již není dostupné) a BRNO OPEN GAME - hala Vodova nová - NEDĚLE.21.06.2024
Nový realizační tým mužů florbalového klubu SKV z T.J. Sokol Praha Královské Vinohrady pro sezonu 2024/25👨🏼‍🦯👨🏼‍🦯🥅

Do nadcházející sezony povede A tým SKV v pozici hlavního trenéra Miroslav Purkrábek. K dispozici bude mít Míra rozšířený realizák s novými asistenty Markem Hluchým a Janem Pokorným. Fyzickou kondici pilují kluci tradičně pod dohledem Bolka Kytky, o jejich zdraví se bude starat i nadále Klára Pekárková a vše z povzdálí dozoruje pozorné koordinační oko dosavadního trenéra Jana Kapuciána.

Tak hodně štěstí do nadcházející superligové sezony pánové a dámo!

Obrázky najdete ZDE

Převzato z:
https://www.facebook.com/SKVflorbal/posts/pfbid037yZcSvAhfN8RgyJmogVyk5EnvrHiERJk3b3G5XDKaGti4Eu2iMEY8gNQJs91yyLSl

Díky Kapi! 🙏💛

Po dvou úspěšných letech končí v pozici hlavního trenéra A týmu Jan Kapucián. A že to byla jízda! Spolu s Mírou Purkrábkem v uplynulých dvou sezonách zvládli nejen provést tým výraznou přestavbou, ale také dvakrát dohrát superligové piškvorky až do #playoffs. Kapi je tak podepsaný pod prozatím nejúspěšnějším obdobím SKV v nejvyšší soutěži. Zejména z důvodu velkého časového vytížení nyní jeho trenérská štace končí, u superligového týmu však bude nadále působit v manažerské a poradní pozici.

Obrázek najdete ZDE

Převzato z:
https://www.facebook.com/SKVflorbal/posts/pfbid02LX82AK7RtfeY8nV2oG1HEfCi6bUsHKnczKA4Fc7bGzSGRaG8s7mfJDbK1FWzAjBjl21.06.2024
Veřejné závody Pražského atletického svazu v pražském Edenu 21. 6. 2024 🏃‍♂️🏃‍♀️

Dne 21. 6. 2024 se na atletickém stadionu SK Slavia Praha v pražském Edenu konají Veřejné závody Pražského atletického svazu.

Sokolskou župu Jana Podlipného reprezentují běžec a dvě běžkyně z T.J. Sokol Praha Královské Vinohrady.

V disciplíně běh 200 m muži to je běžec Eduard Janoušek (2002) z T.J. Sokol Praha Královské Vinohrady.

V disciplínách běh 100 m ženy  a běh 200 m ženy to je běžkyně Marina Kollár (2004) z T.J. Sokol Praha Královské Vinohrady.

V disciplíně běh 200 m ženy to je běžkyně Pavlína Absolonová (2004) z T.J. Sokol Praha Královské Vinohrady.

Propozice najdete ZDE

Startovní listinu najdete ZDE

Držíme našemu běžci a našim dvěma běžkyním z T.J. Sokol Praha Královské Vinohrady palce k úspěchu a medaili a děkujeme za reprezentaci Sokolské župy Jana Podlipného!20.06.2024 - aktualizace 21.06.2024
Sletová jízda sletovou tramvají Prahou 20. 6. 2024 🚋

Netradiční pozvánka na #slet2024 - Prahou projela tramvaj plná sokolů. Předvedli ukázky skladeb a na některých zastávkách cvičili s cestujícími. Dorazila i herečka Adéla Gondíková a nechyběl ani maskot Sokolík Pepík. 

Sletové jízdy se zúčastnili také cvičenky a cvičenci ze Sokolské župy Jana Podlipného!

Převzato z:
https://www.facebook.com/ceskaobecsokolska/posts/pfbid0uYfgb6RT5uuWKtcZ2roEnQjRqVXCPNRFyPGANVo8TDYv7zpTiyMUGbxoD2j9Jz2ql?locale=cs_CZ

Fotogalerii najdete ZDE

Krátké video ze sletové jízdy sletovou tramvají Prahou můžete zhlédnout ZDE

Reportáž na TV Nova na TN.cz můžete zhlédnout ZDE

Celý článek na TV nova na TN.cz si můžete přečíst ZDE

Děkujeme našim cvičencům a cvičenkám za reprezentaci Sokolské župy Jana Podlipného a propagaci XVII. všesokolského sletu 2024 v Praze.

Aktualizace 22. 6. 2024:

Už umíte sletovou krokokvu? Posílejte nám videa❤️Toto je ze včerejší sletové jízdy Prahou. A krokovka je opravdu povedená.

Video můžete zhlédnout ZDE

Další video s názvem Adéla Gondíková v tom jede s námi můžete zhlédnout ZDE21.06.2024
Finálové turnaje Evropské tour v plážové házené ve francouzském Lacanau (EBT FINALS 2024 Lacanau)
13.-16. 6. 2024🤾‍♂️🤾‍♀️🇫🇷 

Ve dnech 13.-16. 6. 2024 se ve francouzském Lacanau uskutečnily finálové turnaje Evropské tour v plážové házené (EBT FINALS 2024 Lacanau). Českou republiku reprezentovaly dva reprezentační týmy Czech Lions a Czech Lioness.

V ženském českém reprezentačním týmu plážové házené Czech Lioness hraje na pozici pivotka plážová házenkářka Adéla Zemanová (2004) z T.J. Sokol Praha Vršovice.

Seznam ženských týmů na finálovém turnaji najdete ZDE

Seznam mužských týmů na finálovém turnaji najdete ZDE

14 ženských a 14 mužských týmů je rozděleno do dvou skupin po sedmi, přičemž první čtyři postoupí do čtvrtfinále, než začne boj o medaile.

Mise Final EBT Lacanau začala! Oba české týmy byly připraveny na letišti Václava Havla Praha Ruzyně k odletu na historicky první účast České republiky ve finále Evropské beachhandballové tour, kde bojovaly mezi čtrnácti nejlepšími klubovými týmy Evropy. Turnaj byl nejdůležitější součástí přípravy obou českých týmů na nadcházející Kvalifikaci o účast na seniorském BH EHF EURO 2025! 

Obrázek ženského českého reprezentačního týmu Czech Lioness najdete ZDE

Obrázek mužského českého reprezentačního týmu Czech Lions najdete ZDE

První seznámení s pískem a větrným počasím mají oba týmy za sebou 12. 6. 2024.

Dva obrázky ze seznámení najdete ZDE

Dva rozpisy turnajů mužské a ženské skupiny najdete ZDE

Z úvodního utkání lvice sice vychází bez bodu, obhájce titulu ale musel o první vítězství bojovat až do konce! 

Obrázek najdete ZDE

🏁 V Lacanau je pro české týmy hotovo. Lions s domácím celkem bohužel prohrály, Lioness se naopak s turnajem loučí vítězně! 😊

Zápasy bylo možno sledovat na EHFTV.com. Jeden zposledních zápasů českých reprezentatntek Czech Lioness ze dne 16. 6. 2024 Czech Lioness vs. Lacanau Beach Handball můžete zhlédnout ZDE (nutná registrace (?))

Czech Lioness porazily Lacanau Beach Handball 2:0.

Obrázek najdete ZDE

Obrázek vítězného týmu Czech Lioness najdete ZDE

Mise francouzské Lacanau a historicky první účast českých týmů ve FINÁLE Evropské beachhandballové tour zkončíla! Týmy vedené trenéry Pavlem Farářem, Davidem Kalousem, Ivetou Cvingráfovou a Michaelou Peškovou se vratily domů. 

"Touto cestou bychom rádi poděkovali všem, kteří se podíleli na tom, že jsme se mohli zúčastnit takto kvalitního turnaje. Přestože výsledky úplně neodpovídají našim představám, konfrontace s evropskou špičkou nám velmi dobře ukázala naše rezervy. Věříme, že získané zkušenosti zužitkujeme v kvalifikačních bojích. Vážíme si Vaší podpory!" vzkazuje všem fanouškům a podporovatelům plážové házené trenérský tým.

Fotogalerii najdete ZDE

Převzato z příspěvků na https://www.facebook.com/p/Czech-Beach-Handball-100063660949987/

Jak se umístily ženské týmy na tomto turnaji najdete ZDE

Jak se umístily mužské týmy na tomto turnaji najdete ZDE

Děkujeme naší plážové házenkářce Adéle Zemanové z T.J. Sokol Praha Vršovice za mezinárodní reprezentaci Sokolské župy Jana Podlipného v českém ženském reprezentačním týmu Czech Lioness!19.06.2024
Události v oddílu házené T.J. Sokol Praha Vršovice 1.6.-18. 6. 2024 🤾‍♂️🤾‍♀️▶️▶️

Jak jinak strávit deštivý den než s házenou? 🤔

V hale v Heroldových sadech 1. 6. 2024 probíhají Sokolské přebory a je to paráda 🤩💪.

Náš oddíl na domácí půdě zastupují tři týmy přípravky a tři týmy mini😍😍😍✊.

Sokolské přebory jsou minulostí, ale nám ještě zbývá jedna milá povinnost.

Rádi bychom touto cestou poděkovali všem, bez kterých by to nešlo 🤩.

Nejpve bychom chtěli poděkovat @ceskaobecsokolska za možnost pořádat tento turnaj 🙏😍.

Dále děkujeme všem 23 týmům z celé republiky 🤾🏼‍♀️🤾🏽 - byli jste nejlepší🔝🤩.

Díky patří i všem 7 mladým nadějným rozhodčím, pomocnicím z řad vršovických dorostenek, rodičům, kteří byli skvělí a pomohli s přípravou občerstvení pro trenéry a vytvořili bezvadný fanklub v hale, a v neposlední řadě @petrakudlackova za to, že přišla nejmenší házenkáře podpořit přímo na hřiště a ujala se i předávání medailí, pohárů a odměn 🙏😉.

Mimo to bychom také chtěli ještě poděkovat vršovickým trenérům - zvládnout 6 družstev bylo náročné, ale všichni odvedli skvělou práci 🔝💪.

Fotogalerii můžete zhlédnout ZDE

Krátké video můžete zhlédnout na YouTube kanálu Sokolské župy Jana Podlipného https://www.youtube.com/@zpodlipneho v playlistu Činnost našich jednot a župy ZDE

Převzato z: https://www.facebook.com/SokolVrsovice/videos/jak-jinak-str%C3%A1vit-de%C5%A1tiv%C3%BD-den-ne%C5%BE-s-h%C3%A1zenou-v-hale-v-heroldov%C3%BDch-sadech-pr%C3%A1v%C4%9B-pr/7659029640799777/?locale=cs_CZ

https://www.facebook.com/SokolVrsovice/posts/pfbid02X9HQCpmUPsHwNwvmd8c8sJDCNU8FwS9HDZB9DcU9dmKP7EMgyfTfQt3FBYHe6hB2l?locale=cs_CZ

😍 Ukázkové tréninky na Astře 😍.

Poslední květnový a první červnový týden probíhaly ukázkové tréninky miniházené na venkovním hřišti Astry Praha.

@tjastra_hazena nás přizvala ke spolupráci na náborových dnech a my za tuhle příležitost moc děkujeme ❤️.

Celkem 5 hodin tréninků, desítky šikovných dětí ze škol v okolí Astry.. Potenciální házenkářky pro Astru i házenkáři pro Vršovice, ale hlavně radost ze sportu a pohybu 😍🤩.

Děkujeme za spolupráci @tjastra_hazena, dětem za radost, kterou ukázaly a trenérům za to, že se dětem věnovali 💪😍.

Fotogalerii najdete ZDE

Převzato z:
https://www.facebook.com/SokolVrsovice/posts/pfbid0NFp8GgxVm69SRQsm5qSxuMp3sabCTprGiY3Z9aNF4uqJC2w7NDPgCfSaJKNdPSzol?locale=cs_CZ

Miníci se v letošním soutěžním ročníku zúčastnili Mimo jiné take Mini Handball Life ligy 6+1.

18. května proběhl závěrečný turnaj na Astře a tím byl zpečetěn jeden velký úspěch 😍.

Celkově se vršovičtí mini žáci umístili na krásném 2. místě! 🔝👍🥈.

Oddíl házené  T.J. Sokol Praha Vršovice k tomu dodává:

"Celou sérii turnajů jsme si opravdu užili a posouvali jsme se jen a jen kupředu ve velké házené. Moc děkujeme všem našim soupeřům: Astra Praha, Chodov Praha, TJ Kobylisy a Handball Úvaly a už teď se těšíme na další ročník 😁".

Fotogalerii najdete ZDE

Převzato z:
https://www.facebook.com/SokolVrsovice/posts/pfbid0XG4Cqr6mDyTQgaNBBx94NJYh8UotkZerLBp64g89tC8GcXYhiTUbUsQeJGKGsu7ql?locale=cs_CZ

Týmy vršovických mini a přípravky se zúčastnily tradičního turnaje Litovel MINICUP😍💪🤾🏽🤾🏽. Byl to již 11. ročník. Turnaj se konal  7.-9. 6. 2024

Fantastickou miniházenou a super atmosféru mohli zažít naši nejmenší tento víkend. 🔝

"Konfrontace s těmi nejlepšími týmy z republiky, to je to, co potřebujeme. Základní skupiny pro nás byly náročné, ale ve druhých skupinách jsme nepoznali hořkost prohry. Oba týmy se tak umístily na krásném 9. místě ze 14-ti týmů v obou kategoriích. Super jízda, super víkend. Velká poklona a poděkování organizátorům turnaje a našim rodičům."

Převzato z:
https://www.facebook.com/SokolVrsovice/posts/pfbid02QvzvLDtyhjta5hoqtWm18e7LfyLttUqbtos7QFad9n3T4bjMMLpG9Zi2rmVmb598l?locale=cs_CZ

Propozice najdete ZDE

Startovní listiny najdete ZDE (Mladší miniházená - 2024) a ZDE (Starší miniházená - 2024).

Fotogalerie najdete ZDE, ZDE a ZDE

Dne 8. 6. 2024 se v hale v Heroldových sadech a v kině Vzlet v Praze 10 konal 5. Vršovický turnaj generací a zakončení sezony ve Vzletu.

Fotogalerii najdete ZDE

"Mladší žáci mají za sebou poslední turnaj sezóny. Na Turnaji o pohár starosty Kostelce nad Labem 9. 6. 2024 nenašli přemožitele a zaslouženě si vezou první místo. Krásná tečka a rozloučení s kategorií mladšího žactva pro kluky ročníku 2011. Klukům přejeme do vyšší kategorie jen to nejlepší, hodně sportovních úspěchů a radosti z házené!"

Silva & Kačka

Převzato z:
https://www.facebook.com/SokolVrsovice/posts/pfbid02gxVCpN5vtv8NyptyvRjJ3RmHFZPuTyt5LLEbyXHDrXvPjRLMsfsuwKsL8GDbU6zql?locale=cs_CZ

Závěrečné pořadí na turnaji O pohár starosty Kostelce nad Labem 2024:

1. místo - TJ Sokol Vršovice

2. místo - TJ Kobylisy

3. místo - TJ Sokol Kostelec nad Labem 

4. místo - HC TJ Auto Škoda Mladá Boleslav 

5. místo - TJ Sokol Libčice nad Vltavou 

Převzato z:
https://www.facebook.com/groups/918396265003731/posts/2754681574708515/

Fotogalerie najdete ZDE a ZDE

Tým minižactva se zúčastnil fantastického turnaje MegaMini Liberec 2024 13.-16. 6. 2024. 😍💪

Sokolskou župu Jana Podlipného reprezentovali na tomto turnaji oddíly házené z T.J. Sokol Praha Vršovice a z T.J. Sokol Kobylisy II.

Představení některých družstev můžete zhlédnout v tomto videu ZDE

3 dny skvělé házené, krásný program pro děti mimo zápasy, velice kvalitní soupeři z celé republiky a z Německa. 11 zápasů + 3 zápasy miniházené v turnaji vloženém do hlavního turnaje jen tak pro radost - takhle vypadal víkend našich nejmenších házenkářů 🤩🤩

"Umístili jsme se na 13.místě z 28 týmů. Doslova 3 dny radosti z házené a skvělé party. Velké poděkování do Liberce a rodičům za skvělou podporu. Díky moc 😁👍🏻".

Převzato z:
https://www.facebook.com/SokolVrsovice/posts/pfbid0jyAcd7wBDxZbj9nDNEni6yUkxN22yjwQvCupxSZT2RJo84ddzrfNj5ejgtwmiCol?locale=cs_CZ

Seznam týmů tohoto házenkářského turnaje najdete ZDE

Harmonogram turnaje MegaMini Liberec 2024 najdete ZDE

VÝSLEDKOVÝ SERVIS najdete v tomto odkazu ZDE

Zakončení sezony sokolíčků, přípravky a mini 18. 6. 2024🤩😍.

Letos netradičně trenéři zvolili opékání buřtů v Sokolovně na Lukostřelbě a bylo to doslova boží ☝️🔝

"Vyhodnotili jsme si sezonu, odměnili jsme zaslouženě všechny děti, ale hlavně si užívali fantastickou atmosféru. Oheň, kytara, nadšení rodiče a děti. Navíc trenérky Marcelka a Týnka mají tento týden narozeniny, tak jsme jim udělali překvapení. Bylo to celkově opravdu krásné 💙🤍", hodnotí rozlučku trenérka Šárka Raisová.

Převzato z:
https://www.facebook.com/SokolVrsovice/posts/pfbid02YRL1BU7mfiv3smx2NiDNR7scEDYN8vGmAHanQYno35CXdb5Vd716MmtMy7DaE4Zbl?locale=cs_CZ

Fotogalerii najdete ZDE

Obrázkové video nebili prezentaci z této akce můžete zhlédnout na YouTube kanálu Sokolské župy Jana Podlipného https://www.youtube.com/@zpodlipneho v playlistu Činnost našich jednot a župy ZDE

Gratulujeme ašim házenkářům a házenkářkám z T.J. Sokol Praha Vršovice k úspěchům a medailím a děkujeme za reprezentaci Sokolské župy Jana Podlipného!18.06.2024
Ukázková hodina florbalu z SKV v ZŠ Karla Čapka v MČ Praha 10 18. 6. 2024 👨🏼‍🦯🥅▶️
ZŠ Karla Čapka v Kodaňské ulici v MČ Praha 10 včera navštívila naši ukázkovou hodinu florbalu, konkrétně 1. - 3. třída a to holky i kluci. Ukázkové hodiny pro školy z Prahy 2, Prahy 3 i Prahy 10 budou na naší hale probíhat celý červen a následně září. Těšíme se na vás všechny! 💛 Hraj florbal i ty, přijď a zjisti jak probíhají tréninky na SKV! 😁

Krátké video můžete zhlédnout na YouTube kanálu Sokolské župy Jana Podlipného https://www.youtube.com/@zpodlipneho v playlistu Činnost našich jednot a župy ZDE

Děkujeme florbalovému oddílu SKV z T.J. Sokol Praha královské Vinohrady za reprezentaci Sokolské župy Jana Podlipného!18.06.2024
Závod v moderní gymnastice Břežanský CUP VII. v Dolních Břežanech 16. 6. 2024 🤸‍♀️🤸‍♀️🤸‍♀️

V neděli 16. června se v Dolních Břežanech uskutečnil krásný a pohodový závod Břežnaský CUP! 😍❤️🏆

Zúčastnily se ho i naše 3 šikulky a vedlo se jim parádně! 💪🏼

Káťa Grinceac 🥇

Viktorka Sůvová 🥈

Ruvinka Mammadova 🥉

Srdečně děkujeme pořadateli SK Eli Dolní Břežany za super atmosféru a pohodový závod a moc gratulujeme holčičkám k super výkonům! ❤️

Převzato z:
https://www.facebook.com/TJSKPrague.gym/posts/pfbid0CwYt6reKHCB9mcJyTFhrnJc4AjK7Jj7vPU7LQ9vuSkyCGZqPLioFEDtte8Bjf5MNl

Fotogalerii najdete ZDE a ZDE

Gratulujeme našim moderním gymnastkám z oddílu moderní a estetické gymnastiky TJSK Prague z T.J. Sokol Karlín k úspěchům a medailím a děkujeme za reprezentaci Sokolské župy Jana Podlipného!18.06.2024
Krajský slet v Pardubicích 15.-16. 6. 2024 - zkoušky, doprovodný a hlavní program 16. 6. 2024 ▶️

Ve dnech 15.-16. 6. 2024 se v Pardubicích na Městském atletickém stadionu konal Krajský slet. V sobotu probíhaly zkoušky. V neděli také probíhaly zkoušky včetně doprovodného programu. Ve 14:00 hodin začal hlavní program. Představilo se 11 sletových skladeb. Nebyla předvedena sletová skladba S tebou mě baví svět.

V některých skladbách (např. Čarodějky, Leporelo, Rocková symfonie, Sokolhraní, Jdi za štěstím) vystoupili cvičenci a cvičenky ze Sokolské župy Jana Podlipného. Na slet zavítal i starosta ČOS, člen předsednictva Sokolské župy Jana Podlipného a člen T.J. Sokol Libeň Martin Chlumský.

Byl to poslední sokolský slet před XVII. všesokolským sletem v Praze. Krajského sletu se zúčastnilo cca 2000 cvičenců a cvičenek.

Fotogalerii najdete ZDE

Video můžete zhlédnout na YouTube kanálu Sokolské župy Jana Podlipného https://www.youtube.com/@zpodlipneho v playlistu Všesokolské slety ZDE

Děkujeme našim cvičencům a cvičenkám za reprezentaci Sokolské župy Jana Podlipného!17.06.2024
Lily Musilová a Alex Erixen z oddílu judo T.J. Sokol Praha Vršovice nejlepšími sportovci MČ Praha 10 za rok 2023 🥋🥋

V neděli 16. 6. 2024 proběhlo slavnostní vyhlášení ankety Sportovec Prahy 10 za rok 2023. Kategorii 6 – 10 let ovládla v dívkách Lilian Musilová a kategorii chlapci 11 – 14 let Alex Eriksen! Lily uspěla za svůj neuvěřitelný výkon více než 60 vítězných utkání a ani jedné porážky. Alex v roce 2023 obhájil Titul Přeborníka ČR, zvítězil např. na silně obsazeném mezinárodním Českém poháru v Brně, prestižním Mezinárodním turnaji v Budapešti a spoustě jiných turnajů – celkem také přes 60 vítězství.

Oběma držíme palce k dalším TOP výsledkům!! 

Obrázek najdete ZDE a ZDE

Převzato z: https://judovrsovice.cz/lily-a-alex-nejlepsimi-sportovci-prahy-10/

Gratulujeme k úspěchu a zisku titulu Sportovec Prahy 10 za rok 2023, držíme alce k dalším úspěchům a medailím a děkujeme za reprezentaci Sokolské župy Jana Podlipného!17.06.2024
VC Sokol Hradec Králové 15. 6. 2024
🥋🥋🥋🥋🥋🥋🥋🥋🥋🥋🥋🥋🥋

V sobotu 15. 6. 2024 se 13 dětí z oddílu juda T.J. Sokol Praha Vršovice vydalo zazávodit si v hale Sokola Hradec Králové. Pod vedením trenéra Matyáše Zemana si nevedly vůbec špatně, přivezly si 9 medailí a spoustu zápasových zkušeností! Vítězi se stali v U10 Toník Horák, Jaromír Musil a Karolína Musilová, v U12 Lily Musilová a v U14 Maia Bojar. 

Výsledky našich vršovických judistů a judistek:

1.místa:
Musil Jaromír       U10   22 kg   4/0
Horák Antonín     U10   25 kg   2/0
Musilová Kája      U10   32 kg   2/0
Musilová Lily        U12   30 kg   2/0
Bojar Maia            U14   57 kg   2/0

2.místa:
Souček Vincent    U10   28 kg   2/1
Bobáĺová Lily        U10   40 kg   1/1
Kos Pavel              U12   38 kg   2/1

3.místo:
Nováková Dora   U10   25 kg   0/2

4.místo:
Bobáĺ Frederik    U10   30 kg   1/3

5.místo:
Kovačka Vojta     U12   42 kg   1/2

bez um.:
Kovařík Tonda    U12   42 kg   0/2
Veselý Marek      U14   34 kg   0/2

Obrázky najdete ZDE, ZDE, ZDE a ZDE

Převzato z:
https://www.facebook.com/JudoVrsoviceCZ/posts/pfbid02yZPehafWpBNSJymca3AnEKSVrCJH5rhPvsSvtWsyYprFWcUE8hnmnbeFAfyCE4qgl?locale=cs_CZ

https://judovrsovice.cz/hradec-kralove-15-6-24/

Gratulujeme našim judistům a judistkám z T.J. Sokol Praha Vršovice k úspěchům a medailím a děkujeme za reprezentaci Sokolské župy Jana Podlipného!17.06.2024
Turnaj v judu O Pohár mistra cukráře v Praze 9. 6. 2024
🥋🥋🥋🥋🥋🥋🥋🥋🥋🥋🥋🥋🥋🥋📺💻📱

O pohár mistra cukráře 🥇🥈🥉

🥇TJ Sokol Praha Vršovice 

🥈SK Yawara Bohemia

🥉Akademie Šampión Hradec Králové 

9. 6. 2024 proběhl v hale na Rokytce turnaj „O pohár mistra cukráře“,  jednalo se o soutěž mix týmů U14. Naše družstvo se postupně utkalo s Akademií Šampion Hradec Králové 6:3, SK Yawara Bohemia 5:5 a Judo Academy 7:2 . Předvedlo několik krásných ipponů a obsadilo 1.místo – závodníci si převzali zlaté medaile, pohár za vítězství, velkou čokoládu a super ovocný dort, na kterém si ihned pochutnali, zbylo i na fanoušky (rodiče)!!!

Převzato z:
https://www.facebook.com/JudoVrsoviceCZ/posts/pfbid02svR59ZMBSBbRXmY2onkJTxBfR5RKrxzqJZYtcGfsm39c5RERbYPNaCwBktbh33Rel?locale=cs_CZ

Propozice najdete ZDE

Obrázek najdete ZDE a ZDE

Turnaj bylo možné sledovat živě 📺💻📱 na YouTube kanálu Sokolské župy Jana Podlipného https://www.youtube.com/@zpodlipneho v playlistu Činnost našich jednot a župy. Sdílená videa mají  název O pohár mistra Cukráře - tatami 1 (9.6.2024) a O pohár mistra Cukráře - tatami 2 (9.6.2024).

Gratulujeme našemu družstvu z oddílu judo T.J. Sokol Praha Vršovice k prvnímu místu a medaili a děkujeme za reprezentaci Sokolské župy Jana Podlipného!17.06.2024
Vršovický Open v judu v T.J. Sokol Praha Vršovice 2. 6. 2024 🥋

Druhého června 2024 proběhl Vršovický Open, kterého se zúčastnilo 14 odvážných závodníků. Turnaj se konal pro současné nebo bývalé členy oddílu T.J. Sokol Praha Vršovice a soutěžilo se bez rozdílu vah. K velkému překvapení jednoho z hlavních trenérů oddílu Jaromíra Musila se na medailové posty nedostal nikdo mladší dvaadvaceti let. Třetí místo obsadili Petr Jílek a Michal Novák, stříbrnou medaili získal Adam Svítek a zvítězit se podařilo Radomíru Musilovi. Celý turnaj proběhl v příjemném duchu a ve velmi nabuzující atmosféře. Jsme přesvědčeni, že tento první ročník právě zahájil tradici, která se bude každý rok držet a které se jistě v příštích letech zúčastní řada dalších závodníků.

Převzato z:
https://www.facebook.com/JudoVrsoviceCZ/posts/pfbid02gJGAXj1WT2zmsWkeNKbh93CM3XNuLjgCdBTLnZhnBGobp3UJ3EbqPzG7wGDmYBa8l?locale=cs_CZ

Obrázek najdete ZDE a ZDE

Gratulujeme k úspěchům a medailím a děkujeme za reprezentaci Sokolské župy Jana Podlipného!15.06.2024
Šermíři a šermířky z T.J. Sokol Praha Vršovice na Mistrovstvích ČR v šermu v květnu a červnu 2024 🤺🤺

V květnu a červnu 2024 se konalo několik Mistrovství ČR v šermu s účastí šermířů a šermířek z T.J. Sokol Praha Vršovice.

O víkendu 18.5.-19.5.2024 proběhlo Mistrovství ČR v šermu fleretem v kategoriích mini žačky a mini žáci, kadetky a kadeti a  MČR v šermu kordem v kategoriích mladší žáci a mladší žačky. 

Naše borkyně a borci se neztratili. V mini žačkách obsadila Kateryna Konakhovych krásné 5. místo a Anežka Slezáková povzbudivé  9. místo, v mini žácích obsadil Rudolf Matoušek 21. místo. V kadetkách se Barbora Šmejkalová umístila na pěkném 9. místě, v kadetech bodoval Marek Pacák na 10. místě, Viktor Trnka skončil na 19. místě. Děkujeme všem závodníkům za reprezentaci klubu. 

Převzato z:
https://www.facebook.com/sermvrsovice/posts/pfbid02KbAjaK9xZXCWKwroemHH4wAoyxV99C9FxUjsgaguTeRkSCeGruZNr7KriU2AjyCNl

Na Mistrovství ČR mladších žáků  v šermu fleretem  vybojoval náš závodník Martin Videlka skvělou bronzovou medaili. Moc gratulujeme a děkujeme za reprezentaci klubu. 

Fotogalerii najdete ZDE

Převzato z:
https://www.facebook.com/sermvrsovice/posts/pfbid0ugXa73HX3yXGoCSFpmWSZJSaSxRfWqfnYtEE4mBiPR2DTauyMJY6GmhNvZxhm3hpl

Mistrovství ČR v šermu fleretem v Bystřici nad Pernštejnem, které se konalo 9. června 2024, opět přineslo úspěchy našim závodníkům. V kategorii žaček se Barbora Šmejkalová umístila na krásném 7. místě a v kategorii žáků Marek Pacák dosáhl skvělého 6. místa. Blahopřejeme oběma a děkujeme za reprezentaci klubu. Kompletní výsledky najdete na
https://www.czechfencing.cz/portal/tournaments/detail/dd87cd71-ba77-4d35-a4f4-e721d3a8d291

Obrázek najdete ZDE

Převzato z:
https://www.facebook.com/sermvrsovice/posts/pfbid0yf53CsXkqpSrKD6oSHVfHHQxuQ1o2LfKjwyvoNnJWD6cGz3wvvWNTeHuATrmYBzul

Seznam soutěží se startovními listinami, propozicemi a celkovými výsledky najdete ZDE

Gratulujeme vršovickým šermířům a šermířkám k úspěchům a medailím na MČR a děkujeme za reprezentaci Sokolské župy Jana Podlipného!15.06.2024
Dětský den ve Staré Lysé a vystoupení Skipping Boys z T.J. Sokol Libeň 9. 6. 2024 ▶️

Před týdnem 9. 6. 2024 se konal ve Staré Lysé Dětský den. Na dětském dnu vystoupili také skákači se švihadlem Skipping Boys z T.J. Sokol Libeň.

Pozvánku najdete ZDE (bylo přesunuto na 9. 6. 2024 z důvodu nepřízně počasí) 

Vystoupení skákačů se švihadlem Skipping Boys z T.J. Sokol Libeň můžete zhlédnout na YouTube kanálu Sokolské župy Jana Podlipného https://www.youtube.com/@zpodlipneho v playlistu Činnost našich jednot a župy ZDE

Děkujeme týmu Skipping boys z T.J. Sokol Libeň za reprezentaci Sokolské župy Jana Podlipného!15.06.2024
Podčetrtkský evropský pohár seniorů v judu ve slovinském městě Podčetrtek (PODCETRTEK SENIOR EUROPEAN CUP 2024) 15.-16. 6. 2024🥋🇸🇮 

Ve dnech 15.-16. 6. 2024 se ve slovinském městě Podčetrtek koná Podčetrtkský evropský pohár seniorů v judu (PODCETRTEK SENIOR EUROPEAN CUP 2024).

Sokolskou župu Jana Podlipného na tomto evropském poháru v judu reprezentuje v kategorii do 90 kg judista Radomír Musil (2001) z T.J. Sokol Praha Vršovice.

Propozice najdete ZDE

Rozlosování (soutěžní pavouk) najdete ZDE

Celkové výsledky najdete ZDE

Fotogalerie najdete ZDE (nutno rozkliknout Awarding Ceremony, Day 1, Draw

Dvě fotografie najdete ZDE (na druhé fotce je také reprezentační trenér Jaroslav Banszel z T.J. Sokol Praha Vršovice)

Podčetrtkský evropský pohár seniorů v judu můžete sledovat živě na Judo TV ZDE (nutná registrace)

Držíme našemu judistovi Radomíru Musilovi z T.J. Sokol Praha Vršovice palce k úspěchu a medaili a děkujeme za mezinárodní reprezentaci Sokolské župy Jana Podlipného!

Aktualizace 17. 6. 2024:

Další článek najdete ZDE

Další fotogalerii najdete ZDE

V neděli 16. 6. 2024 se Radkovi Musilovi podařilo přidat další medaili na světové soutěži, tentokrát na Evropském poháru mužů a žen ve Slovinsku – Podčetrtku. Radek bojoval ve váze do 90 kg. Postupně zdolal závodníky z Itálie, Chorvatska a Srbska, v semifinále podlehl polskému soupeři. V boji o bronz nastoupil proti zkušenému závodníkovi z Kanady (Elnahas Mohab). Zpočátku měl navrch soupeř a hodil Radka na wazari. Koncem zápasu se začal více prosazovat Radek a dokázal skóre srovnat. S aktivitou pokračoval i v GS, hodil další wazari a mohl se přemístit na medailový ceremoniál 🙂 .

Převzato z:  https://judovrsovice.cz/radek-musil-bronzovy-na-svetove-soutezi/

Gratulujeme Radomírovi Musilovi ke 3. místu a bronzové medaili a děkujeme za mezinárodní reprezentaci Sokolské župy Jana Podlipného!14.06.2024
Mezinárodní turnaj juniorů a juniorek v rytmické gymnastice BRNO TRL SPACE CUP 2024 14.-16. 6. 2024 📺💻📱

Ve dnech 14.-16. 6. 2024 se ve STAREZ ARENA VODOVA v Brně koná Mezinárodní turnaj juniorů a juniorek v rytmické gymnastice BRNO TRL SPACE CUP 2024.

Sokolskou župu Jana Podlipného reprezentují moderní a estetické gymnastky z oddílu rytmické a estetické gymnastiky TJSK Prague z T.J. Sokol Karlín.

Pozvánku a propozice najdete ZDE

Časový harmonogram najdete ZDE

Tréninkový harmonogram najdete ZDE

Startovní listinu najdete ZDE (nutno kliknout na přihlášky)

Celkové výsledky (živě) najdete ZDE (postupně budou doplňovány a nutno v horním rámečku rozkliknout příslušnou kategorii)

Mezinárodní turnaj juniorů a juniorek v rytmické gymnastice BRNO TRL SPACE CUP 2024 můžete sledovat živě 📺💻📱 na YouTube kanálu Sokolské župy Jana Podlipného https://www.youtube.com/@zpodlipneho v playlistu Činnost našich jednot a župy. Sdílená videa mají  název Grand Prix Brno TRL SPACE CUP 2024, Grand Prix Brno TRL SPACE CUP 2024 Saturday a Grand Prix Brno TRL SPACE CUP 2024 Sunday.

Oddíl moderní a estetické gymnastiky TJSK Prague z T.J. Sokol Karlín k tomu dodává:

Již tento pátek 14. června 2024 proběhne v brněnské Starez Areně Vodova nejprestižnější závod v moderní gymnastice u nás - Grand Prix Brno & mezinárodní TRL SPACE CUP! 🇨🇿🏆❤️


Pořadatelem @grandprixbrno je oddíl @sk_mg_moravska_slavia_brno ❤️ a za náš klub @tjskprague.gym se juniorského závodu zúčastní Aleksandra Selyska! 😍🍀 @sashaselyss


Jako rozhodčí nás zde bude reprezentovat hlavní trenérka našeho oddílu - paní Natalya Vorokhobina, trenérský tým zde zastoupí Kryštof Havel a Ekaterina Petrova. 🙏🏼


Moc se na tento prestižní závod těšíme a přejeme celému našemu týmu mnoho štěstí! 🍀

Za fotografie moc děkujeme paní Kateřině Dalecké! 🌹 

Převzato z: 

https://www.instagram.com/tjskprague.gym/p/C8H8ahqKNE6/?hl=cs&img_index=1

Fotogalerie ZDE

Držíme našim moderním a estetickým gymnastkám z T.J. Sokol Karlín palce k úspěchům a medailím a děkujeme za reprezentaci Sokolské župy Jana Podlipného!

Aktualizace 15. 6. 2024:

V juniorském závodě TRL Space CUP měl náš oddíl @tjskprague.gym zastoupení v podobě mladičké a talentované Aleksandry Selyske @sashaselyss ❤️

Prestižní mezinárodní závod měl početné zastoupení. Přijelo celkem 26 závodnic z předních evropských velmocí moderní gymnastiky - 🇺🇦🇮🇱🇩🇪🇭🇺🇦🇹🇫🇮🇸🇰🇨🇿

Sašce se na závodě dařilo skvěle, celý svůj čtyřboj zajela velmi vyrovnaně a my z ní máme velikou radost! 😍 Celkově v součtu všech 4 sestav Saška obsadila pěkné 19. místo, nejlepšího umístění dosáhla 15. místem za sestavu se stuhou! 😇

Moc děkujeme všem našim trenérům, rozhodčím, rodičům, dětem a všem ostatním za obrovskou podporu, které si nesmírně vážíme!

Převzato z:
https://www.instagram.com/tjskprague.gym/p/C8O-O7IqFy6/?hl=cs&img_index=1

Fotogalerii Aleksandry Selyske najdete ZDE a ZDE

Gratulujeme Aleksandře Selyske k umístění a děkujeme za reprezentaci Sokolské župy Jana Podlipného!14.06.2024
Druhé číslo časopisu Vzlet v roce 2024 📖

Bylo vydáno druhé číslo časopisu Vzlet Sokolské župy Jana Podlipného v roce 2024.

Najdete tam spoustu zajímavých článků a informací z činnosti našich oddílů, jednot a župy. Na straně 24 je soutěž. Budeme rádi, když se zúčastníte. Instrukce k soutěži uvnitř časopisu. Druhé číslo časopisu Vzlet roku 2024 najdete ZDE

Přejeme hezké počtení.14.06.2024
MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY ve sportovní gymnastice jednotlivkyň VS 1 A, VS 2 A, VS 3 A, VS 4 B, VS 5 B, VS 6 B pro rok 2 0 2 4 14.-16. 6. 2024 🤸‍♀️🤸‍♂️🇨🇿📺💻📱

Ve dnech 14.-16. 6. se v hale Věry Čáslavské v Černošicích u Prahy koná MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY ve sportovní gymnastice jednotlivkyň VS 1 A, VS 2 A, VS 3 A, VS 4 B, VS 5 B, VS 6 B pro rok 2 0 2 4.

Sokolskou župu Jana Podlipného reprezentuje sportovní gymnastka Anežka Hrnčířová (2016) z T.J. Sokol Žižkov II.


rozpis:

rozlosování:

ostatní:

Startovní listinu najdete ZDE (nutno kliknout na přihlášky)

MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY ve sportovní gymnastice jednotlivkyň VS 1 A, VS 2 A, VS 3 A, VS 4 B, VS 5 B, VS 6 B pro rok 2 0 2 4 můžete sledovat živě 📺💻📱 na YouTube kanálu Sokolské župy Jana Podlipného https://www.youtube.com/@zpodlipneho v playlistu Činnost našich jednot a župy. Sdílená videa mají  název PROSTNÁ - MČR JEDNOTLIVKYŇ "VS" SGŽ - VS3A - PÁTEK 14.6.2024, BRADLA - MČR JEDNOTLIVKYŇ "VS" SGŽ - VS3A - PÁTEK 14.6.2024, KLADINA - MČR JEDNOTLIVKYŇ "VS" SGŽ - VS3A - PÁTEK 14.6.2024, PŘESKOK - MČR JEDNOTLIVKYŇ "VS" SGŽ - VS3A - PÁTEK 14.6.2024, MČR JEDNOTLIVKYŇ "VS" SGŽ - VS3A - PÁTEK 14.6.2024. Sobotní sdílená videa mají na konci názvu - SOBOTA 15.6.2024 a nedělní sdílená videa mají na konci názvu - NEDĚLE 16.6.2024.

Držíme naší sportovní gymnastce Anežce Hrnčířové z T.J. Sokol Žižkov II palce k úspěchu a medaili a děkujeme za reprezentaci Sokolské župy Jana Podlipného!11.06.2024
Virtus Otevřené Mistrovství Evropy v atletice ve švédské Uppsale 13.-15. 6. 2024 (Virtus Open European Athletics Championship in Uppsala 13-15 June 2024) 🏃‍♀️🏃‍♀️🇸🇪

Ve dnech 13.-15. 6. 2024 se ve švédské Uppsale koná Virtus Otevřené Mistrovství Evropy v atletice (Virtus Open European Athletics Championship).

Virtus je globální organizace, která řídí, obhajuje, organizuje a propaguje vrcholový sport pro sportovce s mentálním postižením.

Sokolskou župu Jana Podlipného reprezentují na tomto Virtus Otevřeném Mistrovství Evropy v atletice para atletky Martina Absolonová (2004) z T.J. Sokol Praha Královské Vinohrady a Pavlína Absolonová (2004) z T.J. Sokol Praha Královské Vinohrady.

Pavlína Absolonová poběží 800 m a 1500 m a Martina Absolonová 400 m překážek, 800 m a (400 m).

Pozvánky na ME najdete ZDE a ZDE

Startovní listinu najdete ZDE

Technické info najdete ZDE 

Soutěžní plán najdete ZDE

Stránky Virtus Otevřené Mistrovství Evropy v atletice ve švédské Uppsale 13.-15. 6. 2024  najdete ZDE

Celkové výsledky (živě) najdete ZDE (nutno rozkliknout příslušné odkazy kategorií)

Držíme našim dvěma para atletkám z T.J. Sokol Praha Královské Vinohrady palce k úspěchům a medailím a děkujeme za mezinárodní reprezentaci Sokolské župy Jana Podlipného!

Aktualizace 13. 6. 2024:

Trenér Martin Ešpandr z T.J. Sokol Praha Královské Vinohrady dodává k prvnímu dni Virtus Otevřené Mistrovství Evropy v atletice následující:

Máme za sebou první závodní den na ME T20 a s ním i start na 1500m, kde si Pavlína Absolonová doběhla pro nový osobní rekord 5:15.10 a zároveň obsadila celkové 3.místo.

Fotogalerii najdete ZDE (bude doplněno postupně o další obrázky)

 Virtus Otevřené Mistrovství Evropy v atletice ve švédské Uppsale 13.-15. 6. 2024 můžete sledovat živě 📺💻📱 ZDE (nutná registrace)

Gratulujeme naší para atletce Pavlíně Absolonové z T.J. Sokol Praha Královské Vinohrady ke 3. místu a bronzové medaili a držíme palce k dalším medailím a úspěchům a děkujeme za mezinárodní reprezentaci Sokolské župy Jana Podlipného!

Aktualizace 18. 6. 2024:

V posledním závodním dnu Mistrovství Evropy se představila obě děvčata.

Martina Absolonová nastoupila v běhu na 400 m překážek, kde si časem 72.54 s vybojovala druhé místo.

Později odpoledne Pavlína i Martina nastoupily na běh na 800 m. Obě si zaběhly osobní rekordy. Martina doběhla na bramborové pozici s časem 2:30.48, Pavlína obsadila pátou pozici s časem 2:35.28.

Oběma moc gratulujeme!

Obrázek najdete ZDE a ZDE

Převzato z:
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid037mL4Q3SSVHPMoHkZg6hk2yNvaTLo5Zd2gRxsudQAWzWF4Sffpa9nuE9XXFE1q9cRl&id=61550887599543

Mistrovství Evropy je pomalu za námi a Pája s Májou vybojovaly jednu stříbrnou a jednu bronzovou medaili. Dále obsadily bramborovou a pátou příčku. 

Další článek najdete ZDE

Gratulujeme našim dvěma para atletkám z T.J. Sokol Praha Královské Vinohrady k úspěchům a medailím a děkujeme za mezinárodní reprezentaci Sokolské župy Jana Podlipného!11.06.2024
Republikový šampionát v Ostravě v para atletice nabídl jedenáct národních rekordů! 8.-9. 6. 2024 🏃🏃🏌️‍♂️🏃🥏 

Ve dnech 8. a 9. června se na Městském atletickém stadionu v Ostravě-Vítkovicích konalo už podruhé mezinárodní mistroství České republiky v para atletice. Kromě tuzemských atletů se těchto závodů zúčastnilo rovněž pět evropských, dva africké a dva asijské státy.

Sokolskou župu Jana Podlipného reprezentovali para atleti Andriy Didyk (2000) z T.J. Sokol Praha Královské Vinohrady v hodu diskem 29.25 a v hodu kouli 8.45 a Oliver Janouch (2007) v dálce a běhu na 100m. 

Počasí už od prvních minut naznačovalo, že o skvělé výkony nebude nouze a bylo tomu tak – k vidění bylo hned 11 národních a mnoho dalších osobních rekordů.

Mezi domácími národními rekordmany se nejvíce dařilo účastníkům nedávného světového šampionátu v Kóbe Miroslavě Obrové, která poprvé v kariéře překonala hranici 17 metrů v hodu oštěpem F56 (17,17m), a tak také Ondřeji Bartoškovi, který v běhu na 200m zaběhl čas 0:29.74 a stal se mistrem republiky v novém národním rekordu kategorie F35.

Miroslav Andrýsek ve své premiéře v běhu na 1500m nejen že bral titul, tak také NR časem 06:30.28. K tomu přidal další NR na 800m časem 02:59.80. Tomáš Horáček z oddílu SK JU Praha překonal v kategorii F34 tři národní rekordy – v hodu diskem 30,80m, v hodu oštěpem 22,38m a také ve vrhu koulí výkonem rovných 9m.

Zlínská Wozmenka Anna Marcaníková v kategorii F32 překonala NR a poslala svou kouli na vzdálenost 4,83m. Martin Adamčík z klubu ABB Pardubice předváděl v Ostravě vždy skvělé výkony. Letos tomu nebylo jinak a svou kouli vrhl do vzdálenosti 11,24m, což znamená nový NR v kategorii F63.

T.J. Sokol Praha Královské Vinohrady vezou domů také NR v hodu diskem kategorie F11, o který se postaral Andrey Didyk. Poslední národní rekord si odvezl Michal Vimmer z TJ Halma Plzeň v hodu diskem, který předvedl úžasný výkon a nyní má jeho NR v kategorii F37 hodnotu rovných 42 metrů.

V rámci letošního ročníku byli součástí závodního programu také sportovci s Downovým syndromem, kteří předváděli skvělé výkony a my budeme jim držet palce na blížícím se mistrovství Evropy. Nechyběli ani ti nejmenší sportovci, kteří se blýskli skvělými výkony a vyzkoušeli si závodit na velké sportovní akci.

Celý článek najdete ZDE

Více info také ZDE 

Výsledky: sobota 8. června ZDE

Výsledky: neděle 9. června ZDE

Kompletní výsledky MČR ZDE

Gratulujeme našim dvěma para atletům z T.J. Sokol Praha Královské Vinohrady k úspěchům a medailím a národnímu rekordu a děkujeme za reprezentaci Sokolské župy Jana Podlipného!11.06.2024
Soutěž Kábrt Cup 2024 v Kutné Hoře 1.-2. 6. 2024 🥢▶️ 

V neděli 2. 6. 2024 se Oddíly Česká twirlingová škola a Mažoretky z T. J. Sokol Vysočany zúčastnily soutěže KÁBRT CUP v Kutné Hoře. Mohou se pochlubit těmito úspěchy:

1. místo Skupina Baton mažoretka senior

1. místo Rytmický twirlingový tým kadet

1. místo Twirlingový tým kadet pokročilí 

1. místo Twirlingový tým kadet hobby 

1. místo Twirlingové sólo senior - Michaela Skorkovská

1. místo Twirlingové sólo kadet - Magdalena Míková

2. místo Twirlingové sólo 2 hůlky senior - Michaela Skorkovská

3. ⁠místo Rytmické sólo kadet - Eliška Purmová

Další soutěžící se umístily na krásných předních místech.

Děkujeme všem za účast a vzornou reprezentaci našeho klubu.

Fotogalerii najdete ZDE

Převzato z: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02jDXxPyjNhyEyiCV1p4hrkErHFSzvPTiVSMm8aDRCdRnq59LrZbYu4p6cy5ujpLwjl&id=100090894224722

Celkové výsledky sobota 1. 6. 2024 najdete ZDE

Celkové výsledky neděle 2. 6. 2024 najdete ZDE

Gratulujeme k úspěchům a medailím a děkujeme za reprezentaci Sokolské župy Jana Podlipného!

Aktualizace 14. 6. 2024:

Obrázkové video neboli prezentaci můžete zhlédnout na YouTube kanálu Sokolské župy Jana Podlipného https://www.youtube.com/@zpodlipneho v playlistu Činnost našich jednot a župy ZDE10.06.2024
Mattoni 1/2Maraton České Budějovice 1. 6. 2024 🏃▶️▶️
Dne 1. 6. 2024 se v Českých Budějovicích konal běžecký závod Mattoni 1/2Maraton České Budějovice.

Sokolskou župu Jana Podlipného reprezentoval se startovním číslem 881 běžec Martin Malý (1985) z T.J. Sokol Praha Královské Vinohrady, který se v kategorii M35 s 647 body a časem 1:34:09 umístil na 199. místě.

Mapa závodu ZDE

Celkové výsledky filtrované slovem Sokol najdete ZDE

Celkové výsledky najdete ZDE

Fotogalerie najdete ZDE, ZDE, ZDE, ZDE, ZDE a ZDE

Půlmaraton bylo možné sledovat živě. Video najdete na https://pulselive.tv/events/ceskebudejovice2024. Video má název RunCzech Live a je z časového období Saturday, 01 June 08:12:00 to 11:20:36.

Sdílená videa můžete zhlédnout na YouTube kanálu Sokolské župy Jana Podlipného https://www.youtube.com/@zpodlipneho v playlistu Činnost našich jednot a župy. Sdílená videa mají název  Mattoni České Budějovice Running Festival 2024 a Mattoni České Budějovice Running Festival 2024 Reportáž.

Gratulujeme našemu běžci Martinu Malému z T.J. Sokol Praha Královské Vinohrady k umístění a děkujeme za reprezentaci Sokolské župy Jana Podlipného!10.06.2024
58. MČR Veteránů v atletice na dráze v Hranicích na Moravě 1. 6. 2024

Dne 1. 6. 2024 se v Hranicích na Moravě konalo 58. MČR Veteránů v atletice na dráze.

MČR se zúčastnila oštěpařka veteránka Vanda Srbová Marušová z T.J. Sokol Praha - Břevnov, která hostuje v T.J. Sokol Kbely.

Vanda Srbová Marušová k MČR dodává:

Obhájila jsem mistrovský titul z roku 2023 výkonem 30,41m. Výkon byl o něco nižší, než jsme s trenérem očekávali. Ale byl to třetí kvalitní závod v krátkém desetidenním rozpětí (22. 5. 2024 - 1. místo na mezinárodním atletickém mítinku Kladno hází a světový rekord kat, W70 výkonem 34,83m; 25. 5. 2024 Mezinárodní veteránské šestiutkání ve slovinské Celje - 1. místo a nejhodnostnější výkon všech zúčastněných atletů/dle vícebojařského bodování a koeficientů dle věku výkonem 32,53m; 1. 6. 2024 MČR v Hranicích na Moravě - 1. místo výkonem viz výše, nejhodnotnější výkon ze všech sportovců dle hodnocení jako v Celje). Je vidět, že mě trenér a manžel v jednom, člen Sokola Kbely, dobře na sezónu připravil. Vláďo, děkuji.). Bohužel, regenerace v našem věku už není tak rychlá, tak výkon na MČR v Hranicích je už tak trochu nižší, než v předešlých dvou závodech. A to jsem před tím ještě závodila letos už 2x, v březnu v Toruni na halovém ME a v dubnu na Libeňské veteraniádě, kde jsem vlastně už poprvé překonala světový rekord v kat. W70 výkonem 32,69m. 

Na mistrovství ČR jsem ale závodila za Sokol Praha-Břevnov.

Propozice najdete ZDE

Celkové výsledky najdete ZDE a ZDE (uloží se do PC)

Gratulujeme k úspěchům!01.06.2024 - aktualizace 09.06.2024
Mistrovství České republiky v estetické skupinové gymnastice dlouhého programu v kategorii dětí, juniorek a žen a ESG CUP VI. 9. 6. 2024 🤸‍♀️🤸‍♂️🇨🇿📺💻📱

Dne 9. 6. 2024 se ve Sportovní hale University Palackého v Olomouci koná Mistrovství České republiky v estetické skupinové gymnastice dlouhého programu v kategorii dětí, juniorek a žen a ESG CUP VI. - finále.

Sokolskou župu na tomto MČR reprezentují moderní a estetické gymnastky TJSK Prague z T.J. Sokol Karlín.

Pozvánku najdete ZDE

Rozpis MČR v ESG najdete ZDE

Rozpis ESG CUP IV najdete ZDE

Mistrovství České republiky v estetické skupinové gymnastice dlouhého programu v kategorii dětí, juniorek a žen můžete sledovat živě 📺💻📱 na YouTube kanálu Sokolské župy Jana Podlipného https://www.youtube.com/@zpodlipneho v playlistu Činnost našich jednot a župy. Sdílené video má  název Mistrovství České republiky v estetické skupinové gymnastice.

Držíme našim moderním a estetickým gymnastkám TJSK Prague z T.J. Sokol Karlín palce k úspěchům a medailím a děkujeme za reprezentaci Sokolské župy Jana Podlipného!09.06.2024

Mistrovství Evropy Veteránů v judu 2024 (EUROPEAN JUDO CHAMPIONSHIPS VETERANS 2024) v  Sarajevu 6-9. 6. 2024
🥋🥋🥋🥋🥋🇧🇦▶️

Ve dnech 6. -9. 6. 2024 se v Sarajevu koná Mistrovství Evropy Veteránů v judu (EUROPEAN JUDO CHAMPIONSHIPS VETERANS 2024).

Sokolskou župu Jana Podlipného reprezentují judisti a judistky z Czech Masters Club z.s./T.J. Sokol Praha Vršovice a T.J. Sokol Žižkov II.

V kategorii muži do 60 kg to je judista Lubomír Šindelář (1959) z Czech Masters Club z.s.

V kategorii muži do 73 kg to je judista Bohumír Šaršoun (1955) z T.J. Sokol Žižkov II.

V kategorii muži do 81 kg to je judista Lukáš Veselý (1967) z T.J. Sokol Praha Vršovice.

V kategorii ženy do 57 kg to je judistka Ludmila Svatoň (1988) z Czech Masters Club z.s./T.J. Sokol Žižkov II.

V kategorii ženy do 70 kg to je judistka Petra Auterská (1964) z T.J. Sokol Praha Vršovice.

Ve dnech 6. – 9. 6. proběhne ME veteránů v Sarajevu.

Na šampionát je přihlášeno 781 závodníků ze 35 států. Za Českou republiku je akreditováno 41 judistů. Ve čtvrtek se na tatami představí nejstarší závodnici (muži), kategorie M5 – roč. nar. 1974 a starší. Za Českou republiku nastoupí 10 reprezentantů, kteří mají ambice poprat se o co nejlepší výsledek. Největším želízkem je Lukáš Veselý z T.J. Sokol Praha Vršovice, který v loňském roce získal titul mistra světa a na ME vybojoval 3. místo.

Obrázek najdete ZDE a ZDE

Převzato z: https://www.czechjudo.org/clanek/1533-mistrovstvi-evropy-veteranu

První den na ME veteránů bojovali nejstarší kategorie mužů. Za Českou republiku nastoupilo 10 závodníků, kteří vybojovali 4 medaile.

Stříbrnou získal Leoš Veselý M9 do 81 kg, bronzové pak Ludvík Hasík M9 – 81 kg, Bohumír Šaršoun z T.J. Sokol Žižkov II M8 – 73 kg a Lukáš Veselý z T.J. Sokol Praha Vršovice M6 – 81 kg. Páté místo vybojoval Karel Pajkrt M5 – 81 kg, sedmé místo Peter Kolesár M5 – 66 kg. Ludvíka Hasíka o lepší umístění připravila bohužel zdravotní indispozice, kdy po dvou vítězných zápasech na ippon musel třetí zápas vzdát.

Bohumír Šaršoun z T.J. Sokol Žižkov II se kromě medaile blýskl i jedním z nejkrásnějších ipponů dne, kdy jeho de ashi harai na lotyšského reprezentanta Eksu obletělo sociální sítě Evropské federace juda.

Krátké video tohoto nejkrásnějšího ipponu dne na ME Veteránů v judu 2024 můžete zhlédnout na YouTube kanálu Sokolské župy Jana Podlipného https://www.youtube.com/@zpodlipneho v playlistu Činnost našich jednot a župy ZDE

Všem medailistům gratulujeme!

Obrázek najdete ZDE a ZDE

Převzato z: https://www.czechjudo.org/clanek/1534-prvni-medaile-na-me-veteranu-sarsounova-nozka-ipponem-dne

V druhém dnu mistrovství přidali čeští reprezentanti dvě bronzové medaile. První získal Adam Střítězský v kategorii M4 ve váze do 90kg a další přidal Roman Martínek v kategorii M4 ve váze do 100kg. Pátá místa obsadili Arnold Chlebový M4 do 90 kg a Zdeněk Gottwald M3 nad 100 kg.

Gratulujeme!

Obrázek medailistů s reprezentačním trenérem Jaroslavem Banszelem z T.J. Sokol Praha Vršovice uprostřed najdete ZDE a ZDE

Převzato z: https://www.czechjudo.org/clanek/1535-dva-bronzy-na-me-veteranu

Ve třetím dnu mistrovství přidali čeští reprezentanti 11 medailí!

Titul mistryně Evropy vybojovala Lída Svatoň z Czech Masters Club z.s./T.J. Sokol Žižkov II. v kategorii F2 do 57 kg. Ve finále přemohla Belgičanku Van Den Broeck v boji na zemi v samém závěru zápasu.

Stříbrnou medaili získali Hanka Kodešová F2 do 70 kg, Lenka Konigová F5 do 70 kg a Iva Králiková F6 do 78 kg.

Bronzové medaile: Petra Auterská z T.J. Sokol Praha Vršovice F6 do 70 kg, Jakub Horák M2 do 60 kg.

Obrázek najdete ZDE a ZDE

Převzato z: https://www.czechjudo.org/clanek/1536-lida-svaton-mistryne-evropy-a-dalsich-deset-medaili

Oddíl juda z T.J. Sokol Praha Vršovice k tomu dodává:

Hned první den na ME veteránů v Sarajevu měl náš oddíl zastoupení. V kategorii M6 (55 – 59 let) ve váze do 81 kg nastoupil Lukáš Veselý pod vedením Zdeňka Kasíka.  Ten už má zlato i stříbro z z předchozích MS veteránů, z ME přivezl vždy „jen“ bronz. A i letos tomu není jinak. Hned v prvním kole upadl francouzskému závodníkovi na krásné tomoenage a tím se mu dveře do finále zavřely. V dalších zápasech už byl úspěšný, zdolal závodníky z Finska a Polska a obhájil tak bronz z loňského roku. V takové konkurenci je bronzová medaile vynikající! A ono to zlato taky přijde ….. 🙂

Obrázek najdete ZDE a ZDE

Mistrovství Evropy Veteránů v judu 2024 můžete sledovat živě na Judo TV (nutno se registrovat) ZDE (jednotlivci) a ZDE (týmy)

Propozice ME Veteránů v judu 2024 najdete ZDE

Startovní listinu najdete ZDE

Soutěžního pavouka (kdo s kým) najdete ZDE

Celkové výsledky najdete ZDE

Fotogalerii najdete ZDE a ZDE

Gratulujeme našim judistům a judistkám z Czech Masters Club z.s./T.J. Sokol Praha Vršovice a T.J. Sokol Žižkov II k úspěchům a medailím a Lídě Svatoň k zisku titulu mistryně Evropy a děkujeme za mezinárodní reprezentaci Sokolské župy Jana Podlipného!31.05.2024 - aktualizace 09.06.2024
Závod Mistrovská Třída s Varvarou Filiou (Master Class with Varvara Filou) v moderní gymnastice v Karlových Varech
9. 6. 2024 🤸‍♀️🤸‍♂️

Dne 9. 6. 2024 se v KV Aréně uskuteční závod v moderní gymnastice s názvem Mistrovská Třída s Varvarou Filiou (Master Class with Varvara Filou).

Sokolskou župu Jana Podlipného reprezentují moderní gymnastky z T.J. Sokol Praha Královské Vinohrady.

Letáček o této akci najdete ZDE

Startovní listiny najdete ZDE (nutno kliknout na přihlášky)

Držíme moderním gymnastkám z T.J. Sokol Praha Královské Vinohrady palce k úspěchům a medailím a děkujeme za reprezentaci Sokolské župy Jana Podlipného!

Aktualizace 9. 6. 2024:

Závod můžete sledovat živě ZDE (nutná registrace)08.06.2024
SLETOVÁ SOUTĚŽ 2024 ve SG a Mistrovství České republiky družstev a jednotlivců - nejmladší žáci, mladší žáci, starší žáci, jednotlivců - dorostenci ve sportovní gymnastice pro rok 2024 7.-9. 6. 2024 🤸‍♀️🤸‍♂️⛩️ 🏰🇨🇿📺💻📱

Ve dnech 7.-9. 6. 2024 se v Hale Sportovního klubu Hradčany v Praze koná SLETOVÁ SOUTĚŽ 2024 ve sportovní gymnastice a Mistrovství České republiky družstev a jednotlivců - nejmladší žáci, mladší žáci, starší žáci, jednotlivců - dorostenci ve sportovní gymnastice pro rok 2024. Pořadateli Sletové soutěže a MČR jsou z pověření ČOS a ČGF T.J. Sokol Praha Vršovice oddíl SG a Sportovní Klub Hradčany.

Sokolskou župu Jana Podlipného reprezentovali na Sletové soutěži a MČR sportovní gymnasti z T.J. Sokol Praha Vršovice.

Sletovou soutěž 2024 ve sportovní gymnastice a Mistrovství České republiky družstev a jednotlivců - nejmladší žáci, mladší žáci, starší žáci, jednotlivců - dorostenci ve sportovní gymnastice pro rok 2024 můžete sletovat živě 📺💻📱 na YouTube kanálu Sokolské župy Jana Podlipného https://www.youtube.com/@zpodlipneho v playlistu Činnost našich jednot a župy. Sdílená videa mají  název DOROSTENCI - MČR JEDNOTLIVCŮ A DRUŽSTEV SGM 2024 - SOBOTA 8.6.2024, STARŠÍ ŽÁCI - MČR JEDNOTLIVCŮ A DRUŽSTEV SGM 2024 - SOBOTA 8.6.2024, MČR JEDNOTLIVCŮ A DRUŽSTEV SGM 2024 - SOBOTA 8.6.2024 - PROSTNÁ, MČR JEDNOTLIVCŮ A DRUŽSTEV SGM 2024 - SOBOTA 8.6.2024 - PŘESKOK, MLADŠÍ ŽÁCI - MČR JEDNOTLIVCŮ A DRUŽSTEV SGM 2024 - SOBOTA 8.6.2024, FINÁLE - MČR JEDNOTLIVCŮ A DRUŽSTEV SGM 2024 - NEDĚLE 9.6.2024 a NEJMLADŠÍ ŽÁCI - MČR JEDNOTLIVCŮ A DRUŽSTEV SGM 2024 - NEDĚLE 9.6.2024, MČR JEDNOTLIVCŮ A DRUŽSTEV SGM 2024 - NEDĚLE 9.6.2024 - PROSTNÁ a MČR JEDNOTLIVCŮ A DRUŽSTEV SGM 2024 - NEDĚLE 9.6.2024 - PŘESKOK.

Propozice najdete ZDE

Rozlosování najdete ZDE a ZDE

Celkové výsledky:

Na Mistrovství České republiky družstev a jednotlivců se v kategorii Dorostenci na 2. místě s celkovými body 63,400 umístil sportovní gymnasta Matyáš Pechač (2009) z T.J. Sokol Praha Vršovice.

Soutěž pokračuje v neděli 9. 6. 2024.

Gratulujeme našim sportovním gymnastům k úspěchům a medailím a děkujeme za reprezentaci Sokolské župy Jana Podlipného!


 

07.06.2024
Mezinárodní judistické turné a Otevřený polský seniorský pohár v Rybniku (International Judo Tour Open Polish Senior Open Cup Rybnik) 8. 6. 2024 🥋🥋🥋🥋🇵🇱 📺💻📱

Dne 8. 6. 2024 se v polském Rybniku v Hala Sportowa MOSiR koná Mezinárodní judistické turné a Otevřený polský seniorský pohár v Rybniku (International Judo Tour Open Polish Senior Open Cup Rybnik). Pořadatelem je Polski Związek Judo, K.S. Polonia Rybnik. Soutěží judisté a judistky narození v roce 2009 a starší.

Sokolskou župu Jana Podlipného reprezentují na tomto turné a poháru judisti a judistka z T.J. Sokol Praha Vršovice.

Ve váze do 73 kg kategorie senioři to je judista Khusniddin Karimov (1993) z T.J. Sokol Praha Vršovice.

Ve váze do 57 kg kategorie seniorky to je judistka Andrea Mertlová (2006) z T.J. Sokol Praha Vršovice.

Ve váze do 81 kg kategorie senioři to je judista Radomír Musil (2001) z T.J. Sokol Praha Vršovice.

Ve váze nad 100 kg v kategorii senioři to je judista Martin Sedlák (2006) z T.J. Sokol Praha Vršovice.

Mezinárodní judistické turné a Otevřený polský seniorský pohár v Rybniku můžete sletovat živě 📺💻📱 na YouTube kanálu Sokolské župy Jana Podlipného https://www.youtube.com/@zpodlipneho v playlistu Činnost našich jednot a župy. Sdílená videa mají  název TATAMI 1 - INTERNATIONAL JUDO TOUR RYBNIK 2024, TATAMI 2 - INTERNATIONAL JUDO TOUR RYBNIK 2024 a TATAMI 3 - INTERNATIONAL JUDO TOUR RYBNIK 2024.

Propozice najdete ZDE

Startovní listinu najdete ZDE

Celkové výsledky najdete ZDE

Držíme našim judistům a judistce z T.J. Sokol Praha Vršovice palce k úspěchům a medailím a děkujeme za mezinárodní reprezentaci Sokolské župy Jana Podlipného!

Aktualizace 17. 6. 2024:

8. června bojovali naši zkušenější závodníci na seniorském International Judo Tour v Rybniku. Nejlepší umístění získal Radomír Musil ve váze do 90 kg, kdy odešel poražen až ve finále. Jednu porážku měl také ve váze do 73 kg Khusniddin Karimov, bohužel už v semifinále, a tak to stačilo na konečné třetí místo. Další třetí místo vybojoval Martin Sedlák v těžké váze – 2 výhry a 2 porážky. Jediná ženská zástupkyně Andrea Mertlová se umístila na 5. místě. 

Dva obrázky ZDE a ZDE

Gratulujeme našim vršovickým judistům a judistkám k úspěchům a medailím a děkujeme za mezinárodní reprezentaci Sokolské župy Jana Podlipného!04.06.2024
50. výročí mezinárodního setkání sokolů v tyrolském Oetzu 17.-20. 5. 2024 ▶️ ▶️ ▶️ ▶️ ▶️ ▶️ ▶️ ▶️ ▶️ ▶️ ▶️ ▶️ ▶️ 

Od roku 1974 na památku tragické Tyršovy smrti úspěšně pořádají střídavě tři zahraniční sokolské župy v Oetzu v Tyrolských Alpách v Rakousku sokolské mezinárodní srazy. Program naplňuje heslo sokolstva „Ve zdravém těle zdravý duch“, neboť vedle turnajů ve volejbalu, běhu zdatnosti a dalších různých sportovních disciplín, které vždy připravuje pořadatelská župa, se tento sraz koná za dobrovolné organizace celého programu po celý svatodušní víkend. Toto setkání v pondělí vyvrcholí slavnostní zádušní mší za Dr. Miroslava Tyrše a zesnulé členy obce sokolské s kulturním doprovodným programem a slavnostním průvodem k pamětním deskám - pomníčku Dr. Miroslava Tyrše u dravé řeky Achy, kde roku 1884 Dr. Tyrš zahynul.

Již potřetí se setkání konalo nově přímo na okraji Oetzu - v oblasti Haidach. Jeho úspěšnému konání v toto výroční datum se velmi dobře ujal Sokol Mnichov, který byl také zakladatelem těchto setkání před 50 lety. K této příležitosti vydali mnichovští sokolové knihu o průběhu setkávání v uplynulých 50 letech, která je zajímavým a vypovídajícím dokumentem. Na upomínku obdrželi přítomní účastníci pamětní button a sešitek k průběhu slavnostní mše.

Program této akce začínal již tradičně sportováním, jako například turnaji ve volejbalu, během na různé vzdálenosti pro děti i dospělé a dalšími sportovními aktivitami. Bylo tomu tak i letos. Při tradičních večerních setkáních u táboráku zpestřují hudebníci posezení. Nejinak tomu bylo i letos.

Z Čech přijel již podruhé pěvecký sbor Retro pod vedením sbormistryně Zdeny Součkové z T.J. Sokol Praha Královské Vinohrady. Jejich vystoupení - jak neformální u táboráku na louce, tak po slavnostní mši - bylo vítaným zpestřením celého programu. Slavnostní zahájení i slavnostní zakončení se uskutečnilo na louce a byli při něm tradičně vyhlašováni vítězové jednotlivých sportovních klání, kteří získali diplom a medaili.

Tento víkend je vždy vítanou příležitostí k neformální zábavě a sokolským setkáním. Letos toto setkání podpořili svojí účastí bratr starosta ČOS Martin Chlumský a bratr vzdělavatel ČOS Michal Burian, kteří dekorovali prapory žup a jednot pamětní stuhou k tomuto kulatému výročí. Z Čech přijely tradičně výpravy sokolů župy Barákovy, Jana Podlipného, Sokola Pražského, Sokola Pankrác, Sokola Zábřeh, Sokola Jinonice…

Po slavnostním zakončení celé akce u pomníčku Dr. Tyrše v odpoledních hodinách a po společně prožitých přátelských chvílích odjížděli účastníci do svých domovů se slibem, že se zde za rok opět rádi setkají.

Lenka Brandová, místostarostka a tajemnice Sokolské župy Barákovy

Fotogalerie najdete ZDE, ZDE, ZDE, ZDE a ZDE

Videa můžete zhlédnout na YouTube kanálu Sokolské župy Jana Podlipného https://www.youtube.com/@zpodlipneho v playlistu Činnost našich jednot a župy.

Celkové video ZDE

Petní akt ZDE

Vystoupení Smíšeného pěveckého sboru Retro z T.J. Sokol Praha Královské Vinohrady u táboráku ZDE, ZDE, ZDE, ZDE a ZDE

Vystoupení Smíšeného pěveckého sboru Retro z T.J. Sokol Praha Královské Vinohrady ve škole ZDE, ZDE, ZDE, ZDE, ZDE a ZDE

Děkujeme za reprezentaci Sokolské župy Jana Podlipného a Sokolské župě Barákově za zorganizování sokolské výpravy!15.05.2024 - aktualizace 04.06.2024
Pozvánka na Dětský sportovní den před sokolovnou
T.J. Sokol Hostivař 4. 6. 2024

Dne 4. 6. 2024 se před Švehlovou sokolovnou (T.J. Sokol Hostivař) uskuteční Dětský sportovní den.

Od 17:00 hodin budou probíhat dětské sportovní soutěže na stanovištích před Švehlovou sokolovnou.

Pozvánku najdete ZDE a ZDE

Aktualizace 5. 6. 2024:

Fotogalerii najdete ZDE04.06.2024
Sezóna 2024/25 začala basketbalistům z T.J. Sokol Kbely kvalifikacemi o účast v celostátní lize už v květnu 🏀

Sezóna 2024/25 začala kvalifikacemi o účast v celostátní lize už v květnu. Kbelské družstvo U17 bylo losováno z prvního koše, a tak se Kbely staly pořadatelem kvalifikačního turnaje. Ten se odehrál v kbelské sportovní hale za účasti týmů Sokol Vyšehrad, BK Loko Trutnov a BA Grizzlies Plzeň. Pátý tým naší skupiny Nymburk B zrušil na poslední chvíli účast, takže z nabitého desetizápasového programu celého víkendu zbylo šest utkání - čtyři v sobotu a dvě v neděli.

Oproti všem očekáváním kbelské družstvo nejprve těsně porazilo v nervózním utkání Sokoly zpod Vyšehradské skály 58:54 a ve druhém jasně plzeňské Grizzlies 97:39. Díky ostatním výsledkům prvního hracího dne bylo v sobotu večer jasné, že v neděli se už může dít cokoliv, ale Kbely i tak skončí v kvalifikační skupině první.

Kbelská sedmnáctka ani v neděli dopoledne žádné překvapení nepřipustila a v basketbalově nejlepším utkání víkendu porazila BK Loko Trutnov 67:59.

Za čtrnáct dní nás čeká druhé kolo kvalifikace, kdy v sobotu kbelské družstvo pojede do Roudnice nad Labem a v neděli roudnické přivítá na domácím hřišti.

Převzato z:
https://www.facebook.com/basketkbely/posts/pfbid02Mv9RCHQtS1hXDDpvnWpjksvjfgxi3ijLnzxergsCzAk4E81wq7LQdboipohaDiXnl?locale=cs_CZ

Držíme našim kbelským basketbalistům U17 palce k dalším úspěchům a postupu do celostátní ligy a děkujeme za reprezentaci Sokolské župy Jana Podlipného!03.06.2024
Dorostenci florbalového klubu SKV z T.J. Sokol Praha Královské Vinohrady ovládli Prague Floorball Cup! Ukázali jsme odhodlání, řekl trenér 17.-19. 5. 2024 👨🏼‍🦯🥅

Ve dnech 17.-19. 5. 2024 se v Praze konal Pražský florbalový pohár jaro (Prague Floorball Cup spring).

Prague Floorball Cup je mezinárodní mládežnický florbalový turnaj, který se koná tradičně první lednový víkend v Praze a pokračuje na jaře. Posledního ročníku se zúčastnilo 249 týmů z 8 zemí. Turnaj tak nabízí skvělou příležitost poměřit síly s evropskými týmy uprostřed sezony. Zimní či jarní Praha, s doprovodným programem turnaje, zároveň představuje ideální místo pro teambuilding.

Prague Floorball Cup je pověstný svou jedinečnou přátelskou atmosférou. Turnajová klání vrcholí velkými finále v moderní hale UNYP Arena Podvinný mlýn a Rieger Aréna T.J. Sokol Královské Vinohrady. Tam vítězové pozvedají nad hlavu unikátní putovní pohár The Cup, který je, podle návrhu organizátorů, originálně vytvořený přímo pro PFC.

Historie Prague Floorball Cup se začala psát roku 2017, když se do Prahy sjelo na 80 mládežnických florbalových týmů z Česka a dalších zemí Evropy. Od té doby se turnaj stále rozrůstá, počet účastníků vzrostl na trojnásobek, přibývá českých i zahraničních týmů. Hraje se stále na více halách prakticky po celé Praze.

Turnaje se každoročně účastní týmy z Česka, Slovenska, Polska, Finska, Švédska nebo Rakouska. PFC tak nabízí ideální podmínky pro setkání mnoha florbalových kultur a osobností, která vedou k výměně cenných zkušeností.

Sokolskou župu Jana Podlipného reprezentovali na tomto turnaji družstva SKV z T.J. Sokol Praha Královské Vinohrady.

Dorostenci florbalového klubu SKV z T.J. Sokol Praha Královské Vinohrady ovládli Prague Floorball Cup! Ukázali jsme odhodlání, řekl trenér.

Prolétli základní skupinou a následně i vyřazovací částí. Ve finále v domácí Rieger aréně sice prohrávali 0:2 a 2:3, pokaždé se ale dokázali do zápasu vrátit a díky senzačnímu závěru berou zlato! Dorostenci SKV zazářili na uplynulém Prague Floorball Cupu a odnášejí si z něj nejcennější medaile. Pojďme se za jejich cestou ohlédnout společně s hlavním trenérem Josefem Němečkem a kapitánem výběru Tadeášem Velemínským. 

Celý článek s obrázky ZDE

Celkové výsledky najdete ZDE

Fotogalerii z finálového dne najdete ZDE

Gratulujeme dorostencům z florbalového klubu SKV T.J. Sokol Praha Královské Vinohrady k úspěchům a děkujeme za reprezentaci Sokolské župy Jana Podlipného!03.06.2024
Soutěž 2.REBELS MICHAL CUP 1. 6. 2024 v Černošicích 𓀪𓀫

Dne 1. 6. 2024 se v Hale Věry Čáslavské v Černošicích konala soutěž ve skákání se švihadlem 2.REBELS MICHAL CUP.

2.REBELS MICHAL CUP je rope skippingový víceboj jednotlivců v rychlostních disciplínách. Naším cílem je poskytnout skokanům nejen možnost soutěžit, ale také si užít sportovní atmosféru ve společnosti ostatních nadšených skokanů.

Převzato z: https://www.rebelsok.cz/michal-cup/

Sokolskou župu Jana Podlipného reprezentoval tým Skipping Buddies z T.J. Sokol Libeň.

Pozvánku najdete ZDE

Propozice najdete ZDE

2 videa z této soutěže můžete zhlédnout ZDE a ZDE

Gratulujeme Skipping Buddies z T.J. Sokol Libeň k umístění a děkujeme za reprezentaci Sokolské župy Jana Podlipného!03.06.2024
3. ročník soutěže Mini Cup 2024 25. 5. 2024 a Mini Workshop 26. 5. 2024 ve skákání se švihadlem 𓀪𓀫▶️▶️

25. 5. 2024 se v Praze konal třetí ročník soutěže Mini Cup a my ze Skipping Buddies z T.J. Sokol Libeň zde nechtěli chybět! V hale gymnázia Jana Keplera se sešlo 162 závodníků z 9 týmů. V obrovské početní konkurenci jsme se opět neztratili a vybojovali hned 13 medailí a druhé místo v team show. 

Umístění:

- SRDR, Johana Mládková a Rebeka Červená, 12 - 15 let, 1. místo

- SRDR, Aneta Líkařová a Ema Slobodníková, 12 - 15 let, 2. místo

- DDSR, Jasmína Svatošová, Mariana Mládková, Natálie Lančová a Nikol Chmelařová, 9 - 11 let, 3. místo

- DDSS, Emilie Šťastná, Jasmína Svatošová a Mariana Mládková, 9 - 11 let, 2. místo

- SRIF, Aneta Líkařová, 12 - 15 let, 3. místo

- SRPF, Aneta Líkařová a Ema Slobodníková, 12 - 15 let, 3. místo

- Team show, 2. místo, Alena Kolářová, Aneta Líkařová, Eda Patočková, Ema Slobodníková, Emílie Šťastná, Erika Volná, Jasmína Svatošová, Johana Mládková, Klára Pěknicová, Kristýna Suková, Mariana Mládková, Natálie Lančová, Nikol Chmelařová, Rebeka Červená a Sára Janečková 

Další krásná umístění:

SRSS, Rebeka Červená, 5. místo
SRSS, Mariana Mládková, 5. místo
SRSR, Alena Kolářová, Erika Volná, Klára Pěknicová a Sára Janečková, 5. místo
SRDR, Alena Kolářová a Erika Volná, 5. místo
DDSR, Aneta Líkařová, Ema Slobodníková, Johana Mládková a Rebeka Červená, 4. místo
DDSS, Eda Patočková, Natálie Lančová a Nikol Chmelařová, 4. místo
SRIF, Rebeka Červená, 6. místo
SRIF, Erika Volná, 4. místo
SRIF, Alena Kolářová, 6. místo
SRPF, Kristýna Suková a Sára Janečková, 4. místo

A jak už je na závodech zvykem, odvážíme si i spousty překonaných osobních rekordů :)

Všem závodnicím děkujeme za vzornou reprezentaci týmů a gratulujeme ke všem úspěchům!

Ukázku z vystoupení týmu Skipping Buddies z T.J. Sokol Libeň můžete zhlédnout na YouTube kanálu Sokolské župy Jana Podlipného https://www.youtube.com/@zpodlipneho v playlistu Činnost našich jednot a župy ZDE

Článek s obrázky najdete ZDE

Obrázek vítězného týmu Skipping Buddies z T.J. Sokol Libeň najdete také v naší župní fotogalerii ZDE

26. 5. 2024 se konal Mini Workshop.

Druhý den víkendové akce se uskutečnil oblíbený workshop, kde jste se mohli těšit na úžasné lektory, kteří vás naučili spoustu skvělých a zábavných triků různých švihadlových disciplín. Pro maximální efektivitu výuky jsme trénovali v malých skupinkách rozdělených podle obtížnosti. Stejně jako u soutěže byl tento workshop určen spíše pro začátečníky do úrovně level 3. 

Ukázku z vystoupení týmu Skipping Buddies z T.J. Sokol Libeň s týmem Skipping Boys z T.J. Sokol Libeň můžete zhlédnout na YouTube kanálu Sokolské župy Jana Podlipného https://www.youtube.com/@zpodlipneho v playlistu Činnost našich jednot a župy ZDE

Převzato z:
https://www.skippingbuddies.cz/l/mini-cup-2024/,
https://www.jumpcroo.cz/mini-cup/

Gratulujeme týmu Skipping Buddies z T.J. Sokol Libeň k úspěchům a medailím a děkujeme týmům Skipping Boys z T.J. Sokol Libeň a Skipping Buddies z T.J. Sokol Libeň za reprezentaci Sokolské župy Jana Podlipného!02.06.2024

Mistrovství ČR Jump Rope 2024 v Praze Klánovicích 18. 5. 2024 𓀪𓀫 🏰🇨🇿▶️▶️

V sobotu 18. 5. 2024 proběhlo již páté Mistrovství České republiky Jump Rope 2024 v Hale starosty Hanzala v Praze - Klánovicích. 

Soutěže se zúčastnilo téměř 90 závodníků z osmi různých týmů z celé České republiky. 

Sokolskou župu Jana Podlipného reprezentovali na této soutěži Skipping Boys z T.J. Sokol Libeň a Skipping Buddies z T.J. Sokol Libeň.

Skipping Boys z T.J. Sokol Libeň byli nejlepší wheels v České republice 🔥. Na Mistrovství ČR v Jump Rope 2024 získali 1. místo 🥇 a stali se tak Mistry ČR pro rok 2024. 💛💚

Výsledky jednotlivých disciplín:

🥇Wheel Pair Freestyle (Cross ranking) - zlatá medaile

🥇Single Rope Pair Freestyle (Cross ranking) - zlatá medaile

🥇Single Rope Triple Unders - zlatá medaile

🥈Single Rope Individual Freestyle (Cross ranking) - stříbrná medaile

Ukázku z vystoupení Skipping boys můžete zhlédnout na YouTube kanálu Sokolské župy Jana Podlipného https://www.youtube.com/@zpodlipneho v playlistu Činnost našich jednot a župy ZDE

Lada Hofmannová, jako jediný zástupce týmu Skipping Buddies z T.J. Sokol Libeň se zúčastnila letošního MČR, které se konalo v pražských Klánovicích a umístila se na krásném 7. místě. Tým Skipping Buddies vznikl v září 2023.

Ukázku z vystoupení Lady Hofmannové z týmu Skipping Buddies můžete zhlédnout na YouTube kanálu Sokolské župy Jana Podlipného https://www.youtube.com/@zpodlipneho v playlistu Činnost našich jednot a župy ZDE

Převzato z:
https://www.facebook.com/SkippingBoys/posts/pfbid0bdrJug2nHXgcuJRyM5KNbjCrz2UbdKWm7KPrDMQec1fTKYxMkaNEtJwojd7MohRHl?locale=cs_CZ,

https://www.facebook.com/SkippingBoys/posts/pfbid02bwS2dr1EUwSRWiWUNaM6ixQs2QonzRe3tG5mgqHx3mQz18nGdXpEQfsGYGvZtuD8l?locale=cs_CZ

Výsledky MČR - všechny disciplíny ZDE

Podrobné výsledky Freestylových disciplín ZDE

Fotogalerie ZDE 

Fotogalerie - rychlostní disciplíny ZDE

Fotogalerie - Wheel Pair Freestyle ZDE

Fotogalerie - Single Rope Individual Freestyle ZDE

Fotogalerie - Single Rope Team Freestyle ZDE

Fotogalerie - Double Dutch Pair Freestyle ZDE

Fotogalerie - Single Rope Pair Freestyle ZDE

Fotogalerie - Double Dutch Single Freestyle ZDE

Videa - speed i freestyle ZDE

Gratulujeme Skipping Boys z T.J. Sokol Libeň k úspěchům, medailím a titulu Mistr České republiky pro rok 2024 a Ladě Hofmannové ze Skipping Buddies z T.J. Sokol Libeň k 7. místu a oběma děkujeme za reprezentaci Sokolské župy Jana Podlipného!01.06.2024
Český závod věkových skupin 2024 ve skocích na trampolíně ve Dvoře Králové nad Labem 1. 6. 2024
╾━╤デ╦︻
Dne 1. 6. 2024 se v hale při ZŠ Strž ve Dvoře Králové na Labem koná Český závod věkových skupin 2024 ve skocích na trampolíně ve Dvoře Králové nad Labem.

Sokolskou župu Jana Podlipného reprezentují sportovní gymnastky z T.J. Sokol Žižkov II.

Propozice najdete ZDE

Startovní pořadí najdete ZDE

Držíme našim sportovním gymnastkám z T.J. Sokol Žižkov II palce k úspěchům a děkujeme za reprezentaci Sokolské župy Jana Podlipného.


01.06.2024
MČR VE SPORTOVNÍ GYMNASTICE MT 2024 v Brně 31. 5.-2. 6. 2024
🤸‍♀️🤸‍♂️⛩️ 🏰🇨🇿📺💻📱

Ve dnech 31. 5.-2. 6. 2024 se v T.J. Sokol Brno I koná MČR VE SPORTOVNÍ GYMNASTICE MT 2024 kadetek, kadetů, juniorek, juniorů, žen a mužů.

Sokolskou župu Jana Podlipného reprezentují na tomto MČR gymnasti a gymnastky z T.J. Sokol Praha Vršovice.

Propozice najdete ZDE

Startovní listinu najdete ZDE

Časový harmonogram najdete ZDE

Rozlosování najdete ZDE

MČR VE SPORTOVNÍ GYMNASTICE MT 2024 můžete sletovat živě 📺💻📱 na YouTube kanálu Sokolské župy Jana Podlipného https://www.youtube.com/@zpodlipneho v playlistu Činnost našich jednot a župy. Sdílená videa mají  název MČR VE SPORTOVNÍ GYMNASTICE MT 2024 - ZÁVOD KADETI - PŘESKOK - PÁTEK 31.5.2024, MČR VE SPORTOVNÍ GYMNASTICE MT 2024 - ZÁVOD KADETI - KŮN, KRUHY, BRADLA, HRAZDA - PÁTEK 31.5.2024, MČR VE SPORTOVNÍ GYMNASTICE MT 2024 - ZÁVOD KADETI - PROSTNÁ - PÁTEK 31.5.2024, MČR VE SPORTOVNÍ GYMNASTICE MT 2024 - ZÁVOD KADETI - HLAVNÍ PŘENOS - PÁTEK 31.5.2024, MČR VE SPORTOVNÍ GYMNASTICE MT 2024 - ZÁVOD KADETKY - PŘESKOK - SOBOTA 1.6.2024, MČR VE SPORTOVNÍ GYMNASTICE MT 2024 - ZÁVOD KADETKY - HLAVNÍ PŘENOS - SOBOTA 1.6.2024, MČR VE SPORTOVNÍ GYMNASTICE MT 2024 - ZÁVOD KADETKY - PROSTNÁ - SOBOTA 1.6.2024, MČR VE SPORTOVNÍ GYMNASTICE MT 2024 - ZÁVOD KADETKY - KLADINA - SOBOTA 1.6.2024, MČR VE SPORTOVNÍ GYMNASTICE MT 2024 - ZÁVOD KADETKY - BRADLA - SOBOTA 1.6.2024.     

Držíme našim sportovním gymnastům a gymnastkám z T.J. Sokol Praha Vršovice palce k úspěchům a medailím a děkujeme za reprezentaci Sokolské župy Jana Podlipného!

Kvalifikace VS4A ZDE

Celkové výsledky Kadeti - kvalifikace ZDE

Celkové výsledky Kadeti ZDE

Celkové výsledky Kadetky - kvalifikace ZDE

Celkové výsledky Kadetky ZDE

Gratulujeme našim gymnastkám a gymnastům z T.J. Sokol Praha Vršovice k úspěchům a medailím a děkujeme za reprezentaci Sokolské župy Jana Podlipného!31.05.2024
Český pohár Nový Bydžov a MVC 2024 v judu 1.-2. 6. 2024 🥋🥋📺💻📱

Dne 1. 6. 2024 se na Zimním stadionu a Dukelské třídě v Novém Bydžově od 8:00 do 20:00 koná Český pohár Nový Bydžov 2024 v judu. Pořadatelem je SKP Judo Nový Bydžov. V neděli 2. 6.. 2024 se na stejném místě koná Mezinárodní Velká cena Nový Bydžov.

Sokolskou župu Jana Podlipného reprezentují judisti a judistky kategorii U16 a U18 z T.J. Sokol Praha Vršovice a z T.J. Sokol Žižkov II.

Propozice turnaje najdete ZDE

Český pohár Nový Bydžov a MVC 2024 v judu můžete sletovat živě 📺💻📱 na YouTube kanálu Sokolské župy Jana Podlipného https://www.youtube.com/@zpodlipneho v playlistu Činnost našich jednot a župy. Sdílená videa mají název Český pohár Nový Bydžov - tatami 1, Český pohár Nový Bydžov - tatami 2, Český pohár Nový Bydžov - tatami 3, Český pohár Nový Bydžov - tatami 4, Český pohár Nový Bydžov - tatami 5 a Český pohár Nový Bydžov - tatami 6, Mezinárodní velká cena Nový Bydžov - tatami 1, Mezinárodní velká cena Nový Bydžov - tatami 2, Mezinárodní velká cena Nový Bydžov - tatami 3, Mezinárodní velká cena Nový Bydžov - tatami 4, Mezinárodní velká cena Nový Bydžov - tatami 5 a Mezinárodní velká cena Nový Bydžov - tatami 6.

Držíme našim judistům a judistkám palce k úspěchům a medailím a děkujeme za reprezentaci Sokolské župy Jana Podlipného!31.05.2024
Mistrovství České republiky v základním programu družstev na rok 2024 v moderní gymnastice 1.-2. 6. 2024 🤸‍♀️🤸‍♂️🏰🇨🇿📺💻📱

Ve dnech 1.-2. 6. 2024 se v hale Střední školy technické na Zeleném Pruhu v Praze 4 koná Mistrovství České republiky v základním programu družstev na rok 2024 v moderní gymnastice. Pořadatelem je s pověření ČSMG SK MG Stodůlky.

Sokolskou župu Jana Podlipného reprezentují moderní gymnastky z T.J. Sokol Praha Královské Vinohrady.

Propozice najdete ZDE

Organizační pokyny najdete ZDE

Harmonogram a rozcvičení najdete ZDE

Startovní listiny najdete ZDE (nutno kliknout na přihlášky)

Mistrovství České republiky v základním programu družstev na rok 2024 v moderní gymnastice můžete sletovat živě 📺💻📱 na YouTube kanálu Sokolské župy Jana Podlipného https://www.youtube.com/@zpodlipneho v playlistu Činnost našich jednot a župy. Sdílené video má název Mistrovství ČR v moderní gymnastice 2.6.2024..

Držíme našim moderním gymnastkám z T.J. Sokol Praha královské Vinohrady palce k úspěchům a medailím a děkujeme za reprezentaci Sokolské župy Jana Podlipného!31.05.2024
MČR Juniorek A a Seniorek A v moderní gymnastice v Jihlavě 1.-2. 6. 2024 🤸‍♀️🤸‍♂️🏰🇨🇿📺💻📱

Ve dnech 1.-2. 6. 2024 se v Jihlavě koná MČR Juniorek A a Seniorek A v moderní gymnastice.

Sokolskou župu Jana Podlipného reprezentují moderní gymnastky z T.J. Sokol Karlín a z T.J. Sokol Praha Královské Vinohrady.

Pozvánku najdete ZDE

Propozice najdete ZDE (uloží se do PC)

Časový harmonogram MČR na sobotu a neděli najdete ZDE

Časy vystoupení jednotlivých gymnastek najdete ZDE

Startovní listinu najdete ZDE a ZDE

MČR Juniorek A, Seniorek A můžete sletovat živě 📺💻📱 na YouTube kanálu Sokolské župy Jana Podlipného https://www.youtube.com/@zpodlipneho v playlistu Činnost našich jednot a župy. Sdílená videa mají název MČR Juniorek A, Seniorek A a MČR Juniorek A, Seniorek A Nedela.

Držíme našim moderním gymnastkám z T.J. Sokol Karlín a z T.J. Sokol Praha Královské Vinohrady palce k úspěchům a medailím a děkujeme za reprezentaci Sokolské župy Jana Podlipného!

Aktualizace 4. 6. 2024:

MISTROVSTVÍ ČR juniorek A

O víkendu 1. a 2. června 2024 uspořádal oddíl TJ Sokol Bedřichov v Jihlavě Mistrovství ČR v kategorii juniorky A a seniorky A. Náš oddíl zde reprezentovaly Sašenka Selyska a Gábinka Kloboučníková! Obě dvě předvedly krásné výkony! 

Sašenka Selyska nejprve obsadila skvělé 6. místo ve víceboji roč. 2009-2010! V jednotlivých náčiních Sašce blahopřejeme k zisku bronzové medaile za sestavu s kužely. Vedle toho nás moc těší i cenná 4. místa za sestavy s míčem a stuhou a 5. místo za sestavu s obručí! 

Gábinka Kloboučníková nám udělala velikou radost svými výkony v sestavě s kuželi! Pěkné 9. místo Gabča obsadila i v sestavě s obručí a míčem. Celkově pak Gábinka vybojovala 18. místo ve víceboji roč. 2009-2010.

Děkujeme z celého srdce oběma našim závodnicím za skvělou reprezentaci Sokola Karlín na tomto náročném závodě!

Fotogalerii najdete ZDE31.05.2024
Národopisné dny v Národopisném muzeu v Kinského zahradě v Praze 31. 5.-1. 6. 2024 🏛️🎵🎻

Nevíte, co dělat o víkendu? Přijďte za námi do Národopisného muzea a přilehlé zahrady Kinských na Národopisné dny!

V pátek a v sobotu vás tu čeká bohatý program plný tradic, tvoření, řemeslného jarmarku a dokonce i tancovaček!

Pátek

19:00 | zahájení Národopisných dní a komentovaná přehlídka lidových krojů napříč ČR 

20:30 | zábava s muzikou  

Sobota

9:00–14:00 | dětské dopoledne protkané tradicemi

10:00–20:00 | řemeslný jarmark

14:00 | přehlídka značky Daniel Folklor

14:30 | Zlatá brána (pořad dětských folklorních souborů: Osminka, Vrbina, Lučinka) 

17:00 | Aby nás Pámbů miloval (pořad dospělých folklorních souborů: Mateník, Lučinka, Slovácký krúžek v Praze, Spolek Hanáků v Praze)

20:00 | zábava s muzikami

Páteční večer bude patřit krojům napříč Českem. V 19 hodin začne krojová přehlídka. Hudebně ji doprovodí a potom až do večerních hodin zahraje CM Trnka z T.J. Sokol Praha Vršovice.

Převzato z:
https://www.facebook.com/narodnimuzeum/posts/pfbid02HsT8NaHiAiRSb3too5k4EkpvcBgLMLfDDHoMSaUTvvxpiQPsXE5Gz7Tf1Dsb9rijl

a z:
https://www.facebook.com/events/727843316137550/?post_id=756478213274060&view=permalink&locale=cs_CZ

Děkujeme CM Trnka za reprezentaci Sokolské župy Jana Podlipného!31.05.2024
11. mezistátní setkání veteránů (Masters) ve slovinském Celje (11th Interstate Master - Athletic Competition Celje 2024) 25. 5. 2024.

Dne 25. 5. 2024 se na stadionu Kladivár ve slovinském městě Celje sešli reprezentanti Rakouska, Chorvatska, Česka, Maďarska, Slovenska a Slovinska na 11. mezistátním setkání veteránů (Masters). Soutěžilo se v jednotlivých atletických disciplínách, které byly bodovány.

Sokolskou župu Jana Podlipného reprezentovali Vanda Srbová Marušová a Vladimír Srb z T.J. Sokol Kbely.

Vanda Srbová Marušová dodává: 

"V Celje ve Slovinsku 25. 5. 2024 na veteránském mezistátním šestiutkání (ČR, Slovensko, Slovinsko, Rakousko, Maďarsko, Švýcarsko) jsem v hodu oštěpem zvítězila výkonem 32,53m. Můj výkon byl podle mezinárodních atletických vícebojařských bodovacích tabulek (v přepočtu 1 172 bodů) vyhodnocen jako úplně nejlepší výkon všech disciplín mužských i ženských katagorií. 

Manžel Vladimír obsadil také v hodu oštěpem výkonem 38,89m pěkné 3. místo.

Teď 1.6. se chystáme na veteránské M ČR do Hranic na Moravě."

Propozice najdete ZDE

Celkové výsledky najdete ZDE

Fotogalerie najdete ZDE a ZDE

Fotografie manželů Srbových z T.J. Sokol Kbely s pohárem z této soutěže najdete ZDE

Gratulujeme manželům Srbovým z T.J. Sokol Kbely k úspěchům a medailím a děkujeme za mezinárodní reprezentaci Sokolské župy Jana Podlipného!31.05.2024
Prvomájová beseda a Beseda u cimbálu s CM Kyčera v Národopisném muzeu v Praze 1. 5. 2024 🏛️🎵🎻

Pojďte společně s námi zavzpomínat, jak se 1. 5. 2024 vyvedla přednáška o májích a prvomájová beseda s CM Kyčera z T.J. Sokol Praha Vršovice.

Fotogalerii najdete ZDE

Převzato z:
https://www.facebook.com/spolekpratelnm/posts/pfbid0gwVdxtCbz1YJg8Q8vZVqEgrMHsy4xYUVV4rc2F56GoewvSt3Z7iayBj8xp7sb1Sjl?locale=cs_CZ

Děkujeme CM Kyčera za reprezentaci Sokolské župy Jana Podlipného!29.05.2024
Světový pohár v estetické skupinové gymnastice v maďarské Budapešti a I. Pannon Cup 23.-26. 5. 2024 🤸‍♀️🤸‍♂️🏰🇭🇺 📺💻📱

Ve dnech 23. – 26. května 2024 hostila maďarská metropole Budapešť nejen Mistrovství Evropy v moderní gymnastice, ale především Světový pohár v estetické skupinové gymnastice a mezinárodní závod I. Pannon CUP.

Sokolskou župu Jana Podlipného reprezentovaly na tomto poháru tým Thunder a Rose s oddílu estetické a skupinové gymnastiky (TJSK Prague) z T.J. Sokol Karlín. 

Oddíl k tomu dodává: 

"Naše nádherné seniorské družstvo Team Thunder 🥊 24. 5. 2024 vyrazilo na svůj letošní první mezinárodní závod - Světový pohár v ESG, který se uskutečnil 25.-26. 5. 2024 v maďarské Budapešti. 🇭🇺🏆"

Převzato z:
https://www.facebook.com/TJSKPrague.gym/posts/pfbid02B8G2J9Yo527UuGR1MA8iW9udw5ayqXZpFgisRBj98VxMn1gqQKWXwxAqNjwjn3WGl

Prague AGG Team Thunder (CHARVÁTOVÁ Kristina, DOVHANYCHOVÁ Yuliyana, SŮVOVÁ Sofie, SELYSKA Anastasiya, ANTONOVA Julie, GRECHYSHKINA Kateryna, SHPONTAK Viktorie, ŽURBENKO Ilona) se s body 44.7 celkově umístil na 8. místě.

Video z vystoupení Teamu Thunder TJSK Prague z T.J. Sokol Karlín najdete na YouTube kanálu Sokolské župy Jana Podlipného https://www.youtube.com/@zpodlipneho v playlistu Činnost našich jednot a župy. Sdílené video má název Prague AGG Team Thunder CZE Final - AGG World Cup Budapest 2024.

Na tomto kanálu také najdete sdílené video z živého vysílání 📺💻📱 mezinárodního poháru v neděli 26. 5. 2024. Video z živého vysílání v sobotu 25. 5. 2024 není v naší zemi z důvodu autorských práv dostupné.

Sdílené video má název AGG World Cup II. & Challenge Cup II. - Sunday 26.05..

Na mezinárodním závodu Pannon CUP, kategorie 6–8 let DP získal 1. místo Team Rose, TJSK Prague 🥇z T.J. Sokol Karlín.

Na našem YouTube kanálu Sokolské župy Jana Podlipného https://www.youtube.com/@zpodlipneho v playlistu Činnost našich jednot a župy také najdete sdílená videa z živého vysílání 📺💻📱 mezinárodního závodu Pannon Cup. Sdílená videa mají název I. Pannon Cup - Thursday 23.05, I. Pannon Cup - Friday 24.05. a I. Pannon Cup - Friday 24.05..

Pozvánku najdete ZDE

Propozice soutěže najdete ZDE

Startovní listiny, celkové výsledky Světového poháru aj. najdete ZDE (nutno rozkliknout odkazy v záložce documents v textu.

Startovní listinu, celkové výsledky aj. I. Pannon Cup najdete ZDE (nutno rozkliknout příslušný odkaz)

Obrázek našeho Teamu Thunder z TJSK Prague z T.J. Sokol Karlín najdete ZDE a ZDE

Gratulujeme našemu Teamu Thunder TJSK Prague z T.J. Sokol Karlín k umístění, našemu Teamu Rose TJSK Prague z T.J. Sokol Karlín k 1. místu a děkujeme oběma týmům za mezinárodní reprezentaci Sokolské župy Jana Podlipného!11.05.2024 - aktualizace 24.05.2024
Pozvánka na basketbalové turnaje v rámci kvalifikace o ligu U17 basketbalistů z T.J. Sokol Kbely 25.-26. 5. 2024 ⛹️‍♀️🗑️🏀

Ve dnech 25.-26. 5. 2024 se ve Sportovní hale Kbely ve spolupráci s MČ Praha 19 uskuteční basketbalové turnaje v rámci kvalifikace o ligu U17 basketbalistů z T.J. Sokol Kbely.

Pozvánku  se seznamy a časy jednotlivých utkání najdete ZDE a ZDE

Držíme našim basketbalistům z T.J. Sokol Kbely palce k úspěchům a postupu do ligy U17 a děkujeme za reprezentaci Sokolské župy Jana Podlipného!30.12.2023 - aktualizace 24.05.2024

MČR Naděje mladší A, Naděje starší A v moderní gymnastice 25.-26. 5. 2024 🤸‍♀️🤸‍♂️🏰🇨🇿 📺💻📱▶️

Ve dnech 25.-26. 5. 2024 se uskuteční v Praze Mistrovství ČR v moderní gymnastice kategorií Naděje mladší A a Naděje starší A.

Pořadatelem je oddíl moderní a estetické gymnastiky TJSK Prague z T.J. Sokol Karlín.

Sokolskou župu Jana Podlipného reprezentují moderní gymnastky z T.J. Sokol Karlín a z T.J. Sokol Praha Královské Vinohrady.

Více informací bude ZDE

Pozvánku najdete ZDE

Startovní listinu najdete ZDE

Držíme pořadateli MČR našemu oddílu TJSK Prague palce ať se jim MČR vydaří a děkujeme oběma našim oddílům za reprezentaci Sokolské župy Jana Podlipného!

Aktualizace 25. 5. 2024:

MČR můžete sletovat živě 📺💻📱 na YouTube kanálu Sokolské župy Jana Podlipného https://www.youtube.com/@zpodlipneho v playlistu Činnost našich jednot a župy.

Sdílená videa mají název MČR Naděje mladší A, Naděje starší A, MČR Naděje mladší A, Naděje starší A nedele.

Aktualizace 31. 5. 2024:

Oddíl moderní a estetické gymnastiky (TJSK Prague) z T.J. Sokol Karlín dodává:

Ve dnech 25. – 26. května 2024 uspořádal oddíl moderní gymnastiky TJSK Prague Mistrovství ČR v moderní gymnastice pro dívky v kategorii naděje mladší a naděje starší. Náš oddíl zde reprezentovalo celkem talentovaných 13 závodnic a všem se vedlo skvěle!

 V kategorii naděje mladší roč. 2014 jsme získali mnoho krásných medailových umístění. Anastasiia Sorokina vybojovala 1 zlatou medaili, 2 stříbrné medaile a 1 bronzovou medaili. Polina Kolupajeva předvedla skvělé výkony a získala 4 stříbrné a 2 bronzové medaile. Nikolka Kolesnik vybojovala celkem 4 bronzové medaile. Pěkné výkony předvedly i Alina Bielienka (8. místo), Varvara Chikova (9. místo) a Viktorie Sůvová (24. místo).

 V kategorii naděje mladší roč. 2013 nás reprezentovaly 3 talentované závodnice a dařilo se jim skvěle! Mia Máslo vybojovala titul absolutní Mistryně ČR a to již potřetí v řadě! K tomu pak Mia přidala i tituly ve všech náčiních. Celkem tak tedy Mii viselo na krku krásných 10 zlatých medailí! Karolince Jalaletdinove se na tomto Mistrovství dařilo rovněž skvěle! Gratulujeme Karolince k titulu absolutní vicemistryně ČR. Vedle toho cinkalo Káji na krku ještě několik medailí za jednotlivé sestavy, přesněji 4x stříbro a 3x bronz! Anička Pavlova na tomto mistrovství získala celkem tři stříbrné medaile!

 Medailových úspěchů jsme dosáhli i v kategorii naděje starší roč. 2011-2012. Milana Kozyč předvedla krásné výkony a vybojovala celkem 1 stříbrnou a 3 bronzové medaile. Maiia Razumova měla svůj den a výsledkem toho byly 1 stříbrná a 2 bronzové medaile. Dvě bronzové medaile na tomto mistrovství vybojovala i Paula Máquina a dobře se dařilo i Adelině Tkach (9. místo).

 Srdečně gratulujeme všem gymnastkám a děkujeme našim trenérům i rozhodčím. Veliké poděkování za podporu patří Sokolu Karlína všem dalším sponzorům. Největší díky pak patří všem rodičům závodnic, kteří se podíleli na přípravě celé této krásné sportovní akce.

Petra Berry, T.J. Sokol Karlín


Fotogalerii najdete ZDE

Obrázkové video neboli prezentaci můžete zhlédnout na YouTube kanálu Sokolské župy Jana Podlipného https://www.youtube.com/@zpodlipneho v playlistu Činnost našich jednot a župy ZDE15.05.2024 - aktualizace 24.05.2024
EVROPSKÝ POHÁR NADĚJÍ v judu v polské Bílsko Bílé (European Hopes Cup Bielsko-Biala 2024) U15 25.-26. 5. 2024 🥋🥋🥋🥋🇵🇱 📺💻📱

Po úspěšném zahájení série Judo Hopes Cup & Technical Session Kodokan Experts v Sarajevu se nyní Polsko dostává do dalšího kola v pořádání této akce. Město Bílsko Bílá čeká na stovky nadšených mladých judistů z celé Evropy, kteří se zúčastní této akce.

Účastníci soutěží za svůj klub (nikoli za svou národní federaci), tedy přihlášeni svým klubem. Pravidlo o národnosti IJF neplatí. Jedná se o dvoudenní akci pro všechny a sportovce, kteří se musí zúčastnit jak soutěžních, tak technických relací. Během posledně jmenovaného bude mít judista příležitost setkat se a učit se od svých evropských hrdinů a v Polsku se připojí bronzový olympijský medailista z Londýna, Autumne Pavia, k expertovi Kodokan Nakamura Misato.

Převzato z: https://www.eju.net/next-european-judo-hopes-cup-fast-approaching/

Sokolskou župu Jana Podlipného reprezentují čtyři judisti z T.J. Sokol Praha Vršovice.

V kategorii U15 M do 66 kg naší župu reprezentuje judista Adamec Maxmilián Tomáš
z T.J. Sokol Praha Vršovice

V kategorii U15 M do 73 kg naší župu reprezentuje judista LAJČAK Ondřej
z T.J. Sokol Praha Vršovice.

V kategorii U15 M do 60 kg naší župu reprezentuje judista SVOBODA Jakub
z T.J. Sokol Praha Vršovice.

V kategorii U15 M do 55 kg naší župu reprezentuje judista ŠIMEK Štěpán
z T.J. Sokol Praha Vršovice.

Propozice najdete ZDE

Startovní listinu najdete ZDE

Rozlosování najdete ZDE

Celkové výsledky najdete ZDE

Držíme našim čtyřem judistům z T.J. Sokol Praha Vršovice palce k úspěchům a medailím a děkujeme za mezinárodní reprezentaci Sokolské župy Jana Podlipného!

Aktualizace 23. 5. 2024:

Evropský pohár nadějí v judu můžete sletovat živě 📺💻📱 na YouTube kanálu Sokolské župy Jana Podlipného https://www.youtube.com/@zpodlipneho v playlistu Činnost našich jednot a župy.

Sdílená videa mají název DRAW - European Hopes Cup Bielsko-Biala 2024, DAY 1 - TATAMI 1 - European Hopes Cup Bielsko-Biala 2024, DAY 1 - TATAMI 2 - European Hopes Cup Bielsko-Biala 2024, DAY 1 - TATAMI 3 - European Hopes Cup Bielsko-Biala 2024, DAY 1 - TATAMI 1 - FINALS - European Hopes Cup Bielsko-Biala 2024, DAY 1 - TATAMI 2 - FINALS - European Hopes Cup Bielsko-Biala 2024, DAY 1 - TATAMI 3 - FINALS - European Hopes Cup Bielsko-Biala 2024, DAY 2 - TATAMI 1 - European Hopes Cup Bielsko-Biala 2024, DAY 2 - TATAMI 2 - European Hopes Cup Bielsko-Biala 2024, DAY 2 - TATAMI 3 - European Hopes Cup Bielsko-Biala 2024, DAY 2 - TATAMI 1 - FINALS - European Hopes Cup Bielsko-Biala 2024, DAY 2 - TATAMI 2 - FINALS - European Hopes Cup Bielsko-Biala 2024 a DAY 2 - TATAMI 3 - FINALS - European Hopes Cup Bielsko-Biala 2024

Aktualizace 4. 6. 2024:

25. – 26. 5. proběhl turnaj Evropský pohár v Polsku v kategorii U15.

Vršovičáky vedla trenérka Renata Blahová, která turnaj zhodnotila takto:

Vršovičtí borci se nejprve v sobotu zúčastnili technických tréninků pod vedením olympijských medailistek Automne Pavia (FRA) a Misato Nakamura (JAP). V neděli pak nastoupili do ostrého turnaje European Hopes Cup U15 - 265 závodníků ze 14 zemí. Zde nebylo lehkých soupeřů, kvalita závodníků byla celkem vysoká - žádné řezivo. Skvělý výkon předvedl Mili Adamec ve váze 66kg, který se probojoval až do finále, kde po vyrovnaném boji (wazari-wazari) v goldnu podlehl soupeři z EST a bral tak stříbrnou medaili!!! Ve finálovém bloku jsme měli i dalšího borce: Jakub Svoboda 60kg. který v boji o bronz bohužel neuspěl i tak 5. místo v této konkurenci je výborným výsledkem!! Další naši závodníci: Ondřej Lajčak a Štěpán Šimek se nedostali přes první kolo. Česká republika celkově obsadila 4. místo!! Všem velká pochvala za reprezentaci Česka na tomto turnaji a gratulace medailistům !!!!

Fotogalerii najdete ZDE 

Gratulujeme vršovickým judistům a judistkám k medailím a úspěchům a děkujeme za mezinárodní reprezentaci Sokolské župy Jana Podlipného!24.05.2024
Oblastní slet v Brandýse nad Labem - Staré Boleslavi 25.-26. 5. 2024 

▶️▶️▶️▶️▶️▶️▶️▶️▶️▶️▶️▶️▶️▶️▶️▶️▶️▶️▶️▶️▶️▶️ 

Ve dnech 25.-26. 5. 2024 se v Brandýse nad Labem - Staré Boleslavi koná pod záštitou hejtmanky Středočeského kraje a starosty města Brandýs nad Labem – Stará Boleslav Oblastní slet. Oblastní slet pořádají sokolské župy Barákova, Budečská a Jana Podlipného v rámci projektu "SOKOLOVÉ SPOLEČNĚ" s podtitulem "Sláva hrdinům".

Přejeme nám všem radost ze cvičení i z doprovodných akcí. Těšíme se na společný program, na který zveme také diváky z vašich tělocvičných jednot a žup.

SOKOL SPOJUJE!

Účastníte se Oblastního sletu? Nebo se tam chcete podívat jako divák či divačka?

Více informací o Oblastním sletu v Brandýse nad Labem - Staré Boleslavi najdete ZDE

Aktualizace 26. 5. 2024:

Fotogalerii najdete ZDE

První video z vystoupení twirlerek a mažoretek z T.J. Sokol Vysočany najdete na našem YouTube kanálu ZDE

Další sdílená videa najdete také na našem YouTube kanálu v playlistu Činnost našich jednot a župy. Sdílená videa mají název BoleslavVystava, Boleslav a v playlistu Všesokolské slety Sdílená videa mají název V rytmu srdce - Brandýs nad Labem 26.5.2024 a Leporelo - Brandýs nad Labem 26.5.2024. Další sdílená videa mají v názvu název hromadné skladby. Celkové video z průběhu průvodu a ukázkami hromadných skladeb najdete na našem YouTube kanálu ZDE

A video ze zkoušek a generálky najdete ZDE

Aktualizace 27. 5. 2024:

Fotogalerii cvičenců a cvičenek z T.J. Sokol Karlín najdete ZDE

Aktualizace 30. 5. 2024:

Další fotogalerii br. Reichla najdete ZDE

Článek od br. Otakara Macha z T.J. Sokol Prosek najdete ZDE

Aktualizace 7. 6. 2024:

Další fotogalerii od T.J. Sokol Vysočany najdete ZDE24.05.2024
Soutěž v atletice s názvem Kladno hází a Kladenské memoriály 22. 5. 2024 📺💻📱

Dne 22. 5. 2024 se v Kladně (ul. Sportovců 456) konala soutěž v atletice s názvem Kladno hází a Kladenské memoriály. Technicky zajišťoval atletický klub/oddíl A. C. TEPO Kladno.

Sokolskou župu Jana Podlipného reprezentovala v disciplíně HOD OŠTĚPEM 500G - VETERÁNKY Vanda Srbová Marušová (1953) z T.J. Sokol Kbely (ve výsledcích uvedená jako Vanda Srbová).

S výkonem 34.83 se umístila na 1. místě.

Propozice najdete ZDE

Startovní listinu najdete ZDE

Celkové výsledky najdete ZDE

Soutěž byla vysílána živě 📺💻📱. Sdílené video můžete zhlédnout na YouTube kanálu Sokolské župy Jana Podlipného https://www.youtube.com/@zpodlipneho v playlistu Činnost našich jednot a župy. Sdílené video má název Kladno hází and Kladno memorials, Kladno (CZE) - World Athletics Continental Tour Bronze.

Gratulujeme Vandě Srbové Marušové z T.J. Sokol Kbely k 1. místu a zlaté medaili a děkujeme za reprezentaci Sokolské župy Jana Podlipného!

Aktualizace 29. 5. 2024:

Vanda Marušová Srbová k tomu dodává: "Startovala jsem na bronzovém mezinárodním mítinku "Kladno hází" 22. 5. 2024 na "divokou kartu" spolu s nejlepšími českými i evropskými oštěpařkami. Do startovní listiny mě dosadili na poslední chvíli, takže v původní startovce chybím.

Bylo také vysíláno přímým přenosem na ČT2, který byl 22. 5. 2024 v době 16:00 - 18:00 hodin. Představení oštěpařek a moje  první dva pokusy jsou cca v čase 56 min - 1:10 h přímého přenosu." 


Záznam soutěže vysílaného na ČT 2 v přímém přenosu najdete ZDE

 

Přidávám popis házení, jak ho prezentuje můj trenér a manžel Vladimír Srb:


Dobrý den, 

níže posílám odkaz na 2 světové rekordy Vandy Srbové, starostky a členky
T.J. Sokol Praha - Břevnov, hostující v Sokole Kbely, z atletického mítinku v Kladně.

Cca v 56. minutě TV přenosu dochází k nástupu/představení oštěpařek a odchod do závodního sektoru.

V 59. minutě TV přenosu dochází k prvnímu pokusu Vandy Srbové, v novém světovém rekordu v kategorii W70 výkonem 32,80 m, špatně prezentovaném komentátorem jako 32,60 m. Vanda tímto hodem překonala vlastní světový rekord z 20. 4. 2024 (32,69 m) i světový rekord  Američanky Lindy Kohnové (31,88 m) z roku 2023.

V 69.-70. minutě přenosu druhým pokusem dolétá Vandin oštěp na vzdálenost  34,83 m a Vanda Srbová tak vylepšuje světový rekord podruhé v jedné soutěži, a to o více než dva metry.

Pro představu těch, kteří neznají hodnoty tohoto výkonu je nutné vynásobit dosažený výkon 34,83m příslušným koeficientem 2,0006 pro daný věk Vandy Srbové (70 let) . V porovnání s výkony oštěpařek, které v současné době hází, má přepočtený výkon hodnotu 69,68 metrů. Takovýmto přepočteným výkonem by kladenskou soutěž oštěpařek vyhrála;-).

Fotogalerii najdete ZDE22.05.2024
MČR Seniorky B, Naděje mladší B v moderní gymnastice v Milevsku 18.-19. 5. 2024 🤸‍♀️🤸‍♂️🏰🇨🇿 📺💻📱

Ve dnech 18-19. 5. 2024 se ve sportovní hale v Milevsku konalo MČR Seniorky B, Naděje mladší B v moderní gymnastice.

Sokolskou župu Jana Podlipného reprezentovaly moderní gymnastky z T.J. Sokol Karlín a z T.J. Sokol Praha Královské Vinohrady.

Celkové výsledky najdete ZDE (nutno rozkliknout pod video rámečkem příslušnou kategorii)

MČR bylo vysíláno živě 📺💻📱. Sdílená videa můžete zhlédnout na YouTube kanálu Sokolské župy Jana Podlipného https://www.youtube.com/@zpodlipneho v playlistu Činnost našich jednot a župy. Sdílená videa mají název Mistrovsví ČR v moderní gymnastice - SEN B a NML B a Mistrovství ČR v moderní gymnastice - SEN B a NML B - druhý den.

Fotogalerie moderních gymnastek z T.J. Sokol Praha Královské Vinohrady na tomto MČR najdete ZDE a ZDE 

Gratulujeme našim moderním gymnastkám k úspěchům a medailím a děkujeme za reprezentaci Sokolské župy Jana Podlipného!02.05.2024 - aktualizace 22.05.2024
10. ročník festivalu Open House Praha / Otevřené budovy 18.–19. 5. 2024 🏠🏡

Ve dnech 18.-19. 5. 2024 se v Praze uskuteční 10. ročník festivalu Open House Praha / Otevřené budovy. Sokolskou župu jana Podlipného budou na tomto festivalu reprezentovat T.J. Sokol Karlín a T.J. Sokol Praha Královské Vinohrady, kdy se obě sokolovny otevřou veřejnosti, která si je bude moci prohlédnout.

V rámci letošního festivalu Open House Praha budou mít návštěvníci možnost nahlédnout v rámci komentovaných prohlídek i do budovy T.J. Sokol Praha Královské Vinohrady. Nenechte si ujít unikátní příležitost prozkoumat náš historický areál. Naše budova bude zpřístupněná v sobotu 18. 5. 2024 👀

Převzato z:
https://www.facebook.com/sokolprahavinohrady/posts/pfbid0pKai2QTKHhyPYBswnUa6uuc8PKP2fEfSp8ZhSYTe1pnFksdYUeuDVeE692DXxj9Wl

Více o programu v T.J. Sokol Praha Královské Vinohrady 18. 5. 2024 ZDE 

Více o programu v T.J. Sokol Karlín 18.-19. 5. 2024 ZDE

Celý program 10. ročníku ZDE

Děkujeme T.J. Sokol Karlín a T.J. Sokol Praha Královské Vinohrady za reprezentaci Sokolské župy Jana Podlipného!

Aktualizace 22. 5. 2024:

Fotogalerii z T.J. Sokol Karlín najdete ZDE10.05.2024 - aktualizace  16.05.2024
Evropský pohár Kadetů v judu v polské Bílsko-Bílé (BIELSKO BIALA CADET EUROPEAN CUP 2024) 18.-19. 5. 2024 🥋🥋🇵🇱

Ve dnech 18.-19. 5. 2024 se v polské Bílsko-Bílé ve sportovní hale BBOSiR uskuteční Evropský pohár Kadetů v judu v polské Bílsko-Bílé (BIELSKO BIALA CADET EUROPEAN CUP 2024).

Sokolskou župu Jana Podlipného reprezentují na tomto turnaji v kategorii do 52 kg judistka Lada Vondráková (2008) z T.J. Sokol Praha Vršovice a v kategorii nad 70 kg judistka Anna Kroužková (2007).

Českou pozvánku najdete ZDE

Propozice najdete ZDE

Startovní listinu najdete ZDE

Turnaj bude možné sledovat živě na judo.tv ZDE (nutná registrace)

Držíme našim judistkám z T.J. Sokol Praha Vršovice palce k úspěchům a medailím a děkujeme za mezinárodní reprezentaci Sokolské župy Jana Podlipného!22.05.2024
"MINI CARRAMBA SPRING CUP" 20-th International Rhythmic Gymnastics Tourtnament Katowice 18. 5. 2024 🤸‍♀️🤸‍♂️🇵🇱

Dne 18. 5. 2024 se v polských Katovicích konal mezinárodní pohár s názvem "MINI CARRAMBA SPRING CUP" 20-th International Rhythmic Gymnastics Tourtnament.

Sokolskou župu Jana Podlipného reprezentovaly moderní gymnastky z T.J. Sokol Praha Královské Vinohrady.

Pozvánku najdete ZDE

Video pozvánku můžete zhlédnout na YouTube kanálu Sokolské župy Jana Podlipného https://www.youtube.com/@zpodlipneho v playlistu Činnost našich jednot a župy. Sdílené video má název 𝐙𝐀𝐏𝐑𝐀𝐒𝐙𝐀𝐌𝐘 - 🌸🌷🌼 𝐌𝐈𝐍𝐈 𝐂𝐀𝐑𝐑𝐀𝐌𝐁𝐀 𝐒𝐏𝐑𝐈𝐍𝐆 𝐂𝐔𝐏 𝟐𝟎𝟐𝟒🌸🌷🌼.

Propozice najdete ZDE

Startovní listinu najdete ZDE (nutno kliknout na přihlášky)

Fotogalerii najdete ZDE

Výsledky našich moderních gymnastek z T.J. Sokol Praha Královské Vinohrady:

Soňa celkově 1 🏆 (bn 🥇 obruč 🥇)

Saša celkově 3 🏆 (bn 🥉kuželky 🥉)

Táňa celkově 1🏆 (kuželky🥇 stuha 🥇 míč 🥈)

Gratulujeme našim moderním gymnastkám z T.J. Sokol Praha Královské Vinohrady k úspěchům a medailím a děkujeme za mezinárodní reprezentaci Sokolské župy Jana Podlipného!16.05.2024 - aktualizace 22. 5. 2024
2. závod Českého poháru 2024 ve skocích na trampolínách v Odoleně Vodě 18. 5. 2024

Dne 18. 5. 2024 se ve Sportovní hale v Odoleně Vodě koná 2. závod Českého poháru 2024 ve skocích na trampolínách.

Sokolskou župu Jana Podlipného reprezentuje v kategorii Žákyně jednotlivkyně (2016 - 2012) gymnastka Zuzana Kotková (2012) z T.J. Sokol Žižkov II.

Propozice najdete ZDE

Časový harmonogram najdete ZDE

Startovní pořadí najdete ZDE

Startovní listinu najdete ZDE (nutno kliknout na přihlášky)

Držíme naší gymnastce Zuzaně Kotkové z T.J. Sokol Žižkov II palce k úspěchu a medaili a děkujeme za reprezentaci Sokolské župy Jana Podlipného!


22.05.2024

Běžecký závod v Oboře Hvězda v Praze 6 Fyziorun
16. 5. 2024 🏃‍♂️🏃‍♀️

Závod v běhu na 5km se konal ve čtvrtek 16. 5. 2024 za větrného počasí. Dva běžci z T.J. Sokol Praha Královské Vinohrady se zde neztratili. Vojta Bližňák (1983) skončil na 2. místě a Vítězslav Král (1976) na 6. místě ze 78 mužů.

Vítězslav Král, atletický oddíl T.J. Sokol Praha Královské Vinohrady

Celkové výsledky najdete ZDE

Dva obrázky najdete ZDE

Gratulujeme našim dvěma běžcům k úspěchům a medaili a děkujeme za reprezentaci Sokolské župy Jana Podlipného!16.05.2024
Velká cena Litvínova U8, U10, U12, U14 v judu 11. 5. 2024 🥋🥋🥋🥋🥋🥋🥋🥋🥋🥋🥋🥋🥋

V sobotu 11.5. se judisti a judistky z T.J. Sokol Praha Vršovice zúčastnili VC Litvínova. Závod byl určen pro kategorie U8 – U14. Z našeho oddílu bojovalo 13 dětí (škoda, že nebylo více….).

5 dětí si odvezlo zlaté medaile (Toník Horák, Vincent Souček, Kája Musilová, Julie Nováková a Adam Kaleta), 4 děti medaile stříbrné a jeden bronzovou.

1.místa:
Horák Antonín      U10   26 kg   2/0
Souček Vincent     U10   28 kg    1/1
Musilová Kája        U10   33 kg   2/0
Nováková Julie      U12   44 kg   3/0
Kaleta Adam          U14   46 kg   6/0

2.místa:
Bobáĺ Frederik      U10   29 kg   1/1
Bobáĺová Lily        U10   42 kg   2/1
Voříšková Adéla   U14   52 kg   0/2
Souček Oskar       U14   55 kg   0/2

3.místo:
Kovačka Vojta       U12   42 kg   1/2

bez um.:
Krejčí Jáchym       U12   38 kg   2/3
Petráš Adam        U14   38 kg   0/2
Prášek Jakub        U14   66 kg   0/3

Propozice najdete ZDE

Dva obrázky najdete ZDE a ZDE

Převzato z: https://judovrsovice.cz/vc-litvinova/ 

a z: https://judovrsovice.cz/vc-litvinova-11-5-24/

Obrázkové video neboli prezentaci z Velké ceny Litvínova U8, U10, U12, U14 v judu  11. 5. 2024 můžete zhlédnout ZDE

Gratulujeme našim judistům a judistkám z T.J. Sokol Praha Vršovice k úspěchům a medailím a děkujeme za reprezentaci Sokolské župy Jana Podlipného!15.05.2024

Čarodějnický rej v T.J. Sokol Hostivař 30. 4. 2024
🧙🏼‍♀️🧹🧙🏼‍♀️🧹🧙🏼‍♀️🧹🧙🏼‍♀️🧹🧙🏼‍♀️🧹🧙🏼‍♀️🧹🧙🏼‍♀️🧹🪔🩹▶️

Dne 30. 4. 2024 se v T.J. Sokol Hostivař konal Čarodějnický rej.

Od 17.00 hodin bylo soutěžní odpoledne pro děti. V 19.00 hodin došlo na zapálení hranice s čarodějnicí a opékání buřtů.

Fotogalerii najdete ZDE

Obrázkové video neboli prezentaci můžete zhlédnout na YouTube kanálu Sokolské župy Jana Podlipného https://www.youtube.com/@zpodlipneho v playlistu Činnost našich jednot a župy ZDE14.05.2024
Kateřina Laciná (odchovankyně oddílu pozemního hokeje T.J. Sokol Kbely) stříbrná v belgické nejvyšší lize květen 2024. 🏑

LACI FINÁLE 🏑| pocity Kačky přímo po finále nejvyšší belgické ligy a krásném druhém místu 🥈 můžete zhlédnout v tomto videu ZDE

Gratulujeme k úspěchu a děkujeme oddílu pozemního hokeje T.J. Sokol Kbely za odchování výborných hráčů a hráček pozemního hokeje.

Převzato z:
https://www.facebook.com/ph.kbely/posts/pfbid02Ft1MBBTiQvRpAcUnDar7FKBEHg4VrMfQDmbpE7g5Ekvyrp2S7556DvU2GKyrXVHRl14.05.2024

Mladší žákyně U12 pozemního hokeje T.J. Sokol Kbely hrály proti adeptkám o titul na pražské Slavii 12. 5. 2024 🏑

Naše mladší žákyně hrály proti adeptkám o titul. Budeme se těšit na report od trenérek, aby nám popsaly, jak favoritky potrápily.

❤🏑❤

GO!KBELY

Jak to dopadlo můžete zhlédnout v tomto obrázku ZDE

Převzato z:
https://www.facebook.com/ph.kbely/posts/pfbid06uWgCVJ1EUEVvweyygaqJ2VoxaWSTFD3CdGNiEfXjdx3SsZ5GjeMmtJcZZeLjMPAl

V reportu Aničky Grieblové se dozvíme, jak naše mladší žákyně bojovaly o body s týmy, bojující o titul mistra ČR. 

Dnešní den nás čekaly zápasy se Slávií a Mnichovicemi. 

Přijely jsme oslabené o obránce, ale s velikým nasazením jsme nastoupily proti týmu Slávie. Z mého pohledu to byl velice dobře odehraný zápas. I přes prohru jsme měly mnoho šancí u soupeřovi branky, avšak konečná střela nám né a né vyjít. Myslím, že kdyby jsme byly v plné síle tak zápas dopadl jinak. 

Do druhého zápasu jsme šly unavenější. Bohužel to bylo vidět i na hře. Dalším negativním faktorem bylo veliké vedro při druhém zápasu. Mnichovice nám vstřelily hned v první minutě první branku. V druhé polovině zápasu jsme začaly hrát naší hru, už jsme si rozebíraly hráčky a začaly tlačit. Holčina z Mnichovic nám zranila naši univerzální hráčku Theu a holkám začaly docházet síly. Do poslední chvíle holky bojovaly co to šlo, ale hra se nám otočit nepodařila. 

Ze zápasu jedeme se vztyčenými hlavami a na příští zápasy se poučíme z našich chyb.

Anča

Obrázek najdete ZDE

Fotogalerie objektivem p. Douši ZDE

Převzato z: https://www.phkbely.cz/index.php/mladsi-zakyne-a-jejich-dvojzapas-ve-kbelich/

Držíme mladším žákyním U12 z oddílu pozemního hokeje T.J. Sokol Kbely palce k úspěchům a děkujeme za reprezentaci Sokolské župy Jana Podlipného!14.05.2024

Benjaminci (U8) oddílu pozemního hokeje T.J. Sokol Kbely na turnaji v Mnichovicích 12. 5. 2024 🏑

Za tým trenérů našich benjamínků napsal report z turnaje z Mnichovic Petr Hajšl. Odkaz na fotografie najdete na konci článku.

❤🏑❤

GO!KBELY

V neděli jsme vyrazili s jedním týmem kategorie U8 na silně obsazený turnaj do Mnichovic, kde se hrál souběžně i turnaj kategorie U6.

Za slunečného počasí jsme odehráli pět zápasů, ve kterých byly vidět hezké hokejové akce. Zároveň nám ukázal, na čem máme během tréninků zapracovat. Při vyhlášení hráči dostali hvězdičkové medaile, diplom, lízátko a zmrzlinu.

Za týden v sobotu pořádáme turnaje U6 a U8 u nás ve Kbelích a doufáme, že postavíme více týmů v kategorii U8 a tým v U6. 

Za trenéry Petr

Obrázek najdete ZDE

Fotogalerii najdete ZDE

Převzato z: https://www.phkbely.cz/index.php/nedelni-dopoledne-v-mnichovicich/

Držíme benjamínkům U8 oddílu pozemního hokeje T.J. Sokol Kbely palce k úspěchům a děkujeme za reprezentaci Sokolské župy Jana Podlipného!14.05.2024
Poslední kolo žákovské ligy pro starší žákyně z oddílu házené T.J. Sokol Kobylisy II 11. 5. 2024 🤾‍♀️

Starší žákyně oddílu házené T.J. Sokol Kobylisy II odehrály 11. 5. 2024 poslední kolo žákovské ligy!! Děkujeme všem rodičům za podporu v této sezoně!💛🖤

Obrázek najdete ZDE

Převzato z:
https://www.facebook.com/sokolkobylisy2/posts/pfbid0WhATAnrsKvUHnEAv5BTKJF7Xa683mDsSzBSYNPhA21XMG91NP3sMdgFQjzzA7Q7hl?locale=cs_CZ

Držíme starším žákyním z T.J. Sokol Kobylisy II palce k dalším úspěchům a děkujeme za reprezentaci Sokolské župy Jana Podlipného!14.05.2024
XXXI. ročník memoriálu Karla Šulce v házené v Plzni 4.-6. 5. 2024 a 11.-12. 5. 2024 🤾‍♀️🤾‍♀️📺💻📱▶️

Memoriál Karla Šulce je největší turnaj pro nejmenší házenkářky. Hraje se v kategoriích Přípravka (bez výsledků), Minižačky 4+1 Amatér (bez výsledků), Minižačky 4+1 Profi (na výsledky), Minižačky 6+1, Mladší žačky. V roce 2015 se hrálo výjimečně také v kategorii Starší žačky. Každoročně do Plzně přijíždí více než 70 družstev z Čech i Moravy (v roce 2019 to bylo 88 družstev, 907 hráček) a stovky dospělých (trenérů, vedoucích a fanoušků).

Turnaj se koná vždy začátkem května (zpravidla druhý květnový víkend). Velkou výhodou turnaje je, že vše je pohromadě – hraje se na několika hřištích v areálu 31. ZŠ Plzeň. Zde se družstva také stravují. Ubytování je zajištěno ve školních třídách a tělocvičnách.

Turnaj je o dětech a pro děti. Tomu odpovídá i bohatý doprovodný program (zdarma skákací hrad, večerní promítání, soutěž v sedmičkách, v loňském roce přijeli i hasiči s pěnou :-).

V roce 2011 turnaj získal prestižní ocenění Českého svazu házené Czech Handball Made!

Pořadatelem je házenkářský klub DHC Plzeň.

Sokolskou župu Jana Podlipného reprezentovalo několik družstev z T.J. Sokol Praha Vršovice a z T.J. Sokol Kobylisy II.

T.J. Sokol Praha Vršovice k tomuto turnaji dodávají:

Své házenkářské dovednosti v sobotu 11. května předváděli také vršovičtí nejmenší... a to hned na dvou bezva turnajích💪😍

V Plzni se konal Memoriál Karla Šulce 4+1, kterého se jeden zúčastnil (mimo soutěž) tým minižákyň a také tým přípravky dívek. Holčičky (i jejich trenérkami 😊) si turnaj moc užily a nasbíraly spousty zkušeností a krásných vzpomínek. 💪😍

Druhý turnaj probíhal v Praze na Lokomotivě Vršovice. Tady válčily a "válely" 😊 dva týmy - mini a smíšená přípravka. A byla to jízda!

Převzato z:
https://www.facebook.com/SokolVrsovice/posts/pfbid02QXAvsDwUhZnvEHEsj2oQdcWVQ6kcadJqNFpxmrVwNHsdTmzwew6SjqPRFh3sqNBfl

Fotogalerii vršovických házenkářek najdete ZDE a ZDE

T.J. Sokol Kobylisy II k tomuto turnaji dodávají:

Mini na @memorialkarlasulce 6+1!💛🖤 Po 4 prohrách a 2 výhrách v základní skupině jsme postoupily do boje o 13.-18. místo, kde jsme najely na vítěznou vlnu a bez větších problémů tuto postupovou skupinu ovládly.💪 Mimo to jsme si odvezly i cenu Fair play, jako družstvo bez jediného vyloučení!🤯 Tahounem tentokrát byla Sofka, která byla oceněna nejlepší hráčkou družstva.👏

Naše nejmenší naděje 11. 5. 2024 předvedly svoje síly na @memorialkarlasulce!  👏 I přes velkou marodku jsme odehrály zápasy za 3 týmy. Tým Profi se umístil na 5. místě z 10 družstev. Týmy Amatér a Přípravka hrály bez počítání skóre se soupeři, které ještě nikdy nepotkaly. 💪 Mimo spousty nových zkušeností a zábavy v hasičské pěně si odvážíme i cenu nejmladší hráčky turnaje - Lojzy. 💛🖤🦗

Převzato z: https://www.facebook.com/sokolkobylisy2/posts/pfbid028vaqfHq9B3zaj3KTnYpThXjRvmXNbXc1heaWZmY6z8w6TKmmEST36oTjWEYeNy8wl

Fotogalerii házenkářek z T.J. Sokol Kobylisy II najdete ZDE, ZDE a ZDE

Video házenkářek z T.J. Sokol Kobylisy II z prvního dne memoriálu najdete ZDE

Celkové výsledky najdete ZDE (nutno vždy rozkliknou příslušné kategorie v oranžových rámečcích. Jako první se zobrazuje kategorie Profi 4+1.).

Celkové fotogalerie najdete ZDE, ZDE, ZDE, ZDE a ZDE

Memoriál Karla Šulce byl vysílán živě 📺💻📱. Sdílená videa můžete zhlédnout na na YouTube kanálu Sokolské župy Jana Podlipného https://www.youtube.com/@zpodlipneho v playlistu Činnost našich jednot a župy. Sdílená videa mají název MEMORIÁL KARLA ŠULCE - DEN PRVNÍ DHC PLZEŇ HÁZENÁ, MEMORIÁL KARLA ŠULCE - Den druhý - DHC Plzeň - házená, MEMORIÁL KARLA ŠULCE - Den druhý - DHC Plzeň - házená, MEMORIÁL KARLA ŠULCE - Den druhý - DHC Plzeň - házená, MEMORIÁL KARLA ŠULCE - Den druhý - DHC Plzeň - házená, MEMORIÁL KARLA ŠULCE - Den druhý - DHC Plzeň - házená, MEMORIÁL KARLA ŠULCE - Den třetí - DHC Plzeň - házená Finále a MEMORIÁL KARLA ŠULCE - Den druhý - DHC Plzeň - házená Vyhlášení výsledků.

Obrázkové video neboli prezentaci házenkářek z T.J. Sokol Praha Vršovice na tomto turnaji můžete zhlédnout také na našem YouTube kanálu ve stejném playlistu ZDE

Gratulujeme našim házenkářkám k úspěchům a děkujeme za reprezentaci Sokolské župy Jana Podlipného!12.05.2024
Události v oddílu házené T.J. Sokol Praha Vršovice 4.-11. 5. 2024 🤾‍♀️🤾‍♂️

Mladší dorostenky "B" vezou 4. 5. 2024 z Poličky 2 body po výhře 30:21 a upevňují tak svou medailovou 🥈 pozici v lize Vysočina 💪💪 Skončili na 2. místě.

Holky, děkujeme 😍😍

Statistiku utkání proti SK Polička 4. 5. 2024 najdete ZDE

Obrázek Mladších dorostenek B z T.J. Sokol Praha Vršovice najdete ZDE

Převzato z:
https://www.facebook.com/SokolVrsovice/posts/pfbid0bBxR14FNkf3Bv1DWdGK9fjs8mV2nnATAg3i3puLrRE941XdQgxNMGFVMvfjcBv8Wl?locale=cs_CZ

Gratulujeme k  úspěchu a medaili a děkujeme za reprezentaci Sokolské župy Jana Podlipného!

⚠️ Poslední kolo ligových soutěží 5. 5. 2024⚠️

Podaří se mužům sebrat síly, vyhrát v Bohunicích a zachránit soutěž?

Podaří se ženám zvítězit, udržet "bednu vítězů" a protáhnout si sezónu? 🤔

Starší dorostenky i přes obrovské jarní zlepšení zůstávají i před posledním kolem bez bodů... Podaří se jim zaskočit už jasné vítězky ze Slavie?

Mladší dorostenky mají šanci zabojovat o posun v tabulce 2. ligy, pokud 5. 5. 2024 dokáží zvítězit, zakončí sezónu na krásném 4. místě.

5. 5. 2024 je tedy opravdu o co hrát!!!

Držíme palce ✊✊

Obrázek se seznamem zápasů Mladších dorostenek 5. 5. 2024 najdete ZDE

Převzato z:
https://www.facebook.com/SokolVrsovice/posts/pfbid0itja4AsNiT2Q8TR2SRV2DGGJ2N3gCZXk9RqqqgLYPs5oyP6MM1wEH9MYZPwkwBJHl?locale=cs_CZ

⚠️⚠️⚠️Tak jsme druhé no a co ⚠️⚠️⚠️ Ženy "A" hájí 5. 5. 2024 domácí pevnost a končí v 1. lize na 2. místě.

Zároveň by měly získat právo odehrát baráž o Mol ligu 👍💪💪💪💪

Obrázek najdete ZDE

Převzato z:
https://www.facebook.com/SokolVrsovice/posts/pfbid08keSRbmcSrvPveyApb9EHyZa17ukRdv1Ai2qoCiCbXW9HxZXwRcasYWD1i62Ad48l?locale=cs_CZ

Gratulujeme k postupu do baráže o MOL ligu, držíme palce k dalším úspěchům a děkujeme za reprezentaci Sokolské župy Jana Podlipného!

⚠️⚠️⚠️ 1. liga zachráněna ⚠️⚠️⚠️

Muži "A" vítězí  5. 5. 2024 v Bohunicích 29:28 a to jim na záchranu 1. ligy stačí 💪

Obrázek najdete ZDE

Převzato z:
https://www.facebook.com/SokolVrsovice/posts/pfbid0CufzGtUDMh2A4TBQTr1n2wcmHJPRb4EGLtPj3hEs9XFyVgRKQPQdBXvLfG34HmZ5l?locale=cs_CZ

Gratulujeme k setrvání v 1. lize a děkujeme za reprezentaci Sokolské župy Jana Podlipného!

Minižáci 5. 5. 2024 odehráli na Kobylisích další turnaj ze série Handball Life liga mini 6+1. 😍

 "Dnes jsme byli bez více jak poloviny týmu, děvčat, které jsou s mladšími žákyněmi na Memoriálu Karla Šulce, a tak dnes sbírali zkušenosti především nováčci a méně zkušení hráči. Všichni bojovali, užívali si velkou házenou a máme ze všech velkou radost 😁" .

Obrázek najdete ZDE

Převzato z:
https://www.facebook.com/SokolVrsovice/posts/pfbid02U1ySRsZfALkjH8x17VZktSwMXXvMqp4QyUApiewrQTkF1htH8e639WHPBV657UN8l?locale=cs_CZ

Držíme minižákům  z oddílu házené T.J. Sokol Praha Vršovice palce k úspěchům a děkujeme za reprezentaci Sokolské župy Jana Podlipného!

Mladší dorostenky vítězí 5. 5. 2024 s DHC Slavia Praha 24:23 ⚠️⚠️

Sezónu tak zakončí na neoblíbeném, ale krásném 4. místě 💪💪

Obrázek najdete ZDE

Převzato z:
https://www.facebook.com/SokolVrsovice/posts/pfbid02LaV4y8c7B99an3xsL2oXwftDuMjtCoVe5PiCABhbjSu3FUAWyvRVnVQ8vwiy2qrvl?locale=cs_CZ

Gratulujeme ke krásnému 4. místu a děkujeme za reprezentaci Sokolské župy Jana Podlipného!

Ženy "A" dokázaly v letošní sezóně vyrovnat klubové historické maximum ze sezóny 2021/2022 - v první lize skončily opět na krásném 2. místě 🥈💪

Letos je úspěch však ještě navýšen o možnost zahrát si baráž o nejvyšší ligu - československou MOL ligu. (Na prvním místě 1. ligy se umístila záloha interligového Baníku Most). 

Přesně za týden 18. 5. 2024 odehrají ženy první ze dvou utkání proti Hodonínu. Přijďte naše ženy podpořit a udělat zápasu skvělou atmosféru 📣📣

⚠️⚠️ POZOR! Utkání proběhne netradičně v hale Lokomotivy Vršovice ⚠️⚠️

Seznam utkání v Baráži o MOL ligu 18. 5. a 25. 5. 2024 najdete ZDE

Převzato z:
https://www.facebook.com/SokolVrsovice/posts/pfbid021rwFtcYKBZ8G42FgjRLuwJgChcwVmbv1YeXv44YpT4g1Wfa1p9kQ676FxMNRcRpsl?locale=cs_CZ

8 statečných odehrálo 11. 5. 2024 další turnaj Pražského přeboru ml. žactva B. Pět holek doplněných třemi kluky odehrálo tři zápasy s bilancí 1 výhra a dvě prohry.

"Všichni nechali na hřišti všechny síly. Nenechali se zastrašit ani hodně běhavým Chodovem, a i když nás nakonec porazil, smekám před týmem 🎩 Jen únava a nepřesná střelba nás stály zápas stejně jako s Loko. Už se těšíme na poslední turnaj, kde budeme ve větším počtu a budeme hájit první místo v tabulce B ✊✊✊", hodnotí turnaj Pavel Tůma.

Obrázek najdete ZDE

Seznam utkání aj. 2. kola Nadstavbové části Pražského přeboru skupin A i B najdete ZDE (nutno rozkliknout dvojku v kolečku u skupiny A či se překliknout na skupinu B a také kliknout na dvojku v kolečku, aby jste zobrazily zápasy 11. 5. 2024 o kterých se píše v článku.

Převzato z:
https://www.facebook.com/SokolVrsovice/posts/pfbid0hEQpRRC9tnGerE8ap6CYYbTc7vABuV4ATTFxnLPwpDT4GbTrbXDkiVEiffgoJZeql?locale=cs_CZ a redakčně doplněno

Držíme palce k uhájení 1. místa v tabulce a děkujeme za reprezentaci Sokolské župy Jana Podlipného!

Mladší žáci "A" dnes bojovali o cenné body v nadstavbové skupině A v pražských Kobylisích🤾‍♀️.

Trenérky Silva Matušinská a Kačka Zelená hodnotí turnaj takto:

"V oslabené sestavě kluci bojovali od prvního do posledního zápasu. V prvním, velmi vyrovnaném, zápase proti Kobylisím stálo více házenkářského štěstí na straně soupeře a skončil tím nejtěsnějším rozdílem pro kluky z Kobylis. Další dva zápasy (Úvaly a Dukla) kluci dominovali a oba soupeře jasně porazili💪. Poslední zápas proti Lokotce už byl ve znamení únavy a po dramatické koncovce berou kluci zaslouženou remízu. Musíme kluky pochválit za celý turnaj, chyby pochopitelně byly, ale vše vyvážili bojovností a chutí dokázat, že i v neúplné sestavě lze hrát krásnou, chytrou a pohlednou házenou. Jsme rády, že se do zápasů promítají naučené dovednosti z tréninků a že jsou kluci skvělý tým, ve kterém každý hráč na hřišti je platnou a nepostradatelnou součástí týmu. A v tom je jejich obrovská sila - jsou tým, na hřišti i mimo něj💪👍👏".

Obrázek najdete ZDE

Převzato z:
https://www.facebook.com/SokolVrsovice/posts/pfbid02ihV6A5ERfD7nXMTa7U6qF4aXXepUQ5E7j24vX8BTnQgCm6RWgfEfEZAn8pZ2iJUol?locale=cs_CZ

Gratulujeme Mladším žákům "A" k získání cenných bodů a děkujeme za reprezentaci Sokolské župy Jana Podlipného!11.05.2024
Trenér juniorů z florbalového oddílu SKV z T.J. Sokol Praha Královské Vinohrady Robert Pitoňák: Líbí se mi, jak se v klubu pracuje s hráči 👨🏼‍🦯🥅

Robert Pitoňák má za sebou první rok v pozici kouče juniorů. Cílem bylo připravit tým na nadcházející ročník, ve kterém se SKV pokusí kvalifikovat se do CE ligy. Kouč juniorského týmu se teď mohl ohlédnout za dosavadními výsledky a progresem a přidat cíle pro příští sezonu.

Jak bys zhodnotil uplynulou sezonu z pohledu juniorů?

„Do sezony jsme vstupovali s vědomím, že počty hráčů jsou nízké, a tak jsme naší kategorii museli doplňovat hráči z dorostu. Hlavním cílem bylo stabilizovat kádr juniorské kategorie a hráče připravit na další sezonu 2024/2025. Z mého pohledu jsme tento cíl splnili. Vím, že to nebyla lehký ročník pro žádného z hráčů juniorského týmu, bylo nás málo a mnohdy kluci do posledních chvíle nevěděli, kteří borci doplní tým pro víkendové ligové zápasy. I přesto pilně a usilovně pracovali a během sezony se výkonnostně posouvali, za to jim patří můj velký dík.“ 

Celý rozhovor najdete ZDE

Držíme florbalistům juniorům palce k budoucím úspěchům a medailím a postupu do CE ligy a děkujeme za reprezentaci Sokolské župy Jana Podlipného!11.05.2024
Mužské áčko z florbalového oddílu SKV z T.J. Sokol Praha Královské Vinohrady odstartovalo letní přípravné období před sezonou 2024/2025 👨🏼‍🦯🥅

Mužský A tým pod vedením kondičního trenéra Boleslava Kytky odstartoval letní přípravu. První trénink absolvovali sokolové na atletickém ovále u Rieger arény. V nadcházejících týdnech budou nabírat kondici na nový ročník.

V kádru áčka už nefiguruje švýcarský útočník Daniel Keller, který se vrátil do Švýcarska a bude od nové sezony nastupovat za Waldkirch St. Gallen. 

Obrázek mužského áčka z SKV z T.J. Sokol Praha Královské Vinohrady najdete ZDE

Převzato z:
https://www.skvflorbal.cz/clanek/2368-muzske_acko_odstartovalo_letni_pripravne_obdobi_pred_sezonou_2024202511.05.2024
Historicky první světový šampionát ve hře 3 na 3 ve florbale ve finském Lahti (3v3 World Floorball Championships 2024 11.-12. 5. 2024 |Lahti|Finland) 11.-12. 5. 2024 👩🏼‍🦯👩🏼‍🦯👩🏼‍🦯👩🏼‍🦯👩🏼‍🦯👩🏼‍🦯👩🏼‍🦯👩🏼‍🦯🥅🇫🇮 📺💻📱

Ve dnech 11.-12. 5. 2024 se ve finském Lahti koná historicky první světový šampionát ve hře 3 na 3 ve florbale. V souvislosti s mistrovstvím světa ve florbale žen do 19 let 3v3 WFC se bude hrát na stejném místě – Lahti Sports & Fair Centre.

Bude přijato maximálně 48 týmů (24 mužů a 24 žen). Pokud není dosaženo maximálního počtu 24 týmů registrovaných v jednom pohlaví, může být povoleno zvýšit počet registrovaných týmů v druhém pohlaví až na celkový počet maximálně 48 týmů.

Registrace budou přijímány pouze od národních asociací a každá asociace může zaregistrovat dva (2) týmy pro každé pohlaví. Přihlášky budou přijímány podle kritérií stanovených v Pravidlech soutěže 3v3 WFC 2024.

V každém týmu může být až 10 hráčů (8 hráčů v poli + 2 brankáři) plus 2 funkcionáři týmu.

3v3 WFC se bude hrát podle pravidel hry IFF 3v3 WFC 2024.

Sokolskou župu Jana Podlipného reprezentuje několik současných hráček florbalu z florbalového klubu SKV T.J. Sokol Praha Královské Vinohrady. Reprezentovat tam bude i několik bývalých hráček SKV.

Pár dní před odletem jsme vyzpovídali Anetu Nigrinovou, která tým dávala dohromady. Celý rozhovor najdete ZDE

Na mistrovství světa reprezentují ČR a některé i Sokolskou župu Jana Podlipného brankářky Karolína Červová a Daniela Kreisingerová a hráčky Nikola Bursová, Anežka Dobisíková, Eliška Hladíková, Ivana Hrušková, Kateřina Radostová a Natalie Vesecká. 

Obrázek reprezentačního týmu ČR najdete ZDE

Program mužských a ženských zápasů najdete ZDE

Existuje několik věcí, které se liší od běžného formátu florbalu. Zde je seznam věcí, které byste měli vědět o mistrovství světa ve florbalu 3v3.

SQUAD

ČAS NA HRANÍ

BRANKÁŘI

HIT-INS & FREE-HITS

PENALTOVÉ STŘELBY

Převzato z: https://floorball.sport/3v3wfc2024/

První dojmy z tohoto historického prvního mistrovství světa ve Florbalu 3 na 3 můžete zhlédnout v tomto videu ZDE

Historicky první mistrovství světa ve florbale 3 na 3 můžete sletovat živě 📺💻📱na YouTube kanálu Sokolské župy Jana Podlipného https://www.youtube.com/@zpodlipneho v playlistu Činnost našich jednot a župy.

Sdílená videa mají název 3V3 World Floorball Championships 2024 - Live Broadcast Court 4, 3V3 World Floorball Championships 2024 - Live Broadcast Court 4, 3V3 World Floorball Championships 2024 - Live Broadcast Court 4

Gratulujeme našim florbalistkám z SKV k nominaci na MS ve florbalu 3 na 3 ve finském Lahti, držíme české reprezentaci palce k úspěchu a medaili a děkujeme našim florbalistkám z florbalového klubu SKV z T.J. Sokol Praha Královské Vinohrady za mezinárodní reprezentaci Sokolské župy Jana Podlipného!07.05.2024 - aktualizace 10.05.2024
MČR a Mezinárodní závod v moderní gymnastice kategorií Juniorky B a Naděje starší B 11.-12. 5. 2024 🤸‍♀️🤸‍♂️

Ve dnech 11.-12. 5. 2024 se ve Sportovní hale TJ Tesla Brno uskuteční MČR a Mezinárodní závod v moderní gymnastice kategorií Juniorky B a Naděje starší B.

Sokolskou župu Jana Podlipného reprezentují moderní gymnastky z T.J. Sokol Praha Královské Vinohrady a z T.J. Sokol Karlín.

 Na MČR Naděje starší B (2011-2012) 12. 5. 2024 naší župu reprezentují moderní gymnastky Barbora Šonková (2012) z T.J. Sokol Praha Královské Vinohrady, Sofiia Korovina (2012) z T.J. Sokol Karlín a Vladislava Duldiier (2011) z T.J. Sokol Karlín.

Pozvánku na MČR a mezinárodní závod v moderní gymnastice kategorii Juniorky B a Naděje starší B 11.-12. 5. 2024 najdete ZDE

Propozice najdete Juniorky B ZDE (uloží se do PC)

Propozice Naděje starší B ZDE (uloží se do PC)

Startovní listinu najdete ZDE 

Časový harmonogram vystoupení Sobota 11. 5. 2024 ZDE

Časový harmonogram vystoupení Neděle 12. 5. 2024 ZDE

Držíme našim třem moderním gymnastkám z T.J. Sokol Praha Královské Vinohrady a z T.J. Sokol Karlín palce k úspěchům a medailím a děkujeme za reprezentaci Sokolské župy Jana Podlipného!10.05.2024
Mezinárodní turnaj v judu APOLON OPEN 2024 ve Slovinském Mariboru U12, U14, U16 a U18 11.-12. 5. 2024🥋🥋🇸🇮 📺💻📱

Ve dnech 11.-12. 5. 2024 se ve slovinském Mariboru ve sportovní hale Hoče uskuteční mezinárodní turnaj v judu s názvem APOLON OPEN 2024. Turnaj se koná pro kategorie U12, U14, U16 a U18. Turnaj pořádá Judo Klub Apolon. V sobotu zápasí kategorie U16 a U18 a v neděli to jsou kategorie U12 a U14.

Sokolskou župu Jana Podlipného na tomto turnaji reprezentují judisti a judistky z T.J. Sokol Praha Vršovice.

Propozice v angličtině najdete ZDE

Startovní listinu najdete ZDE

Rozlosování najdete ZDE

Celkové výsledky najdete ZDE (nutno v zeleném rámečku vlevo rozkliknout příslušné kategorie)

Držíme našim judistům a judistkám z T.J. Sokol Praha Vršovice palce k úspěchům a medailím a děkujeme za mezinárodní reprezentaci Sokolské župy Jana Podlipného!

Aktualizace 13. 5. 2024:

Z českých oddílů byl nejúspěšnější T.J. Sokol Praha Vršovice (13.místo), před námi byl jen český výběr kategorie U16. 

1. místo Daňková Karolína - U14 do 57 kg - byla vyhlášena nejtechničtější závodnicí kategorie U14!

1. místo Musilová Lilian - U12 do 30 kg

3. místo Svoboda Jakub - U14 do 60 kg

7. místo Oríšková Evelína - U14 do 52 kg

7. místo Šimek Štěpán - U14 do 55 kg

9. místo Bulis David - U18 do 55 kg

Obrázek najdete ZDE

Dáša Banszelová, oddíl judo T.J. Sokol Praha Vršovice 

Aktualizace 15. 6. 2024:

Mezinárodní turnaj v judu bylo možné sledovat živě 📺💻📱. Sdílená videa (přidána dodatečně) můžete zhlédnout na na YouTube kanálu Sokolské župy Jana Podlipného https://www.youtube.com/@zpodlipneho v playlistu Činnost našich jednot a župy. Sdílená videa mají název APOLON OPEN 2024 - TATAMI 1, APOLON OPEN 2024 - TATAMI 2, APOLON OPEN 2024 - TATAMI 3, APOLON OPEN 2024 - TATAMI 4 a APOLON OPEN 2024 - TATAMI 5.10.05.2024
NOMINAČNÍ ZÁVOD PRO LETNÍ OLYMPIÁDU DĚTÍ A MLÁDEŽE v atletice v Praze na Děkance 8. 5. 2024 🏃‍♀️🏃🚧🏌

Dne 8. 5. 2024 se na pražské Děkance (Děkanská vinice I, 987/5, Praha 4) uskutečnil Nominační závod pro Letní olympiádu dětí a mládeže.

Závodilo se v atletických disciplínách.

Sokolskou župu Jana Podlipného reprezentovali atleti a atletky z T.J. Sokol Praha Královské Vinohrady.

V disciplíně 60 M - ML. ŽÁCI (Běh) BĚH 03 (ST, 8.5.2024 - 14:25)  se na 4. místě s výkonem 09.67 umístil atlet Matyáš Pejsar (2012) z T.J. Sokol Praha Královské Vinohrady.

V disciplíně 60 M - ŽÁKYNĚ (Běh) BĚH 06 (ST, 8.5.2024 - 14:50) se na 2. místě s výkonem 08.84 umístila atletka Anna Trávníčková (2009) z T.J. Sokol Praha Královské Vinohrady.

V disciplíně 60 M - ML. ŽÁKYNĚ (Běh) BĚH 04 (ST, 8.5.2024 - 14:00) se na 4. místě s výkonem 09.35 umístila atletka Irena Zemanová (2012) z T.J. Sokol Praha Královské Vinohrady.

V disciplíně 300 M - ŽÁCI (Běh) BĚH 05 (ST, 8.5.2024 - 17:00) se na 4. místě s výkonem 46.89 umístil atlet Teodor Fischer (2010) z T.J. Sokol Praha Královské Vinohrady.

V disciplíně 800 M - ML. ŽÁCI (ST, 8.5.2024 - 15:55) se na 8. místě s výkonem 2:50.77 umístil atlet Matyáš Pejsar (2012) z T.J. Sokol Praha Královské Vinohrady.

V disciplíně 60 M PŘEKÁŽEK [76,2CM-7,70M] - ML. ŽÁKYNĚ (Běh) BĚH 03 (ST, 8.5.2024 - 13:00) se na 4. místě s výkonem 11.86 umístila atletka Irena Zemanová (2012) z T.J. Sokol Praha Královské Vinohrady.

V disciplíně VRH KOULÍ 4KG - ŽÁCI (ST, 8.5.2024 - 15:15) se na 12. místě s výkonem 06.65 umístil atlet Teodor Fischer (2010) z T.J. Sokol Praha Královské Vinohrady.

Propozice najdete ZDE

Startovní listinu najdete ZDE

Celkové výsledky najdete ZDE

Více info o Letní olympiádě dětí a mládeže v Jihočeském kraji 23.-27. 6. 2024 najdete ZDE

Gratulujeme našim atletkám a atletům z T.J. Sokol Praha královské Vinohrady k úspěchům a medailím a případným postupům na Letní olympiádu dětí a mládeže v Jihočeském kraji 23.-27. 6. 2024 a děkujeme za reprezentaci Sokolské župy Jana Podlipného!09.05.2024
Běžecký závod GLADIATOR RACE - ORIGINAL v Milovicích
4.-5. 5. 2024 🏃‍♀️🏃▶️▶️

Dne 4. 5. 2024 se ve vojenském prostoru Milovicích konal běžecký závod s názvem GLADIATOR RACE - ORIGINAL. Byl to Kvalifikační závod na ME v OCR (2024) na trati SHORT i STANDART. Byl to závod typu ORIGINAL / 6+ km - 30+ překážek.

Tenhle závod se stal legendou. Vojenský prostor nabízí ideální podmínky pro OCR závod. Pásy tanků neúprosně drtí cestu, na kterou se vydáváte. Když svítí slunce je prach všudypřítomný, když nesvítí, déšť mění vyprahlou krajinu ve spoustu bahna a mazlavého jílu. Bláto, které vás čeká, si budete pamatovat. Tradiční a osvědčená lokalita (tankodrom MILOVICE) ožije v novém konceptu s hromadným startem, kdy si můžete vybrat trasy NIGHT či ORIGINAL. Pouze tady na vás čeká kombinace špičkového OCR závodu a drsného vojenského prostředí. 

Více info a převzato z ZDE

Sokolskou župu Jana Podlipného reprezentovali na tomto závodu v dětském závodu GLADIATOR RACE - KIDS běžci a běžkyně z T.J. Sokol Kbely.

Výsledky našich běžců v kategorii KIDS I:

Na 51. místě se umístil s časem 0:15:25.61 běžec Luboš Batěk z T.J. Sokol Kbely.

Na 56. místě se umístil s časem 0:15:31.55 běžec Oskar Sitár z T.J. Sokol Kbely.

Na 98. místě se umístil s časem 0:17:21.32 běžec Albert Podskalský z T.J. Sokol Kbely.

Závodu se také zúčastnili běžci a běžkyně z T.J. Sokol Kbely v kategoriích KIDS II - OPEN (jejich čas a umístění najdete v odkazech). Byli to běžec Jan Batěk z T.J. Sokol Kbely, běžkyně Josefína Bláhová z T.J. Sokol Kbely, běžkyně Anna Čermáková z T.J. Sokol Kbely, běžkyně Sofie Doušová z T.J. Sokol Kbely, běžec Vojtěch Hajšl z T.J. Sokol Kbely, běžec Matyáš Lanča z T.J. Sokol Kbely, běžec Hanuš Papoušek z T.J. Sokol Kbely, běžec Eduard Podskalský z T.J. Sokol Kbely, běžkyně Johana Sitárová z T.J. Sokol Kbely, běžkyně Michaela Suková z T.J. Sokol Kbely a běžec Vojtěch Venta z T.J. Sokol Kbely.

Mapu závodu najdete ZDE

Bulletin závodu najdete ZDE

Startovní listinu najdete ZDE

Celkové výsledky závodu GLADIATOR RACE - KIDS 2024 najdete ZDE (nutno rozkliknout vlevo v šedém rámečku trať a bílém rámečku vlevo příslušnou kategorii KIDS I, KIDS II - OPEN a KIDS II - RACE)

Celkové výsledky všech ročníků najdete ZDE (nutno rozkliknout příslušný ročník a v něm u příslušného závodu odkaz ZDE) 

Sdílené video z průběhu letošního ročníku závodu GLADIATOR RACE - KIDS 2024 můžete zhlédnout na YouTube kanálu Sokolské župy Jana Podlipného https://www.youtube.com/@zpodlipneho v playlistu Činnost našich jednot a župy. Sdílené video má název KIDS GLADIATOR RACE MILOVICE 2024.

Gratulujeme našim dětským běžcům a běžkyním z T.J. Sokol Kbely k umístění a děkujeme za reprezentaci Sokolské župy Jana Podlipného!

Aktualizace 21. 5. 2024:

Fotogalerii Václava Podskalského z oddílu pozemního hokeje T.J. Sokol Kbely najdete ZDE

Obrázkové video neboli prezentaci můžete zhlédnout na YouTube kanálu Sokolské župy Jana Podlipného https://www.youtube.com/@zpodlipneho v playlistu Činnost našich jednot a župy ZDE09.05.2024
BĚH VÍTĚZSTVÍ ZÁMECKÝM PARKEM LÁNY 50. ročník
8. 5. 2024 🏃‍♀️🏃▶️▶️

Tradiční běžecký závod pořádají každoročně 8. května T.J. Sokol Lány a Základní škola Charlotty Garrigue Masarykové Lány pod záštitou Obce Lány. Soutěží se v mnoha kategoriích dětí i dospělých, na tratích od 60 m až do 7800 m v areálu zámeckého parku v Lánech. Tratě vedou převážně po pískových cestách i trávě. 

Sokolskou župu Jana Podlipného reprezentovali na tomto běhu běžec Tomáš Seeman a běžkyně Jana Seemanová z T.J. Sokol Prosek.

Obrázky našeho běžce ZDE (osoba s červeným tričkem a nápisem PAMÁTNÝ DEN SOKOLSTVA), ZDE (osoba vlevo s červeným tričkem a sokolským znakem vedle osoby s č. 544) a ZDE (běžící poslední osoba vpravo s červeným tričkem a sokolským logem)

Celou fotogalerii najdete ZDE (nutno posouvat se šipkami na další obrázek)

Více info ZDE

Sdílené video z průběhu letošního jubilejního 50. ročníku můžete zhlédnout na YouTube kanálu Sokolské župy Jana Podlipného https://www.youtube.com/@zpodlipneho v playlistu Činnost našich jednot a župy. Sdílené video má název Běh vítězství v zámeckém parku v Lánech - 50.ročník 2024.

Držíme Tomášovi Seemanovi a Janě Seemanové z T.J. Sokol Prosek palce k dalším úspěchům a děkujeme za reprezentaci Sokolské župy Jana Podlipného!

Aktualizace 13. 5. 2024:

V soutěži Muži M50, 1965-74, 7800 m kategorie: 22 Trať: 7800 m se na 8. místě s časem 38:05,5 umístil běžec Tomáš Seeman z T.J. Sokol Prosek.

V soutěži Běh pro zdraví, 1200 m kategorie: 25 trať: 1200 m reprezentovali Sokolskou župu Jana Podlipného běžec Tomáš Seeman z T.J. Sokol Prosek a běžkyně Jana Seemanová z T.J. Sokol Prosek.

Celkové výsledky ZDE a ZDE (uloží se do PC)

Video najdete na na YouTube kanálu Sokolské župy Jana Podlipného https://www.youtube.com/@zpodlipneho v playlistu Činnost našich jednot a župy ZDE


09.05.2024
Turnaj v judu XI. ROČNÍK VELKÉ CENY PARDUBIC O PERNÍKOVOU MEDAILI 🥋🥋 📺💻📱 5. 5. 2024

V neděli 5. 5. 2024 proběhl v Pardubicích již 11. ročník turnaje o perníkovou medaili. Zúčastnilo se ho na 500 závodníků v kategoriích U10 – U23. 

Sokolskou župu Jana Podlipného reprezentovali judisti a judistky z T.J. Sokol Praha Vršovice a z T.J. Sokol Žižkov II.

Oddíl juda T.J. Sokol Praha Vršovice k tomu dodává:

Z našeho oddílu si účastnickou perníkovou medaili přivezlo 34 závodníků. Obrovský perník a pohár za nejúspěšnější oddíl jsme obdrželi za kategorii U14 a U23.

Na závěr turnaje se uskutečnila i soutěž v boji na zemi, kde kategorii nad 73 kg ovládl Martin Sedlák a druhé místo získal Matyáš Kněžourek.

Celkem naši závodníci a závodnice vybojovali 11 zlatých, 8 stříbrných a 7 bronzových medailí!

Celkové výsledky judistů a judistek z T.J. Sokol Praha Vršovice:

1.místa:
Musil Jaromír            U10   22,5 kg   4/0
Musilová Karolína    U10   33,3 kg   3/0
Musilová Lilian         U12   30 kg      4/0
Sikorová Emílie         U14   44 kg      4/0
Bojar Maia                  U14   57 kg      4/0
Adamec Ignác            U18   81 kg      4/0
Zeman Dominik         U23   60 kg     2/0
Radosta Martin         U23    81 kg     4/0
Kněžourek Matyáš   U23    90 kg     2/0
Sedlák Martin            U23  +100 kg   2/0
Sedlák Martin           Ne waza +73 kg  4/0

2.místa:
Souček Vincent         U10   28.0 kg   2/1
Voříšek David            U10   28,5 kg   2/1
Tokoš Marek              U10   29,5 kg   2/1′
Tonner Martin           U12   35 kg      3/1
Vlček Alfréd               U14   42 kg      3/1
Machutová Verča      U16   57 kg      3/1
Adamec Ignác            U23   81 kg     3/1
Kněžourek Matyáš    Ne waza +73 kg  3/1

3.místa:
Horák Antonín           U10   25,8 kg   2/2
Bobáĺ Frederik           U10   28,9 kg   1/2
Juříčková Bára           U12   48 kg       1/2
Daňková Kája             U14   57 kg       2/2
Karavarakis Niki         U16   52 kg       0/2
Kos Norbert                U16   60 kg       2/1
Zeman Matyáš            U18   60 kg       0/2

4.místo:
Nováková Dora          U10   25,8 kg   1/3

5.místa:
Jakob Max                   U14   38 kg     2/2
Karavarakis Petros    U14   42 kg     2/2
Radosta Martin          Ne waza +73 kg 1/2

7.místa:
Kos Pavel                     U12   38 kg     2/2
Šefrhans Přemek        U23   73 kg     1/2

bez um.:
U12: Tokoš Jirka 0/1 (35 kg), Krejčí Jáchym 0/1 (38 kg), Kovačka Vojta 0/2 (42 kg)
U14: Souček Oskar 0/2 (55 kg), Prášek Jakub 0/2 (66 kg)
Ne waza: Šefrhans 1/1, Adamec 0/1, Zeman D. 0/1, Zeman M. 0/1

Obrázky najdete ZDE, ZDE a ZDE

Převzato z:
https://www.facebook.com/JudoVrsoviceCZ/posts/pfbid021XH1FC8Uid9EBXwoLcLgLoW5zpgoRjQTc9vrYJcNdzss7ehcCxxYT2di5kmJhLLql?locale=cs_CZ,

https://judovrsovice.cz/velka-cena-pardubic/,  
https://judovrsovice.cz/vc-pardubic-5-5-24/

Oddíl juda T.J. Sokol Žižkov II k tomu dodává:

🥋V neděli nás Daniel Rosenthal (2006) reprezentoval na závodech Velká cena Pardubic, kde získal krásné 3.místo 🥉. Danovi moc gratulujeme a děkujeme.🥳💪 🥋

Obrázek najdete ZDE

Převzato z:
https://www.facebook.com/judo.zizkov/posts/pfbid0YLwPH7vcUEDNKZjPKpueKZPqbj1hU7uMZuYUBLLvQm4MHL6WhDe9egaHf6BR1AGjl?locale=cs_CZ

Propozice turnaje najdete ZDE

Turnaj v judu bylo možné sledovat živě 📺💻📱. Sdílená videa můžete zhlédnout na YouTube kanálu Sokolské župy Jana Podlipného https://www.youtube.com/@zpodlipneho v playlistu Činnost našich jednot a župy. Sdílená videa mají název Velká cena Pardubic o perníkovou medaili - 2024 - tatami 3, Velká cena Pardubic o perníkovou medaili - 2024 - tatami 4 a Velká cena Pardubic o perníkovou medaili - 2024 - tatami 5.

Gratulujeme našim judistům a judistkám z T.J. Sokol Praha vršovice a z T.J. Sokol Žižkov II k úspěchům a medailím a děkujeme za reprezentaci Sokolské župy Jana Podlipného!08.05.2024
1.kolo dorostenecké ligy skupiny B v Brně 4. 5. 2024
🥋🥋🥋🥋🥋🥋🥋🥋

V sobotu 4.5. proběhlo 1.kolo dorostenecké ligy skupiny B v Brně.  Družstvo Vršovic zde vybojovalo 3. místo za Libercem a Brnem. Vzhledem k nízkému počtu vršovických závodníků byli naši někteří borci nuceni prát se o váhovou kategorii výše a Ignác Adamec dokonce o dvě. Navíc tři závodníci (Horčík, Kos a Adamec Mili) jsou teprve prvním rokem mladší dorostenci. Nejlepší výkony podali Oskar Ševčík a Ignác Adamec.

Sestava:

50 kg Horčík

55 kg Kos Norbert

60 kg Bulis

66 kg Adamec M.

73 kg Ševčík

81 kg Bartoloměj

90 kg Adamec I.

nad 90 kg Jakeš Adam

Sokol Vršovice: – Sokol Hradec Králové 5 : 3,

– SKKP Brno 1 : 7, – Česká Třebová 5 : 3, – Liberec 0 : 8

Obrázek najdete ZDE

Další článek ZDE

Převzato z:
https://www.facebook.com/JudoVrsoviceCZ/posts/pfbid035VVMriw2cBbrh2oTtVykq7r7wscNDgoZ4A5RuRYxCqbxVjJ1qQoNcmAbDtJ3VbpFl

Propozice 1. kola skupiny B najdete ZDE

Gratulujeme našim judistům z T.J. Sokol Praha Vršovice k úspěchům a děkujeme za reprezentaci Sokolské župy Jana Podlipného!08.05.2024
Přebor Prahy juniorek, seniorek a nadějí B v T.J. Bohemians Praha 27. 4. 2024 🤸‍♀️🤸‍♂️

27.4. 2024 se konal Přebor Prahy juniorek, seniorek a nadějí B.

V dopoledním závodu za náš oddíl bojovaly Žaneta a Lucka, která dokonce vybojovala bronzovou medaili 🥉 za sestavu se stuhou.

Odpolední části závodu se v kategorii NML B 2014 předvedla Vaneska, která za sestavu bez náčiní vybojovala první místo 🥇a v mezinárodním závodě za stejnou sestavu druhé místo 🥈. V sestavě s libovolným náčiním byla třetí 🥉 a v mezinárodním závodě čtvrtá. Celkově se Vaneska umístila na třetím místě 🥉. V rámci mezinárodního závodu pak na místě čtvrtém.

V kategorii NML B 2013 za náš oddíl bojovaly Saša a Kája. V českém závodě vybojovala Kája dvakrát 2. místo 🥈 🥈 za sestavu bez náčiní i s libovolným náčiním. Celkem se na českém přeboru umístila Kája na třetím místě 🥉. V mezinárodním závodě se na pátém místě umístila Saša a Kája na místě sedmém.

V kategorii NST B 2012 se nám předvedly Rita a Bára. V sestavě s kuželi vybojovala Bára druhé místo 🥈. Za sestavu s libovolným náčiním vybojovala místo první 🥇 a v mezinárodním závodě místo třetí 🥉. Celkem se Bára umístila na druhém místě 🥈, v mezinárodním závodě na místě čtvrtém. Rita se účastnila pouze mezinárodního závodu, kde celkem vybojovala místo desáté.

Všem moc gratulujeme a těm co postupují na Mistrovství České Republiky držíme palce ❤️

Fotogalerii můžete zhlédnout ZDE nebo ZDE

Převzato z:
https://www.facebook.com/moderkavinohrady/posts/pfbid0FS7z1FjPGKNF3Jv3nnHT1kMR5FrwRPFSDJMB1Rxt1o2Xw7GX8RgPjhqaRbbXyfiUl?locale=cs_CZ

Gratulujeme našim moderním gymnastkám z T.J. Sokol Praha Královské Vinohrady k úspěchům medailím a postupu na MČR a děkujeme za reprezentaci Sokolské župy Jana Podlipného!08.05.2024
Závod v moderní gymnastice s názvem Vinohradské koště 2024 v T.J. Sokol Praha Královské Vinohrady 4. 5. 2024 🤸‍♀️🤸‍♂️▶️

Už tradičně se v sobotu konal ve Vinohradské sokolovně velký slet malých čarodějnic tentokrát pod záštitou Hlavního města Prahy. Přestože o nějaký ten den později 4.5. i tak se do boje přihlásilo na 230 závodnic od těch nejmenších a začínajících až po zralé matadorky v základním (ZP) a kombinovaném (KP) programu. V ZP cvičily dívky dvě povinné sestavy a v KP jednu sestavu povinnou a druhou volnou. V nejstarší kategorii předvedly dívky dvě volné sestavy. Některé byly opravdu velmi pěkné a s chutí a gracií zacvičené.

Čarodějnický maraton se rozběhl už před devátou ranní a trval až do večerních hodin. Rozdalo se hodně medailí, a to nejen těch zlatých, stříbrných a bronzových 🥇🥈🥉  v mnoha kategoriích, ale všechny dívky dostaly účastnické medaile s čarodějnicí na koštěti, věrnou kopií té skutečné, která medaile na krky věšela. Nutno říci, že si všichni celý závod užili a už se těší na ten příští zase za rok.

Všem, kteří pomáhají moc děkujeme. Velký dík patří těm, kteří strávili za závodě celý den. Bez nadšení rodičů, trenérek i rozhodčích by se žádné závody nemohly konat. 🧙‍♀️🧙🧙‍♂️😁

Fotogalerii najdete ZDE, ZDE nebo ZDE

Převzato z:
https://www.facebook.com/moderkavinohrady/posts/pfbid0Rf2JgmpwDmmqNh64uZ5uuWiAWEtsVLWz4br4UjahTHjXWaPjNaxmLFc779LYWXYnl?locale=cs_CZ

Jak probíhal závod v T.J. Sokol Praha Královské Vinohrady můžete zhlédnout na YouTube kanálu Sokolské župy Jana Podlipného https://www.youtube.com/@zpodlipneho v playlistu Činnost našich jednot a župy. Sdílené video má název Vinohradské koště ´24.

Gratulujeme našim moderním gymnastkám z T.J. Sokol Praha Královské Vinohrady k úspěchům a medailím a děkujeme za reprezentaci Sokolské župy Jana Podlipného!08.05.2024
Tradiční pietní akt ke Dni vítězství u příležitosti 79. výročí konce druhé světové války v Evropě na čestném dvoře Národního památníku na Vítkově 8. 5. 2024 od 10:00 hodin

8. května si připomínáme konec druhé světové války v Evropě. Největší konflikt v dějinách si vyžádal více než 62 milionů lidských životů. Za oběť mu padly také tisíce členů Sokola, z nichž se mnozí odvážně zapojili do protinacistického odboje.

Sokolové se zapojili do bojů druhé světové války na všech frontách a výrazně přispěli k ukončení konfliktu s nacistickým režimem. Den vítězství je třeba si připomínat a vážit si svobody a demokracie. Dnešního pietního aktu k 79. výročí ukončení 2. světové války se v areálu Národního památníku v Praze na Vítkově zúčastnil i starosta Česká obce sokolské, člen předsednictva Sokolské župy Jana Podlipného a člen T.J. Sokol Libeň Martin Chlumský a tradičně členové Sokolské stráže z nichž někteří jsou ze Sokolské župy Jana Podlipného

Obrázky najdete ZDE a ZDE

Převzato z:
https://www.facebook.com/ceskaobecsokolska/posts/pfbid02hXzSQecCjLHwW7cRFKoKuiHdnpiygBQpLHgexB9z1ydc3zMzuz7df14oUy7HciNcl,

https://www.facebook.com/ceskaobecsokolska/posts/pfbid031oz3uk4jV8J2WU5rDk4cs4KGKDDx2nf2mQArYQr8C5gCVpjxBPTprrEtMrNzuox2l

Tradiční pietní akt ke Dni vítězství u příležitosti 79. výročí konce druhé světové války v Evropě na čestném dvoře Národního památníku na Vítkově 8. 5. 2024 od 10:00 byl vysílán živě na ČT24. Video můžete zhlédnout ZDE

Děkujeme za reprezentaci Sokola, ČOS a Sokolské župy Jana Podlipného!  07.05.2024
ESG CUP V. + Oblastní přebor v ESG JMSO v Brně 8. 5. 2024🤸‍♀️🤸‍♂️

Dne 8. 5. 2024 se v Brně ve Sportovní hale Tuřany uskuteční soutěž v estetické skupinové gymnastice s názvem ESG CUP V. + Oblastní přebor v estetické sportovní gymnastice Jihomoravské soutěžní oblasti. Pořadatelem je SK MG MANTILA Brno.

Sokolskou župu Jana Podlipného reprezentují moderní a estetické gymnastky (TJSK Prague) z T.J. Sokol Karlín.

Propozice soutěže najdete ZDE (uloží se do PC)

Názvy týmů, časy vystoupení a kategorie najdete ZDE

Startovní listinu najdete ZDE

Držíme našim moderním a estetickým  gymnastkám z T.J. Sokol Karlín palce k úspěchům a medailím a děkujeme za reprezentaci Sokolské župy Jana Podlipného!07.05.2024
Celosvětový charitativní závod pro běžce, chodce i vozíčkáře s názvem Wings for Life World Run - 11. ročník 5. 5. 2024 🏃‍♀️🏃▶️

Dne 5. 5. 2024 se po celém světě běžel charitativní závod pro běžce, chodce i vozíčkáře s názvem Wings for Life World Run. 

Wings for Life World Run je celosvětový charitativní závod pro běžce, chodce i vozíčkáře. Motto závodu je velmi výstižné: „Běžíme pro ty, kteří běžet nemohou.“ Cílem celé akce je najít léčbu na poranění míchy. Globálním partnerem běhu je loterijní skupina Allwyn a stejně jako loni se připojuje i Sazka. 

V neděli 5. května 2024 ve 13:00 středoevropského času odstartovali běžci na celém světě do 11. ročníku Wings for Life World Run. 

Převzato z: https://www.sazka.cz/sazka-svet/blog/v-jeden-okamzik,-kdekoli-na-svete-wings-for-life-world-run-bezi,-jde-i-jede-pro-ty,-kteri-nemohou!

Běhu se zúčastnila trenérka Lucie Matoušková z České twirlingové školy T.J. Sokol Vysočany. Běžela v Itálii v týmu Allwyn, kde bylo 800 účastníků a účastnic a běžela 16,06 km. Lucie Matoušková se v kategorii F30 umístila na 1519 místě. Celkem se umístila na 39523 místě.

Převzato z: https://www.wingsforlifeworldrun.com/en/results?year=2024

Obrázek najdete ZDE 

Převzato z:
https://www.instagram.com/lalucia___/p/C6qXqbqCbp2/?hl=cs&img_index=1

Celkové výsledky běhu Lucie Matouškové ZDE a ZDE

Profil Lucie Matouškové na tomto celosvětovém charitativním běhu ZDE

Certifikát Lucie Matouškové ZDE

Jak probíhal závod po celém světě můžete zhlédnout na YouTube kanálu Sokolské župy Jana Podlipného https://www.youtube.com/@zpodlipneho v playlistu Činnost našich jednot a župy. Sdílené video má název World's Largest Running Event | Wings for Life World Run 2024.

Držíme Lucii Matouškové z T.J. Sokol Vysočany palce k dalším úspěchům a děkujeme také za mezinárodní reprezentaci Sokolské župy Jana Podlipného!07.05.2024
Přebory Prahy v moderní gymnastice v SK Motorlet Praha 4. 5. 2024 🤸‍♀️🤸‍♂️

Oddíl moderní gymnastiky při SK Motorlet Praha byl pověřen Oblastní komisí moderní gymnastiky Praha k uspořádání Přeborů Prahy v kategorii nadějí nejmladších, mladší A, starších A (holčičky narozené v roce 2018 – 2011). Dne 4. 5. 2024 od 9.00 hod do 20.00 hod se v areálu plaveckého bazénu ve sportovní hale SK Motorlet Praha, Radlická 298/105, Praha 5 konal tento prestižní Přebor Prahy, který pořádal domácí oddíl MG SK Motorlet Praha. Závodnice se představily v sestavách bez náčiní, se švihadlem, obručí, míčem, kuželi a se stuhou. Na těchto Přeborech Prahy v moderní gymnastice se bojovalo o postup na Mistrovství České republiky v roce 2024 a zároveň se při této soutěži bojovalo o účast na Letní Olympiádě dětí a mládeže, která se koná 25. - 26. 6. 2024 v Českých Budějovicích. 

Převzato z: http://www.motorlet.cz/index.php/node/440

Sokolskou župu Jana Podlipného reprezentovali na této soutěži moderní a estetické gymnastky z T.J. Sokol Karlín (TJSK Prague).

Výsledky moderních a estetických gymnastek z T.J. Sokol Karlín:

Milana Kozyč - celkově 2, míč 3, kužele 1, stuha 1

Paula Maquina - celkově 11, obruč 1

Adelina Tkach - celkově 3, obruč 2, míč 2, stuha 3

Mája Razumová - celkově 1, obruč 1, míč 1, kužele 1, stuha 2

Mia Máslo - celkově 1, bez náčiní 1, obruč 1, míč 1, kužele 1

Anna Pavlova - celkově 2, bez náčiní 2, obruč 3, míč 2, kužele 2

Karolina Jalaletdinova - celkově 2, bez náčiní 2, obruč 2, míč 2, kužele 2

Polina Kolupajeva - celkově 3, obruč 2

Viktorie Sůvová - celkově 7

Nikol Kolesnik - celkově 4, bez náčiní 3, obruč 3

Varvara Chikova - celkově 8

Alina Bielienka - celkově 5, obruč 2

Anastasia Sorokina - celkově 4, bez náčiní 3

Aleksandra Melnykova - celkově 1

Valerie Selyska - celkově 3

Sofie Selyska - celkově 1, bez náčiní 2, švihadlo 1

Diana Pospeshylova - celkově 3

Maiia Malginova - celkově 5

Emma Gorodnycha - celkově 1

Isabella Koubková - celkově 2, bez náčiní 1, švihadlo 3

Alice Kliushnyk - celkově 1, bez náčiní 1, švihadlo 1

Viktoria Fedorová - celkově 1

Ekaterina Grinceac - celkově 13

Sofie Kušnirenko - celkově 1 

Dva obrázky našich moderních a estetických gymnastek najdete ZDE

Zuzana Kloboučníková, oddíl moderní  a estetické skupinové gymnastiky T.J. Sokol Karlín

Gratulujeme našim moderním a estetickým gymnastkám z T.J. Sokol Karlín k úspěchům a medailím a děkujeme za reprezentaci Sokolské župy Jana Podlipného!06.05.2024
Kvalifikační soutěže tříd C a OPEN o postup na Národní twirlingový pohár 2024 v Kolíně 4. 5. 2024🥢🥢▶️

V sobotu 4. 5. 2024 se členky České twirlingové školy, T. J. Sokol Vysočany zúčastnily v Kolíně Kvalifikační soutěže tříd C a OPEN o postup na Národní twirlingový pohár 2024. Mohou se pochlubit těmito výsledky:

1. místo - twirlingový tým C - Juvenile: Amálie Rambousková, Leila Salimová, Ema Šmerdová, Klára Tandlerová, Kristýna Tandlerová, Kristýna Zemanová

1. místo - DUO Preteen C: Amálie Rambousková, Kristýna Tandlerová

2. místo - DUO Preteen C: Klára Tandlerová, Kristýna Zemanová

Gratulujeme k výkonům a postupu na Národní twirlingový pohár, který se bude konat ve dnech 22. a 23. 6. 2024 ve Dvoře Králové n. L. a bude možné sledovat živě 📺💻📱na YouTube kanálu Sokolské župy Jana Podlipného https://www.youtube.com/@zpodlipneho v playlistu Činnost našich jednot a župy.

Sdílená videa mají název Národní twirlingový pohár 2024 a Národní twirlingový pohár 2024.